Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Czy(m) bogaty jest Górny Śląsk?

494 views

Published on

Przegląd najważniejszych informacji o gospodarce województwa śląskiego. Grudzień 2015 r.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Czy(m) bogaty jest Górny Śląsk?

 1. 1. Czy(m) bogaty jest Górny Śląsk ? Województwo śląskie okiem ekonomisty regionalisty Marcin Baron grudzień 2015 r.
 2. 2. fot. Marcin Baron Globalizacja Mobilność Innowacyjność Transfer technologii Konkurencyjność
 3. 3. Johann Friedrich Wedding – Brandenburgia Friedrich Wilhelm von Reden – Saksonia John Baildon – Szkocja Karol Godula – Górny Śląsk Globalizacja Mobilność Innowacyjność Transfer technologii Konkurencyjność
 4. 4. Wrzesień 2015 fot. Marcin Baron
 5. 5. Województwo śląskie na tle regionów Unii Europejskiej
 6. 6. Urbanizacja Obciążenie demograficzne EUROSTAT Regional yearbook 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
 7. 7. PKB/mieszkańca EUROSTAT Regional yearbook 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
 8. 8. Zmiana PKB/mieszkańca 2008-2013 EUROSTAT Regional yearbook 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
 9. 9. Zatrudnienie w przemyśle EUROSTAT Regional yearbook 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Eurostat_regional_year book Structural business statistics at regional level 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Structural_business_st atistics_at_regional_level
 10. 10. Regionalna koncentracja działalności gospodarczej EUROSTAT Regional yearbook 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Eurostat_regional_year book Structural business statistics at regional level 2015 http://ec.europa.eu/eurostat/statistics- explained/index.php/Structural_business_st atistics_at_regional_level
 11. 11. Ocena sytuacji gospodarczej w regionie Komisja Europejska, Flash Eurobarometer 2015 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2102
 12. 12. Ocena jakości życia w regionie Komisja Europejska, Flash Eurobarometer 2015 http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/PublicOpinion/index.cfm/Survey/getSurveyDetail/instruments/FLASH/surveyKy/2102
 13. 13. Demografia województwa śląskiego na tle polskich regionów
 14. 14. Liczba ludności Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000 6000000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 łódzkie mazowieckie małopolskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie pomorskie
 15. 15. Saldo migracji wewnętrznych (w tys.) GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
 16. 16. Saldo migracji zagranicznych (w tys.; 2013) GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
 17. 17. Prognozowane zmiany stanów ludności (%; 2013=100) GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050 http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html
 18. 18. Gospodarka województwa śląskiego
 19. 19. fot. Marcin Baron Wskaźniki makroekonomiczne dla Polski Dziennik Gazeta Prawna, nr 188 (4081), 28.09.2015
 20. 20. Restrukturyzacja starego przemysłu „w pigułce” M. Tkocz, Efekty restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu, nr 9 http://www.up.krakow.pl/geo/kgpptg/pdf/ptg9/tkocz9.pdf • Górnictwo: reorganizacja, likwidacje, dominująca własność państwowa • Przemysł okołogórniczy: reorganizacja, prywatyzacja • Energetyka: reorganizacja, częściowe wychodzenie państwa – sprzedaż dużym inwestorom, giełda • Hutnictwo, przemysł stalowy: reorganizacja, stopniowe wychodzenie państwa – sprzedaż dużym inwestorom • Koksownictwo: reorganizacja, stopniowe wychodzenie państwa – sprzedaż dużym inwestorom
 21. 21. http://kurier.pap.pl/depesza/157882/Mazowsze-motorem-calej-gospodarki--Sprawdx-ile-poszczegolne-wojewodztwa-wnosza-do-PKB-Polski
 22. 22. Zróżnicowania wewnątrzregionalne (PKB na 1 mieszkańca – max/min; 2012) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 mazowieckie wielkopolskie małopolskie dolnośląskie pomorskie śląskie łódzkie zachodnipomorskie lubelskie podkarpackie kujawsko-pomorskie opolskie podlaskie warmińsko-mazurskie świętokrzyskie lubuskie 4,01 2,61 2,56 2,32 2,08 1,91 1,80 1,80 1,63 1,60 1,57 1,45 1,36 1,36 1,24 1,02
