Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie FLS

577 views

Published on

Korte presentatie FLS

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to like this

Presentatie FLS

 1. 1. Financial Life Support© 2012
 2. 2. Financial Life Support© 2012
 3. 3. “Hoe communiceer en lever ik mijn toegevoegde waarde in een klantgericht, waardevol, WFT-proof en rendabel bedieningsconcept?” Financial Life Support© 2012
 4. 4. korte termijn winst &lange termijn waarde Financial Life Support© 2012
 5. 5. Most Trusted Advisor Financial Life Support© 2012
 6. 6. Hoe ziet jouw wereld eruit?[(K x A x R x S x €) + (E x U x €)] x F Financial Life Support© 2012 6
 7. 7. FLS Mindset - Check FLS Businessmodel FLS AdviesprocesFLS Advies- & ServicedocumentenFLS Geautomatiseerde Workflow FLS Communicatie Tools FLS Support “FLS” Software Tools FLS Training & Coaching Financial Life Support© 2012
 8. 8. FLS BusinessmodelKennismaken Inzicht Klantprofiel Product & Bemiddeling Service Informatie door Doelen & Financieel Producten & Afspraken Overzicht Wensen Advies /Nazorg Zorgplicht Opdracht Service Dienst overeen verlening komst FLS Adviesproces Financial Life Support© 2012
 9. 9. FLS AdviesprocesFLS Advies- & Servicedocumenten VERVOLG OP KENNISMAKING VERVOLG OP VASTLEGGEN UITGANGSPUNTEN,PRODUCTADVIES SAMENVATTING WELKOMSTMAIL PERSOONLIJK JAARVERSLAG® ONLINE DOELSTELLINGEN WENSEN NIEUWSJAARSBERICHT UPDATE GESPREK VERVOLG OP INZICHT DOOR OVERZICHT GENERIEKE ADVIESSAMENVATTING EN SERVICEOVEREENKOMST VOOR SERVICE, ZORGPLICHT & NAZORG Jullie-vorm Jullie-vorm Jullie-vorm Jullie-vorm < Kantoornaam > wenst u een heel gelukkig Nieuwjaar! De ondergetekenden: Jullie hebben aangegeven de volgende hebben we de volgende oplossing uitgewerkt om jullie doelstelling bij < In het financieel advies doelstellingen bij < scenario > te willen realiseren: Onderwerp: Update Financiële Planning < jaar > Onderwerp: Kennismaking & Afspraken door Overzicht Onderwerp: Inzicht Onderwerp: Persoonlijk Jaarverslag® Onlinerealiseren. scenario > te Naam : < Klant 1 > & < Klant 2 > En uiteraard wensen wij u ook een heel financieel gezond < jaar >. Attachment: Checklist PJ - Geboortedatum < jaar > zijn we u weer& In : graag van dienst met goed financieel inzicht en advies zodat u de juiste Uitgangspunten (Wat is er nu en moet er minimaal blijven?): Beste & , Beste , - Beste relatie & relatie, < oplossing > keuzes kunt maken Adresde toekomst. Opdracht tot dienstverlening Adres : < voor > - Graag kom Woonplaats > gesprek van < datum > jongstleden. Het was goed jullie vertrouwen in < : < PC > < ik terug op ons Beste & , Graag wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie komst naar In dit productadvies laten we Postcode + woonplaats : productopties kunnenKantoornaam > kunt u gebruik maken van het Persoonlijk Jaarverslag® Zoals besproken ontvangen jullie hierbij deen de complimenten voor hoe de diverse ® Online. In van < worden ingericht, - jullie zien ons kantoor inlogcodes voor jullie Persoonlijk Jaarverslag Als gewaardeerde relatie en mij als jullie financieel adviseur weer te ervaren. Dank hiervoor! Geld dienstbaar maken kantoor > het Persoonlijk Jaarverslag® dat ik voor jullie gemaakt heb. zodat het product aansluit bij Telefoonnummer zoals wij die :voor deze beschermde webomgeving kunnen jullie alle financiëlejullie financiële