Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Zlecam wykonanie serwisu internetowego Jak zabezpieczyć swoje prawa? M. Błaszyk, K. Jarosiński SLC s.c. Poznań 27.10.2011
I. Wprowadzenie; pojęcie utworu <ul><li>Wprowadzenie do prawa autorskiego </li></ul><ul><li>Definicja utworu </li></ul><ul...
II. Programy komputerowe są chronione prawem autorskim <ul><li>Szczególna regulacja prawna </li></ul><ul><li>Co podlega, a...
III. Zakres ochrony programów komputerowych <ul><li>Szerszy zakres ochrony niż innych kategorii utworów (np. wyłączenie do...
IV. Licencje open source <ul><li>Różne rodzaje licencji (GNU GPL, GNU LGPL, BSD, MIT.... </li></ul><ul><li>Wirus copyleft...
V. Elektroniczne bazy danych <ul><li>Ochrona sui generis </li></ul><ul><li>Elektroniczne bazy danych  </li></ul>
VI. Dysponowanie autorskimi prawami majątkowymi <ul><li>Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych </li></ul><ul><l...
VII. Pola eksploatacji utworu <ul><li>Obowiązek wymienienia w umowie pól eksploatacji </li></ul><ul><li>Skutki nie wymieni...
VIII. Forma i elementy umowy <ul><li>Forma umowy </li></ul><ul><li>Moment przejścia/nabycia prawa </li></ul><ul><li>Teryto...
IX. Elementy umowy licencyjnej <ul><li>Czas trwania umowy licencyjnej </li></ul><ul><li>Wypowiedzenie umowy licencyjnej </...
X. Szczególne przypadki nabycia majątkowych praw autorskich <ul><li>Utwory pracownicze, </li></ul><ul><li>Program komputer...
XI. Dodatkowe klauzule umowne <ul><li>Oświadczenia </li></ul><ul><li>Zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowa...
XII. Specyfikacja przedmiotu umowy <ul><li>  </li></ul><ul><li>czy oprogramowanie dedykowane, licencja na CMS, licencje na...
XIII. Nabycie autorskich praw majątkowych,  <ul><li>Pola eksploatacji </li></ul><ul><li>Prawa zależne </li></ul><ul><li>P...
XIV. Uzyskanie kodu źródłowego programu  <ul><li>Umowa depozytu kodu źródłowego </li></ul><ul><li>Wydanie nośnika danych ...
XV. Kwestie związane z open source   <ul><li>Wykaz elementów na open source </li></ul><ul><li>Wykaz licencji  </li></ul><u...
XVI.  Kary umowne  <ul><li>Czy wprowadzać do umowy? </li></ul><ul><li>W jakich przypadkach zasadne? </li></ul><ul><li>Jaka...
XVII. Forma kontaktów Stron, upoważnieni przedstawiciele  <ul><li>Najczęściej: zarząd i na piśmie </li></ul><ul><li>A jak ...
XVIII. Treści użytkowników w serwisie <ul><li>Art. 14 </li></ul><ul><li>ustawy o świadczeniu usług drogą </li></ul><ul><...
XVIII(1) Brak obowiązku sprawdzania  <ul><li>Art. 15 </li></ul><ul><li>ustawy o świadczeniu usług drogą </li></ul><ul><l...
XIX. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności <ul><li>Brak wiedzy </li></ul><ul><li>Po uzyskaniu takiej wiedzy niezwłoczne ...
XX. Treści pochodzące od osób trzecich <ul><li>Prawa autorskie </li></ul><ul><li>Uzyskanie licencji </li></ul><ul><li>Uzys...
Kadr z filmu „Pies Andaluzyjski” ( fr. Un Chien Andalou ) 1929, reż. Luis Bunuel
XXI. Korzystanie bez zezwolenia twórcy <ul><li>Prawo cytatu </li></ul><ul><li>Niewielki fragment, </li></ul><ul><li>Wkompo...
