Trition Dienstverlening

300 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trition Dienstverlening

 1. 1. bouwkundig onderzoek Specialist in het opsporen van oorzaak vocht- en waterproblemenInzet van UV-kleurstof Opsporen lekkage in platte dakenEndoscopie Thermografische metingenTrition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 2. 2. bouwkundig onderzoek Totaaloplossingen bij vochtproblemen De laatste jaren is een stijging van het aantal lekkages en vochtproblemen in en aan gebouwen waar te nemen. Het veranderende buitenklimaat, de hoge eisen die worden gesteld aan het binnenklimaat en de steeds complexere installaties in gebouwen zorgen voor een verhoogd risico op vochtproblemen. Het vaststellen van de juiste oorzaak is vaak erg lastig en werk voor specialisten. Trition is gespecialiseerd in het opsporen van de oorzaak van alle vochtproblemen: van lekkages in daken tot vochtproblemen in kelderruimten. Trition beschikt over ervaren medewerkers die speciaal getraind zijn in het gebruik van hoogwaardige meettechnieken. Door ons in te schakelen heeft u de zekerheid van de vaststelling van de oorzaak en een passend advies ter verbetering. Dit levert veel besparingen op in zowel tijd als kosten voor herstel. De afdeling Bouwkundig Onderzoek & Advies is gespecialiseerd in het opsporen van oorzaken van lek- kages en vochtschades als gevolg van bouwkundige en bouwfysische gebreken. Wij sporen de oorzaak op in o.a. platte en hellende daken, kelders, souterrains, (vlies-)gevels, (binnen-)zwembaden en overige bouw- delen. Tevens hebben wij ervaring in het uitvoeren van constructieve onderzoeken, zoals de verankering van buitenspouwbladen en de controle van constructieve afdichtingen. Wij maken een gedegen analyse van de oorzaak van een complex bouwkundig vraagstuk en voorzien u van een passend bouwkundig advies. Hiervoor maken wij gebruik van moderne meettechnieken en apparatuur. Kenmerkend voor Trition is de pragmatische aanpak van het probleem en de heldere analyses. De afdeling Bouwkundig onderzoek kan u van dienst zijn bij: • thermografisch onderzoek; • blowerdoortesten; • metingen van (binnen)luchtconditie, o.a. temperatuur, RV, CO² en CO; • opsporen van oorzaak vocht- en schimmelproblemen; • HWA-inspecties; • (diepte-) vochtmetingen; • ultrasoon onderzoek; • uitbrengen van advies. Indien gewenst kunnen wij in voorkomende gevallen voor u optreden als projectmanager en zorgdragen voor de totale oplossing van uw probleem.Vanaf het vaststellen van de oorzaak tot en met de oplevering van de uitgevoerde werken. www.trition.nl
 3. 3. klimaatbeheersing (Af)bouwen zonder vochtproblemenDrogen van zwevende dekvloer constructies d.m.v. Professionele vochtmetingenonderdruk drogingTrition IR-condensdroger Indirect gestookte heatersTrition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 4. 4. klimaatbeheersingExpert in het realiseren van een optimaal bouwklimaat Wist u dat een gemiddelde nieuwbouwwoning circa 4000 liter teveel vocht bevat? Vocht kan lastig en schadelijk zijn: zo kan vocht (af-)bouwwerkzaamheden vertragen, de kwaliteit van afbouwwerkzaamheden verminderen en voor zowel u als uw opdrachtgever veel ongemak en onvoorziene kosten veroorzaken. Nadelige gevolgen van bouwvocht: • Een vergrote kans op stagnatie van het bouwproces; • Een kwalitatief slechte afwerking als gevolg van vochtige ondergronden; • Een vergroot risico op schade aan het gebouw na oplevering; • Een verslechterd binnenklimaat (onder andere hoge luchtvochtigheid); • Extra kosten: tot 30% hogere stookkosten als gevolg van het verdampen van vocht uit constructies. Wij zijn in staat om snel en deskundig op elke locatie een gewenst bouwklimaat te realiseren, zodat werkzaamheden volgens planning kunnen worden uitgevoerd en de kwaliteit van het werk kan worden gewaarborgd. Hiermee kunt u ook uw opdrachtgever beter van dienst zijn: de oplevering van het