doelstellingen. < Telefoonnummer > zaken terugvinden, (www.persoonlijkjaarverslagonline.nl). Een beschermde webomgeving waar u inzicht heeft in Online aan het leven dat jullie het allerliefste willen leven, daar gaat het om. Het is mooi om jullie daarbij te naar beheren. Uit onze analyses van jullie huidige financiëleE-mailadres dat jullie netto besteedbaar inkomen bij < zet ik de zaken die we besproken hebben op een rij en vermeld daarbij ook Graag wil ik jullie nogmaals bedanken voor jullie komst jullie ons kantoor en het vertrouwensvolle situatie blijkt uw totale financiëleEmailadres > : < situatie. mogen adviseren. Graag scenario > wijzigt van € vanook per jaar naar €,- netto en productvergelijking gemaakt op basis van prijs en We hebben de een marktverkenning gesprek dat we hebben gehad. in jullie totale financiële situatie is essentieel voor het nemen ,- netto juiste beslissingen voorper jaar. Inzicht eventuele acties die daaruit voortvloeien. de toekomst. En hoe gaat de toekomst er uit zien? Of liever gezegd: hoe willen jullie dat die er uitdefinitieve productkeuze kunnen maken. Je kan inloggen via: voorwaarden, zodat jullie een goede Netto besteedbaar inkomen < jaar > hierna te noemen “relatie”, Fijn dat jullie me hebben gevraagd na te denken over het het optimaliseren van jullie financiële voorzieningen dusmogelijk gaat zien? Ik help jullie graag bij beantwoorden/oplossen van: jullie zaken om zo veel niet voldoende om julliebepalen waar u voor gaat, moet u weten waar u staat. En waar u financieel staat in < jaar > Op dit moment zijn https://www.persoonlijkjaarverslagonline.nl Om te doestelling bij < scenario > te Persoonlijke en financiële situatie: Inlognaam: [ClientLogin] Rekening houdend met jullie<huidige financiele situatie en klantprofiel op uw Persoonlijk Jaarverslag® Online. Uw netto besteedbaar inkomen voor < jaar doelstellingen te kunnen realiseren. realiseren. Bij de inrichting van het product > zijn de volgende productspecificaties van belang: en laten wij graag zien adviseren wij gezin, werk, wonen, hobbies enz. Ontwikkelingen in de - < Belangrijkste vraag / wens van de klant > volgende maatregelen te nemen: Wachtwoord: [ClientPassword] > hebben wij al Rust en doorgerekend met de nieuwe fiscale en sociale cijfers. Log in op deze voor u onrust rondom financiële zaken In ons gesprek hebben jullie een aantal (financiële) wensen moet er wel komen?): < Kantoor > gevestigd aan de < Adres > te < Plaats >, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel - < Belangrijkste vraag / wens van de klant > Doelstellingen (Wat is er nu niet en en doelstellingen genoemd: - - onder KvK-nummer < Nummer > en rechtsgeldig vertegenwoordigd door <>. heer beschermde webomgeving en bekijk uw budget voor < jaar De - < Belangrijkste vraag / wens van de klant > 1. Leuke dingen om direct mee te starten zijn: vertegenwoordiger >, Actie(s) adviseur: - Een goed pensioen - ViewOnCash Actie(s) klant: Jullie willen jullie financiële Eerder graag goed geregeld hebben.Bekijk jullieis goed en -wanneer is het - zaken stoppen met werken 2. Maar wat Klantprofiel (wat vinden jullie belangrijkhierna te noemen “< Kantoor >”, en wat is jullie profiel?); Bent u benieuwd hoe uw inkomen in < jaar -1 > heeft uitgegeven? ViewOnCash is hiervoor een - Geen financiële risicos bij gesprek. Roep de Levenslijn op -en dat belangrijke momenten in jullie