XXII. Korzystanie bez zezwolenia twórcy c.d. <ul><li>sprawozdania o aktualnych wydarzeniach </li></ul><ul><li>krótkie wyci...
XXIII. Treści niebędące utworami <ul><li>Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: </li></ul><ul><li>akty normatywne lub ...
XXIV. Odpowiedzialność <ul><li>Trzykrotność należnej opłaty licencyjnej </li></ul><ul><li>Odszkodowanie na zasadach ogólny...
XXV. Pojęcie znaku towarowego  <ul><li>Definicja </li></ul><ul><li>Zdolność odróżniająca </li></ul><ul><li>Rodzaje znakó...
XXVI. Przeszkody dla rejestracji znaku - przykłady: <ul><li>Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich </li>...
XXVII. Podobieństwo znaków towarowych <ul><li>Wizualne </li></ul><ul><li>Fonetyczne </li></ul>
XXVIII. Przykłady użycia znaków towarowych w Internecie <ul><li>Nazwy komercyjnych domen internetowych (zbyt towarów lub u...
Pytania <ul><li>Kontakt </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Blog: http://blaszyk-jarosinski.pl </...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Zlecam wykonanie serwisu internetowego. Jak zabezpieczyć swoje prawa?

6,070 views

Published on

Prezentacja z dnia 28.10.2011 dla Akademii Skutecznego E-biznesu.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Zlecam wykonanie serwisu internetowego. Jak zabezpieczyć swoje prawa?

 1. 1. Zlecam wykonanie serwisu internetowego Jak zabezpieczyć swoje prawa? M. Błaszyk, K. Jarosiński SLC s.c. Poznań 27.10.2011
 2. 2. I. Wprowadzenie; pojęcie utworu <ul><li>Wprowadzenie do prawa autorskiego </li></ul><ul><li>Definicja utworu </li></ul><ul><li>Rodzaje utworów (np. słowne, fotograficzne, graficzne, programy komputerowe) </li></ul>
 3. 3. II. Programy komputerowe są chronione prawem autorskim <ul><li>Szczególna regulacja prawna </li></ul><ul><li>Co podlega, a co wyłączone jest spod ochrony </li></ul>
 4. 4. III. Zakres ochrony programów komputerowych <ul><li>Szerszy zakres ochrony niż innych kategorii utworów (np. wyłączenie dozwolonego użytku osobistego) </li></ul><ul><li>Ograniczenie praw osobistych twórców </li></ul>
 5. 5. IV. Licencje open source <ul><li>Różne rodzaje licencji (GNU GPL, GNU LGPL, BSD, MIT.... </li></ul><ul><li>Wirus copyleft, forking i inne istotne zagadnienia </li></ul>
 6. 6. V. Elektroniczne bazy danych <ul><li>Ochrona sui generis </li></ul><ul><li>Elektroniczne bazy danych </li></ul>
 7. 7. VI. Dysponowanie autorskimi prawami majątkowymi <ul><li>Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych </li></ul><ul><li>Umowa licencyjna </li></ul><ul><li>Licencja użytkownika </li></ul>
 8. 8. VII. Pola eksploatacji utworu <ul><li>Obowiązek wymienienia w umowie pól eksploatacji </li></ul><ul><li>Skutki nie wymienienia w umowie pól eksploatacji </li></ul><ul><li>Ograniczenie do znanych pól eksploatacji </li></ul>
 9. 9. VIII. Forma i elementy umowy <ul><li>Forma umowy </li></ul><ul><li>Moment przejścia/nabycia prawa </li></ul><ul><li>Terytorium </li></ul><ul><li>Czas trwania praw </li></ul><ul><li>Odpłatność </li></ul><ul><li>Wydanie egzemplarza </li></ul><ul><li>Pola eksploatacji </li></ul>
 10. 10. IX. Elementy umowy licencyjnej <ul><li>Czas trwania umowy licencyjnej </li></ul><ul><li>Wypowiedzenie umowy licencyjnej </li></ul><ul><li>Prawo do udzielania dalszych licencji, </li></ul><ul><li>Licencja wyłączna a licencja niewyłączna </li></ul>
