Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introducere generala in Vechiul Testament

3,739 views

Published on

curs biblic

Published in: Education
 • Be the first to comment

Introducere generala in Vechiul Testament

 1. 1. SCOALA BIBLIC A ELPIS
 2. 2. Introducere în Vechiul Testament Coordonator curs: Ş aiti ş Marcel
 3. 3. De ce studiem Vechiul Testament?
 4. 4. De ce studiem Vechiul Testament? <ul><li>VT ne duce la mântuire: Luca 24:25-27, 44-45; Rom. 4:23-24 </li></ul><ul><li>VT ne educă în neprihănire: 1Tim. 3:16-17. </li></ul><ul><li>VT ne echipează pentru lucrare: 1Tim. 3:16-17. </li></ul><ul><li>VT ne învaţă şi atenţioneză prin oferirea de modele: 1Cor. 10:11-13 </li></ul><ul><li>VT ne dezvoltă o perspectivă biblică asupra întregii lumi: Lev.18:1-5; 2Cor.10:2-6; </li></ul>
 5. 5. Introducerea Vechiului Testament între disciplinele teologice
 6. 6. Introducerea în Vechiul Testament cuprinde 2 părţi <ul><li>INTRODUCERE GENERALĂ : </li></ul><ul><li>survolarea aspectelor generale ale cărţilor bibliei : </li></ul><ul><li>Formarea Canonului Vechiului Testament , </li></ul><ul><li>Sursele textul ui VT , </li></ul><ul><li>Păstrarea textelor biblice </li></ul><ul><li>Tipuri de literatură în VT </li></ul><ul><li>Geografia Isralelului antic </li></ul><ul><li>Societatea antică </li></ul><ul><li>Economia antică </li></ul><ul><li>Cronologia Vechiului Testament </li></ul><ul><li>INTRODUCEREA SPECIALĂ : </li></ul><ul><li>se ocupă de fiecare cartea a Vechiului Testament , atingând următoarele probleme: </li></ul><ul><ul><ul><li>Numele c ărtii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Data si autorul </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contextul istoric </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Continutul cartii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teme teologice </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuvinte cheie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Relatia cu Noul Testament </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Schita cărtii </li></ul></ul></ul>
 7. 7. INTRODUCEREA GENERAL Ă <ul><li>CANONUL VECHIULUI TESTAMENT </li></ul><ul><li>Ce este canonul? </li></ul><ul><li>O unitate de măsură etalon, standard pentru măsurători </li></ul><ul><li>Apoc. 11 :1; 21:15 – Ioan măsoară Templul şi pe cei care sunt în el </li></ul><ul><li>Definiţie : CANONUL desemnează cărţile considerate inspirate de Dumnezeu şi care formează baza sau temelia credinţei şi practicii creştine. Ele reprezintă şi etalonul după care se verifică practica şi credinţa creştină. </li></ul>
 8. 8. Principalele canoane ale VT sunt: <ul><li>Canonul Ebraic: </li></ul><ul><ul><ul><li>3 părti: Torah (Cărtile lui Moise), Nebhiim (Profetii), Kethubhim (Scrierile: poetice, înţelepciune, erotice) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>S-a format în 3 etape: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Torah: citiri şi expuneri publice: Deut. 32:46-47; Iosua 1:7-8; 2 Împ. 22; Neemia 8-9. (4 30 î Hr) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Profeţii: recunoscută drept canon în cartea ,,Înţelepciunea lui Iisus ben Sirah” din anul 170 î. Hr. Noul Testament: Mat. 7:11; 11:13; Lc. 16:16 ,,Legea şi Profeţii” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Scrierile: au fost considerate canonice abia în anul 90 d. Hr – Conciliul de la Iamnia </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Septuaginta – canonul grecesc </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Alexandria: cea mai mare bibliotec ă din lume </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Bazinul Mării Mediterane: evrei vorbitori de limba greacă, înstăriţi </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Regele Ptolemeu Philadelphul (285-247 î.Hr) adună 70 de cărturari evrei, care vor finaliza traducerea în 70 de zile: Septuaginta - LXX </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Finalizarea traducerii: 250 î. Hr. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Septuaginta conţine 53 de cărţi. Este împărţită în 4 părţi: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Legea: Cărţile lui Moise </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cărţile istorice: </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Cărţile de înţelepciune </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Profeţii: Profeţii mari şi cei 12 Profeţi mici </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Cartea din care s-a inspirat Biserica Primară şi Apostolul Pavel </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>LXX conţine şi cărţile considerate deuterocanonice: Eclesiasticul, Iudita, Tobit, Cântarea celor trei copii, Bel şi Balaurul, Macabei, Psalmul 151 </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Canonul Crestin: Ortodox, Catolic, Protestant </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Biserica