Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya

Marc Herrando
Marc HerrandoConsultor SAP at Freelance

Estudi de Les empreses d’alt Creixement i les Gaseles a Catalunya publicat per la Generalitat de Catalunya

29                            29  PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL
                                                                                                                             PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL
COL·LECCIÓ PAPERS D'ECONOMIA INDUSTRIAL                                           Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la
                                                                                                                                                     Les empreses d’alt creixement
                                                                                                                                                     i les gaseles a Catalunya
                                                               Universitat Pompeu Fabra. És director del Master en Direcció Financera i Comptable de l'IDEC i del Centre
1.  Fiscalitat i empresa familiar              18.  El bon govern de les empreses familiars
   Emilio Albi
                                                               per a la Qualitat i la Innovació Docent (UPF). Ha estat professor visitant a diverses universitats europees,
                                  Francisco Vicent Chuliá, Fernando Cerdá Albero,
                                  Raimon Segura de Lassaleta, Juan Grima Ferrada,     americanes i asiàtiques. Vicepresident de l’ACCID, membre de la Junta del Col·legi d’Economistes i
2.  Flexibilitat i gestió del temps a la indústria tèxtil     Adolfo Rovira del Canto, Javier Castrodeza Vía,     de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa. És membre del consell d'administració de vàries
   Josep M. Arús i Víctor Fabregat                Xavier Calaf Aixalà i Jorge Alberto Rodríguez Aparicio  empreses, del consell de redacció de diverses publicacions i director de la Revista de Comptabilitat i
3.  L’estat de la formació a l’empresa a Catalunya                                     Direcció.
                               19.  L’empresa catalana en l’economia global
   Francesc Solé Parellada i Jaume Royo Llobet          Joaquín Trigo Portela, Ramon Tremosa i Balcells
                                  i Salvador Guillermo Viñeta               Jordi Fontrodona Francolí (Barcelona, 1962) és cap del Servei d’Estudis de l’Observatori de Prospectiva                                   Oriol Amat Salas
4.  L’esperit empresarial a Catalunya
   Jaume Filella F., Miguel García G., Marta Prats
   i Robert Tornabell
                               20.  Innovacions organitzatives i competitivitat
                                                               Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Economista
                                                               per la Universitat de Barcelona, s’ha especialitzat en economia i estadística industrial. D’entre les seves                                 Jordi Fontrodona Francolí
                                  industrial
5.  Estratègia de gestió financera per a empreses         Jaume Valls, Núria Mancebo, Jaume Guia, Andrea
                                  Bikfalvi i Martí Casadesús
                                                               publicacions, destaca que és coautor dels llibres Les infrastructures de transport a Catalunya (1992), Canvi
                                                               estratègic i clusters a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998), Les empreses gasela a                               Joan Miquel Hernández Gascón
                                                                                                                                                     Alexandrina Stoyanova
   industrials                                                      Catalunya (1999), Les multinacionals industrials catalanes 2001 (2001), Mapa dels sistemes productius locals
   Oriol Amat i Xavier Puig                21.  Mapa dels sistemes productius locals           industrials a Catalunya (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007), a més de diversos articles
6.  La logística empresarial i el seu estat a           industrials a Catalunya                 a revistes especialitzades.
   Catalunya                           Joan Miquel Hernández Gascón, Jordi Fontrodona
   Lluís Cuatrecasas i Laura Tremosa               Francolí i Alberto Pezzi                 Joan Miquel Hernández Gascón (València, 1957) és director de l’Observatori de Prospectiva Industrial
                                                                                                                        Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya
                               22.  La localització geogràfica de la indústria        de la Generalitat de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona, ha publicat nombrosos
7.  Canvi estratègic i clusters a Catalunya
   Jordi Conejos, Emilià Duch, Jordi Fontrodona,         a Catalunya: el paper de les economies          articles sobre anàlisi de conjuntura, economia industrial i política de clústers a revistes especialitzades
   Joan Miquel Hernández, Alejandro Luzárraga          d’aglomeració                      i és autor o coautor dels llibres següents: L’empresa catalana davant la CEE (1985), Estructura industrial de
   i Eugeni Terré                        Elisabet Viladecans Marsal i Jordi Jofre Monseny     Catalunya (1987), El sector de productes farmacèutics a Catalunya (1990), Les infrastructures de transport a
                               23.  La innovació i l’R+D industrial a Catalunya       Catalunya (1992), Canvi estratègic i clústers a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998
8.  Les multinacionals industrials catalanes                                        i 2001), Les empreses gasela a Catalunya (1999), Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya
   Jordi Fontrodona i Joan Miquel Hernández           Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes
                                                               (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007).
9.  El consum de serveis per les empreses industrials    24.  Directius catalans al món: 30 experiències
                                  Joan Miquel Hernández Gascón, Àngel Hermosilla
   Àngel Hermosilla
                                  Pérez, Jordi Fontrodona Francolí i Alberto Pezzi
                                                               Alexandrina Stoyanova (Sofia, 1976) és gestora d’estudis de l’Observatori de Prospectiva Industrial,
                                                               professora de la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques
10.  L’empresari familiar i el seu pla de successió
   Modest Guinjoan i Josep M. Llauradó           25.  Anàlisi del teixit industrial de Catalunya a partir   Públiques Socials. És doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i els seus principals camps
                                  de la taula input-output                 de recerca inclouen l’economia de la salut i la del comportament, l’economia industrial, la immigració
11.  Les empreses catalanes i la col·laboració           Josep Lladós, Antoni Meseguer, Joan Torrent i Jordi   i la microeconometria aplicada. Ha participat en nombrosos projectes de recerca d’àmbit nacional i
   empresarial                          Vilaseca                         internacional. Destaquen les seves publicacions en revistes científiques de gran prestigi internacional
   Josep Rialp Criado                                                   com ara Health Economics i Journal of Economic Geography.
                               26.  La nova indústria: el sector central de l’economia
12.  Les empreses gasela a Catalunya                catalana
   Joan Miquel Hernández, Oriol Amat, Jordi           Ezequiel Baró Tomàs i Cinthya Villafaña Muñoz
   Fontrodona i Isabel Fontana
                               27.  Els factors de creixement de la indústria catalana
13.  La subcontractació industrial a Catalunya           1995-2005: canvi tècnic i productivitat del capital
   Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic         i del treball
   (CEAM)                            Josep Oliver Alonso

14.  Canals de distribució en les empreses          28.  Models de negoci per a una nova organització
   industrials catalanes                     industrial
   José Luis Nueno i Miguel Ángel Llano             Joan E. Ricart i Costa

15.  Estratègies industrials de les multinacionals
   estrangeres a Catalunya
   Joaquim Solà, Paloma Miravitlles i Gonzalo Rodríguez
16.  Competència i innovació en la nova economia
   Enrique Cañizares, Daniel Fernández, Atilano Jorge
   Padilla i Ana Ramos
17.  Centres de decisió empresarial i activitat
   econòmica: els efectes de la globalització
   Xavier Vives                                                      # %$$'!# !$"&!$
29                            29  PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL
                                                                                                                             PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL
COL·LECCIÓ PAPERS D'ECONOMIA INDUSTRIAL                                           Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la
                                                                                                                                                     Les empreses d’alt creixement
                                                                                                                                                     i les gaseles a Catalunya
                                                               Universitat Pompeu Fabra. És director del Master en Direcció Financera i Comptable de l'IDEC i del Centre
1.  Fiscalitat i empresa familiar              18.  El bon govern de les empreses familiars
   Emilio Albi
                                                               per a la Qualitat i la Innovació Docent (UPF). Ha estat professor visitant a diverses universitats europees,
                                  Francisco Vicent Chuliá, Fernando Cerdá Albero,
                                  Raimon Segura de Lassaleta, Juan Grima Ferrada,     americanes i asiàtiques. Vicepresident de l’ACCID, membre de la Junta del Col·legi d’Economistes i
2.  Flexibilitat i gestió del temps a la indústria tèxtil     Adolfo Rovira del Canto, Javier Castrodeza Vía,     de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa. És membre del consell d'administració de vàries
   Josep M. Arús i Víctor Fabregat                Xavier Calaf Aixalà i Jorge Alberto Rodríguez Aparicio  empreses, del consell de redacció de diverses publicacions i director de la Revista de Comptabilitat i
3.  L’estat de la formació a l’empresa a Catalunya                                     Direcció.
                               19.  L’empresa catalana en l’economia global
   Francesc Solé Parellada i Jaume Royo Llobet          Joaquín Trigo Portela, Ramon Tremosa i Balcells
                                  i Salvador Guillermo Viñeta               Jordi Fontrodona Francolí (Barcelona, 1962) és cap del Servei d’Estudis de l’Observatori de Prospectiva                                   Oriol Amat Salas
4.  L’esperit empresarial a Catalunya
   Jaume Filella F., Miguel García G., Marta Prats
   i Robert Tornabell
                               20.  Innovacions organitzatives i competitivitat
                                                               Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Economista
                                                               per la Universitat de Barcelona, s’ha especialitzat en economia i estadística industrial. D’entre les seves                                 Jordi Fontrodona Francolí
                                  industrial
5.  Estratègia de gestió financera per a empreses         Jaume Valls, Núria Mancebo, Jaume Guia, Andrea
                                  Bikfalvi i Martí Casadesús
                                                               publicacions, destaca que és coautor dels llibres Les infrastructures de transport a Catalunya (1992), Canvi
                                                               estratègic i clusters a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998), Les empreses gasela a                               Joan Miquel Hernández Gascón
                                                                                                                                                     Alexandrina Stoyanova
   industrials                                                      Catalunya (1999), Les multinacionals industrials catalanes 2001 (2001), Mapa dels sistemes productius locals
   Oriol Amat i Xavier Puig                21.  Mapa dels sistemes productius locals           industrials a Catalunya (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007), a més de diversos articles
6.  La logística empresarial i el seu estat a           industrials a Catalunya                 a revistes especialitzades.
   Catalunya                           Joan Miquel Hernández Gascón, Jordi Fontrodona
   Lluís Cuatrecasas i Laura Tremosa               Francolí i Alberto Pezzi                 Joan Miquel Hernández Gascón (València, 1957) és director de l’Observatori de Prospectiva Industrial
                                                                                                                        Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya
                               22.  La localització geogràfica de la indústria        de la Generalitat de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona, ha publicat nombrosos
7.  Canvi estratègic i clusters a Catalunya
   Jordi Conejos, Emilià Duch, Jordi Fontrodona,         a Catalunya: el paper de les economies          articles sobre anàlisi de conjuntura, economia industrial i política de clústers a revistes especialitzades
   Joan Miquel Hernández, Alejandro Luzárraga          d’aglomeració                      i és autor o coautor dels llibres següents: L’empresa catalana davant la CEE (1985), Estructura industrial de
   i Eugeni Terré                        Elisabet Viladecans Marsal i Jordi Jofre Monseny     Catalunya (1987), El sector de productes farmacèutics a Catalunya (1990), Les infrastructures de transport a
                               23.  La innovació i l’R+D industrial a Catalunya       Catalunya (1992), Canvi estratègic i clústers a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998
8.  Les multinacionals industrials catalanes                                        i 2001), Les empreses gasela a Catalunya (1999), Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya
   Jordi Fontrodona i Joan Miquel Hernández           Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes
                                                               (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007).
9.  El consum de serveis per les empreses industrials    24.  Directius catalans al món: 30 experiències
                                  Joan Miquel Hernández Gascón, Àngel Hermosilla
   Àngel Hermosilla
                                  Pérez, Jordi Fontrodona Francolí i Alberto Pezzi
                                                               Alexandrina Stoyanova (Sofia, 1976) és gestora d’estudis de l’Observatori de Prospectiva Industrial,
                                                               professora de la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques
10.  L’empresari familiar i el seu pla de successió
   Modest Guinjoan i Josep M. Llauradó           25.  Anàlisi del teixit industrial de Catalunya a partir   Públiques Socials. És doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i els seus principals camps
                                  de la taula input-output                 de recerca inclouen l’economia de la salut i la del comportament, l’economia industrial, la immigració
11.  Les empreses catalanes i la col·laboració           Josep Lladós, Antoni Meseguer, Joan Torrent i Jordi   i la microeconometria aplicada. Ha participat en nombrosos projectes de recerca d’àmbit nacional i
   empresarial                          Vilaseca                         internacional. Destaquen les seves publicacions en revistes científiques de gran prestigi internacional
   Josep Rialp Criado                                                   com ara Health Economics i Journal of Economic Geography.
                               26.  La nova indústria: el sector central de l’economia
12.  Les empreses gasela a Catalunya                catalana
   Joan Miquel Hernández, Oriol Amat, Jordi           Ezequiel Baró Tomàs i Cinthya Villafaña Muñoz
   Fontrodona i Isabel Fontana
                               27.  Els factors de creixement de la indústria catalana
13.  La subcontractació industrial a Catalunya           1995-2005: canvi tècnic i productivitat del capital
   Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic         i del treball
   (CEAM)                            Josep Oliver Alonso

14.  Canals de distribució en les empreses          28.  Models de negoci per a una nova organització
   industrials catalanes                     industrial
   José Luis Nueno i Miguel Ángel Llano             Joan E. Ricart i Costa

15.  Estratègies industrials de les multinacionals
   estrangeres a Catalunya
   Joaquim Solà, Paloma Miravitlles i Gonzalo Rodríguez
16.  Competència i innovació en la nova economia
   Enrique Cañizares, Daniel Fernández, Atilano Jorge
   Padilla i Ana Ramos
17.  Centres de decisió empresarial i activitat
   econòmica: els efectes de la globalització
   Xavier Vives                                                      # %$$'!# !$"&!$
29  PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL
Les empreses d’alt creixement
i les gaseles a Catalunya
BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP:


 Les Empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya. – (Papers
 d’economia industrial ; 29)
 Bibliografia. Índexs
 ISBN 9788439382638
 I. Amat Salas, Oriol II. Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats
 i Empresa III. Observatori de Prospectiva Industrial IV. Col·lecció: Papers
 d’economia industrial ; 29
 1. Empreses – Catalunya – Avaluació 2. Empreses – Catalunya – Estudi
 de casos 3. Eficiència industrial – Catalunya 4. Competència econòmica
 – Catalunya 5. Planificació estratègica – Catalunya
 658.11(467.1)© Oriol Amat Salas
 Jordi Fontrodona Francolí
 Joan Miquel Hernández Gascón
 Alexandrina Stoyanova

Edició:
Generalitat de Catalunya
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
Secretaria d’Indústria i Empresa
Observatori de Prospectiva Industrial
Col·lecció: Papers d’economia industrial

Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració del Centre d’Economia Industrial, del qual formen
part el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i
Navegació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona.

Aquest estudi ha comptat amb el suport d’AVANÇSA

Primera edició: Barcelona, febrer del 2010
Tiratge: 2.000 exemplars
Consell de redacció:
Joan Miquel Hernández Gascón
Jordi Fontrodona Francolí
Alexandrina Petrova Stoyanova

Coordinació de l’edició:
Alexandrina Petrova Stoyanova

Correcció lingüística:
Josep-Lluís Sotorra

http://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/opi
Disseny, maquetació i impressió:
www.cege.es

 D. Leg.: B-7119-2010
 ISBN: 9788439382638

El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa no participa necessàriament de les opinions
manifestades en els documents de la col·lecció Papers d’economia industrial, la responsabilitat
de les quals correspon exclusivament als autors.
29 PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL

Les empreses d’alt creixement
i les gaseles a Catalunya
Oriol Amat Salas
Jordi Fontrodona Francolí
Joan Miquel Hernández Gascón
Alexandrina Stoyanova
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Agraïments

Els autors d’aquests estudi volen expressar el seu agraïment a totes les persones que, amb
la seva col·laboració han contribuït a realitzar-lo.

En primer lloc, a Veneta Andonova, professora de la Universidad de los Andes (Bogotà, Co-
lòmbia), que, en col·laboració amb el doctorand Carlos Valencia, va analitzar les entrevistes
de les vuit empreses gasela del període 1994-1997 i va realitzar una excel·lent síntesi de les
estratègies emprades per aquestes empreses al llarg dels últims deu anys.

En segon lloc, a Garikoitz Mauleón per la seva col·laboració en totes les fases d’elaboració del
present llibre. A Lluís Gascón per la seva participació en la recollida, la depuració i l’anàlisi
de les dades de l’enquesta sobre el comportament estratègic de les empreses d’alt creixe-
ment. A Patricia Crespo i Martí Guasch per la seva col·laboració en l’obtenció de dades per
a l’anàlisi economicofinancera. A Belén Espinós, Sergi Montoliu i Marc Puyuelo que també
han col·laborat amb l’estudi.