werk wordt niet onnodig vertraagd en er is minder risico op (vocht-)schade achteraf. In het algemeen kan worden gesteld dat het investeren in het beheersen van het bouwklimaat in de (af-)bouwfase zeer rendabel is. Indien na oplevering van een project sprake blijkt te zijn van vochtproblemen of lekkages, en uw klant doet een beroep op nazorg, dan is het belangrijk om de problemen adequaat op te lossen. In zo’n geval kunt u ook een beroep doen op Trition. Trition kan u van dienst zijn bij: • Bouwdroging (drogen constructies, ruimtes, zwevende dekvloeren, isolatiepaketten); • (Bouw-)verwarming; • Professionele vochtmetingen; • Onafhankelijk (bouwkundig) onderzoek naar de oorzaak van de problemen. www.trition.nl
 5. 5. lekdetectie Voorkom onnodig hak- en breekwerkLekkage in standleiding spouw Infraroodopname van breuk in leidingDe bussen van Trition zijn uitgerust met de modernste Opsporen lekkages leidingen in het zandbedmeetapparatuurTrition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 6. 6. lekdetectie Tot uw dienst bij lekkages Bij lekkages is sprake van een ongewenste situatie die het liefst zo snel mogelijk moet worden opgelost. Wij kunnen u hierbij van dienst zijn door de lekkage gericht op te sporen. Hierdoor wordt de overlast tot een minimum beperkt. Trition is een onafhankelijke partij, gespecialiseerd in onderzoek naar de oorzaak van vochtproblemen en lekkages. Trition biedt een volledige dienstverlening op het gebied van lekdetectie. Wij sporen lekkages op in: • waterleidingen • cv-leidingen • vloerverwarmingsleidingen • afvoerleidingen • zwembaden • sprinklerinstallaties • (platte) daken (dakdetectie) Trition werkt met de meest geavanceerde meetinstrumenten. Ook bij lekkages van leidingen in het zandbed en leidingen in een mantelbuis kan Trition een passende oplossing bieden. Trition staat garant voor: • Samenwerking met u voor optimale tevredenheid bij uw relatie • Korte reactietijd • Altijd een passende oplossing • Goede communicatie • Eén aanspreekpunt • Modernste meetapparatuur Opsporen lekkages platte daken Trition beperkt zich niet alleen tot het opsporen van lekkages in leidingen. Ook lekkages op platte daken van woningen en utiliteitsbouw (dakdetectie) kunnen door Trition nauwkeurig worden opgespoord. www.trition.nl
 7. 7. droogtechniek Blijvend mooie parket-, laminaat en houten vloerenParketvloeren zijn gevoelig voor een te hoog vochtgehalte Droging van de ondervloerin de ondervloerTrition is uitgerust met de modernste droogapparatuur Schade aan parketvloer als gevolg van een te hoog restvochtgehalteTrition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 8. 8. droogtechniek Verantwoorde droging van ondervloerenParket leeft. Uw parketlegger kan u van alles vertellen over de eigenschappen van parket-, laminaat-,of houten vloeren.Van belang is dat u zich realiseert dat parket en andere houten topvloeren natuur-producten zijn. Houten vloeren staan bekend om hun warme, gezellige uitstraling, maar vragen ook extraaandacht. Een natuurlijke eigenschap van deze vloeren is dat ze gevoelig zijn voor onder andere een tehoog vochtgehalte in de ondervloer. Daarom is het van belang het vochtgehalte in de ondervloer temeten.Het belang van een laag restvochtgehalteHet vochtgehalte dat wordt gemeten in de ondervloer wordt het restvochtgehalte genoemd. In hetalgemeen kan worden gesteld dat het restvochtgehalte in de ondervloer voor parketvloeren tussen1,5% en 2,5% moet liggen. Dit is onder andere afhankelijk van de gekozen legmethode. Het toepassen vaneen vochtscherm beschermt uw vloer niet voldoende. Deze beschermt weliswaar uw parketvloer vooroptrekkend vocht uit bijvoorbeeld de kruipruimte, maar overmatig restvocht zal via muren uitverdampenen mogelijk alsnog schade aan de parketvloer toebrengen.Trition zorgt voor een verantwoorde droging van ondervloerenDe ondervloer is dus erg belangrijk. Op de meest