Creştină a preluat Septuagina + Scrierile Noului Testament </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Conciliul de la Cartagina din 397 prezintă lista celor 27 de cărţi ale Noului Testament pe care le avem şi noi astăzi, definitivând prin decret canonicitatea lor, la care adaugă scrierile greceşti ale Septuagintei </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Dispute canonice între evreii care stabiliseră Canonul Ebraic şi Părinţii Bisericii </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Sec. XVI: Reforma: Biserica Protestantă îşi redefineşte Canonul Vechiul Testament după Canonul Ebraic, păstrând însă ordinea Canonului grecesc. </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>Vulgata: traducerea latin ă a VT făcută de Ieronim în anul 406 d. Hr. pentru Episcopatul din Roma- Biserica din Apus </li></ul>
 10. 10. Diferentele canonice
 11. 11. 2. SURSELE VECHIULUI TESTAMENT <ul><li>Marile crize naţionale: distrugerea a 2 temple, robie babiloniană, invazia romană au forţat pe evrei să strângă documentele scrise şi izvoarele orale şi să îşi reconstruiască identitatea naţională </li></ul><ul><li>Reconstituirea textului biblic a avut la bază colecţia de scrieri biblice nearanjate într-un canon: </li></ul><ul><ul><li>Jurnale personale: Deut. 17:18-19; Deut 31:11; Iosua 1:8 </li></ul></ul><ul><ul><li>Oracole profetice (profeţii): ,,Aşa vorbeşte Domnul”: Is. 30:8; Ier. 30:2; Documente scrise: Cartea Războaielor Domnului – Numeri 21:14 </li></ul></ul><ul><li> Cartea Dreptului - Iosua 10:13; 2 Samuel 1:18 </li></ul><ul><ul><li>Arhive regale: 1 Cronici 27:24; 1 Regi 11: 41 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuvântări publice: Deut: 3 cuv ântări publice: Deut 1:6-4:33; </li></ul></ul><ul><ul><li>Surse orale: Ieremia ( Ier. 30:2); </li></ul></ul><ul><ul><li>Contribuţii anacronice : adăugiri ale redactorilor pentru înţelegerea textului: necrologul lui Moise – Deut. 24:29-33; </li></ul></ul><ul><ul><li> cărţile lui Samuel – care înregistrează moartea sa: cap 25; </li></ul></ul><ul><ul><li>Acestea sunt scrise de alţi autori, care au folosit jurnalele primilor şi le-au completat; </li></ul></ul>
 12. 12. 3. PĂSTRAREA TEXTELOR BIBLICE <ul><li>Tipuri de material pentru scriere în perioada antică: </li></ul><ul><ul><li> inscripţii epigrafice (Tunelul lui Ezechia), pietre funerare ( regele Ozia) </li></ul></ul><ul><ul><li> pe cioburi de lut ars. </li></ul></ul><ul><ul><li> sulurile de piele de capră, </li></ul></ul><ul><ul><li> sulurile de bronz, iar mai târziu, apariţia </li></ul></ul><ul><ul><li> papirusului </li></ul></ul>
 13. 13. Documentele biblice cele mai vechi au fost păstrate pe : <ul><ul><ul><li> suluri de capră: Documentele de la Qumran: părţi ale Vechiul Testament în întregime – printre care şi Isaia şi alte deuterocanonice: vechime – 259 i Hr. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> papirus - Tip de hartie produs de vechii egipteni. In mod normal, papirusul se obtinea prin lipirea laolalta a circa 20 de foi din maduva de papirus sau (trestie de hartie). Fasiile erau apoi acoperite cu in si batute cu un ciocan de lemn. La sfarsit, papirusul era lustruit cu o piatra. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Codexul este un volum scris pe ambele părţi ale unui sul de papirus : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Codexuri greceşti (traduceri în limba greacă ale Vechiului Testament): </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Codex Alexandrinus – conţine aproape toata LXX şi NT – sec IV </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Codex Sinaiticus – conţine ambele testamente – sec IV </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Codex Vaticanus – conţine aproape toate cărtile VT si NT – prima jum a sec IV </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Codexuri evreieşti: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Codex Cairensis – conţine doar profeţii: datat 896 d.Hr. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Codex Alephunensis – lipseşte aproape tot Pentateuhul: 930 d. Hr </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Codex Leningradensis – complet: 1008 d. Hr. </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Targumurile : Limba aramaică: a fost limba vorbită după venirea din robie. Textele biblice au fost traduse din ebraică în aramaică şi se numesc Targumuri. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Targumul Onkelos – traducerea Pentateuhului din Babilonia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Targumul Ionatan – traducerea Profeţilor din Babilonia </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Targumul Ierusalamitean – traducerea Pentateuhului şi a Profeţilor din Palestina </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Targumul Neofiti – traducerea Pentateuhului din Palestina </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 14. 