En tercer lloc, als empresaris que han aportat la seva experiència i les seves opinions per
comprendre millor l’evolució de les empreses d’alt creixement i els determinants del seu
èxit. Són els següents:

 • Òscar Balcells Curt, gerent de Mobel Línea, SL
 • Antoni Ballabriga Torreguitart, director de Responsabilitat i Reputació Corporatives de
  BBVA i exdirector general de Pastelería Ballabriga
 • Vicente Daniel Coz, gerent de Gonvauto, SA
 • Josep Domènech Giménez, president de Dogi, SA
 • Juan Carlos Escudero, director general de Lipotec, SA
 • Emiliano García Garcia, president de Bandalux, SA
 • Ricard Munné Dedeu, CEO corporatiu de Lipotec Group
 • Lluís Ratera Francitorra, administrador de Talleres Ratera, SA
 • Rosa Sánchez Bonet, directora de Màrqueting i Comunicació de Bandalux, SA
 • Joaquim Sastre Crous, president de Grup Fibosa, SA

També a Marta Codina, de l’empresa Informa, SA, per la seva eficiència i el seu interès per
solucionar tota mena de dificultats amb les bases de dades.
Finalment, a totes les empreses que van respondre el qüestionari i van dedicar-hi part del
seu temps.

No obstant això, la responsabilitat dels errors que pugui contenir aquest document corres-
pon exclusivament als seus autors.

                                        Els autors
Pròleg

Passats deu anys des de la publicació del primer treball sobre Les empreses gasela a Catalu-
nya, ara veu la llum el segon. Per ser més precisos, el primer treball es va editar l’octubre del
1999 i el segon el tindrem a disposició el primer trimestre del 2010.

Per a aquelles persones que treballem en l’àmbit de l’economia aplicada i de l’emprenedoria,
l’aparició del primer estudi sobre les empreses gasela al nostre país va ser una novetat molt
valorada. Coneixíem algun treball semblant, i en sabíem el concepte, però ens mancava la
informació, el diagnòstic i la reflexió específica sobre aquest aspecte del comportament
del nostre teixit industrial. Per aquesta raó el vàrem llegir, estudiar i després guardar a les
nostres biblioteques. Posteriorment, l’hem consultat i l’hem citat a bastament.

Ara, rellegint la primera edició m’adono que en l’apartat d’agraïments, entremig d’un seguit
de persones, sortim en Jaume Royo i jo mateix. Recordo que els autors del treball ens varen
venir a consultar per la nostra qualitat de membres de l’equip directiu del programa Innova
- UPC. El programa Innova tenia, i té, com a objectiu ajudar els professors i estudiants de la
UPC a crear empreses basades en el coneixement i, per això, els autors varen pensar que en
Jaume Royo i jo els podríem ajudar amb la nostra experiència. Però el programa només por-
tava un any funcionant i l’equip directiu era tot el personal de què disponia el programa, és
a dir, només nosaltres dos. Per tant, poc els podíem ajudar. A un any de la fundació, els “di-
rectius” del programa Innova érem força conscients de la nostra poca experiència en l’ofici
de promoure l’emprenedoria i, més que d’ensenyar, teníem ganes d’aprendre. Hi havia pocs
referents, i tot allò que ens ajudés era molt benvingut. Consegüentment, vàrem rebre la tru-
cada dels autors amb molta il·lusió. Pensàvem, i així va ser, que nosaltres aprendríem més
d’ells que no pas ells de nosaltres.

Ajudar a crear empreses ens semblava una feina útil. Contribuir a la creació de teixit indus-
trial podia ser una aportació a la millora de la nostra universitat i també al desenvolupa-
ment del nostre país i vàrem suposar que el nostre èxit es mesuraria pel nombre d’empreses
creades i pel percentatge de supervivència. Però vet aquí que, un cop creades les primeres
100 empreses, vaig trucar al rector Jaume Pagès, que va ser l’inspirador del programa, per
comunicar-li el que jo pensava que seria una molt bona notícia. Em sentia com aquell admi-
nistrador de l’Evangeli que va treure fruit dels “denaris” deixats en dipòsit pel seu amo. Però
en Jaume Pagès em va fer una pregunta:“Quants dels empresaris dels que heu ajudat s’han fet
milionaris?”“Cap”, li vaig respondre. Era evident que el nostre èxit no es mesuraria solament
pel nombre d’empreses creades, ni tan sols per la seva supervivència, sinó per l’èxit dels
creadors i de la seva contribució social, és a dir, es mesuraria pels beneficis, pel valor afegit
i pel nombre de persones ocupades resultat de la creació de les empreses; en resum, per la
seva capacitat de créixer. Ara, 10 anys després, un cop creades més de dues-centes empre-
ses, al programa Innova, i en general a la majoria de les unitats que treballem en el suport
a l’emprenedoria, encara no sabem exactament com ajudar a créixer les empreses que hem
vist néixer. No hem trobat la pedra filosofal que faci créixer i comencem a pensar que potser
no existeix o bé que n’hi ha més d’una. A tots ens interessa, ara més que mai, saber com es
fa per créixer, quines són les barreres i quins són els facilitadors. El problema del creixement
resta viu tant en l’àmbit de les empreses de base tecnològica com en la majoria dels sectors
de l’activitat econòmica. Ens interessa saber els perquès d’aquesta dificultat, per què quan
una empresa ha fet la primera brotada amb un gran èxit, no acaba de rematar la jugada.

Ara surt el segon llibre sobre les empreses gasela a Catalunya amb l’objectiu d’ajudar-nos
a respondre els interrogants que envolten l’àmbit del creixement empresarial com a pro-
blema teòric i pràctic. D’aquest nou treball cal destacar dues característiques: primera, els
autors són gairebé els mateixos del primer i, segona, que s’ha resistit a la temptació de co-
mençar de zero. Ens hem de felicitar per la iniciativa de la continuïtat de les persones i per
la persistència en l’enfocament.

Al nostre país no ens podem queixar de la quantitat i qualitat de la informació de la qual
disposem en l’àmbit de les ciències econòmiques i de la gestió. Tanmateix, hi ha encara una
certa mancança de continuïtat dels equips en els estudis sobre temes específics. Els veri-
tables experts en un tema es formen amb l’exercici constant en aquest àmbit del coneixe-
ment. Certament, per acreditar-se d’expert cal disposar d’una bona formació teòrica, que
lògicament es va ampliant amb el temps, i disposar també de coneixements generals sobre
la disciplina, però per parlar amb propietat d’un tema concret cal també haver acumulat
un coneixement fruit del treball empíric sostingut, de la reflexió i del contrast amb les xar-
xes científiques corresponents. És per això que ens hem de felicitar per la continuïtat dels
equips de treball. Hi ha un proverbi alemany que diu que“l’exercici fa al mestre”, i crec que el
proverbi també té aplicació en el món de l’expertesa. Si un estudi, com el de les gaseles, ha
d’ajudar els empresaris i la política industrial i tecnològica, cal que estigui fet per gent que
hi entengui, que arribi al fons de la qüestió, que vagi més enllà del comentari creatiu sobre
els resultats prèviament endreçats i sobre l’evolució de les estadístiques. La bona voluntat
en el disseny de les polítiques públiques que s’ocupen de promoure la renovació del teixit
industrial no és suficient. Per evitar la caiguda de cistelles d’instruments dissenyades sobre
un coneixement imaginat de la realitat o resultat d’espigolar en les cistelles que han fet
fortuna en d’altres territoris, calen experts i contrast.

Dèiem que ens felicitàvem per la continuïtat de l’equip però també per la continuïtat de
l’enfocament del treball. Amb relació a la continuïtat de l’enfocament del treball, és d’agrair
que en aquest segon llibre es dediqui una bona part del text a respondre la pregunta de
què ha passat amb les empreses industrials estudiades en el primer. Recordem que les em-
preses estudiades en el primer llibre, i qualificades de gaseles, eren aquelles que fa deu anys
creixien més que les altres. Doncs bé, el treball es pregunta si les empreses gasela de fa deu
anys han seguit creixent més que les altres, si han esdevingut empreses líders en el seu
sector i si han tingut menys problemes que les que tenien uns creixements més modestos
o, pel contrari, n’han tingut més.

Les conclusions d’aquesta primera part del llibre són il·lustratives. Simplificant, l’estudi ens
mostra un conjunt d’empreses que sobreviuen millor que les altres però que deixen de
créixer o bé que tenen ritmes de creixement semblants a les que no havien crescut en el
moment de l’estudi. És bo? És dolent? És normal? És una característica del nostre país? És
clar que hi ha empreses que en el seu moment varen trobar una veta, però les vetes no són
eternes, i quan les empreses de la competència s’adonen que hi ha una font de beneficis
més enllà dels normals s’espavilen, els beneficis extraordinaris comencen a desaparèixer i el
creixement s’atura. És a dir, microeconomia en estat pur. En aquest moment es quan créixer
requereix creativitat i més risc. La literatura ens diu que per créixer cal actitud emprenedora
renovada, uns coneixements i unes competències de gestió adequades a cada moment. No
és el mateix gestionar per conservar la posició en el mercat que gestionar per créixer. De
vegades, créixer no és necessari per sobreviure ni per obtenir uns beneficis superiors als de
la mitjana, de vegades sí, però la voluntat de créixer sovint va més enllà del pur determinis-
me i gairebé sempre és una opció personal que moltes vegades requereix anar jugant a la
diferenciació i a la diversificació; a la internacionalització i a la cooperació; sovint cal perdre
el 100% per retrobar-lo més endavant. Per gestionar una empresa calen unes competències
i una expertesa determinades, però per gestionar el creixement també.

Finalment, cal preguntar-se també quin paper juga l’entorn com a facilitador o com a barre-
ra per a aquest empresari emprenedor del qual estem parlant. L’entorn, en tant que facili-
tador del creixement, té dues dimensions: el sector i l’espai de suport. Aquests dos entorns
són també definitius per fer possible el creixement d’una empresa. Les característiques del
territori, i no necessàriament només les financeres, poden ser una barrera invisible al creixe-
ment o un element esperonador. Cert creixement ha de menester complexitat i aquesta
complexitat no s’improvisa. Capital humà especialitzat, ecosistema innovador, sistema
ciència-tecnologia, infraestructures, entorn institucional, etc. són elements del territori que
poden jugar a favor o en contra. La pregunta de per què en determinats entorns algunes
empreses creixen amb més facilitat que en d’altres es pot respondre, més o menys, analit-
zant la presència d’aquests elements; però la pregunta de quina cistella d’instruments de
política pot compensar aquesta diferència és encara un trencaclosques teòric i pràctic. La
creació de les externalitats que omplin els buits de l’entorn és difícil i, sovint, impossible i
s’ha d’esperar que la velocitat de creixement rebaixi les barreres al creixement més de pres-
sa per compensar els avantatges de territoris més competitius.

La segona part del treball estudia les empreses industrials d’alt creixement del present, amb
l’afegitó del sector dels serveis a la indústria. Afegir el sector dels serveis a la indústria és un
altre encert del treball. A totes les disciplines hi ha llocs comuns i en l’economia aplicada es
diu sovint que el món es terciaritza, cosa que és veritat, i que per això la indústria és menys
important que abans, cosa que és, simplement, un error. Encara no es coneix una economia
d’un país, que no sigui molt petit, que visqui només dels serveis. Els serveis com el turisme
i, en alguns casos, els financers poden ajudar, però no són suficients. No cal dir que un país
no pot viure només dels serveis als consumidors si bona part d’aquests consumidors no es
guanya la vida en alguna altra cosa. El moviment continu encara no s’ha descobert. Però la
importància dels serveis en la indústria dóna mida de la seva complexitat i també pot con-
vertir-se en un sector exportador. Per tant, incloure els serveis en la indústria és un encert.

El treball aconsegueix l’objectiu d’identificar les empreses més dinàmiques de la nova in-
dústria i és capaç de donar referències sobre les seves estratègies i la seva contribució a
l’economia catalana. Entendre el comportament de les empreses més dinàmiques és un
element essencial per dissenyar les polítiques que cal dur a terme. Però també és il·lustrador
saber quins són els comportaments estratègics d’aquestes empreses i quina és la seva con-
tribució al desenvolupament del territori. El resum executiu ens diu que“els factors d’èxit són
coincidents per a les gaseles del 1994-1997 i per a les empreses d’alt creixement del 2004-2007:
la direcció estratègica i d’inversió, la innovació, la qualitat i productivitat, els recursos humans,
la internacionalització i la política comercial. En ambdós períodes, la direcció estratègica és cla-
rament el primer factor. En canvi, la qualitat i productivitat, que el 1994-1997 era clarament la
segona palanca, han perdut posicions (potser perquè actualment qualitat i productivitat ja es
donen per suposades) en favor de la innovació i dels recursos humans, factors que en el segle XXI
es consideren més importants de cara a la transició cap a l’economia del coneixement”. És una
evidència amb la qual no hi podem estar més d’acord. Dit d’una altra manera, sabem que
les empreses gasela, per definició, creen més ocupació però que també són la clau per al
canvi i la regeneració del teixit productiu i, per tant, són un exemple a seguir. Només ens cal
posar, entre tots, els mitjans perquè aquest creixement sigui més sostenible.

                                 Francesc Solé Parellada
                      Catedràtic d’Organització d’Empreses de la UPC
Índex

Índex de taules                                  13
Índex de figures                                  16
Resum executiu                                   19
  Situació actual de les empreses gasela del període 1994-1997          21
  Les empreses d’alt creixement del període 2004-2007              24
  Visió de conjunt                                29
Introducció                                    31
PRIMERA PART. LES EMPRESES GASELA DEL PERÍODE 19941997              39
1. Síntesi de l’estudi sobre empreses gasela 1994-1997               41
  1.1 Característiques generals                         43
  1.2 Anàlisi economicofinancera                         44
  1.3 Anàlisi estratègica                            45
  1.4 Perfil                                   46
2. Situació actual de les empreses gasela del període 1994-1997          49
  2.1 Característiques generals de les empreses gasela del període 1994-1997
    que continuen actives en l’actualitat                   51

  2.2 Anàlisi economicofinancera de les empreses gasela del període 1994-1997
    que continuen actives en l’actualitat                   59

3. Aprendre de l’experiència empresarial: una revisió dels casos analitzats
  en l’estudi anterior                              75
  3.1 Introducció                                76
  3.2 Casos d’experiències empresarials                     76
  3.3 Anàlisi dels casos de les gaseles que segueixen actives         105
  3.4 Aprendre dels errors                           109
4. Reflexions finals                                111
SEGONA PART. LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES DEL PERÍODE 20042007  117
5. Criteris de selecció i classificació                      119
6. Característiques generals                           125
  6.1 Activitat principal                           126
  6.2 Edat                                   128
  6.3 Facturació                                129
  6.4 Ocupació                                 130
  6.5 Eficiència productiva                           131
  6.6 Localització geogràfica                          132
                                         ÍNDEX  11
7. Anàlisi economicofinancera                                   133
     7.1 Introducció                                       134
     7.2 Anàlisi patrimonial                                   135
     7.3 Gestió dels actius                                   137
     7.4 Anàlisi econòmica i de la rendibilitat                         138
     7.5 Comparació entre les empreses d’alt creixement i la resta de les empreses industrials  140
     7.6 Anàlisi economicofinancera de les empreses d’alt creixement per sectors         142
     7.7 Anàlisi segons els resultats                              147
     7.8 Comparació entre les empreses d’alt creixement i les empreses gasela          149
     7.9 Comparació entre les empreses gasela del període 1994-1997 i les empreses
       d’alt creixement del període 2004-2007                         150
   8. Anàlisi estratègica                                      153
     8.1 Introducció                                       154
     8.2 Trets bàsics                                      155
     8.3 Claus de la competitivitat                               157
     8.4 Direcció estratègica i d’inversió                            162
     8.5 Estratègies de comercialització                             169
     8.6 Mercats i internacionalització                             174
     8.7 Innovació                                        178
     8.8 Qualitat i productivitat                                184
     8.9 Recursos humans i formació                               188
   9. Reflexions finals                                        193
   Annexos                                             199
     Annex 1. Qüestionari                                    200
     Annex 2. Llista de les empreses d’alt creixement del període 2004-2007           205
     Annex 3. Ràtios utilitzades en l’anàlisi economicofinancera                 214
   Bibliografia                                           215
12  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
Índex de taules