 11. 11. X. Szczególne przypadki nabycia majątkowych praw autorskich <ul><li>Utwory pracownicze, </li></ul><ul><li>Program komputerowy, jako utwór pracowniczy, </li></ul><ul><li>Prawa autorskie do utworów stworzonych przez zleceniobiorców, wykonawców umowy o dzieło, </li></ul><ul><li>Prawa współtwórców </li></ul><ul><li>Prawo do publikacji pracy studenta </li></ul>
 12. 12. XI. Dodatkowe klauzule umowne <ul><li>Oświadczenia </li></ul><ul><li>Zezwolenie na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworu </li></ul><ul><li>Prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego </li></ul>
 13. 13. XII. Specyfikacja przedmiotu umowy <ul><li>  </li></ul><ul><li>czy oprogramowanie dedykowane, licencja na CMS, licencje na open sourceowy CMS, inne... </li></ul><ul><li>funkcjonalności serwisu, </li></ul><ul><li>struktura serwisu, </li></ul><ul><li>język programowania, </li></ul><ul><li>wymagania techniczne </li></ul><ul><li>inne.... </li></ul>
 14. 14. XIII. Nabycie autorskich praw majątkowych, <ul><li>Pola eksploatacji </li></ul><ul><li>Prawa zależne </li></ul><ul><li>Przyjęcie programu </li></ul><ul><li>Wynagrodzenie za przeniesienie majątkowych praw autorskich </li></ul>
 15. 15. XIV. Uzyskanie kodu źródłowego programu <ul><li>Umowa depozytu kodu źródłowego </li></ul><ul><li>Wydanie nośnika danych </li></ul>
 16. 16. XV. Kwestie związane z open source   <ul><li>Wykaz elementów na open source </li></ul><ul><li>Wykaz licencji  </li></ul><ul><li>Zobowiązanie do serwisu (brak gwarancji w open source) </li></ul>
 17. 17. XVI.  Kary umowne  <ul><li>Czy wprowadzać do umowy? </li></ul><ul><li>W jakich przypadkach zasadne? </li></ul><ul><li>Jaka wysokość? </li></ul>
 18. 18. XVII. Forma kontaktów Stron, upoważnieni przedstawiciele  <ul><li>Najczęściej: zarząd i na piśmie </li></ul><ul><li>A jak powinno być? </li></ul>
 19. 19. XVIII. Treści użytkowników w serwisie <ul><li>Art. 14 </li></ul><ul><li>ustawy o świadczeniu usług drogą </li></ul><ul><li>elektroniczną </li></ul><ul><li>(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1024 z późn. zm.) </li></ul><ul><li>„ Nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane </li></ul><ul><li>ten, kto udostępniając zasoby systemu </li></ul><ul><li>teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez </li></ul><ul><li>usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych </li></ul><ul><li>lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania </li></ul><ul><li>urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej </li></ul><ul><li>wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub </li></ul><ul><li>związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi </li></ul><ul><li>dostęp do tych danych”. </li></ul>
 20. 20. XVIII(1) Brak obowiązku sprawdzania <ul><li>Art. 15 </li></ul><ul><li>ustawy o świadczeniu usług drogą </li></ul><ul><li>elektroniczną </li></ul><ul><li>(Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1024 z późn. zm.) </li></ul><ul><li>„ Podmiot, który świadczy usługi określone w art. 12-14, nie jest zobowiązany do sprawdzania przekazywanych, przechowywanych lub udostępnianych przez niego danych, o których mowa w art.. 12-14. ” </li></ul>