 23. 23. Produkt krajowy brutto ogółem (ceny bieżące) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 łódzkie mazowieckie małopolskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie pomorskie
 24. 24. Produkt krajowy brutto ogółem (ceny bieżące; 1995=100) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0 100 200 300 400 500 600 700 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 łódzkie mazowieckie małopolskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie pomorskie
 25. 25. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 łódzkie mazowieckie małopolskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie pomorskie
 26. 26. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące; 1995=100) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0 50 100 150 200 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 łódzkie mazowieckie małopolskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie pomorskie
 27. 27. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca (ceny bieżące; 1995=100) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015. Mapa: Urząd Marszałkowski Woj. Śl. 0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 podregion bielski podregion bytomski podregion częstochowski podregion gliwicki podregion katowicki podregion rybnicki podregion sosnowiecki podregion tyski
 28. 28. Pracujący w sektorze przedsiębiorstw (tys.; VI 2015) Źródło danych: GUS, Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2015 0 50 100 150 200 250 300 350 górnictwoiwydobywanie przetwórstwoprzemysłowe wytwarzanieizaopatrywaniewenergięelektryczną, gaz,paręwodnąigorącąwodę dostawawody;gospodarowanie ściekamiiodpadami;rekultywacja budownictwo handel;naprawapojazdówsamochodowych transportigospodarkamagazynowa zakwaterowanieigastronomia informacjaikomunikacja obsługarynkunieruchomości administrowanieidziałalność wspierająca górnictwo przetwórstwo przemysłowebudownictwo transport logistyka samochody (handel, naprawa)
 29. 29. Pracujący w przetwórstwie przemysłowym (tys.; VI 2015) Źródło danych: GUS, Biuletyn statystyczny województwa śląskiego II kwartał 2015 0 10 20 30 40 50 60 produkcjaartykułówspożywczych produkcjawyrobówzgumyitworzywsztucznych produkcjawyrobówzpozostałychmineralnych surowców produkcjametali produkcjawyrobówzmetali produkcjaurządzeńelektrycznych produkcjamaszyniurządzeń produkcjapojazdówsamochodowych,przyczepi naczep motoryzacja spożywcze wyroby z metali metale
 30. 30. Firmy na liście 2000 „Rzeczpospolitej” Lista 2000, Rzeczpospolita, 28 października 2014
 31. 31. Firmy na liście 2000 „Rzeczpospolitej” Lista 2000, Rzeczpospolita, 28 października 2014
 32. 32. Zdyskontowane wartości eksportu z województwa śląskiego w układzie kluczowych sekcji CN [tys. zł w cenach z 2007 r.] M. Baron, L. Palmen, P. Sołtysik, M. Chojkowski: Analiza potencjału eksportowego województwa śląskiego w latach 2007-2012 oraz prognoza do 2020 roku, opracowana na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, InnoCo sp. z o.o., Katowice, lipiec 2013 r. 0 5000000 10000000 15000000 20000000 25000000 30000000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 01. zwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego 05. produkty mineralne 07. tworzywa sztuczne i wyroby z nich 13. wyroby z kamienia, ceramika, szkło 15. metale nieszlachetne i wyroby 16. maszyny i urządzenia, sprzęt elektryczny i elektrotechniczny 17. sprzęt transportowy 20. różne wyroby gotowe - meble, pref. budynków, zabawki 2. pozycja w Polsce (16% polskiego eksportu) Znaczące zróżnicowanie pomiędzy firmami z kapitałem zagranicznym i bez kapitału zagranicznego - potencjał eksportowy jest budowany przez zagranicznych inwestorów)
 33. 33. Zdyskontowane wartości eksportu z województwa śląskiego do najważniejszych krajów dostarczenia [tys. zł w cenach z 2007 r.] M. Baron, L. Palmen, P. Sołtysik, M. Chojkowski: Analiza potencjału eksportowego województwa śląskiego w latach 2007-2012 oraz prognoza do 2020 roku, opracowana na zamówienie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, InnoCo sp. z o.o., Katowice, lipiec 2013 r. 0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000 14 000 000 16 000 000 18 000 000 20 000 000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Niemcy Włochy Republika Czeska Wielka Brytania Francja Rosja Hiszpania