  Taula 1.  Activitats industrials (segons codi CNAE 93) incloses a cada sector                43
  Taula 2.  Dades bàsiques de les empreses gasela del període 1994-1997                    44
  Taula 3.  Estat actual de les empreses gasela del període 1994-1997                     50
  Taula 4.  Dades bàsiques de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen
       actives el 2007                                          52
  Taula 5.  Distribució de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives
       segons la província on tenen la seu social el 2007                        53
  Taula 6.  Distribució de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives
       per trams de facturació el 2007                                  54
  Taula 7.  Variació mitjana de la facturació de les empreses gasela del període 1994-1997
       que continuen actives                                       55
  Taula 8.  Distribució de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives
       per trams d’ocupació el 2007                                   56
  Taula 9.  Ocupació mitjana en el 2007 i variació percentual entre el 1997 i el 2007             57
  Taula 10. Creixement de l’ocupació entre el 2004 i el 2007 a les empreses gasela del període
                                                        58
       1994-1997 que continuen actives
  Taula 11. Composició de l’actiu de les empreses gasela del període 1994-1997
       que continuen actives                                        61
  Taula 12. Ràtios d’endeutament de les empreses gasela del període 1994-1997
       que continuen actives                                       63
  Taula 13. Ràtios de terminis, cicle de maduració i cicle de caixa de les empreses gasela
       del període 1994-1997 que continuen actives                            65
  Taula 14. Compte de pèrdues i guanys de les empreses gasela del període 1994-1997
       que continuen actives                                       66
  Taula 15. Ràtios de rendibilitat i palanquejament de les empreses gasela del període
       1994-1997 que continuen actives                                  67
  Taula 16. Ràtios de creixement de les empreses gasela del període 1994-1997
                                                        68
       que continuen actives
  Taula 17. Situació economicofinancera l’any 2007 de les empreses gasela del període
       1994-1997 que continuen actives, per sectors                            70
  Taula 18. Descripció de les estratègies de mercats i productes                       106
  Taula 19. Estratègies de reorganització                                   107
  Taula 20. Definicions d’empreses d’alt creixement i empreses gasela extrets d’estudis en
       l’àmbit espanyol                                         121
  Taula 21. Definicions d’empreses d’alt creixement i empreses gasela extrets d’estudis
       internacionals                                          122
  Taula 22. Presència de les empreses d’alt creixement a diferents sectors industrials
       i branques de serveis a la producció                               128
  Taula 23. Facturació total i mitjana i l’evolució de la facturació segons l’activitat principal       129
  Taula 24. Distribució de les empreses d’alt creixement per trams de facturació el 2007           130
  Taula 25. Distribució de les empreses d’alt creixement per trams d’ocupació el 2007             130                                                   ÍNDEX DE TAULES  13
Taula 26. Evolució de l’ocupació mitjana durant el període 2004-2007                131
     Taula 27. Evolució dels ingressos per treballador segons sector d’activitat principal
          de les empreses d’alt creixement                             131
     Taula 28. Distribució territorial de les empreses d’alt creixement                 132
     Taula 29. Composició de l’actiu                                  135
     Taula 30. Ràtios d’endeutament                                   137
     Taula 31. Ràtios de terminis, cicle de maduració i cicle de caixa                 138
     Taula 32. Compte de pèrdues i guanys                                139
     Taula 33. Ràtios de rendibilitat i palanquejament                         140
     Taula 34. Ràtios de creixement                                   140
     Taula 35. Compte de pèrdues i guanys del conjunt de les empreses industrials i de serveis a la
          producció de Catalunya i de les empreses d’alt creixement del període
          2004-2007                                        141
     Taula 36. Ràtios d’anàlisi economicofinancera del conjunt d’empreses industrials
          i de serveis a la producció catalanes i de les empreses d’alt creixement del període
          2004-2007                                        142
     Taula 37. Ràtios d’anàlisi economicofinancera de les empreses industrials i les empreses que
          proporcionen serveis a la producció entre les d’alt creixement del període 2004-
          2007                                           143
     Taula 38. Situació economicofinancera l’any 2007 de les empreses d’alt creixement,
          per sectors                                       144
     Taula 39. Compte de pèrdues i guanys segons la rendibilitat dels fons propis            148
     Taula 40. Ràtios d’anàlisi economicofinancera segons la rendibilitat dels fons propis        148
     Taula 41. Compte de pèrdues i guanys segons l’any de constitució                  149
     Taula 42. Ràtios d’anàlisi economicofinancera segons l’any de constitució              150
     Taula 43. Ràtios d’anàlisi economicofinancera de les empreses gasela del període 1994-1997 i
          les empreses d’alt creixement del període 2004-2007                   151
     Taula 44. Evolució més recent de la facturació d’algunes de les empreses d’alt creixement     157
     Taula 45. Factors de l’entorn que faciliten o limiten les activitats de les empreses industrials
          d’alt creixement                                     159
     Taula 46. Factors de l’entorn que faciliten o limiten a les activitats de les empreses d’alt
          creixement del sector de serveis a la producció                     160
     Taula 47. Decisions estratègiques que han portat les empreses d’alt creixement del sector
          industrial a la seva situació actual                           164
     Taula 48. Decisions estratègiques que han portat les empreses d’alt creixement del sector de
          serveis a la producció a la seva situació actual                     165
     Taula 49. Accions estratègiques desenvolupades entre el 2004 i el 2007               165
     Taula 50. Realització interna o externa de serveis                         167
     Taula 51. Realització interna o externa de serveis per part de les empreses d’alt creixement
          industrials                                       168
     Taula 52. Realització interna o externa de serveis per part de les empreses d’alt creixement
          prestadores de serveis a la producció                          168
14  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
Taula 53. Grau de rellevància dels canvis en la política comercial                 173
Taula 54. Percentatge d’empreses exportadores i propensió exportadora               176
Taula 55. Destinacions de les exportacions de les empreses d’alt creixement            176
Taula 56. Procedència de les importacions de les empreses d’alt creixement             178
Taula 57. Ocupats a temps complet amb dedicació a les activitats d’R+D               180
Taula 58. Finançament públic per a activitats d’R+D                        184
Taula 59. Distribució de l’ocupació l’any 2007                           189
Taula 60. Despesa en formació del personal realitzada durant l’any 2007              192
Taula 61. Fortaleses, febleses i mesures a considerar en les empreses d’alt creixement       195
                                             ÍNDEX DE TAULES  15
Índex de figures

     Figura 1.   Empreses d’alt creixement i evolució del PIB per càpita en alguns països de l’OCDE  32
     Figura 2.   Perfil de les empreses gasela del període 1994-1997 i model de comportament
             estratègic, econòmic i financer                            47
     Figura 3.   Estat de les empreses gasela del període 1994-1997 no actives al 2007        51
     Figura 4.   Evolució del nombre d’empreses gasela del període 1994-1997
             que continuen actives segons sector d’activitat el 2007               52
     Figura 5.   Tres exemples de taxes de variació de la xifra de vendes d’empreses
             que van ser gaseles el 1994-1997 i que tornen a presentar altes taxes de
             creixement el 2004-2007                               56
     Figura 6.   Ràtio de liquiditat de les empreses gasela del període 1994-1997
             que continuen actives                                61
     Figura 7.   Estructura del finançament de les empreses gasela del període 1994-1997
             que continuen actives                                62
     Figura 8.   Ràtios de rotació de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen
             actives                                       64
     Figura 9.   Ràtios d’increment de vendes de les empreses gasela del període 1994-1997
             que continuen actives                                66
     Figura 10. Liquiditat (Actiu corrent / Deutes a curt termini) dels anys 1997 i 2007 de les
           empreses gasela comparada amb la mitjana del sector                   71
     Figura 11. Endeutament (Deutes / Passiu) dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela
           comparat amb la mitjana del sector                            72
     Figura 12. Increment de les vendes dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela comparat
           amb la mitjana del sector                                72
     Figura 13. Rendiment de l’actiu (ROI) dels anys 1997 i 2007 de les empreses gaseles comparat
           amb la mitjana del sector                                73
     Figura 14. Rendibilitat dels fons propis dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela
           comparada amb la mitjana del sector                           73
     Figura 15. Evolució de les vendes de Bandalux, 1995-2007                      77
     Figura 16. Taxes de variació de les vendes de Bandalux, 1995-2007                  78
     Figura 17. Evolució de les vendes de Dogi International Fabrics, 1995-2007             80
     Figura 18. Taxes de variació de Dogi International Fabrics, 1995-2007                80
     Figura 19. Exportacions de Dogi International Fabrics segons àrees geogràfiques, 1998 i 2008     82
     Figura 20. Evolució de les vendes de Gonvauto, 1995-2007                      84
     Figura 21. Taxes de variació de les vendes de Gonvauto, 1995-2007                  84
     Figura 22. Evolució del nombre d’empleats a Gonvauto, 1995-2007                   85
     Figura 23. Composició del Grup Fibosa                                87
     Figura 24. Evolució de les vendes de Grup Fibosa, 2004-2007                     88
     Figura 25. Taxes de variació de les vendes de Grup Fibosa, 2004-2007                88
     Figura 26. Distribució percentual de les vendes del 2007 segons la divisió que les hagi
           generat                                         92
16  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
Figura 27. Evolució de les vendes de Lipotec Group, 1996-2007                       92
Figura 28. Taxes de variació de les vendes de Lipotec Group, 1996-2007                   93
Figura 29. Exportacions de Lipotec Group segons àrees geogràfiques, 1998 i 2008               95
Figura 30. Evolució de les vendes de Mobel Línea, 1995-2007                        96
Figura 31. Taxes de variació de les vendes de Mobel Línea, 1995-2007                    96
Figura 32. Evolució de les vendes de Talleres Ratera, 1995-2007                      99
Figura 33. Taxes de variació de les vendes de Talleres Ratera, 1995-2007                  99
Figura 34. Exportacions de Talleres Ratera segons àrees geogràfiques, 1998 i 2008             100
Figura 35. Evolució de les vendes de Pastelería Ballabriga, 1993-2004                   102
Figura 36. Taxes de variació de les vendes de Pastelería Ballabriga, 1993-2004              103
Figura 37. Evolució habitual dels ingressos de les empreses gasela al llarg de la seva vida        113
Figura 38. Perfil de les empreses gasela i model de comportament econòmic i financer
      diferenciat entre els primers anys i els anys posteriors                    114
Figura 39. Definició de les empreses d’alt creixement i les empreses gasela del període
      2004-2007 a Catalunya                                     124
Figura 40. Classificació de les empreses d’alt creixement i les empreses gasela segons
      l’activitat principal                                     126
Figura 41. Distribució de les empreses d’alt creixement per sectors industrials i de serveis
      a la producció                                         127
Figura 42. Distribució de les empreses d’alt creixement segons l’activitat principal
      per trams d’edat                                        129
Figura 43. Distribució territorial de les empreses industrials i de serveis a la producció
      a Catalunya el 2007                                      132
Figura 44. Ràtio de liquiditat                                      136
Figura 45. Estructura del finançament                                   136
Figura 46. Ràtios de rotació                                       137
Figura 47. Ràtios d’increment de vendes                                  139
Figura 48. Liquiditat (Actiu corrent / Deutes a curt termini) de les empreses d’alt creixement
      en comparació amb la mitjana del sector l’any 2007                       145
Figura 49. Endeutament (Deutes / Passiu) de les empreses d’alt creixement en comparació
      amb la mitjana del sector l’any 2007                              145
Figura 50. Increment de les vendes de les empreses d’alt creixement en comparació
      amb la mitjana del sector l’any 2007                              146
Figura 51. Rendiment de l’actiu (ROI) de les empreses d’alt creixement en comparació
      amb la mitjana del sector l’any 2007                              146
Figura 52. Rendibilitat dels fons propis de les empreses d’alt creixement en comparació
      amb la mitjana del sector l’any 2007                              147
Figura 53. Empreses d’alt creixement i empreses gasela del període 2004-2007               149
Figura 54. Pertinença a un grup                                      155
Figura 55. Empresa familiar                                        156
Figura 56. Factors de l’entorn que faciliten o limiten les activitats de les empreses d’alt
      creixement                                           158


                                                ÍNDEX DE FIGURES  17
Figura 57. Factors clau per a la competitivitat de les empreses d’alt creixement        161
     Figura 58. Factors clau per a la competitivitat de les empreses industrials d’alt creixement  162
     Figura 59. Factors clau per a la competitivitat de les empreses d’alt creixement proveïdores
           de serveis a la producció                              162
     Figura 60. Decisions estratègiques que han portat les empreses d’alt creixement a la seva
           situació actual                                   163
     Figura 61. Fonts de finançament de les inversions dels darrers tres anys             166
     Figura 62. Activitats de promoció comercial                           169
     Figura 63. Import dedicat a la promoció de marques pròpies                   170
     Figura 64. Principals clients                                  171
     Figura 65. Compres que provenen dels tres majors proveïdors                   172
     Figura 66. Canvis en la comercialització de productes o serveis                 173
     Figura 67. Principals mercats durant el període 2004-2007                    174
     Figura 68. Competidors amb quota de mercat significativa                     175
     Figura 69. Mecanismes d’accés als mercats internacionals durant el 2007             177
     Figura 70. Tipus d’innovació de producte realitzades durant el període 2005-2007        179
     Figura 71. Empreses que tenen departament d’R+D formalitzat                   180
     Figura 72. Ocupats a temps complet amb dedicació a les activitats d’R+D per titulacions     181
     Figura 73. Empreses que realitzen despeses en activitats d’R+D                 182
     Figura 74. Distribució sectorial de la despesa total en activitats d’R+D            182
     Figura 75. Distribució de la despesa total en activitats d’R+D interna i externa        183
     Figura 76. Empreses amb patents pròpies                             184
     Figura 77. Empreses amb certificació de qualitat                         185
     Figura 78. Tipus de política mediambiental                           186
     Figura 79. Distribució de les empreses segons el grau d’estandardització dels seus productes  187
     Figura 80. Sistemes de producció                                187
     Figura 81. Subcontractació de la producció                           188
     Figura 82. Distribució de l’ocupació entre el sector industrial i de serveis a la producció
           l’any 2007                                      189
     Figura 83. Distribució de la plantilla per nivells de formació                 190
     Figura 84. Introducció de nous mètodes d’organització dels llocs de treball durant el període
           2005-2007                                      191
     Figura 85. Plans de formació, desenvolupament personal i avaluació de la satisfacció laboral  191
     Figura 86. Perfil economicofinancer de les empreses d’alt creixement               196
18  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
Resum executiu
Passats deu anys des de la publicació del treball Les empreses gasela a Catalunya, la primera
   investigació d’àmbit català sobre empreses dinàmiques i rendibles, es va creure convenient
   fer-ne una actualització amb un doble objectiu:

    • En primer lloc, aprofitar la perspectiva que dóna el temps transcorregut per conèixer
     com havien evolucionat les empreses que es van identificar com a gaseles i respondre
     les preguntes que sorgien sense gaire esforç: al cap de deu anys, què hauria passat amb
     aquelles empreses? Seguirien sent gaseles? Haurien passat a una fase de creixement
     més madur i més lent? Haurien desaparegut? Quins factors haurien intervingut en la
     seva evolució?
    • En segon lloc, identificar les empreses més dinàmiques en l’actualitat i fer-ho incorpo-
     rant les aportacions més recents de la literatura econòmica, les quals bàsicament fan
     referència a una homogeneïtzació internacional dels criteris de selecció, liderada per
     Eurostat i OCDE, i que distingeix entre empreses d’alt creixement i empreses gasela. Així
     mateix, aplicar un nou concepte d’indústria, més ampli, que incorpora els serveis a la
     producció i s’anomena nova indústria.

   Quadre comparatiu de les dues metodologies
                                Empresa gasela 1994-1997       Empresa d’alt creixement 2004-2007
   Comptes anuals dipositats al Registre Mercantil                     Sí                    Sí
   Activitat principal                                Indústria    Indústria i serveis a la producció
   Dimensió mínima                  Facturació de 2,4 milions d’euros el 1994        10 treballadors el 2004
   Seu social                                    Catalunya                Catalunya
   Creixement de vendes mínim             15% anual o doblat entre 1994 i 1997      20% anual entre 2004 i 2007
   Rendibilitat financera mínima            8% el 1995, 7% el 1996 i 6% el 1997                     No
                                                     Si no supera els 5 anys de vida,
   Edat mínima                                       No          se l’anomena gasela


   En una societat com la catalana, en la qual les empreses són les protagonistes de l’activi-
   tat econòmica i les principals responsables del nostre grau de benestar, saber quines són,
   d’acord amb uns criteris objectius i contrastables, les companyies de més alt creixement de
   la nova indústria i aprofundir en el coneixement del seu comportament economicofinancer
   i estratègic pot ser útil si contribueix a la comprensió acadèmica sobre aquest fenomen i,
   especialment, si dóna als empresaris i als responsables polítics punts de referència per al
20  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
moment en el qual hagin d’establir les seves estratègies. Per això, els seus autors volen fer
quatre aclariments:


 • El primer, que les empreses identificades com d’alt creixement en aquest treball són les
  que complien les condicions exigides en el període considerat, precisió molt important
  perquè, amb tota seguretat, la llista seria diferent en un altre moment.
 • El segon, que l’extensió de la llista de les empreses d’alt creixement depèn dels límits
  establerts en els criteris quantitatius utilitzats. Amb unes taxes de creixement de les ven-
  des diferents a les exigides en aquest document o utilitzant criteris de creixement de
  l’ocupació, el nombre d’empreses incloses en la relació hauria estat un altre.
 • El tercer, que les empreses identificades en aquesta recerca són, només, les que complei-
  xen els requisits predeterminats. Evidentment, és preferible incrementar les vendes que
  no pas reduir-les, però el que no ha fet aquest estudi és identificar les millors empreses
  del país. Una empresa molt dinàmica és una empresa interessant, però no necessaria-
  ment millor que una altra que no creixi tan ràpid.
 • El quart, que no es pot dir que les empreses d’alt creixement siguin les úniques impor-
  tants per al país. Naturalment, a una economia li interessa disposar d’empreses dinàmi-
  ques, però, normalment, aquestes empreses són de dimensió reduïda, entre altres coses
  perquè, com més petita és la facturació, més fàcil és assolir altes taxes de creixement,
  i a un país també li convé tenir companyies grans per competir adequadament en el
  mercat global.

