Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kapitał kulturowy prezentacja

553 views

Published on

socjologia 2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kapitał kulturowy prezentacja

 1. 1. Kapitał kulturowy
 2. 2.  Kapitał kulturowy jako termin i pojęcie pojawia się w wielu analizach zjawisk społecznych. Kapitał kulturowy odnosi się głównie do jednostki, grup i zbiorowości. Kapitał kulturowy określany jest także jako specyficzny i wewnętrznie ustrukturalizowany typ wzorów zachowań kulturalnych, pozostający w specyficznych relacjach wobec kapitału ekonomicznego i społecznego.
 3. 3.  Kapitał kulturowy ułatwia osiąganie statusu społecznego, co jest niemożliwe w żaden inny sposób.
 4. 4.  Pojęcie wprowadzone przez francuskiego socjologa Pierre Bourdieu. na określenie idei, wiedzy, umiejętności i przedmiotów o wartościach kulturowych, jakie ludzie nabywają, w czasie uczestnictwa w życiu społecznym. Wyraża się on w pierwszym rzędzie w językowych i kulturowych kompetencjach jednostki.
 5. 5.  Wg Bourdieu występuje w trzech podstawowych formach: ucieleśnionej (embodied) - jako długotrwałe dyspozycje ciała i umysłu, w tym w szczególności tzn. "dobre maniery", gust kulturowy, smak, znajomość form kultury wysokiej, konwencji kulturowych i towarzyskich. zinstytucjonalizowanej - głównie w postaci sformalizowanego wykształcenia, w szczególności potwierdzonego przez dyplomy prestiżowych uczelni uprzedmiotowionej (objectified) - jako posiadane dobra kulturowe (malarstwo, książki, maszyny itp.)
 6. 6.  Kapitał kulturowy przez Bourdieu jest wyróżniany na dwie formy: kapitał społeczny i ekonomiczny
 7. 7.  Najłatwiej wymianie podlega kapitał kulturowy w formie uprzedmiotowionej ponieważ wiąże się z pozyskiwaniem dóbr materialnych. Akumulacja zinstytucjonalizowanego kapitału kulturowego wymaga poważniejszych nakładów i długotrwałych zabiegów. Kapitał kulturowy w formie ucieleśnionej jest najbardziej stabilnym jego typem a jego akumulacja przebiegać może nawet na przestrzeni wielu pokoleń. Najtrudniej więc go zdobyć ale i odebranie go jest najtrudniejsze.
 8. 8.  Jakwskazywał Bourdieu, kapitał kulturowy jest jedną z podstawowych, a często ukrytych, barier na drodze awansu społecznego. Typową formą selekcji w oparciu o jego zasoby są różnego rodzaju egzaminy, w szczególności egzaminy wstępne do prestiżowych szkół wszelkich szczebli.
 9. 9. Bibliografia: Alan Aldridge, Konsumpcja, Warszwa 2006. Rozdział: 4. Życie w społeczeństwie konsumpcyjnym, ss. 107 – 134. Wikipedia, wolna encyklopedia Socjologia.pl
 10. 10. Dziękujemy za uwagę Sylwia Dyl Marcin Pastuch

×