uiteenlopende locaties zorgen wij voor een snelle enverantwoorde droging van ondervloeren. Hiervoor beschikken wij over de modernste droogapparatuur.De apparatuur wordt door ons gebracht en geïnstalleerd. De voortgang van het droogproces wordt doormiddel van vochtmetingen gecontroleerd. Bij oplevering van de ondervloer worden de meetwaardenvastgelegd. Daarbij garanderen wij de kortste droogtijden.Het inzetten van droogapparatuur heeft voor alle betrokkenen voordelen:• Bewoners hoeven niet onnodig lang te wachten voordat de parketvloer kan worden gelegd;• De parketlegger kan vloeren volgens planning leggen (geen uitval meer door onverwacht vochtige ondervloeren);• De kwaliteit van het leggen verbetert;• Er is aantoonbaar minder risico op vochtschade aan de vloer, nadat deze is gelegd.Trition is gespecialiseerd in het leveren van totaaloplossingen bij vochtproblemen. www.trition.nl
 9. 9. droogtechniek Schadebeperking bij vocht- en wateroverlastDrogen van zwevende dekvloerconstructies d.m.v. Trition zorgt voor een zo kort mogelijk drooprocesonderdruk drogingTrition biedt voor elke vocht- of waterschade een passende Trition IR-condensdrogeroplossingTrition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 10. 10. droogtechniek Schade beperken na wateroverlastWaterschades kunnen een grote mate van overlast veroorzaken. Tevens bestaat er een sterk verhoogdrisico op (grote) gevolgschade; bedrijfsprocessen kunnen stil komen te liggen als gevolg van het uitvallenvan apparatuur, waardevolle documenten kunnen beschadigd raken, materialen en bouwdelen kunnen gaanrotten of met schimmel worden aangetast, met vaak stank tot gevolg.Trition biedt passende oplossingen onder alle omstandighedenTrition beschikt over de benodigde kennis en droogtechnieken om vocht- en waterschades tot hetminimum te beperken of zelfs te verhelpen. Bij waterschade is het van belang dat snel op de situatiewordt ingegrepen. Trition biedt onder alle omstandigheden een passende oplossing aan.Het beperken van gevolgschade na wateroverlast betekent meer dan alleen het brengen vandroogapparatuur naar de schadelocatie. Op de locatie moet een adequate risicoanalyse wordenuitgevoerd van de mogelijke risico’s op gevolgschade. Tevens verrichten wij vochtmetingen. Hierdoorkunnen direct de juiste maatregelen worden genomen. Zo hoeven bijvoorbeeld goederen niet altijdafgevoerd te worden, waardoor kosten niet te hoog uitvallen en het risico op transportschade en/ofverlies wordt vermeden. Daarnaast worden kosten bespaard door het lage stroomverbruik en de kortedroogtermijnen van onze apparatuur.Het inzetten van droogtechniek kan erg voordelig zijnOnze dienstverlening is erop gericht om overlast en schade voor u en/of uw relatie(s) tot eenminimum te beperken. Tot onze opdrachtgevers behoren onder andere verzekeraars, expertisebureaus,installatiebedrijven,VVE’s, vastgoedeigenaren en woningbouwverenigingen. Het inzetten van droogtechniekkan, in vergelijking met slopen en vervangen, erg rendabel zijn. Hierover geven wij u graag advies.Trition is gespecialiseerd in het leveren van totaaloplossingen bij vochtproblemen. www.trition.nl
 11. 11. bouwkundig onderzoek Thermografie en BlowerDoorAanzicht van kopgevel waarvan de gevel is na-geisoleerd.BlowerDoor test waarbij de meetwaarden direct op computer zichtbaar worden.Trition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 12. 