De vegades, els estudis econòmics, i segurament també els d’altres disciplines, tenen poca
utilitat perquè no donen resposta a preguntes interessants o perquè estan allunyats de la
realitat. Per això, com ja s’ha dit, aquest treball haurà aconseguit el seu objectiu si, mitjan-
çant la identificació i estudi de les empreses més dinàmiques de la nova indústria, és capaç
de donar referències sobre les seves estratègies i contribuir a millorar la competitivitat de
l’economia catalana.


Situació actual de les empreses gasela del període 1994-1997

La primera part del treball analitza la situació actual de les empreses catalanes que van ser
gasela durant el període 1994-19971:

 • Han sobreviscut en un alt percentatge, gairebé el 75% (un 81,5% si se’ls sumen les absor-
  bides amb beneficis, un percentatge igual al del conjunt de la indústria).
 • Han augmentat la seva facturació en un 16% entre 2004 i 2007, molt per sota del 136%
  registrat entre 1994 i 1997 i fins i tot inferior al total industrial (19%).
 • Només set empreses serien classificades actualment (2004-2007) com a gaseles, segons
  els criteris adoptats per al període 1994-1997 i s’observa que les seves vendes no han
  crescut de forma estable i ininterrompuda entre 1997 i 2007, sinó que han experimentat
  variacions molt significatives.


1 Perquè experimentaven un creixement anual de les vendes de, com a mínim, un 15% el 1995, el 1996 i el 1997 i perquè eren rendibles.                                                           RESUM EXECUTIU  21
• Només una gasela del període 1994-1997 figura també a la llista d’empreses d’alt creixe-
     ment del període 2004-2007 de la segona part d’aquest treball.
    • No obstant això, s’han mostrat molt més creadores d’ocupació (increment del 30% entre
     1997 i 2007) que la mitjana del sector manufacturer (el qual ha perdut ocupació en el
     mateix període).
    • Les que continuen actives, segueixen sent pimes, si bé hi ha hagut un transvasament de
     part de les petites al grup de les mitjanes.

   Tot això sembla indicar que el fet que una empresa sigui gasela durant un període de temps
   no la fa millor que altres ni, per suposat, infalible. L’evolució posterior, quant a supervivència
   i a creixement de la facturació és similar a la del conjunt de la indústria, si bé cal destacar
   que són més creadores d’ocupació que la mitjana.

   En l’estudi economicofinancer realitzat l’any 1999 sobre les empreses gasela, es concloïa
   que aquestes empreses tenien un model econòmic i financer caracteritzat per una estruc-
   tura patrimonial i financera sòlida i una gran capacitat per generar ingressos, beneficis i
   rendibilitat. A més, s’indicava que aquestes empreses tenien unes polítiques financeres
   conservadores ja que destinaven a l’autofinançament la major part dels recursos generats.

   Les anàlisis efectuades sobre les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen
   amb la seva activitat a l’actualitat permeten ampliar les conclusions anteriors amb les con-
   sideracions següents:

    • Són empreses la situació patrimonial de les quals ha evolucionat de forma molt favo-
     rable. Són suficientment capitalitzades i amb un endeutament ben estructurat quant a
     quantitat i termini. La seva solvència a curt termini és bona ja que l’actiu circulant supera
     suficientment els deutes a curt termini. Un aspecte més desfavorable té a veure amb
     la gestió dels terminis (estocs i clients, sobretot) que ha anat empitjorant al llarg dels
     anys i que genera necessitats superiors de finançament per al circulant. En general, les
     empreses gasela de fa deu anys han finançat adequadament aquestes necessitats amb
     recursos propis i deutes a llarg termini.
    • Tanmateix, l’anàlisi del compte de pèrdues i guanys ha permès identificar que les “ve-
     lles” gaseles han tingut dificultats per mantenir els elevats nivells de creixement dels
     ingressos del període 1994-1997 (vegeu figura 37). Tot i així, la seva capacitat de generar
     beneficis segueix sent important, encara que l’increment de les despeses d’explotació ha
     fet reduir lleugerament els beneficis en relació amb els ingressos.
    • La rendibilitat, encara que hagi caigut, segueix sent molt elevada. Un dels factors que ex-
     plica la rendibilitat és el palanquejament financer que és molt favorable per les empreses
     que han sobreviscut i, per tant, la utilització de deutes incrementa la seva rendibilitat.
22  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
Figura 37. Evolució habitual dels ingressos de les empreses gasela al llarg de la seva vida


         Ingressos                      Després els avantatges
                                  competitius es dilueixen
                                 i torna a haver creixements
                   Període de 4 o 5
                                similars a la mitjana del sector
                    anys en els que
                   s’aconsegueixen
                   grans creixements
                 Creació de
                 l’empresa               Any 0       Al cap de  4 o 5 anys        Anys de vida
                       5 o 10 anys  desprésFont: Elaboració pròpia.


 • El creixement que han experimentat aquestes empreses es pot qualificar d’equilibrat ja
  que la bona gestió dels actius i la reducció de l’endeutament ha permès que els beneficis
  creixin més que les vendes. En conclusió, les empreses que fa deu anys van ser classifi-
  cades com a gasela i que continuen actives en l’actualitat, encara que avui ja no tenen
  increments d’ingressos tan elevats, segueixen comptant amb una excel·lent situació pa-
  trimonial, financera i econòmica (vegeu figura 38).
 • L’anàlisi per sectors econòmics ha permès detectar que les empreses gasela tenen difi-
  cultat per mantenir taxes d’increment d’ingressos superiors a les del seu sector i això fa
  que el rendiment dels actius i la rendibilitat dels fons propis tendeixin a igualar-se, amb
  el pas dels anys, als de les empreses normals. En canvi, l’autofinançament i les polítiques
  financeres prudents de les empreses gasela expliquen que al llarg dels anys la seva sol-
  vència vagi millorant substancialment i que l’endeutament sigui molt menor al de les
  empreses dels mateixos sectors. Això permet preveure que les empreses gasela es tro-
  ben en una posició financera més sòlida per encarar amb menys dificultats una recessió
  econòmica com la que estem vivint des de l’any 2008.
 • Les gaseles que continuen actives, sigui amb creixement alt o normal, tenen unes carac-
  terístiques estratègiques comunes: internacionalització activa, estructura més professi-
  onalitzada, adaptabilitat davant els canvis, diversificació de productes i mercats, incre-
  ment de recursos destinats a innovació, millora de la qualitat, la productivitat i la gestió
  dels recursos humans.
 • Per contra, les gaseles que han experimentat dificultats presenten unes altres caracte-
  rístiques comunes: especialització en mercats o productes, rigideses davant dels canvis,
  endeutament excessiu.
                                                  RESUM EXECUTIU  23
Figura 38. Perfil de les empreses gasela i model de comportament econòmic i financer diferenciat entre els primers anys
   i els anys posteriors


      Són empreses amb una direcció estratègica hàbil
      per trobar segments en expansió i que es recolzen        Tenen una política financera prudent i la major
      sobre factors d’èxit com ara la innovació, la qualitat,     part dels resultats es destinen a l’autofinançament.
      la internacionalització i la política comercial.
            Els primers anys de vida són                Uns anys després passen a ser
            EMPRESES D’ALT CREIXEMENT                EMPRESES AMB CREIXEMENT NORMAL     Aconsegueixen un model de negoci que els proporciona      Les dificultats per a mantenir els avantatges competitius
     un bon nivell de competitivitat i incrementen molt les     fan que als pocs anys l’increment de vendes estigui en
     vendes (136% en quatre anys).                 línia amb la mitjana del sector.     Són empreses molt eficients en la gestió dels actius i de    Inverteixen molt en actius, que ja no es gestionen tan
     les despeses. Això explica que generin beneficis elevats.    eficientment. Els resultats generats ja no són tan elevats i
                                     s’aproximen més a la mitjana del sector.


     Tenen una gran capacitat per seguir creixent i la seva
     situació patrimonial i financera és equilibrada, encara que   La seva situació patrimonial és molt més sòlida que la del
     no tan sòlida com la del sector.                sector ja que són empreses molt capitalitzades i amb
                                     molta solvència a curt termini.
                                     La seva capacitat per créixer i per afrontar períodes de
                                     recessió és molt millor que la de la resta d’empreses del
                                     mateix sector.
     Les empreses que continuen creixent:              Les empreses que estan en una situació més feble:
     aposten per la internacionalització activa, una estructura   no han apostat tant per la innovació i han reaccionat amb
     més professionalitzada, més adaptabilitat als canvis, més   més rigideses als canvis. També han incrementat notable-
     innovació que els aporta més diversificació en productes    ment el seu endeutament.
     i mercats, i per la millora de la qualitat.   Font: Elaboració pròpia.
   Les empreses d’alt creixement del període 2004-2007

   Per al període 2004-2007, i d’acord amb la metodologia proposada per Eurostat i OCDE,
   s’han considerat d’alt creixement les empreses industrials i de serveis a la producció amb
   seu social a Catalunya, que dipositen comptes al Registre Mercantil, que l’any 2004 tenien
   deu treballadors o més i que han experimentat increments de la facturació de, com a mí-24  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
nim, un 20% durant els exercicis 2005, 2006 i 2007. D’entre les quals, són empreses gasela
que no superen els cinc anys de vida.

Segons els criteris establerts, s’han identificat 250 empreses d’alt creixement a Catalunya,
20 de les quals són gaseles, i que tenen les característiques generals següents:

 • Les 250 empreses d’alt creixement representen un 0,23% de les empreses de la nova
  indústria de Catalunya i es dediquen en un 70% als serveis a la producció i en un 30% a
  la indústria.
 • Són presents a tots els sectors industrials, d’entre els quals destaquen la metal·lúrgia i
  els productes metàl·lics i l’alimentació; i a totes les branques de serveis a la producció,
  sobretot el comerç i les tecnologies de la informació i comunicació.
 • L’edat mitjana és de 14 anys, si bé no s’observen diferències significatives, en termes
  d’edat, amb el conjunt de les empreses catalanes de la nova indústria.
 • En general, són independents ja que més del 73% no pertanyen a cap grup, són més de
  capital nacional que la mitjana de la indústria i una mica més de la meitat es declaren
  familiars. En aquest darrer aspecte, cal destacar que els propietaris i els familiars repre-
  senten gairebé el 5% del total de la plantilla de les empreses industrials d’alt creixement
  i el 2,5% en el cas de les de serveis, percentatges que són molt superiors als del conjunt
  de Catalunya.
 • Van facturar gairebé 3.421 milions d’euros durant el 2007, cosa que suposa una factura-
  ció mitjana de 14 milions d’euros.
 • El conjunt de les empreses catalanes d’alt creixement va experimentar un increment de
  la facturació al llarg del període analitzat del 174%, una xifra realment espectacular si es
  té en compte que el conjunt de la nova indústria catalana va augmentar els seus ingres-
  sos d’explotació en un 32,7% en el mateix període.
 • Més de la meitat facturen menys de 6 milions d’euros i el 73% tenen menys de 50 treba-
  lladors, cosa que posa de manifest la seva petita dimensió. La plantilla mitjana és de 65
  treballadors.
 • Són empreses molt creadores d’ocupació: entre 2004 i 2007 van doblar les seves plan-
  tilles. Aquest creixement és espectacular, si es té en compte que l’ocupació a la nova
  indústria catalana va augmentar un 20% en el mateix període.
 • La seva eficiència (productivitat) és un 48% més alta que la del conjunt de la nova indús-
  tria de Catalunya.

L’anàlisi economicofinancera permet destacar de les empreses d’alt creixement les caracte-
rístiques següents:

 • Tenen una gran capacitat per generar ingressos gràcies al seu model de negoci, que les
  fa ser molt competitives. A més, fan una gestió eficient dels actius i de les despeses d’ex-
  plotació i de personal i, per això, obtenen elevats beneficis i rendibilitat.
 • La seva estructura patrimonial és correcta, però, com que treballen amb un elevat ni-
  vell de deutes, en els propers anys haurien de seguir potenciant l’autofinançament i les
  aportacions de capital dels seus accionistes per poder seguir creixent de manera equili-
  brada, sobretot si es té en compte que són empreses que fan inversions importants en
  actiu fix. També haurien de substituir part dels deutes a curt termini per deutes a llarg


                                          RESUM EXECUTIU  25
termini i així disposarien d’un finançament més estable. No obstant això, cal afegir que
     un dels motius que expliquen l’elevada rendibilitat dels capitals propis és el fet de que
     s’aprofiten de l’efecte palanquejament que fa que el deute sigui rendible com a conse-
     qüència del fet que el rendiment dels actius en aquestes empreses és molt superior al
     cost dels diners.
    • El seu creixement és força equilibrat ja que els beneficis augmenten més que els ingres-
     sos gràcies a l’autofinançament i a la gestió eficient dels actius i de les despeses.
    • A nivell sectorial, hi ha activitats que haurien d’enfortir més el balanç (alimentació, tèxtil,
     químic, maquinària i material elèctric) i la rendibilitat (alimentació).
    • Una petita part de les empreses d’alt creixement generen rendibilitats molt baixes, o fins
     i tot negatives. Es tracta d’empreses que es caracteritzen per la menor eficiència amb la
     qual gestionen les despeses d’explotació i els actius. Per tant, el fet d’incrementar molt
     els ingressos no és suficient per garantir una rendibilitat elevada, ja que a més cal gestio-
     nar de manera eficient l’estructura de costos i els actius fixos i circulants.

   Taula 61. Fortaleses, febleses i mesures a considerar en les empreses d’alt creixement
                        Fortalesa             Feblesa                 Mesures a considerar
                                La liquiditat sembla una mica insuficient,    Convindria reforçar la liquiditat amb
                                tot i que la bona gestió del circulant fa que  increments dels fons propis i la
   Liquiditat                        tingui més possibilitats d’atendre bé els    reconversió dels deutes a curt termini en
                                deutes a curt termini              deutes a llarg termini
                                El nivell de deutes sembla           Convindria continuar reforçant els fons
   Endeutament                        una mica elevat                 propis amb aportacions dels accionistes
   Gestió d’actius     Gestionats eficientment                              Continuar igual
   Terminis         Bona gestió del circulant                            Continuar igual
   Vendes          Creixen molt                                   Continuar igual
                                                        Continuar igual. Com que serà difícil que
   Despeses         Gestionades eficientment                             les vendes segueixin creixent al mateix
                                                        ritme convé controlar bé les despeses
   Beneficis         Creixen molt                                   Continuar igual
   Rendiment dels actius  Molt elevat                                   Continuar igual
   Rendibilitat dels fons  Molt elevada                                   Continuar igual
   propis
   Creixement        Equilibrat                                    Continuar igual


   El perfil de les empreses d’alt creixement 2004-2007 és molt similar al de les gaseles 1994-
   1997, tot i que aquestes tenien un balanç més capitalitzat i més liquiditat. Les fortaleses
   econòmiques, financeres i estratègiques de les empreses d’alt creixement permeten apun-
   tar que tenen més probabilitats de poder superar entorns de crisi, i així sembla demostrar-
   ho el fet que hagin augmentat les vendes un 62% entre 2007 i 2008. Això és de gran relle-
   vància si tenim en compte la recessió generalitzada que s’està patint des de l’any 2008 i que
   està afectant de manera especial el nostre país. No obstant això, unes quantes han tancat
   després del 2007 atès que no són infalibles.
26  LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
Figura 86. Perfil economicofinancer de les empreses d’alt creixement

  Són empreses amb una direcció estratègica hàbil per trobar
  segments en expansió i que es recolzen sobre factors d’èxit        La major part dels resultats es destinen a
  com la innovació, la qualitat, els recursos humans, la          l’autofinançament.
  internacionalització i la política comercial.
 Aconsegueixen un model      El seu model de negoci     Els seu model de negoci     Aprofiten l’entorn de
 de negoci que els         els permet molta        els permet una gestió      baixos tipus d’interès
 proporciona un bon        eficiència en la gestió     eficient dels actius,      per a finançar-se amb
 nivell de competitivitat     de les despeses         sobretot dels estocs i     deute, a més de
 i incrementen molt les      d’explotació.          clients.            l’autofinançament.
 vendes (174% en quatre
 anys).  Generen beneficis elevats.  L’elevat marge amb què treballen i la bona rotació dels
  actius els permet obtenir rendiments molt alts dels actius.  Els alts rendiment dels actius combinat amb l’efecte
  palanquejament dels deutes fa que obtinguin una molt
  elevada rendibilitat dels recursos propis.  La seva situació patrimonial i financera és equilibrada i fa que tinguin més probabilitats de poder superar entorns de crisi
  econòmica. El repte per als propers anys es augmentar el pes dels recursos propis i millorar la liquiditat.