14. 4. TIPURI DE LITERATURA ÎN VECHIUL TESTAMENT <ul><li>Literatura Vechiului Testament este reprezentată de: </li></ul><ul><ul><li>genul epic (narator, personaje, intrigă, tensiune narativă - acţiune) </li></ul></ul><ul><ul><li>genul liric (figuri de stil, simboluri, emoţii, paralelismul ideilor) </li></ul></ul><ul><li>Textele pe care le găsim în Vechiul Testament: </li></ul><ul><ul><ul><li>Liste genealogice : spiţa de neam – Genesa, Matei 1 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text procedural : legi, porunci – Levitic, Deuteronom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text expozitiv : proiect, eseu, anticipaţie: Genesa - final </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text comportamental : îndemn, omilie, discurs, elogie: Neemia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text narativ : predicţie, povestire: Judecători </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text profetic : profeţii: Isaia, Ieremia, Daniel, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Text sapienţial : proverbe, zicători: Proverbe </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poezie cultică : psalmi, cântece, rugăciuni: Psalmi </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Poezie erotică : Cântarea Cântărilor </li></ul></ul></ul>
 15. 15. 5. TEMELE TEOLOGICE ALE VECHIULUI TESTAMENT <ul><li>Ce este o temă teologică? </li></ul><ul><li>IDEEA CARE SE REPETĂ CONSTANT ÎN CARTE/ TEXT </li></ul><ul><li>Temele predominante ale Vechiului Testament: </li></ul><ul><ul><li>C rea tie si monoteism : Dumnezeu este superior zeilor păgâni: Is. 40:12-31; Ier. 10:1-16 </li></ul></ul><ul><ul><li>Legământ si răscumpărare : Dumnezeu initiază diferite legăminte cu persoane si cu popoare: 8 legăminte – Gen. 2:16, Gen. 3:15, Gen. 9:16, Gen. 12:2, Gen. 19:5), Deut. 30:3, 2 Sam. 7:16; Evrei 8:8; 1 Cor. 11:23-25. </li></ul></ul><ul><ul><li>Etică si teodicee : Biblia este codul moral în toate aspectele vietii: moral, social, economic. Dumnezeu este bun, chiar dacă răul si suferinta exista in lume: exilul – nivel national (Psalmi, Profeti), nivel personal: Iov. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tema generală a VT este considerată de majoritatea teologilor: STĂPÂNIREA SUVERANĂ A LUI DUMNEZEU ÎN SI PESTE UNIVERS </li></ul></ul>
 16. 16. 6. GEOGRAFIA ISRAELULUI ANTIC <ul><li>Situatie internatională: Cornul de aur </li></ul><ul><ul><ul><li>Promisiunea si spatiul geografic al Israelului în Orientul antic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Principalele mari imperii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Drumurile comerciale: Via Regis si Via Maris </li></ul></ul></ul><ul><li>Tara Sfanta: </li></ul><ul><ul><ul><li>Hotare şi vecini </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Formele de relief </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Clima şi anotimpuri </li></ul></ul></ul>
 17. 19. Drumurile internationale în Israelul antic <ul><li>Via Regis – Drumul Regelui </li></ul><ul><li>Via Maris – Drumul Mării </li></ul>
 18. 20. Israelul antic <ul><li>Hotare: </li></ul><ul><li>Numeri 34:1-12 </li></ul><ul><li>Est: râul Iordan </li></ul><ul><li>Vest: Marea Mediterană </li></ul><ul><li>Sud: uedul Egiptului, Pustia Cades </li></ul><ul><li>Nord: Munţii Libanului </li></ul><ul><li>Distanţe: </li></ul><ul><li>Nord – Sud: 241 km </li></ul><ul><li>Est – Vest: în p nordică: 45 km </li></ul><ul><li> în p sudica: 90 km </li></ul>
 19. 21. Forme de relief <ul><li>Zona de coastă: </li></ul><ul><ul><ul><li>Câmpia Acco </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muntele Carmel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Câmpia Filistenilor </li></ul></ul></ul><ul><li>Lantul montan central </li></ul><ul><ul><ul><li>Muntii Libanului </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muntii Galileii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valea Izreel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muntii Iudeii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desertul Neghev </li></ul></ul></ul><ul><li>Valea Iordanului – pe marele rift </li></ul><ul><ul><ul><li>Muntii Hermon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iordanul Superior </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lacul Huleh </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marea Galileii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Iordanul central </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marea Moarta </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Valea Arabiei </li></ul></ul></ul><ul><li>Platoul Transiordaniei </li></ul><ul><ul><ul><li>Platoul Hauran N </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masivul Central al Transiordaniei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Râul Iaboc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Râul Iarmuc </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desertul Arabiei </li></ul></ul></ul>