12. bouwkundig onderzoek Voor het oplossen van complexe bouwkundige problemen Thermografie Vochtige constructiedelen of thermische lekken zijn met het blote oog soms niet te zien. Om toch te ach- terhalen waar de lekkages zitten, maken wij gebruik van thermografie.Via warmtebeelden wordt duidelijk waar de schade zit. Zo kunnen wij heel gericht vochtige delen of lekkages in bijvoorbeeld leidingsystemen opsporen. Thermografie kan ook worden toegepast bij bouwkundige gebreken en energieverlies. Dit ge- beurt met een thermografische camera, deze is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. De camera levert een thermogram, een visuele weergave van de heersende temperaturen. Trition Bouwkundig Onderzoek beschikt over geavanceerde thermografische camera’s en medewerkers die zijn opgeleid tot Level 1 thermograaf. Hierdoor kunnen wij opnamen leveren van hoge kwaliteit die op een juiste wijze worden geïnterpreteerd. Op een pragmatische en oplossingsgerichte wijze voorzien wij u van een passend advies. BlowerDoor Een juiste luchtdichtheid van een woning of gebouw zorgt voor een optimaal comfort en kan een ener- giebesparing opleveren. Met een BlowerDoor-test (of luchtdichtheidmeting) wordt de luchtdichtheid van binnenruimten gemeten. Met een speciale ventilator in een buitendeuropening kan onder- en/of overdruk in de ruimte(n) worden gecreëerd. Op deze manier kunnen wij warmteverliezen en vochtproblemen op- sporen.Vaak word de BlowerDoor-test in combinatie met thermografie gebruikt. De resultaten van een BlowerDoor-test worden weergegeven in een grafische voorstelling waarin het verband tussen de luchtvolumestroom en het luchtdrukverschil zichtbaar wordt gemaakt. Om te toetsen of een gebouw voldoet aan de voorgeschreven wettelijke uitgangspunten (waaronder EPC-berekeningen) is een luchtdichtheidmeting met behulp van de BlowerDoor-test vereist. www.trition.nl
 13. 13. droogtechniek Innovatief met onderdrukdrogingTrition droogtechniek Drogen van zwevende dekvloerconstructiesOnderdrukdroging procédé Toepassing schone onderdrukdrogingTrition BV / info@trition.nl / www.trition.nl / T: 0800-8748466 / F: 0497-381477Lekdetectie - Bouwkundig Onderzoek - Droogtechniek - Klimaatbeheersing
 14. 14. droogtechniek Optimale beheersing bij het droogprocesTrition heeft zich gespecialiseerd in het drogen van zwevende dekvloerconstructies.Voor de droging vanisolatielagen worden normaal gesproken twee verschillende droogtechnieken gebruikt:• onderdrukdroging procédé (geadviseerd);• overdrukdroging procédéWij maken standaard gebruik van onderdrukdroging. Hierbij wordt vochtige lucht uit de isolatielaag afge-zogen en ontvochtigd. Dit gebeurt met behulp van slangen die in vooraf gemaakte gaten van 50 mm grootworden geplaatst.Vervolgens worden de slagen aangesloten op vacuümapparatuur. Door het afzuigenvan vochtige lucht ontstaat onderdruk. Hiermee wordt de instromende droge lucht gecompenseerd. Zoontstaat een continue droogproces, welke na het bereiken van een materiaal specifieke vochthuishoudingvoldaan is.Schimmels en bacteriënUitsluitend de onderdrukmethode garandeert een optimale beheersing van schadelijke stoffen zoalsschimmels en bacteriën. Bij deze techniek wordt de gehele, met schadelijke stoffen belaste, lucht centraallangs een meerfasige filtratiereeks gereinigd en wordt dan pas weer aan de ruimtelucht toegevoegd. Bijschimmelvorming of als de isolatie uit glas- of steenwol bestaat, is het niet toegestaan om een droging metoverdrukprocédé uit te voeren. De onderdruk droogtechniek van Trition biedt dan uitkomst.Controle en vochtmetingenDoor het meten en vastleggen van luchtcondities en vochthuishouding van specifieke materialen kunnenwij het droogproces analyseren en daar waar nodig is, bijsturen. Dit kan kosten besparen en zorgt ervoordat overlast tot een minimum beperkt blijft.Afstandsonderhoud en besturing van apparatuur: telemetrieVoor de bewaking op afstand kunnen wij onze apparatuur installeren samen met de meest modernetelemetrie-systemen. Hiermee zijn wij in staat om onze opdrachtgevers een naadloze transparantie tebieden, alsmede een optimaal kostenmanagement door een zo snel mogelijk drogingsprocédé tegaranderen.Energiezuinige apparatuurOnze apparatuur is uitgerust met zowel een draaiurenteller als een kWh-teller. Na afloop van de drogingkunnen wij een kloppende opgave van kWh-verbruik aan onze opdrachtgever overhandigen. www.trition.nl

×