Font: Elaboració pròpia.Per completar la caracterització de les empreses d’alt creixement es destaquen a continua-
ció els trets diferencials que es desprenen de l’anàlisi estratègica.

 • El factor d’entorn que més facilita, amb diferència, l’activitat de les empreses d’alt crei-
  xement és la demanda, la qual cosa posa de manifest que han sabut trobar segments de
  negoci en expansió.
 • Això concorda amb el fet que el factor clau més important per a la competitivitat sigui
  la direcció estratègica i les decisions d’inversió, cosa que porta a concloure que, al cap-
  davall, el que és més decisiu per a l’èxit (o el creixement alt) d’una empresa rau en la
  figura de l’empresari (o del gestor), en les seves aptituds i actituds i en la seva habilitat
  per “pilotar la nau”.
 • El seu creixement s’ha basat més en factors endògens (innovacions organitzatives, diver-
  sificacions, aliances estratègiques) que no pas exògens (compra de negocis en marxa).
 • El 60% de les empreses d’alt creixement consideren la innovació com a segon factor
  clau per al seu creixement alt. Aquesta aposta per la innovació es veu confirmada per
  diversos indicadors:


                                                            RESUM EXECUTIU  27
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya

Recommended

Resum Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya by
Resum Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A CatalunyaResum Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya
Resum Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A CatalunyaMarc Herrando
436 views18 slides
Conferencia Xing Tarragona by
Conferencia Xing TarragonaConferencia Xing Tarragona
Conferencia Xing TarragonaOctavi Roig Aranda
353 views39 slides
Barcelona en xifres 2010 by
Barcelona en xifres 2010Barcelona en xifres 2010
Barcelona en xifres 2010Barcelona Business
1.2K views28 slides
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora by
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedoraCatalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedora
Catalunya 5.0 De l’empresa xarxa a la societat emprenedorai2tic
1.2K views31 slides
Coeinf Grup D’Organització I Sistemes D’Informació by
Coeinf Grup D’Organització I Sistemes D’InformacióCoeinf Grup D’Organització I Sistemes D’Informació
Coeinf Grup D’Organització I Sistemes D’InformacióJosep Ma. Gallart
239 views18 slides

More Related Content

Featured

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28K views69 slides
Getting into the tech field. what next by
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.6K views22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
6.9K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.6K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K views42 slides

Featured(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd by Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd28K views
Getting into the tech field. what next by Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.6K views
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray6.9K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity - Best PracticesTime Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.7K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views