leven toe; goed? Onze visie hierop hebben we besproken in onsoverlijdenHet komt er kort op neervoegje het Uitgangspunten, doelen en wensen handig hulpmiddel. Dit digitale huishoudboekje is onderdeel van onze service en kunt u bereiken via goed geregeld hebt, als je - Voldoende van het leven eventuele studiekostenvolledige Persoonlijkte vangen ® rapport; in alle fases spaargeld om voldoendeBekijk jullie van dede dingenop doen inkomen hebt om kinderen te Jaarverslag 3. Verklaren het volgende te Jaarverslag® Online. De af- en bijschrijvingen vanzaken centraal: Persoonlijk zijn In jullie financiële planning staan de volgende uw bankrekeningen kunt u uploaden overeengekomen: die je moet en wilt doen. Een analyse huis jullie totale financiële zaken is daarbij belangrijk. krijgen met ondersteuning van aan hoe deze kan Instituutingevuld, teneinde jullie - Een ander van Breng jullie uitgaven in beeld geven we per productoptie Nibud (Nationaal worden Hieronder - naar ViewOnCash. Er wordt vervolgens een overzichtelijk huishoudboekje voor u gemaakt waarin al Budgetvoorlichting). doelstellingen zo optimaal mogelijk te realiseren: serviceovereenkomst - Meer rendement uit jullie financiële zaken halen4. Artikel 1. De - uw uitgaven automatisch worden gecategoriseerd naar diverse uitgavenposten. Ik ga graag voor jullie aan de slag en zal voor ons volgende gesprek een Persoonlijk Jaarverslag® Deze rapportage dient als basis gegevens verdereplan dat ik Jaarverslag® Onlinevoorziening bedraagt ,- netto van < Kantoor > de serviceovereenkomst Naam Service Programma af. Deze - 1.1. De relatie neemt voorbereiden. Deze uitgebreidedoelstellingen zijn de basis van het financieel Persoonlijkvoor jullie gaan opstellen. Graag zelf niet€wijzigen.per maand. zijn ongewijzigd gebleven. De voor een inDe indicatieve investering voor deze kunnen jullie jullie verkenning van "Wat Deze Goede (financiële) voornemens serviceovereenkomst houdt in dat < Kantoor > gedurende deze overeenkomst service en nazorg - hebben we? en "Wat willen we?". ik of jullie je herkennenis er nu niet maar vindt fiscaal aftrekbaar. De bruto investering bedraagt € ,- per maand. verneem Wensen (Wat in deze doelstellingen en datu een uitdaging om naar te streven?): ubetrekking tot de volgendejaar >? We producten:het graag. We kunnen dan met u meedenken De investering is ze juist omschreven zijn. Voeg er zal verlenen met wensen of plannen voor < financiële vernemen Hebt gerust iets aan toe. Het is jullie financiëleer iets in jullie situatie, denk bijvoorbeeld aan wonen, werk en gezin, mail deze dan ons gesprek zijn we samen tot de volgende aanpassingen gekomen in jullie klant- en/of Verandert plan! - In direct risicoprofiel: en kijken hoe uw plannen zo optimaal mogelijk financieel te realiseren zijn. Met het Persoonlijk naar te maken, ontvang een -update eenuitgegaan van een prognose maken, zodat jullie direct Om de inventarisatie van jullie gegevens helemaal compleetons. We kunnen danik graag nog van jullie Persoonlijk Jaarverslag®rendement van x%. Dit rendement sluit aan In de berekeningen zijn we a. ® afgesloten bij ; Ik heb het Persoonlijk Jaarverslag® bijgewerktbij aan beleggingsprofiel – x. - met de informatie uit ons gesprek. Het rapport heb ik uw toe zijn en de juiste financiële beslissingen b. Jaarverslag kunnen we de financiële consequenties van uw plannen doorrekenen