 34. 34. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna Motoryzacja Zaawansowane techniki produkcji Ponad 53 tys. miejsc pracy
 35. 35. BPO, ITO, SSC, R&D: usługi biznesowe Górecki J. et al.: Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Katowicach i Metropolii Silesia, report by Association of Business Service Leaders in Poland, Katowice 2013
 36. 36. BPO, ITO, SSC, R&D: usługi biznesowe http://ris.slaskie.pl/mapa_partnerow.php
 37. 37. Inteligentne specjalizacje województwa śląskiego • Energetyka • Medycyna • Technologie informacyjne i komunikacyjne
 38. 38. Przyjeżdżający do pracy do gmin województwa śląskiego (2011) GUS, Dojazdy do pracy w województwie śląskim w 2011 roku http://katowice.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/praca-wynagrodzenie/dojazdy-do-pracy-w-wojewodztwie-slaskim-w-2011-r-,7,1.html
 39. 39. Bezrobocie Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 łódzkie mazowieckie małopolskie śląskie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie pomorskie
 40. 40. Bezrobocie Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 23.11.2015 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 podregion bielski podregion bytomski podregion częstochowski podregion gliwicki podregion katowicki podregion rybnicki podregion sosnowiecki podregion tyski
 41. 41. Zatru- dnie- nie Skłonność do zmiany pracy Zdolność do zmiany pracy Poziom wynagro- dzeń Koszt dojazdu do pracy Zachowania edukacyjne Postawy przedsię- biorcze
 42. 42. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto (2015) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 08.12.2015 0,00 500,00 1000,00 1500,00 2000,00 2500,00 3000,00 3500,00 4000,00 4500,00 5000,00
 43. 43. http://kurier.pap.pl/depesza/159124/Gdzie-najweselsze-jest-zycie-staruszka-- Wojewodzki-ranking-wysokosci-emerytur „Najwięcej emerytów i rencistów było w województwach: śląskim (1,14 mln osób) i mazowieckim (1,12 mln osób), a najmniej w województwie opolskim (201,8 tys. osób) i lubuskim (214,6 tys. osób). W stosunku do liczby ludności, najwyższy odsetek wynoszący 25 proc. odnotowano w województwie śląskim, a najniższy - 19,4 proc. w województwie pomorskim.”
 44. 44. Liczba studentów (2014) Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 08.12.2015 0 50000 100000 150000 200000 250000 Warszawa Kraków Wrocław Poznań Podreg. katowicki, gliwicki, sosnow. Gdańsk, Gdynia, Sopot Łódź Szczecin
 45. 45. Miasta województwa śląskiego w procesach zmian
 46. 46. http://kurier.pap.pl/depesza/158899/Ranking-w-ktorych-polskich-miastach- zyje-sie-najlepiej--Warszawa-spadla-z-podium Diagnoza Społeczna 2015 prof. Janusz Czapiński z zespołem
 47. 47. Dochody budżetów miast na prawach powiatu / 1 mieszk. (2014) 1 Powiat m. st. Warszawa * 7969,81 2 Powiat m.Gliwice 7097,98 3 Powiat m.Sopot 7091,03 4 Powiat m.Dąbrowa Górnicza 6731,18 5 Powiat m.Płock 6404,96 6 Powiat m.Krosno 6215,97 7 Powiat m.Świnoujście 5929,33 8 Powiat m.Gdańsk 5916,90 9 Powiat m.Białystok 5870,77 10 Powiat m.Przemyśl 5642,90 11 Powiat m.Wrocław 5587,61 12 Powiat m.Siedlce 5558,82 13 Powiat m.Olsztyn 5509,74 14 Powiat m.Lublin 5331,41 15 Powiat m.Kraków 5328,16 16 Powiat m.Katowice 5326,33 17 Powiat m.Kielce 5295,11 18 Powiat m.Rzeszów 5277,35 19 Powiat m.Konin 5261,49 20 Powiat m.Opole 5211,76 21 Powiat m.Słupsk 5197,14 22 Powiat m.Grudziądz 5183,39 45 Powiat m.Leszno 4479,43 46 Powiat m.Jelenia Góra 4447,15 47 Powiat m.Koszalin 4423,21 48 Powiat m.Kalisz 4389,57 49 Powiat m.Chorzów 4384,47 50 Powiat m.Jaworzno 4326,43 51 Powiat m.Bydgoszcz 4259,40 52 Powiat m.Elbląg 4218,72 53 Powiat m.Legnica 4177,94 54 Powiat m.Ruda Śląska 4127,43 55 Powiat m.Chełm 4102,13 56 Powiat m.Bytom 4031,69 57 Powiat m.Gorzów Wielkopolski 4025,22 58 Powiat m.Biała Podlaska 4022,23 59 Powiat m.Skierniewice 4002,87 60 Powiat m.Mysłowice 3792,74 61 Powiat m.Siemianowice Śląskie 3743,07 62 Powiat m.Żory 3710,67 63 Powiat m.Sosnowiec 3684,70 64 Powiat m.Świętochłowice 3671,97 65 Powiat m.Jastrzębie-Zdrój 3655,43 66 Powiat m.Piekary Śląskie 3511,90 Źródło danych: GUS, Bank Danych Lokalnych, dostęp 10.12.2015