Estudi Les Empreses Dalt Creixement I Les Gaseles A Catalunya

 • 1. 29 29 PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL COL·LECCIÓ PAPERS D'ECONOMIA INDUSTRIAL Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya Universitat Pompeu Fabra. És director del Master en Direcció Financera i Comptable de l'IDEC i del Centre 1. Fiscalitat i empresa familiar 18. El bon govern de les empreses familiars Emilio Albi per a la Qualitat i la Innovació Docent (UPF). Ha estat professor visitant a diverses universitats europees, Francisco Vicent Chuliá, Fernando Cerdá Albero, Raimon Segura de Lassaleta, Juan Grima Ferrada, americanes i asiàtiques. Vicepresident de l’ACCID, membre de la Junta del Col·legi d’Economistes i 2. Flexibilitat i gestió del temps a la indústria tèxtil Adolfo Rovira del Canto, Javier Castrodeza Vía, de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa. És membre del consell d'administració de vàries Josep M. Arús i Víctor Fabregat Xavier Calaf Aixalà i Jorge Alberto Rodríguez Aparicio empreses, del consell de redacció de diverses publicacions i director de la Revista de Comptabilitat i 3. L’estat de la formació a l’empresa a Catalunya Direcció. 19. L’empresa catalana en l’economia global Francesc Solé Parellada i Jaume Royo Llobet Joaquín Trigo Portela, Ramon Tremosa i Balcells i Salvador Guillermo Viñeta Jordi Fontrodona Francolí (Barcelona, 1962) és cap del Servei d’Estudis de l’Observatori de Prospectiva Oriol Amat Salas 4. L’esperit empresarial a Catalunya Jaume Filella F., Miguel García G., Marta Prats i Robert Tornabell 20. Innovacions organitzatives i competitivitat Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona, s’ha especialitzat en economia i estadística industrial. D’entre les seves Jordi Fontrodona Francolí industrial 5. Estratègia de gestió financera per a empreses Jaume Valls, Núria Mancebo, Jaume Guia, Andrea Bikfalvi i Martí Casadesús publicacions, destaca que és coautor dels llibres Les infrastructures de transport a Catalunya (1992), Canvi estratègic i clusters a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998), Les empreses gasela a Joan Miquel Hernández Gascón Alexandrina Stoyanova industrials Catalunya (1999), Les multinacionals industrials catalanes 2001 (2001), Mapa dels sistemes productius locals Oriol Amat i Xavier Puig 21. Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007), a més de diversos articles 6. La logística empresarial i el seu estat a industrials a Catalunya a revistes especialitzades. Catalunya Joan Miquel Hernández Gascón, Jordi Fontrodona Lluís Cuatrecasas i Laura Tremosa Francolí i Alberto Pezzi Joan Miquel Hernández Gascón (València, 1957) és director de l’Observatori de Prospectiva Industrial Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya 22. La localització geogràfica de la indústria de la Generalitat de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona, ha publicat nombrosos 7. Canvi estratègic i clusters a Catalunya Jordi Conejos, Emilià Duch, Jordi Fontrodona, a Catalunya: el paper de les economies articles sobre anàlisi de conjuntura, economia industrial i política de clústers a revistes especialitzades Joan Miquel Hernández, Alejandro Luzárraga d’aglomeració i és autor o coautor dels llibres següents: L’empresa catalana davant la CEE (1985), Estructura industrial de i Eugeni Terré Elisabet Viladecans Marsal i Jordi Jofre Monseny Catalunya (1987), El sector de productes farmacèutics a Catalunya (1990), Les infrastructures de transport a 23. La innovació i l’R+D industrial a Catalunya Catalunya (1992), Canvi estratègic i clústers a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998 8. Les multinacionals industrials catalanes i 2001), Les empreses gasela a Catalunya (1999), Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya Jordi Fontrodona i Joan Miquel Hernández Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007). 9. El consum de serveis per les empreses industrials 24. Directius catalans al món: 30 experiències Joan Miquel Hernández Gascón, Àngel Hermosilla Àngel Hermosilla Pérez, Jordi Fontrodona Francolí i Alberto Pezzi Alexandrina Stoyanova (Sofia, 1976) és gestora d’estudis de l’Observatori de Prospectiva Industrial, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques 10. L’empresari familiar i el seu pla de successió Modest Guinjoan i Josep M. Llauradó 25. Anàlisi del teixit industrial de Catalunya a partir Públiques Socials. És doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i els seus principals camps de la taula input-output de recerca inclouen l’economia de la salut i la del comportament, l’economia industrial, la immigració 11. Les empreses catalanes i la col·laboració Josep Lladós, Antoni Meseguer, Joan Torrent i Jordi i la microeconometria aplicada. Ha participat en nombrosos projectes de recerca d’àmbit nacional i empresarial Vilaseca internacional. Destaquen les seves publicacions en revistes científiques de gran prestigi internacional Josep Rialp Criado com ara Health Economics i Journal of Economic Geography. 26. La nova indústria: el sector central de l’economia 12. Les empreses gasela a Catalunya catalana Joan Miquel Hernández, Oriol Amat, Jordi Ezequiel Baró Tomàs i Cinthya Villafaña Muñoz Fontrodona i Isabel Fontana 27. Els factors de creixement de la indústria catalana 13. La subcontractació industrial a Catalunya 1995-2005: canvi tècnic i productivitat del capital Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic i del treball (CEAM) Josep Oliver Alonso 14. Canals de distribució en les empreses 28. Models de negoci per a una nova organització industrials catalanes industrial José Luis Nueno i Miguel Ángel Llano Joan E. Ricart i Costa 15. Estratègies industrials de les multinacionals estrangeres a Catalunya Joaquim Solà, Paloma Miravitlles i Gonzalo Rodríguez 16. Competència i innovació en la nova economia Enrique Cañizares, Daniel Fernández, Atilano Jorge Padilla i Ana Ramos 17. Centres de decisió empresarial i activitat econòmica: els efectes de la globalització Xavier Vives # %$$'!# !$"&!$
 • 2. 29 29 PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL COL·LECCIÓ PAPERS D'ECONOMIA INDUSTRIAL Oriol Amat i Salas (Barcelona, 1957) és catedràtic d’Economia Financera i Comptabilitat de la Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya Universitat Pompeu Fabra. És director del Master en Direcció Financera i Comptable de l'IDEC i del Centre 1. Fiscalitat i empresa familiar 18. El bon govern de les empreses familiars Emilio Albi per a la Qualitat i la Innovació Docent (UPF). Ha estat professor visitant a diverses universitats europees, Francisco Vicent Chuliá, Fernando Cerdá Albero, Raimon Segura de Lassaleta, Juan Grima Ferrada, americanes i asiàtiques. Vicepresident de l’ACCID, membre de la Junta del Col·legi d’Economistes i 2. Flexibilitat i gestió del temps a la indústria tèxtil Adolfo Rovira del Canto, Javier Castrodeza Vía, de l’Institut Ignasi Villalonga d’Economia i Empresa. És membre del consell d'administració de vàries Josep M. Arús i Víctor Fabregat Xavier Calaf Aixalà i Jorge Alberto Rodríguez Aparicio empreses, del consell de redacció de diverses publicacions i director de la Revista de Comptabilitat i 3. L’estat de la formació a l’empresa a Catalunya Direcció. 19. L’empresa catalana en l’economia global Francesc Solé Parellada i Jaume Royo Llobet Joaquín Trigo Portela, Ramon Tremosa i Balcells i Salvador Guillermo Viñeta Jordi Fontrodona Francolí (Barcelona, 1962) és cap del Servei d’Estudis de l’Observatori de Prospectiva Oriol Amat Salas 4. L’esperit empresarial a Catalunya Jaume Filella F., Miguel García G., Marta Prats i Robert Tornabell 20. Innovacions organitzatives i competitivitat Industrial del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona, s’ha especialitzat en economia i estadística industrial. D’entre les seves Jordi Fontrodona Francolí industrial 5. Estratègia de gestió financera per a empreses Jaume Valls, Núria Mancebo, Jaume Guia, Andrea Bikfalvi i Martí Casadesús publicacions, destaca que és coautor dels llibres Les infrastructures de transport a Catalunya (1992), Canvi estratègic i clusters a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998), Les empreses gasela a Joan Miquel Hernández Gascón Alexandrina Stoyanova industrials Catalunya (1999), Les multinacionals industrials catalanes 2001 (2001), Mapa dels sistemes productius locals Oriol Amat i Xavier Puig 21. Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007), a més de diversos articles 6. La logística empresarial i el seu estat a industrials a Catalunya a revistes especialitzades. Catalunya Joan Miquel Hernández Gascón, Jordi Fontrodona Lluís Cuatrecasas i Laura Tremosa Francolí i Alberto Pezzi Joan Miquel Hernández Gascón (València, 1957) és director de l’Observatori de Prospectiva Industrial Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya 22. La localització geogràfica de la indústria de la Generalitat de Catalunya. Economista per la Universitat de Barcelona, ha publicat nombrosos 7. Canvi estratègic i clusters a Catalunya Jordi Conejos, Emilià Duch, Jordi Fontrodona, a Catalunya: el paper de les economies articles sobre anàlisi de conjuntura, economia industrial i política de clústers a revistes especialitzades Joan Miquel Hernández, Alejandro Luzárraga d’aglomeració i és autor o coautor dels llibres següents: L’empresa catalana davant la CEE (1985), Estructura industrial de i Eugeni Terré Elisabet Viladecans Marsal i Jordi Jofre Monseny Catalunya (1987), El sector de productes farmacèutics a Catalunya (1990), Les infrastructures de transport a 23. La innovació i l’R+D industrial a Catalunya Catalunya (1992), Canvi estratègic i clústers a Catalunya (1997), Les multinacionals industrials catalanes (1998 8. Les multinacionals industrials catalanes i 2001), Les empreses gasela a Catalunya (1999), Mapa dels sistemes productius locals industrials a Catalunya Jordi Fontrodona i Joan Miquel Hernández Joaquim Solà, Xavier Sáez i Montserrat Termes (2005) i Directius catalans al món: 30 experiències (2007). 9. El consum de serveis per les empreses industrials 24. Directius catalans al món: 30 experiències Joan Miquel Hernández Gascón, Àngel Hermosilla Àngel Hermosilla Pérez, Jordi Fontrodona Francolí i Alberto Pezzi Alexandrina Stoyanova (Sofia, 1976) és gestora d’estudis de l’Observatori de Prospectiva Industrial, professora de la Universitat de Barcelona i investigadora del Centre d’Anàlisi Econòmica i de les Polítiques 10. L’empresari familiar i el seu pla de successió Modest Guinjoan i Josep M. Llauradó 25. Anàlisi del teixit industrial de Catalunya a partir Públiques Socials. És doctora en Economia per la Universitat de Barcelona i els seus principals camps de la taula input-output de recerca inclouen l’economia de la salut i la del comportament, l’economia industrial, la immigració 11. Les empreses catalanes i la col·laboració Josep Lladós, Antoni Meseguer, Joan Torrent i Jordi i la microeconometria aplicada. Ha participat en nombrosos projectes de recerca d’àmbit nacional i empresarial Vilaseca internacional. Destaquen les seves publicacions en revistes científiques de gran prestigi internacional Josep Rialp Criado com ara Health Economics i Journal of Economic Geography. 26. La nova indústria: el sector central de l’economia 12. Les empreses gasela a Catalunya catalana Joan Miquel Hernández, Oriol Amat, Jordi Ezequiel Baró Tomàs i Cinthya Villafaña Muñoz Fontrodona i Isabel Fontana 27. Els factors de creixement de la indústria catalana 13. La subcontractació industrial a Catalunya 1995-2005: canvi tècnic i productivitat del capital Centre d’Estudis i Assessorament Metal·lúrgic i del treball (CEAM) Josep Oliver Alonso 14. Canals de distribució en les empreses 28. Models de negoci per a una nova organització industrials catalanes industrial José Luis Nueno i Miguel Ángel Llano Joan E. Ricart i Costa 15. Estratègies industrials de les multinacionals estrangeres a Catalunya Joaquim Solà, Paloma Miravitlles i Gonzalo Rodríguez 16. Competència i innovació en la nova economia Enrique Cañizares, Daniel Fernández, Atilano Jorge Padilla i Ana Ramos 17. Centres de decisió empresarial i activitat econòmica: els efectes de la globalització Xavier Vives # %$$'!# !$"&!$
 • 3. 29 PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya
 • 4. BIBLIOTECA DE CATALUNYA - DADES CIP: Les Empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya. – (Papers d’economia industrial ; 29) Bibliografia. Índexs ISBN 9788439382638 I. Amat Salas, Oriol II. Catalunya. Departament d’Innovació, Universitats i Empresa III. Observatori de Prospectiva Industrial IV. Col·lecció: Papers d’economia industrial ; 29 1. Empreses – Catalunya – Avaluació 2. Empreses – Catalunya – Estudi de casos 3. Eficiència industrial – Catalunya 4. Competència econòmica – Catalunya 5. Planificació estratègica – Catalunya 658.11(467.1) © Oriol Amat Salas Jordi Fontrodona Francolí Joan Miquel Hernández Gascón Alexandrina Stoyanova Edició: Generalitat de Catalunya Departament d’Innovació, Universitats i Empresa Secretaria d’Indústria i Empresa Observatori de Prospectiva Industrial Col·lecció: Papers d’economia industrial Aquest estudi ha comptat amb la col·laboració del Centre d’Economia Industrial, del qual formen part el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona i la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest estudi ha comptat amb el suport d’AVANÇSA Primera edició: Barcelona, febrer del 2010 Tiratge: 2.000 exemplars Consell de redacció: Joan Miquel Hernández Gascón Jordi Fontrodona Francolí Alexandrina Petrova Stoyanova Coordinació de l’edició: Alexandrina Petrova Stoyanova Correcció lingüística: Josep-Lluís Sotorra http://www.gencat.cat/diue/ambits/empresa/opi Disseny, maquetació i impressió: www.cege.es D. Leg.: B-7119-2010 ISBN: 9788439382638 El Departament d’Innovació, Universitats i Empresa no participa necessàriament de les opinions manifestades en els documents de la col·lecció Papers d’economia industrial, la responsabilitat de les quals correspon exclusivament als autors.
 • 5. 29 PAPERS D’ECONOMIA INDUSTRIAL Les empreses d’alt creixement i les gaseles a Catalunya Oriol Amat Salas Jordi Fontrodona Francolí Joan Miquel Hernández Gascón Alexandrina Stoyanova
 • 7. Agraïments Els autors d’aquests estudi volen expressar el seu agraïment a totes les persones que, amb la seva col·laboració han contribuït a realitzar-lo. En primer lloc, a Veneta Andonova, professora de la Universidad de los Andes (Bogotà, Co- lòmbia), que, en col·laboració amb el doctorand Carlos Valencia, va analitzar les entrevistes de les vuit empreses gasela del període 1994-1997 i va realitzar una excel·lent síntesi de les estratègies emprades per aquestes empreses al llarg dels últims deu anys. En segon lloc, a Garikoitz Mauleón per la seva col·laboració en totes les fases d’elaboració del present llibre. A Lluís Gascón per la seva participació en la recollida, la depuració i l’anàlisi de les dades de l’enquesta sobre el comportament estratègic de les empreses d’alt creixe- ment. A Patricia Crespo i Martí Guasch per la seva col·laboració en l’obtenció de dades per a l’anàlisi economicofinancera. A Belén Espinós, Sergi Montoliu i Marc Puyuelo que també han col·laborat amb l’estudi. En tercer lloc, als empresaris que han aportat la seva experiència i les seves opinions per comprendre millor l’evolució de les empreses d’alt creixement i els determinants del seu èxit. Són els següents: • Òscar Balcells Curt, gerent de Mobel Línea, SL • Antoni Ballabriga Torreguitart, director de Responsabilitat i Reputació Corporatives de BBVA i exdirector general de Pastelería Ballabriga • Vicente Daniel Coz, gerent de Gonvauto, SA • Josep Domènech Giménez, president de Dogi, SA • Juan Carlos Escudero, director general de Lipotec, SA • Emiliano García Garcia, president de Bandalux, SA • Ricard Munné Dedeu, CEO corporatiu de Lipotec Group • Lluís Ratera Francitorra, administrador de Talleres Ratera, SA • Rosa Sánchez Bonet, directora de Màrqueting i Comunicació de Bandalux, SA • Joaquim Sastre Crous, president de Grup Fibosa, SA També a Marta Codina, de l’empresa Informa, SA, per la seva eficiència i el seu interès per solucionar tota mena de dificultats amb les bases de dades.
 • 8. Finalment, a totes les empreses que van respondre el qüestionari i van dedicar-hi part del seu temps. No obstant això, la responsabilitat dels errors que pugui contenir aquest document corres- pon exclusivament als seus autors. Els autors
 • 9. Pròleg Passats deu anys des de la publicació del primer treball sobre Les empreses gasela a Catalu- nya, ara veu la llum el segon. Per ser més precisos, el primer treball es va editar l’octubre del 1999 i el segon el tindrem a disposició el primer trimestre del 2010. Per a aquelles persones que treballem en l’àmbit de l’economia aplicada i de l’emprenedoria, l’aparició del primer estudi sobre les empreses gasela al nostre país va ser una novetat molt valorada. Coneixíem algun treball semblant, i en sabíem el concepte, però ens mancava la informació, el diagnòstic i la reflexió específica sobre aquest aspecte del comportament del nostre teixit industrial. Per aquesta raó el vàrem llegir, estudiar i després guardar a les nostres biblioteques. Posteriorment, l’hem consultat i l’hem citat a bastament. Ara, rellegint la primera edició m’adono que en l’apartat d’agraïments, entremig d’un seguit de persones, sortim en Jaume Royo i jo mateix. Recordo que els autors del treball ens varen venir a consultar per la nostra qualitat de membres de l’equip directiu del programa Innova - UPC. El programa Innova tenia, i té, com a objectiu ajudar els professors i estudiants de la UPC a crear empreses basades en el coneixement i, per això, els autors varen pensar que en Jaume Royo i jo els podríem ajudar amb la nostra experiència. Però el programa només por- tava un any funcionant i l’equip directiu era tot el personal de què disponia el programa, és a dir, només nosaltres dos. Per tant, poc els podíem ajudar. A un any de la fundació, els “di- rectius” del programa Innova érem força conscients de la nostra poca experiència en l’ofici de promoure l’emprenedoria i, més que d’ensenyar, teníem ganes d’aprendre. Hi havia pocs referents, i tot allò que ens ajudés era molt benvingut. Consegüentment, vàrem rebre la tru- cada dels autors amb molta il·lusió. Pensàvem, i així va ser, que nosaltres aprendríem més d’ells que no pas ells de nosaltres. Ajudar a crear empreses ens semblava una feina útil. Contribuir a la creació de teixit indus- trial podia ser una aportació a la millora de la nostra universitat i també al desenvolupa- ment del nostre país i vàrem suposar que el nostre èxit es mesuraria pel nombre d’empreses creades i pel percentatge de supervivència. Però vet aquí que, un cop creades les primeres 100 empreses, vaig trucar al rector Jaume Pagès, que va ser l’inspirador del programa, per comunicar-li el que jo pensava que seria una molt bona notícia. Em sentia com aquell admi- nistrador de l’Evangeli que va treure fruit dels “denaris” deixats en dipòsit pel seu amo. Però en Jaume Pagès em va fer una pregunta:“Quants dels empresaris dels que heu ajudat s’han fet
 • 10. milionaris?”“Cap”, li vaig respondre. Era evident que el nostre èxit no es mesuraria solament pel nombre d’empreses creades, ni tan sols per la seva supervivència, sinó per l’èxit dels creadors i de la seva contribució social, és a dir, es mesuraria pels beneficis, pel valor afegit i pel nombre de persones ocupades resultat de la creació de les empreses; en resum, per la seva capacitat de créixer. Ara, 10 anys després, un cop creades més de dues-centes empre- ses, al programa Innova, i en general a la majoria de les unitats que treballem en el suport a l’emprenedoria, encara no sabem exactament com ajudar a créixer les empreses que hem vist néixer. No hem trobat la pedra filosofal que faci créixer i comencem a pensar que potser no existeix o bé que n’hi ha més d’una. A tots ens interessa, ara més que mai, saber com es fa per créixer, quines són les barreres i quins són els facilitadors. El problema del creixement resta viu tant en l’àmbit de les empreses de base tecnològica com en la majoria dels sectors de l’activitat econòmica. Ens interessa saber els perquès d’aquesta dificultat, per què quan una empresa ha fet la primera brotada amb un gran èxit, no acaba de rematar la jugada. Ara surt el segon llibre sobre les empreses gasela a Catalunya amb l’objectiu d’ajudar-nos a respondre els interrogants que envolten l’àmbit del creixement empresarial com a pro- blema teòric i pràctic. D’aquest nou treball cal destacar dues característiques: primera, els autors són gairebé els mateixos del primer i, segona, que s’ha resistit a la temptació de co- mençar de zero. Ens hem de felicitar per la iniciativa de la continuïtat de les persones i per la persistència en l’enfocament. Al nostre país no ens podem queixar de la quantitat i qualitat de la informació de la qual disposem en l’àmbit de les ciències econòmiques i de la gestió. Tanmateix, hi ha encara una certa mancança de continuïtat dels equips en els estudis sobre temes específics. Els veri- tables experts en un tema es formen amb l’exercici constant en aquest àmbit del coneixe- ment. Certament, per acreditar-se d’expert cal disposar d’una bona formació teòrica, que lògicament es va ampliant amb el temps, i disposar també de coneixements generals sobre la disciplina, però per parlar amb propietat d’un tema concret cal també haver acumulat un coneixement fruit del treball empíric sostingut, de la reflexió i del contrast amb les xar- xes científiques corresponents. És per això que ens hem de felicitar per la continuïtat dels equips de treball. Hi ha un proverbi alemany que diu que“l’exercici fa al mestre”, i crec que el proverbi també té aplicació en el món de l’expertesa. Si un estudi, com el de les gaseles, ha d’ajudar els empresaris i la política industrial i tecnològica, cal que estigui fet per gent que hi entengui, que arribi al fons de la qüestió, que vagi més enllà del comentari creatiu sobre els resultats prèviament endreçats i sobre l’evolució de les estadístiques. La bona voluntat en el disseny de les polítiques públiques que s’ocupen de promoure la renovació del teixit industrial no és suficient. Per evitar la caiguda de cistelles d’instruments dissenyades sobre un coneixement imaginat de la realitat o resultat d’espigolar en les cistelles que han fet fortuna en d’altres territoris, calen experts i contrast. Dèiem que ens felicitàvem per la continuïtat de l’equip però també per la continuïtat de l’enfocament del treball. Amb relació a la continuïtat de l’enfocament del treball, és d’agrair que en aquest segon llibre es dediqui una bona part del text a respondre la pregunta de què ha passat amb les empreses industrials estudiades en el primer. Recordem que les em- preses estudiades en el primer llibre, i qualificades de gaseles, eren aquelles que fa deu anys creixien més que les altres. Doncs bé, el treball es pregunta si les empreses gasela de fa deu
