Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Temario conceptos básicos en torno á igualdade de oportunidades

309 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Temario conceptos básicos en torno á igualdade de oportunidades

 1. 1. Conceptos básicos en torno á igualdade de oportunidades entre mulleres e homes Plan de formación do PAS Campus de Ourense. 2014
 2. 2. Curso Duración: 20 h Horario: 8.30- 11.00 h Estrutura: De luns a xoves, do 19 ao 29 de marzo de 2014. Certificado: asistencia ao 80 % da total da acción formativa.
 3. 3. Metodoloxía feminista • Non reproducir relacións de poder. • Traballo participativo. • Converter estas clases nun espazo de rexeitamento das condutas sexistas ou homo/lesbo/bi/transfobas etc. • Fuxir dos estereotipos e roles de xénero. • Incorporar a perspectiva de xénero. • Empregar, na medidas das nosas posibilidades, unha linguaxe inclusiva. • Respectar os tempos e a palabra das compañeiras e compañeiros
 4. 4. Obxectivos • Promover a perspectiva de xénero entre o PAS. • Achegarnos aos conceptos básicos que nos permitan reflexionar sobre a igualdade de oportunidades. • Coñecer os marcos legais e políticos a favor da igualdade de oportunidades no ámbito universitario. • Facilitar a reflexión e a análise das eivas que condicionan o desenvolvemento profesional das mulleres na UVigo. • Sensibilizar ao PAS da UVigo na aplicación de políticas de igualdade. • Promover ferramentas de traballo non discriminatorias. • Sensibilizar na igualdade de oportunidades ao persoal de administración e servizos da Universidade de Vigo.
 5. 5. Tema 1. Conceptos básicos • Patriarcado • Sexo e xénero • Roles e estereotipos de xénero • Igualdade formal e igualdade real, equidade de xénero e igualdade de oportunidades • Discriminación por razón de sexo e discriminación por razón de xénero • Fenda de xénero • Perspectiva de xénero
 6. 6. Tema 2. Chaves para un desenvolvemento profesional igualitario • Usos do tempo • Espazo privado, público e doméstico • División sexual do traballo • Dobre (e triple) xornada • Conciliación da vida persoal, familiar e laboral • Corresponsabilidade • Desenvolvemento profesional das mulleres na UVigo
 7. 7. Tema 3. Participar en igualdade • Desenvolvemento político e normativo • Ferramentas de igualdade na Uvigo: I Plan de igualdade entre Mulleres e Homes na Universidade de Vigo 2012/14 • Medidas de acción positiva • O mainstreaming ou transversalidade da perspectiva de xénero • Autonomía • Empoderamento • O liderado desde a perspectiva de xénero
 8. 8. Material: http://quenadanosdefina.wordpress.com/ Contacto: marcendon@uvigo.es
 9. 9. E ti? • Nome • Posto • Motivación • Expectativas • Experiencias previas • Que entendes por igualdade? • Cres que vivimos nunha sociedade igualitaria? • E no teu ámbito de traballo, consideras que as mulleres e os homes teñen as mesmas oportunidades?
 10. 10. E ti? • Nome • Posto • Motivación • Expectativas • Experiencias previas • Que entendes por igualdade? • Cres que vivimos nunha sociedade igualitaria? • E no teu ámbito de traballo, consideras que as mulleres e os homes teñen as mesmas oportunidades?

×