en hierbij het kopie van: weten waar jullie kunnen nemen. afgesloten bij in: < Wijzigingen ; - als attachment bijgevoegd. - c. effect laten zien voor uwbij afgesloten besteedbaar inkomen op de korte en lange termijn. Bovendien kunnen we , Bovenstaande berekeningen zijn gebaseerd op marktconforme offertes. scenarios voor u tegen elkaar afwegen. Met vriendelijke groet, verschillende Kennis ervaring Risico bereidheid hierna te noemen “financiële product”, die de relatie met bemiddeling van < Kantoor > bij < Ik heb een checklist bijgevoegd inventarisatiewaarvan Met vriendelijke groet, ordenen en gegevens ik graagproductvergelijking kunnen jullie zien dat < product > van Om de aan de hand van jullieje alvast gedachten compleetIn bijgaande marktscan en nog een gegevens helemaal kan te maken ontvang financiële dienstverleners Doelstelling heeft afgesloten. Wilt u het Klantprofiel bijwerken? kan verzamelen. > kopie van: Dit financieel advies is gebaseerd op onzevoorwaardenhet prijs het beste aansluit bij jullie financiële situatie. < leverancier > zowel qua gesprekken, als Persoonlijk Jaarverslag®, bovenstaande Financiële positie - wensen en doelstellingen en het vastgelegde klant- en risicoprofiel. bewaken wewelke niet met behulp van bemiddeling van < Kantoor > zijn < Naam Adviseur> Graag In ons advies dat de financiële producten die we voor u beheren, blijven aansluiten bij uw Overige financiële producten zijn indicaties Ik ben ook erg benieuwd welke gedachten bij jullie zijn ontstaan tijdens en na ons gesprek. van financiële we jullie ook van dienst zijn bij Kantoor > of offertes, maar inis gewijzigd of gaat wijzigen in uw(Het Persoonlijk heeft op uw - Desgewenst kunnen producten. Dit zijn geen productadviezen wel vandat er iets het > en daarmee gegeven van premies Laat het afgesloten,situatie. Het is mogelijk het < product periodieke financieel inzicht situatie dat effect - zal < het aanvragen meenemen een ® me gerust weten. T: +31 (0) beeld van marktconforme premies. van het product in de toekomst. Daar wijgeen sprake van service, zorgplicht en nazorgnemen bij de opbouw van vermogen. Of ook met het beheer Jaarverslagfinanciële producten. Misschien wilt u meer of minder risico zoals hieronder ) maar hier is -alleen werken met netto producten In aparte email stuur ik jullie nog +31 (0)6 (wij Jaarverslag ® Online. Op deze omschreven.bent van plan van baan te gaan wisselen of als ondernemer te gaan werken. We zijn u graag zo u M: de inlogcodes voor Persoonlijk ontvangen geen provisie) leggen wij graag onze doorlopende beheer- en advieswerkzaamheden We zijn voor mijn werkzaamheden eenwebomgeving kunnen jullie je alle financiëleje kunneneen service-overeenkomst. Bijgaand treffenmogelijk van heeft service-overeenkomst aan. voor jullie financiële werken en de haalbaarheid van jullie beschermde vergoeding overeengekomen van € ….,- exclusief 19% BTW.in ons Ook vinden we jullie graag van dienst bij het dienst en verzoeken u daarom uw klantprofiel bij te situatie op het Persoonlijk F: +31 (0) Indien jullie gegevens vinden vast in terugvinden. advies, zijn jullie goed jullie een Dit zoeken en inrichten concept de volgende consequenties Willen jullie ter bevestiging bijgaande opdracht tot verzoek jullie deze voorde juiste productoplossingenwerken. Online van ons volgende gesprek bij te voor: daar jullie Klantprofiel. Ik