 • 11. anys han seguit creixent més que les altres, si han esdevingut empreses líders en el seu sector i si han tingut menys problemes que les que tenien uns creixements més modestos o, pel contrari, n’han tingut més. Les conclusions d’aquesta primera part del llibre són il·lustratives. Simplificant, l’estudi ens mostra un conjunt d’empreses que sobreviuen millor que les altres però que deixen de créixer o bé que tenen ritmes de creixement semblants a les que no havien crescut en el moment de l’estudi. És bo? És dolent? És normal? És una característica del nostre país? És clar que hi ha empreses que en el seu moment varen trobar una veta, però les vetes no són eternes, i quan les empreses de la competència s’adonen que hi ha una font de beneficis més enllà dels normals s’espavilen, els beneficis extraordinaris comencen a desaparèixer i el creixement s’atura. És a dir, microeconomia en estat pur. En aquest moment es quan créixer requereix creativitat i més risc. La literatura ens diu que per créixer cal actitud emprenedora renovada, uns coneixements i unes competències de gestió adequades a cada moment. No és el mateix gestionar per conservar la posició en el mercat que gestionar per créixer. De vegades, créixer no és necessari per sobreviure ni per obtenir uns beneficis superiors als de la mitjana, de vegades sí, però la voluntat de créixer sovint va més enllà del pur determinis- me i gairebé sempre és una opció personal que moltes vegades requereix anar jugant a la diferenciació i a la diversificació; a la internacionalització i a la cooperació; sovint cal perdre el 100% per retrobar-lo més endavant. Per gestionar una empresa calen unes competències i una expertesa determinades, però per gestionar el creixement també. Finalment, cal preguntar-se també quin paper juga l’entorn com a facilitador o com a barre- ra per a aquest empresari emprenedor del qual estem parlant. L’entorn, en tant que facili- tador del creixement, té dues dimensions: el sector i l’espai de suport. Aquests dos entorns són també definitius per fer possible el creixement d’una empresa. Les característiques del territori, i no necessàriament només les financeres, poden ser una barrera invisible al creixe- ment o un element esperonador. Cert creixement ha de menester complexitat i aquesta complexitat no s’improvisa. Capital humà especialitzat, ecosistema innovador, sistema ciència-tecnologia, infraestructures, entorn institucional, etc. són elements del territori que poden jugar a favor o en contra. La pregunta de per què en determinats entorns algunes empreses creixen amb més facilitat que en d’altres es pot respondre, més o menys, analit- zant la presència d’aquests elements; però la pregunta de quina cistella d’instruments de política pot compensar aquesta diferència és encara un trencaclosques teòric i pràctic. La creació de les externalitats que omplin els buits de l’entorn és difícil i, sovint, impossible i s’ha d’esperar que la velocitat de creixement rebaixi les barreres al creixement més de pres- sa per compensar els avantatges de territoris més competitius. La segona part del treball estudia les empreses industrials d’alt creixement del present, amb l’afegitó del sector dels serveis a la indústria. Afegir el sector dels serveis a la indústria és un altre encert del treball. A totes les disciplines hi ha llocs comuns i en l’economia aplicada es diu sovint que el món es terciaritza, cosa que és veritat, i que per això la indústria és menys important que abans, cosa que és, simplement, un error. Encara no es coneix una economia d’un país, que no sigui molt petit, que visqui només dels serveis. Els serveis com el turisme i, en alguns casos, els financers poden ajudar, però no són suficients. No cal dir que un país no pot viure només dels serveis als consumidors si bona part d’aquests consumidors no es
 • 12. guanya la vida en alguna altra cosa. El moviment continu encara no s’ha descobert. Però la importància dels serveis en la indústria dóna mida de la seva complexitat i també pot con- vertir-se en un sector exportador. Per tant, incloure els serveis en la indústria és un encert. El treball aconsegueix l’objectiu d’identificar les empreses més dinàmiques de la nova in- dústria i és capaç de donar referències sobre les seves estratègies i la seva contribució a l’economia catalana. Entendre el comportament de les empreses més dinàmiques és un element essencial per dissenyar les polítiques que cal dur a terme. Però també és il·lustrador saber quins són els comportaments estratègics d’aquestes empreses i quina és la seva con- tribució al desenvolupament del territori. El resum executiu ens diu que“els factors d’èxit són coincidents per a les gaseles del 1994-1997 i per a les empreses d’alt creixement del 2004-2007: la direcció estratègica i d’inversió, la innovació, la qualitat i productivitat, els recursos humans, la internacionalització i la política comercial. En ambdós períodes, la direcció estratègica és cla- rament el primer factor. En canvi, la qualitat i productivitat, que el 1994-1997 era clarament la segona palanca, han perdut posicions (potser perquè actualment qualitat i productivitat ja es donen per suposades) en favor de la innovació i dels recursos humans, factors que en el segle XXI es consideren més importants de cara a la transició cap a l’economia del coneixement”. És una evidència amb la qual no hi podem estar més d’acord. Dit d’una altra manera, sabem que les empreses gasela, per definició, creen més ocupació però que també són la clau per al canvi i la regeneració del teixit productiu i, per tant, són un exemple a seguir. Només ens cal posar, entre tots, els mitjans perquè aquest creixement sigui més sostenible. Francesc Solé Parellada Catedràtic d’Organització d’Empreses de la UPC
 • 13. Índex Índex de taules 13 Índex de figures 16 Resum executiu 19 Situació actual de les empreses gasela del període 1994-1997 21 Les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 24 Visió de conjunt 29 Introducció 31 PRIMERA PART. LES EMPRESES GASELA DEL PERÍODE 19941997 39 1. Síntesi de l’estudi sobre empreses gasela 1994-1997 41 1.1 Característiques generals 43 1.2 Anàlisi economicofinancera 44 1.3 Anàlisi estratègica 45 1.4 Perfil 46 2. Situació actual de les empreses gasela del període 1994-1997 49 2.1 Característiques generals de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives en l’actualitat 51 2.2 Anàlisi economicofinancera de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives en l’actualitat 59 3. Aprendre de l’experiència empresarial: una revisió dels casos analitzats en l’estudi anterior 75 3.1 Introducció 76 3.2 Casos d’experiències empresarials 76 3.3 Anàlisi dels casos de les gaseles que segueixen actives 105 3.4 Aprendre dels errors 109 4. Reflexions finals 111 SEGONA PART. LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES DEL PERÍODE 20042007 117 5. Criteris de selecció i classificació 119 6. Característiques generals 125 6.1 Activitat principal 126 6.2 Edat 128 6.3 Facturació 129 6.4 Ocupació 130 6.5 Eficiència productiva 131 6.6 Localització geogràfica 132 ÍNDEX 11
 • 14. 7. Anàlisi economicofinancera 133 7.1 Introducció 134 7.2 Anàlisi patrimonial 135 7.3 Gestió dels actius 137 7.4 Anàlisi econòmica i de la rendibilitat 138 7.5 Comparació entre les empreses d’alt creixement i la resta de les empreses industrials 140 7.6 Anàlisi economicofinancera de les empreses d’alt creixement per sectors 142 7.7 Anàlisi segons els resultats 147 7.8 Comparació entre les empreses d’alt creixement i les empreses gasela 149 7.9 Comparació entre les empreses gasela del període 1994-1997 i les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 150 8. Anàlisi estratègica 153 8.1 Introducció 154 8.2 Trets bàsics 155 8.3 Claus de la competitivitat 157 8.4 Direcció estratègica i d’inversió 162 8.5 Estratègies de comercialització 169 8.6 Mercats i internacionalització 174 8.7 Innovació 178 8.8 Qualitat i productivitat 184 8.9 Recursos humans i formació 188 9. Reflexions finals 193 Annexos 199 Annex 1. Qüestionari 200 Annex 2. Llista de les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 205 Annex 3. Ràtios utilitzades en l’anàlisi economicofinancera 214 Bibliografia 215 12 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 15. Índex de taules Taula 1. Activitats industrials (segons codi CNAE 93) incloses a cada sector 43 Taula 2. Dades bàsiques de les empreses gasela del període 1994-1997 44 Taula 3. Estat actual de les empreses gasela del període 1994-1997 50 Taula 4. Dades bàsiques de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives el 2007 52 Taula 5. Distribució de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives segons la província on tenen la seu social el 2007 53 Taula 6. Distribució de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives per trams de facturació el 2007 54 Taula 7. Variació mitjana de la facturació de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 55 Taula 8. Distribució de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives per trams d’ocupació el 2007 56 Taula 9. Ocupació mitjana en el 2007 i variació percentual entre el 1997 i el 2007 57 Taula 10. Creixement de l’ocupació entre el 2004 i el 2007 a les empreses gasela del període 58 1994-1997 que continuen actives Taula 11. Composició de l’actiu de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 61 Taula 12. Ràtios d’endeutament de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 63 Taula 13. Ràtios de terminis, cicle de maduració i cicle de caixa de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 65 Taula 14. Compte de pèrdues i guanys de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 66 Taula 15. Ràtios de rendibilitat i palanquejament de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 67 Taula 16. Ràtios de creixement de les empreses gasela del període 1994-1997 68 que continuen actives Taula 17. Situació economicofinancera l’any 2007 de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives, per sectors 70 Taula 18. Descripció de les estratègies de mercats i productes 106 Taula 19. Estratègies de reorganització 107 Taula 20. Definicions d’empreses d’alt creixement i empreses gasela extrets d’estudis en l’àmbit espanyol 121 Taula 21. Definicions d’empreses d’alt creixement i empreses gasela extrets d’estudis internacionals 122 Taula 22. Presència de les empreses d’alt creixement a diferents sectors industrials i branques de serveis a la producció 128 Taula 23. Facturació total i mitjana i l’evolució de la facturació segons l’activitat principal 129 Taula 24. Distribució de les empreses d’alt creixement per trams de facturació el 2007 130 Taula 25. Distribució de les empreses d’alt creixement per trams d’ocupació el 2007 130 ÍNDEX DE TAULES 13
 • 16. Taula 26. Evolució de l’ocupació mitjana durant el període 2004-2007 131 Taula 27. Evolució dels ingressos per treballador segons sector d’activitat principal de les empreses d’alt creixement 131 Taula 28. Distribució territorial de les empreses d’alt creixement 132 Taula 29. Composició de l’actiu 135 Taula 30. Ràtios d’endeutament 137 Taula 31. Ràtios de terminis, cicle de maduració i cicle de caixa 138 Taula 32. Compte de pèrdues i guanys 139 Taula 33. Ràtios de rendibilitat i palanquejament 140 Taula 34. Ràtios de creixement 140 Taula 35. Compte de pèrdues i guanys del conjunt de les empreses industrials i de serveis a la producció de Catalunya i de les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 141 Taula 36. Ràtios d’anàlisi economicofinancera del conjunt d’empreses industrials i de serveis a la producció catalanes i de les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 142 Taula 37. Ràtios d’anàlisi economicofinancera de les empreses industrials i les empreses que proporcionen serveis a la producció entre les d’alt creixement del període 2004- 2007 143 Taula 38. Situació economicofinancera l’any 2007 de les empreses d’alt creixement, per sectors 144 Taula 39. Compte de pèrdues i guanys segons la rendibilitat dels fons propis 148 Taula 40. Ràtios d’anàlisi economicofinancera segons la rendibilitat dels fons propis 148 Taula 41. Compte de pèrdues i guanys segons l’any de constitució 149 Taula 42. Ràtios d’anàlisi economicofinancera segons l’any de constitució 150 Taula 43. Ràtios d’anàlisi economicofinancera de les empreses gasela del període 1994-1997 i les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 151 Taula 44. Evolució més recent de la facturació d’algunes de les empreses d’alt creixement 157 Taula 45. Factors de l’entorn que faciliten o limiten les activitats de les empreses industrials d’alt creixement 159 Taula 46. Factors de l’entorn que faciliten o limiten a les activitats de les empreses d’alt creixement del sector de serveis a la producció 160 Taula 47. Decisions estratègiques que han portat les empreses d’alt creixement del sector industrial a la seva situació actual 164 Taula 48. Decisions estratègiques que han portat les empreses d’alt creixement del sector de serveis a la producció a la seva situació actual 165 Taula 49. Accions estratègiques desenvolupades entre el 2004 i el 2007 165 Taula 50. Realització interna o externa de serveis 167 Taula 51. Realització interna o externa de serveis per part de les empreses d’alt creixement industrials 168 Taula 52. Realització interna o externa de serveis per part de les empreses d’alt creixement prestadores de serveis a la producció 168 14 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 17. Taula 53. Grau de rellevància dels canvis en la política comercial 173 Taula 54. Percentatge d’empreses exportadores i propensió exportadora 176 Taula 55. Destinacions de les exportacions de les empreses d’alt creixement 176 Taula 56. Procedència de les importacions de les empreses d’alt creixement 178 Taula 57. Ocupats a temps complet amb dedicació a les activitats d’R+D 180 Taula 58. Finançament públic per a activitats d’R+D 184 Taula 59. Distribució de l’ocupació l’any 2007 189 Taula 60. Despesa en formació del personal realitzada durant l’any 2007 192 Taula 61. Fortaleses, febleses i mesures a considerar en les empreses d’alt creixement 195 ÍNDEX DE TAULES 15
 • 18. Índex de figures Figura 1. Empreses d’alt creixement i evolució del PIB per càpita en alguns països de l’OCDE 32 Figura 2. Perfil de les empreses gasela del període 1994-1997 i model de comportament estratègic, econòmic i financer 47 Figura 3. Estat de les empreses gasela del període 1994-1997 no actives al 2007 51 Figura 4. Evolució del nombre d’empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives segons sector d’activitat el 2007 52 Figura 5. Tres exemples de taxes de variació de la xifra de vendes d’empreses que van ser gaseles el 1994-1997 i que tornen a presentar altes taxes de creixement el 2004-2007 56 Figura 6. Ràtio de liquiditat de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 61 Figura 7. Estructura del finançament de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 62 Figura 8. Ràtios de rotació de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 64 Figura 9. Ràtios d’increment de vendes de les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen actives 66 Figura 10. Liquiditat (Actiu corrent / Deutes a curt termini) dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela comparada amb la mitjana del sector 71 Figura 11. Endeutament (Deutes / Passiu) dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela comparat amb la mitjana del sector 72 Figura 12. Increment de les vendes dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela comparat amb la mitjana del sector 72 Figura 13. Rendiment de l’actiu (ROI) dels anys 1997 i 2007 de les empreses gaseles comparat amb la mitjana del sector 73 Figura 14. Rendibilitat dels fons propis dels anys 1997 i 2007 de les empreses gasela comparada amb la mitjana del sector 73 Figura 15. Evolució de les vendes de Bandalux, 1995-2007 77 Figura 16. Taxes de variació de les vendes de Bandalux, 1995-2007 78 Figura 17. Evolució de les vendes de Dogi International Fabrics, 1995-2007 80 Figura 18. Taxes de variació de Dogi International Fabrics, 1995-2007 80 Figura 19. Exportacions de Dogi International Fabrics segons àrees geogràfiques, 1998 i 2008 82 Figura 20. Evolució de les vendes de Gonvauto, 1995-2007 84 Figura 21. Taxes de variació de les vendes de Gonvauto, 1995-2007 84 Figura 22. Evolució del nombre d’empleats a Gonvauto, 1995-2007 85 Figura 23. Composició del Grup Fibosa 87 Figura 24. Evolució de les vendes de Grup Fibosa, 2004-2007 88 Figura 25. Taxes de variació de les vendes de Grup Fibosa, 2004-2007 88 Figura 26. Distribució percentual de les vendes del 2007 segons la divisió que les hagi generat 92 16 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 19. Figura 27. Evolució de les vendes de Lipotec Group, 1996-2007 92 Figura 28. Taxes de variació de les vendes de Lipotec Group, 1996-2007 93 Figura 29. Exportacions de Lipotec Group segons àrees geogràfiques, 1998 i 2008 95 Figura 30. Evolució de les vendes de Mobel Línea, 1995-2007 96 Figura 31. Taxes de variació de les vendes de Mobel Línea, 1995-2007 96 Figura 32. Evolució de les vendes de Talleres Ratera, 1995-2007 99 Figura 33. Taxes de variació de les vendes de Talleres Ratera, 1995-2007 99 Figura 34. Exportacions de Talleres Ratera segons àrees geogràfiques, 1998 i 2008 100 Figura 35. Evolució de les vendes de Pastelería Ballabriga, 1993-2004 102 Figura 36. Taxes de variació de les vendes de Pastelería Ballabriga, 1993-2004 103 Figura 37. Evolució habitual dels ingressos de les empreses gasela al llarg de la seva vida 113 Figura 38. Perfil de les empreses gasela i model de comportament econòmic i financer diferenciat entre els primers anys i els anys posteriors 114 Figura 39. Definició de les empreses d’alt creixement i les empreses gasela del període 2004-2007 a Catalunya 124 Figura 40. Classificació de les empreses d’alt creixement i les empreses gasela segons l’activitat principal 126 Figura 41. Distribució de les empreses d’alt creixement per sectors industrials i de serveis a la producció 127 Figura 42. Distribució de les empreses d’alt creixement segons l’activitat principal per trams d’edat 129 Figura 43. Distribució territorial de les empreses industrials i de serveis a la producció a Catalunya el 2007 132 Figura 44. Ràtio de liquiditat 136 Figura 45. Estructura del finançament 136 Figura 46. Ràtios de rotació 137 Figura 47. Ràtios d’increment de vendes 139 Figura 48. Liquiditat (Actiu corrent / Deutes a curt termini) de les empreses d’alt creixement en comparació amb la mitjana del sector l’any 2007 145 Figura 49. Endeutament (Deutes / Passiu) de les empreses d’alt creixement en comparació amb la mitjana del sector l’any 2007 145 Figura 50. Increment de les vendes de les empreses d’alt creixement en comparació amb la mitjana del sector l’any 2007 146 Figura 51. Rendiment de l’actiu (ROI) de les empreses d’alt creixement en comparació amb la mitjana del sector l’any 2007 146 Figura 52. Rendibilitat dels fons propis de les empreses d’alt creixement en comparació amb la mitjana del sector l’any 2007 147 Figura 53. Empreses d’alt creixement i empreses gasela del període 2004-2007 149 Figura 54. Pertinença a un grup 155 Figura 55. Empresa familiar 156 Figura 56. Factors de l’entorn que faciliten o limiten les activitats de les empreses d’alt creixement 158 ÍNDEX DE FIGURES 17