 48. 48. Dochody własne wybranych samorządów w cenach z 1995 r. M. Baron: Szanse rozwojowe miast obszaru funkcjonalnego, Seminarium „Miasto 3”, Ruda Śląska, 18 września 2014 0 200 400 600 800 1000 1200 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Łódź Kraków Częstochowa Gliwice Chorzów Katowice Ruda Śląska Świętochłowice Kielce Szczecin Wrocław Opole
 49. 49. 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 MOF bydgosko-toruński MOF Gdańska MOF Katowic MOF Krakowa MOF Lublina MOF Łodzi MOF Poznania MOF Szczecina MOF Warszawy MOF Wrocławia Potencjał innowacyjny Polskie metropolitalne miejskie obszary funkcjonalne Model: M. Baron: Podejście potencjałowe do analizy miejskich obszarów funkcjonalnych, 2015 Dane: GUS za rok 2012 Potencjał rezydencjalny
 50. 50. Oblicza sukcesu? Oblicza upadku? - współczynnik zatrudnialności [rok 2000 = 100] Marcin Baron: Resilience in economic-technological structures of Katowice and Bytom [w:] Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (red. Adam Drobniak), Helion, Gliwice 2014, str. 83-102 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bytom Katowice
 51. 51. Oblicza sukcesu? Oblicza upadku? - współczynnik obciążenia bezrobociem [rok 2000 = 100] Marcin Baron: Resilience in economic-technological structures of Katowice and Bytom [w:] Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (red. Adam Drobniak), Helion, Gliwice 2014, str. 83-102 30 50 70 90 110 130 150 170 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bytom Katowice Istotna rola uwarunkowań makro- ekonomicznych
 52. 52. Oblicza sukcesu? Oblicza upadku? - współczynnik przychodów z CIT [rok 2000 = 100] Marcin Baron: Resilience in economic-technological structures of Katowice and Bytom [w:] Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (red. Adam Drobniak), Helion, Gliwice 2014, str. 83-102 Istotna rola uwarunkowań makro- ekonomicznych 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Bytom Katowice
 53. 53. Oblicza sukcesu? Oblicza upadku? - prężność i podatność 2000-2012 [rok 2000 = 100] Marcin Baron: Resilience in economic-technological structures of Katowice and Bytom [w:] Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe (red. Adam Drobniak), Helion, Gliwice 2014, str. 83-102 40 100 160 40 100 160 Resilience Vulnerability Bytom Katowice Sunken cities Roller-coaster cities Avant-garde citiesUntouchable cities
 54. 54. Udane „infrastrukturalne” projekty rewitalizacyjne fot. Marcin Baron
 55. 55. Potrzebne megaprojekty rewitalizacyjne
 56. 56. Leszek Ośródka, Ewa Krajny: Meteo a jakość powietrza, IMGW- PIB Konferencja „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” Zabrze, 8 października 2015 r.
 57. 57. Leszek Ośródka, Ewa Krajny: Meteo a jakość powietrza, IMGW- PIB Konferencja „Działania samorządów na rzecz ochrony powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń” Zabrze, 8 października 2015 r.
 58. 58. Wyzwania gospodarki województwa śląskiego
 59. 59. „Stabilizacja” demograficzna Relatywnie korzystny bilans migracyjny (młodzi) Warunki i style życia; zdrowie Postępująca zmiana struktury gospodarczej regionu Społeczna i infrastrukturalna odnowa miast (Re?)industrializacja vs. gospodarka technologiczna i kreatywna 2. fala restrukturyzacji górnictwa Kompleksowa rewitalizacja Niska emisja i nowa energetyka Wyzwania gospodarki województwa śląskiego
 60. 60. „Stabilizacja” demograficzna Relatywnie korzystny bilans migracyjny (młodzi) Warunki i style życia; zdrowie Postępująca zmiana struktury gospodarczej regionu Społeczna i infrastrukturalna odnowa miast (Re?)industrializacja vs. gospodarka technologiczna i kreatywna 2. fala restrukturyzacji górnictwa Kompleksowa rewitalizacja Niska emisja i nowa energetyka Wyzwania gospodarki województwa śląskiego

×