dienstverlening getekend terugsturen? E: Jaarverslag® Online. doelstellingen:Brochure, Menukaart, Gespreksverslag, Inzicht- & FinancieelRustbewaker© Doorlopende klantcommunicatie Informatie Checklist gesprek Vastleggen update scriptUpdate Informatiewensen & doelen Periodiek Advies Script Financiële dienstverlening Service-overeenkomst Product Advies Adviseur Presentatie Afspraakbevestiging Gespreksverslag Inzichtrapport Klantprofiel Serviceprogramma Menukaart Adviesrapport, Service-overeenkomst, Financial Life Support© 2012
 10. 10. FLS Advies- & Servicedocumenten FLS Geautomatiseerde Workflow Digitaal klantdossier Vastlegging van intake, advies, beheer en acties FLS Adviesproces: 10 stappen met 35 documenten Van prospect tot onderhoudgesprek Automatisch vullen van FLS Advies- & Servicedocumenten CRM, agenda en takenbeheer Productadmin. met autom. upload naar adviessoftware Urenregistratie en facturatie Tijdbesparing Uniformiteit Borging WFT Adviesproces Financial Life Support© 2012
 11. 11. Financiële Rustbewaker©FLS Communicatietools Financial Life Support© 2012
 12. 12. Financiële Rustbewaker© FLS Support Telefonische ondersteuning Intervisie op kantoor FLS Adviseursdagen Financial Life Support© 2012
 13. 13. FLS BusinessmodelKennismaken Inzicht Klantprofiel Product & Bemiddeling Service Informatie door Doelen & Financieel Producten & Afspraken Overzicht Wensen Advies /Nazorg Zorgplicht Opdracht Service Dienst overeen verlening komst FLS Adviesproces “FLS” Software Tools Financial Life Support© 2012
 14. 14. Financiële Rustbewaker© FLS Training & CoachingTechnische Vaardigheden Starttraining FLS Center Productinvulling met MoneyView PraktijktrainingCommunicatieve Vaardigheden Kennismaken met Impact Presenteren Persoonlijk Jaarverslag® Van administreren naar verwonderenCoaching Personal / Field Coaching Financial Life Support© 2012
 15. 15. FLS Mindset - Check FLS Businessmodel FLS AdviesprocesFLS Advies- & ServicedocumentenFLS Geautomatiseerde Workflow FLS Communicatie Tools FLS Support “FLS” Software Tools FLS Training & Coaching Financial Life Support© 2012
 16. 16. Partner in business?
 17. 17. FLS Basis FLS Startfee incl. Starttraining € 1.995,- FLS Businessmodel € 125,- p/mnd FLS Communicatie Tools & € 20,- p/mnd p/adv FLS Support “FLS” Software Tools- Afin Center met 3 FLS Plug-ins 10% korting- Figlo Platform 10% korting- MoneyView Advisa & Aequote 10% korting* Korting wordt berekend over standaard retailprijs: Afin Center, Figlo Basislicentie en MoneyView Aequote en Advisa. Korting geldt indien licenties via FLS worden aangeschaft. Financial Life Support© 2012
 18. 18. FLS Extra FLS Startfee incl. Starttraining € 1.995,- FLS Businessmodel FLS Adviesproces* FLS Advies- & Servicedocs* € 275,- p/mnd & FLS Geautomatiseerde Workflow € 40,- p/mnd p/adv FLS Communicatie Tools FLS Support “FLS” Software Tools - FLS Center & Figlo Platform1 10% korting - MoneyView Advisa & Aequote1 10% korting - Elements (incl. FLS Template)2 € 79,- p/mnd p/gebr1 FLS Adviesproces, Workflow en Advies- & Servicedocs zijn onderdeel van de Elements FLS Template2 Korting wordt berekend over standaard retailprijs: Afin Center, Figlo Basislicentie en MoneyView AequoteFinancial Life Support© 2012 en Advisa. Korting geldt indien licenties via FLS worden aangeschaft.
 19. 19. info@financiallifesupport.nl Tel. 010 – 24 11 260 FLifeSupport

×