 • 20. Figura 57. Factors clau per a la competitivitat de les empreses d’alt creixement 161 Figura 58. Factors clau per a la competitivitat de les empreses industrials d’alt creixement 162 Figura 59. Factors clau per a la competitivitat de les empreses d’alt creixement proveïdores de serveis a la producció 162 Figura 60. Decisions estratègiques que han portat les empreses d’alt creixement a la seva situació actual 163 Figura 61. Fonts de finançament de les inversions dels darrers tres anys 166 Figura 62. Activitats de promoció comercial 169 Figura 63. Import dedicat a la promoció de marques pròpies 170 Figura 64. Principals clients 171 Figura 65. Compres que provenen dels tres majors proveïdors 172 Figura 66. Canvis en la comercialització de productes o serveis 173 Figura 67. Principals mercats durant el període 2004-2007 174 Figura 68. Competidors amb quota de mercat significativa 175 Figura 69. Mecanismes d’accés als mercats internacionals durant el 2007 177 Figura 70. Tipus d’innovació de producte realitzades durant el període 2005-2007 179 Figura 71. Empreses que tenen departament d’R+D formalitzat 180 Figura 72. Ocupats a temps complet amb dedicació a les activitats d’R+D per titulacions 181 Figura 73. Empreses que realitzen despeses en activitats d’R+D 182 Figura 74. Distribució sectorial de la despesa total en activitats d’R+D 182 Figura 75. Distribució de la despesa total en activitats d’R+D interna i externa 183 Figura 76. Empreses amb patents pròpies 184 Figura 77. Empreses amb certificació de qualitat 185 Figura 78. Tipus de política mediambiental 186 Figura 79. Distribució de les empreses segons el grau d’estandardització dels seus productes 187 Figura 80. Sistemes de producció 187 Figura 81. Subcontractació de la producció 188 Figura 82. Distribució de l’ocupació entre el sector industrial i de serveis a la producció l’any 2007 189 Figura 83. Distribució de la plantilla per nivells de formació 190 Figura 84. Introducció de nous mètodes d’organització dels llocs de treball durant el període 2005-2007 191 Figura 85. Plans de formació, desenvolupament personal i avaluació de la satisfacció laboral 191 Figura 86. Perfil economicofinancer de les empreses d’alt creixement 196 18 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 22. Passats deu anys des de la publicació del treball Les empreses gasela a Catalunya, la primera investigació d’àmbit català sobre empreses dinàmiques i rendibles, es va creure convenient fer-ne una actualització amb un doble objectiu: • En primer lloc, aprofitar la perspectiva que dóna el temps transcorregut per conèixer com havien evolucionat les empreses que es van identificar com a gaseles i respondre les preguntes que sorgien sense gaire esforç: al cap de deu anys, què hauria passat amb aquelles empreses? Seguirien sent gaseles? Haurien passat a una fase de creixement més madur i més lent? Haurien desaparegut? Quins factors haurien intervingut en la seva evolució? • En segon lloc, identificar les empreses més dinàmiques en l’actualitat i fer-ho incorpo- rant les aportacions més recents de la literatura econòmica, les quals bàsicament fan referència a una homogeneïtzació internacional dels criteris de selecció, liderada per Eurostat i OCDE, i que distingeix entre empreses d’alt creixement i empreses gasela. Així mateix, aplicar un nou concepte d’indústria, més ampli, que incorpora els serveis a la producció i s’anomena nova indústria. Quadre comparatiu de les dues metodologies Empresa gasela 1994-1997 Empresa d’alt creixement 2004-2007 Comptes anuals dipositats al Registre Mercantil Sí Sí Activitat principal Indústria Indústria i serveis a la producció Dimensió mínima Facturació de 2,4 milions d’euros el 1994 10 treballadors el 2004 Seu social Catalunya Catalunya Creixement de vendes mínim 15% anual o doblat entre 1994 i 1997 20% anual entre 2004 i 2007 Rendibilitat financera mínima 8% el 1995, 7% el 1996 i 6% el 1997 No Si no supera els 5 anys de vida, Edat mínima No se l’anomena gasela En una societat com la catalana, en la qual les empreses són les protagonistes de l’activi- tat econòmica i les principals responsables del nostre grau de benestar, saber quines són, d’acord amb uns criteris objectius i contrastables, les companyies de més alt creixement de la nova indústria i aprofundir en el coneixement del seu comportament economicofinancer i estratègic pot ser útil si contribueix a la comprensió acadèmica sobre aquest fenomen i, especialment, si dóna als empresaris i als responsables polítics punts de referència per al 20 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 23. moment en el qual hagin d’establir les seves estratègies. Per això, els seus autors volen fer quatre aclariments: • El primer, que les empreses identificades com d’alt creixement en aquest treball són les que complien les condicions exigides en el període considerat, precisió molt important perquè, amb tota seguretat, la llista seria diferent en un altre moment. • El segon, que l’extensió de la llista de les empreses d’alt creixement depèn dels límits establerts en els criteris quantitatius utilitzats. Amb unes taxes de creixement de les ven- des diferents a les exigides en aquest document o utilitzant criteris de creixement de l’ocupació, el nombre d’empreses incloses en la relació hauria estat un altre. • El tercer, que les empreses identificades en aquesta recerca són, només, les que complei- xen els requisits predeterminats. Evidentment, és preferible incrementar les vendes que no pas reduir-les, però el que no ha fet aquest estudi és identificar les millors empreses del país. Una empresa molt dinàmica és una empresa interessant, però no necessaria- ment millor que una altra que no creixi tan ràpid. • El quart, que no es pot dir que les empreses d’alt creixement siguin les úniques impor- tants per al país. Naturalment, a una economia li interessa disposar d’empreses dinàmi- ques, però, normalment, aquestes empreses són de dimensió reduïda, entre altres coses perquè, com més petita és la facturació, més fàcil és assolir altes taxes de creixement, i a un país també li convé tenir companyies grans per competir adequadament en el mercat global. De vegades, els estudis econòmics, i segurament també els d’altres disciplines, tenen poca utilitat perquè no donen resposta a preguntes interessants o perquè estan allunyats de la realitat. Per això, com ja s’ha dit, aquest treball haurà aconseguit el seu objectiu si, mitjan- çant la identificació i estudi de les empreses més dinàmiques de la nova indústria, és capaç de donar referències sobre les seves estratègies i contribuir a millorar la competitivitat de l’economia catalana. Situació actual de les empreses gasela del període 1994-1997 La primera part del treball analitza la situació actual de les empreses catalanes que van ser gasela durant el període 1994-19971: • Han sobreviscut en un alt percentatge, gairebé el 75% (un 81,5% si se’ls sumen les absor- bides amb beneficis, un percentatge igual al del conjunt de la indústria). • Han augmentat la seva facturació en un 16% entre 2004 i 2007, molt per sota del 136% registrat entre 1994 i 1997 i fins i tot inferior al total industrial (19%). • Només set empreses serien classificades actualment (2004-2007) com a gaseles, segons els criteris adoptats per al període 1994-1997 i s’observa que les seves vendes no han crescut de forma estable i ininterrompuda entre 1997 i 2007, sinó que han experimentat variacions molt significatives. 1 Perquè experimentaven un creixement anual de les vendes de, com a mínim, un 15% el 1995, el 1996 i el 1997 i perquè eren rendibles. RESUM EXECUTIU 21
 • 24. • Només una gasela del període 1994-1997 figura també a la llista d’empreses d’alt creixe- ment del període 2004-2007 de la segona part d’aquest treball. • No obstant això, s’han mostrat molt més creadores d’ocupació (increment del 30% entre 1997 i 2007) que la mitjana del sector manufacturer (el qual ha perdut ocupació en el mateix període). • Les que continuen actives, segueixen sent pimes, si bé hi ha hagut un transvasament de part de les petites al grup de les mitjanes. Tot això sembla indicar que el fet que una empresa sigui gasela durant un període de temps no la fa millor que altres ni, per suposat, infalible. L’evolució posterior, quant a supervivència i a creixement de la facturació és similar a la del conjunt de la indústria, si bé cal destacar que són més creadores d’ocupació que la mitjana. En l’estudi economicofinancer realitzat l’any 1999 sobre les empreses gasela, es concloïa que aquestes empreses tenien un model econòmic i financer caracteritzat per una estruc- tura patrimonial i financera sòlida i una gran capacitat per generar ingressos, beneficis i rendibilitat. A més, s’indicava que aquestes empreses tenien unes polítiques financeres conservadores ja que destinaven a l’autofinançament la major part dels recursos generats. Les anàlisis efectuades sobre les empreses gasela del període 1994-1997 que continuen amb la seva activitat a l’actualitat permeten ampliar les conclusions anteriors amb les con- sideracions següents: • Són empreses la situació patrimonial de les quals ha evolucionat de forma molt favo- rable. Són suficientment capitalitzades i amb un endeutament ben estructurat quant a quantitat i termini. La seva solvència a curt termini és bona ja que l’actiu circulant supera suficientment els deutes a curt termini. Un aspecte més desfavorable té a veure amb la gestió dels terminis (estocs i clients, sobretot) que ha anat empitjorant al llarg dels anys i que genera necessitats superiors de finançament per al circulant. En general, les empreses gasela de fa deu anys han finançat adequadament aquestes necessitats amb recursos propis i deutes a llarg termini. • Tanmateix, l’anàlisi del compte de pèrdues i guanys ha permès identificar que les “ve- lles” gaseles han tingut dificultats per mantenir els elevats nivells de creixement dels ingressos del període 1994-1997 (vegeu figura 37). Tot i així, la seva capacitat de generar beneficis segueix sent important, encara que l’increment de les despeses d’explotació ha fet reduir lleugerament els beneficis en relació amb els ingressos. • La rendibilitat, encara que hagi caigut, segueix sent molt elevada. Un dels factors que ex- plica la rendibilitat és el palanquejament financer que és molt favorable per les empreses que han sobreviscut i, per tant, la utilització de deutes incrementa la seva rendibilitat. 22 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 25. Figura 37. Evolució habitual dels ingressos de les empreses gasela al llarg de la seva vida Ingressos Després els avantatges competitius es dilueixen i torna a haver creixements Període de 4 o 5 similars a la mitjana del sector anys en els que s’aconsegueixen grans creixements Creació de l’empresa Any 0 Al cap de 4 o 5 anys Anys de vida 5 o 10 anys després Font: Elaboració pròpia. • El creixement que han experimentat aquestes empreses es pot qualificar d’equilibrat ja que la bona gestió dels actius i la reducció de l’endeutament ha permès que els beneficis creixin més que les vendes. En conclusió, les empreses que fa deu anys van ser classifi- cades com a gasela i que continuen actives en l’actualitat, encara que avui ja no tenen increments d’ingressos tan elevats, segueixen comptant amb una excel·lent situació pa- trimonial, financera i econòmica (vegeu figura 38). • L’anàlisi per sectors econòmics ha permès detectar que les empreses gasela tenen difi- cultat per mantenir taxes d’increment d’ingressos superiors a les del seu sector i això fa que el rendiment dels actius i la rendibilitat dels fons propis tendeixin a igualar-se, amb el pas dels anys, als de les empreses normals. En canvi, l’autofinançament i les polítiques financeres prudents de les empreses gasela expliquen que al llarg dels anys la seva sol- vència vagi millorant substancialment i que l’endeutament sigui molt menor al de les empreses dels mateixos sectors. Això permet preveure que les empreses gasela es tro- ben en una posició financera més sòlida per encarar amb menys dificultats una recessió econòmica com la que estem vivint des de l’any 2008. • Les gaseles que continuen actives, sigui amb creixement alt o normal, tenen unes carac- terístiques estratègiques comunes: internacionalització activa, estructura més professi- onalitzada, adaptabilitat davant els canvis, diversificació de productes i mercats, incre- ment de recursos destinats a innovació, millora de la qualitat, la productivitat i la gestió dels recursos humans. • Per contra, les gaseles que han experimentat dificultats presenten unes altres caracte- rístiques comunes: especialització en mercats o productes, rigideses davant dels canvis, endeutament excessiu. RESUM EXECUTIU 23
 • 26. Figura 38. Perfil de les empreses gasela i model de comportament econòmic i financer diferenciat entre els primers anys i els anys posteriors Són empreses amb una direcció estratègica hàbil per trobar segments en expansió i que es recolzen Tenen una política financera prudent i la major sobre factors d’èxit com ara la innovació, la qualitat, part dels resultats es destinen a l’autofinançament. la internacionalització i la política comercial. Els primers anys de vida són Uns anys després passen a ser EMPRESES D’ALT CREIXEMENT EMPRESES AMB CREIXEMENT NORMAL Aconsegueixen un model de negoci que els proporciona Les dificultats per a mantenir els avantatges competitius un bon nivell de competitivitat i incrementen molt les fan que als pocs anys l’increment de vendes estigui en vendes (136% en quatre anys). línia amb la mitjana del sector. Són empreses molt eficients en la gestió dels actius i de Inverteixen molt en actius, que ja no es gestionen tan les despeses. Això explica que generin beneficis elevats. eficientment. Els resultats generats ja no són tan elevats i s’aproximen més a la mitjana del sector. Tenen una gran capacitat per seguir creixent i la seva situació patrimonial i financera és equilibrada, encara que La seva situació patrimonial és molt més sòlida que la del no tan sòlida com la del sector. sector ja que són empreses molt capitalitzades i amb molta solvència a curt termini. La seva capacitat per créixer i per afrontar períodes de recessió és molt millor que la de la resta d’empreses del mateix sector. Les empreses que continuen creixent: Les empreses que estan en una situació més feble: aposten per la internacionalització activa, una estructura no han apostat tant per la innovació i han reaccionat amb més professionalitzada, més adaptabilitat als canvis, més més rigideses als canvis. També han incrementat notable- innovació que els aporta més diversificació en productes ment el seu endeutament. i mercats, i per la millora de la qualitat. Font: Elaboració pròpia. Les empreses d’alt creixement del període 2004-2007 Per al període 2004-2007, i d’acord amb la metodologia proposada per Eurostat i OCDE, s’han considerat d’alt creixement les empreses industrials i de serveis a la producció amb seu social a Catalunya, que dipositen comptes al Registre Mercantil, que l’any 2004 tenien deu treballadors o més i que han experimentat increments de la facturació de, com a mí- 24 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 27. nim, un 20% durant els exercicis 2005, 2006 i 2007. D’entre les quals, són empreses gasela que no superen els cinc anys de vida. Segons els criteris establerts, s’han identificat 250 empreses d’alt creixement a Catalunya, 20 de les quals són gaseles, i que tenen les característiques generals següents: • Les 250 empreses d’alt creixement representen un 0,23% de les empreses de la nova indústria de Catalunya i es dediquen en un 70% als serveis a la producció i en un 30% a la indústria. • Són presents a tots els sectors industrials, d’entre els quals destaquen la metal·lúrgia i els productes metàl·lics i l’alimentació; i a totes les branques de serveis a la producció, sobretot el comerç i les tecnologies de la informació i comunicació. • L’edat mitjana és de 14 anys, si bé no s’observen diferències significatives, en termes d’edat, amb el conjunt de les empreses catalanes de la nova indústria. • En general, són independents ja que més del 73% no pertanyen a cap grup, són més de capital nacional que la mitjana de la indústria i una mica més de la meitat es declaren familiars. En aquest darrer aspecte, cal destacar que els propietaris i els familiars repre- senten gairebé el 5% del total de la plantilla de les empreses industrials d’alt creixement i el 2,5% en el cas de les de serveis, percentatges que són molt superiors als del conjunt de Catalunya. • Van facturar gairebé 3.421 milions d’euros durant el 2007, cosa que suposa una factura- ció mitjana de 14 milions d’euros. • El conjunt de les empreses catalanes d’alt creixement va experimentar un increment de la facturació al llarg del període analitzat del 174%, una xifra realment espectacular si es té en compte que el conjunt de la nova indústria catalana va augmentar els seus ingres- sos d’explotació en un 32,7% en el mateix període. • Més de la meitat facturen menys de 6 milions d’euros i el 73% tenen menys de 50 treba- lladors, cosa que posa de manifest la seva petita dimensió. La plantilla mitjana és de 65 treballadors. • Són empreses molt creadores d’ocupació: entre 2004 i 2007 van doblar les seves plan- tilles. Aquest creixement és espectacular, si es té en compte que l’ocupació a la nova indústria catalana va augmentar un 20% en el mateix període. • La seva eficiència (productivitat) és un 48% més alta que la del conjunt de la nova indús- tria de Catalunya. L’anàlisi economicofinancera permet destacar de les empreses d’alt creixement les caracte- rístiques següents: • Tenen una gran capacitat per generar ingressos gràcies al seu model de negoci, que les fa ser molt competitives. A més, fan una gestió eficient dels actius i de les despeses d’ex- plotació i de personal i, per això, obtenen elevats beneficis i rendibilitat. • La seva estructura patrimonial és correcta, però, com que treballen amb un elevat ni- vell de deutes, en els propers anys haurien de seguir potenciant l’autofinançament i les aportacions de capital dels seus accionistes per poder seguir creixent de manera equili- brada, sobretot si es té en compte que són empreses que fan inversions importants en actiu fix. També haurien de substituir part dels deutes a curt termini per deutes a llarg RESUM EXECUTIU 25
 • 28. termini i així disposarien d’un finançament més estable. No obstant això, cal afegir que un dels motius que expliquen l’elevada rendibilitat dels capitals propis és el fet de que s’aprofiten de l’efecte palanquejament que fa que el deute sigui rendible com a conse- qüència del fet que el rendiment dels actius en aquestes empreses és molt superior al cost dels diners. • El seu creixement és força equilibrat ja que els beneficis augmenten més que els ingres- sos gràcies a l’autofinançament i a la gestió eficient dels actius i de les despeses. • A nivell sectorial, hi ha activitats que haurien d’enfortir més el balanç (alimentació, tèxtil, químic, maquinària i material elèctric) i la rendibilitat (alimentació). • Una petita part de les empreses d’alt creixement generen rendibilitats molt baixes, o fins i tot negatives. Es tracta d’empreses que es caracteritzen per la menor eficiència amb la qual gestionen les despeses d’explotació i els actius. Per tant, el fet d’incrementar molt els ingressos no és suficient per garantir una rendibilitat elevada, ja que a més cal gestio- nar de manera eficient l’estructura de costos i els actius fixos i circulants. Taula 61. Fortaleses, febleses i mesures a considerar en les empreses d’alt creixement Fortalesa Feblesa Mesures a considerar La liquiditat sembla una mica insuficient, Convindria reforçar la liquiditat amb tot i que la bona gestió del circulant fa que increments dels fons propis i la Liquiditat tingui més possibilitats d’atendre bé els reconversió dels deutes a curt termini en deutes a curt termini deutes a llarg termini El nivell de deutes sembla Convindria continuar reforçant els fons Endeutament una mica elevat propis amb aportacions dels accionistes Gestió d’actius Gestionats eficientment Continuar igual Terminis Bona gestió del circulant Continuar igual Vendes Creixen molt Continuar igual Continuar igual. Com que serà difícil que Despeses Gestionades eficientment les vendes segueixin creixent al mateix ritme convé controlar bé les despeses Beneficis Creixen molt Continuar igual Rendiment dels actius Molt elevat Continuar igual Rendibilitat dels fons Molt elevada Continuar igual propis Creixement Equilibrat Continuar igual El perfil de les empreses d’alt creixement 2004-2007 és molt similar al de les gaseles 1994- 1997, tot i que aquestes tenien un balanç més capitalitzat i més liquiditat. Les fortaleses econòmiques, financeres i estratègiques de les empreses d’alt creixement permeten apun- tar que tenen més probabilitats de poder superar entorns de crisi, i així sembla demostrar- ho el fet que hagin augmentat les vendes un 62% entre 2007 i 2008. Això és de gran relle- vància si tenim en compte la recessió generalitzada que s’està patint des de l’any 2008 i que està afectant de manera especial el nostre país. No obstant això, unes quantes han tancat després del 2007 atès que no són infalibles. 26 LES EMPRESES D’ALT CREIXEMENT I LES GASELES A CATALUNYA
 • 29. Figura 86. Perfil economicofinancer de les empreses d’alt creixement Són empreses amb una direcció estratègica hàbil per trobar segments en expansió i que es recolzen sobre factors d’èxit La major part dels resultats es destinen a com la innovació, la qualitat, els recursos humans, la l’autofinançament. internacionalització i la política comercial. Aconsegueixen un model El seu model de negoci Els seu model de negoci Aprofiten l’entorn de de negoci que els els permet molta els permet una gestió baixos tipus d’interès proporciona un bon eficiència en la gestió eficient dels actius, per a finançar-se amb nivell de competitivitat de les despeses sobretot dels estocs i deute, a més de i incrementen molt les d’explotació. clients. l’autofinançament. vendes (174% en quatre anys). Generen beneficis elevats. L’elevat marge amb què treballen i la bona rotació dels actius els permet obtenir rendiments molt alts dels actius. Els alts rendiment dels actius combinat amb l’efecte palanquejament dels deutes fa que obtinguin una molt elevada rendibilitat dels recursos propis. La seva situació patrimonial i financera és equilibrada i fa que tinguin més probabilitats de poder superar entorns de crisi econòmica. El repte per als propers anys es augmentar el pes dels recursos propis i millorar la liquiditat. Font: Elaboració pròpia. Per completar la caracterització de les empreses d’alt creixement es destaquen a continua- ció els trets diferencials que es desprenen de l’anàlisi estratègica. • El factor d’entorn que més facilita, amb diferència, l’activitat de les empreses d’alt crei- xement és la demanda, la qual cosa posa de manifest que han sabut trobar segments de negoci en expansió. • Això concorda amb el fet que el factor clau més important per a la competitivitat sigui la direcció estratègica i les decisions d’inversió, cosa que porta a concloure que, al cap- davall, el que és més decisiu per a l’èxit (o el creixement alt) d’una empresa rau en la figura de l’empresari (o del gestor), en les seves aptituds i actituds i en la seva habilitat per “pilotar la nau”. • El seu creixement s’ha basat més en factors endògens (innovacions organitzatives, diver- sificacions, aliances estratègiques) que no pas exògens (compra de negocis en marxa). • El 60% de les empreses d’alt creixement consideren la innovació com a segon factor clau per al seu creixement alt. Aquesta aposta per la innovació es veu confirmada per diversos indicadors: RESUM EXECUTIU 27