 21. 21. XIX. Przesłanki wyłączenia odpowiedzialności <ul><li>Brak wiedzy </li></ul><ul><li>Po uzyskaniu takiej wiedzy niezwłoczne uniemożliwienie dostępu do danych </li></ul><ul><li>Notice and takedown </li></ul><ul><li>Orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie (sygn. akt IC 319/11) </li></ul><ul><li>Orzeczenie Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 8 lipca 2011 r. (sygn. akt IV CSK 665/10) </li></ul>
 22. 22. XX. Treści pochodzące od osób trzecich <ul><li>Prawa autorskie </li></ul><ul><li>Uzyskanie licencji </li></ul><ul><li>Uzyskanie praw autorskich </li></ul><ul><li>Public domain </li></ul>
 23. 23. Kadr z filmu „Pies Andaluzyjski” ( fr. Un Chien Andalou ) 1929, reż. Luis Bunuel
 24. 24. XXI. Korzystanie bez zezwolenia twórcy <ul><li>Prawo cytatu </li></ul><ul><li>Niewielki fragment, </li></ul><ul><li>Wkomponowany we własny tekst </li></ul><ul><li>W celu analizy, krytyki, wyjaśnień itp. </li></ul><ul><li>W całości jedynie drobne utwory </li></ul><ul><li>Oznaczenie fragmentu wraz z podaniem źródła </li></ul>
 25. 25. XXII. Korzystanie bez zezwolenia twórcy c.d. <ul><li>sprawozdania o aktualnych wydarzeniach </li></ul><ul><li>krótkie wyciągi ze sprawozdań i artykułów </li></ul><ul><li>przeglądy publikacji i utworów rozpowszechnionych </li></ul><ul><li>mowy wygłoszone na publicznych zebraniach i rozprawach; nie upoważnia to jednak do publikacji zbiorów mów jednej osoby </li></ul><ul><li>krótkie streszczenia rozpowszechnionych utworów </li></ul><ul><li>Za wynagrodzeniem: </li></ul><ul><li>aktualne artykuły na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne, chyba że zostało wyraźnie zastrzeżone, że ich dalsze rozpowszechnianie jest zabronione </li></ul><ul><li>aktualne wypowiedzi i fotografie reporterskie </li></ul>
 26. 26. XXIII. Treści niebędące utworami <ul><li>Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: </li></ul><ul><li>akty normatywne lub ich urzędowe projekty </li></ul><ul><li>urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole </li></ul><ul><li>opublikowane opisy patentowe lub ochronne </li></ul><ul><li>proste informacje prasowe. </li></ul>
 27. 27. XXIV. Odpowiedzialność <ul><li>Trzykrotność należnej opłaty licencyjnej </li></ul><ul><li>Odszkodowanie na zasadach ogólnych </li></ul><ul><li>Wydanie bezprawnie uzyskanych korzyści </li></ul><ul><li>Zaniechanie </li></ul><ul><li>Usunięcie skutków naruszenia </li></ul><ul><li>Przeprosiny </li></ul>
 28. 28. XXV. Pojęcie znaku towarowego <ul><li>Definicja </li></ul><ul><li>Zdolność odróżniająca </li></ul><ul><li>Rodzaje znaków towarowych </li></ul><ul><li>Powstanie znaku a jego rejestracja </li></ul>
 29. 29. XXVI. Przeszkody dla rejestracji znaku - przykłady: <ul><li>Naruszenie praw osobistych lub majątkowych osób trzecich </li></ul><ul><li>Sprzeczność z dobrymi obyczajami </li></ul><ul><li>Herby, flagi, godła - brak zgody właściwego organu </li></ul>
 30. 30. XXVII. Podobieństwo znaków towarowych <ul><li>Wizualne </li></ul><ul><li>Fonetyczne </li></ul>
 31. 31. XXVIII. Przykłady użycia znaków towarowych w Internecie <ul><li>Nazwy komercyjnych domen internetowych (zbyt towarów lub usług) </li></ul><ul><li>Elementy słowne lub graficzne witryn WWW, </li></ul><ul><li>Metatagi </li></ul><ul><li>Framing </li></ul>
 32. 32. Pytania <ul><li>Kontakt </li></ul><ul><li>Email: [email_address] </li></ul><ul><li>Blog: http://blaszyk-jarosinski.pl </li></ul><ul><li>WWW: http://slc.poznan.pl </li></ul>

×