 20. 22. Nordul Israelului antic
 21. 23. Zona centrală
 22. 24. Sudul Israelului antic
 23. 25. Iesirea spre Egipt
 24. 26. Clima Israelului <ul><li>Exista 2 sezoane: </li></ul><ul><li>secetos : primăvara-vara :ROUA </li></ul><ul><li>ploios : toamna-iarna: umplerea uedurilor – râuri temporare </li></ul>
 25. 27. 7. SOCIETATEA ISRAELULUI ANTIC <ul><li>ASEZ ĂRILE </li></ul><ul><ul><li>Perioada patriarhală : corturi din piele de capră: Gen 18:1; Jud. 4:18 </li></ul></ul><ul><ul><li>După intrarea în Canaan: locuinţe din lut şi cărămizi arse în foc </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asezarile rurale : satele circulare, satele compactate, fermele </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Satele includeau locuinte, sisteme de aprovizionare cu apa, instalatii agricole, ocoale pentru animale </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Asezarile urbane : locuinte, sisteme de aprovizionare cu apa, depozite pentru alimente, palate pentru regii locali, constructii administrative, facultativ spatii pentru adăpostirea trupelor, zidul de aparare. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Orase de aparare – cu fortificatii: Haţor, Meghido, Ghezer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fortificatiile cuprindeau: zidurile, turnurile, portile, tencuiala anti-escaladare, catapulte (Ozia – 2 Cr 26:15) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Poarta tip L </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Solomon – poarta cu şase încăperi </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 26. 28. LOCUINTELE <ul><li>Locuintele rurale: </li></ul><ul><ul><li>piatră, o singură cameră, compartimentare ptr adăpostire animale </li></ul></ul><ul><ul><li>Compartimentare prin elevare; scară exterioară ptr terasă </li></ul></ul>
 27. 29. Locuintele urbane
 28. 31. Familia Orientului antic <ul><li>Patriarhatul </li></ul><ul><ul><ul><li>Se impune în Israelul antic </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El are ultimul cuvânt în materie de moşteniri, alianţe, căsătorii. </li></ul></ul></ul><ul><li>Matriarhatul </li></ul><ul><ul><ul><li>marca descendenţa copiilor pe linie maternă </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soţia aleasă era mai mare peste haremul sotului </li></ul></ul></ul><ul><li>Fratriarhatul </li></ul><ul><ul><ul><li>Cunoscut la hitiţi si hurieni </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Influenta puternica in Padan- Aram: Gen 24: 29-60 – Laban </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Simeon si Levi aplica legile fratriarhatului – Gen 34:25, 30 </li></ul></ul></ul>
 29. 32. Legile care guvernau familia in Israelul antic <ul><li>Legea leviratului </li></ul><ul><ul><ul><li>Să ridici moştenitori fratelui mort – dacă nu avea copii </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Deut. 25:5-10 </li></ul></ul></ul><ul><li>Legea răscumpărării proprietăţilor </li></ul><ul><ul><ul><li>Protectie socială – terenul vândut se întorcea în proprietatea familiei în al 50 an </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>El putea fi răscumpărat de proprietar sau de o rudă a acestuia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Levitic 25: 23-34 </li></ul></ul></ul><ul><li>Legea răzbunării sângelui </li></ul><ul><ul><ul><li>Criminalul trebuia pedepsit exemplar de rudele celui ucis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Numeri 35:31-34 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ptr ucidere fără premeditare, făptasul trebuia sa fugă în cetătile de scapare </li></ul></ul></ul>
 30. 33. Meserii profesate in Israelul antic <ul><li>Agricultura </li></ul><ul><ul><ul><li>Clima bândă permitea tot timpul anului practicarea acesteia </li></ul></ul></ul><ul><li>Mica industrie : </li></ul><ul><ul><ul><li>Tesutul : pături, cămăşi, tunici, mantale, traiste (Prov 31:13) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Fibra de in: turbane, şaluri, cămăşi, tunici, vesminte cultice </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vopsitul textilelor </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Prelucrarea pielii : sandale- Lev. 11:32 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Olăritul : în vecinătatea rezervelor de argilă - Ier. 18:3-4 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dulgheria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Zidăria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metalurgia : prelucrarea aurului, argintului, aramei, cuprului: Exod 32:24 </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Prelucrarea fierului a fost multă vreme un monopol al filistenilor: 1 Samuel 13:19-22 </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><li>Comerţul : troc – la sate; monezi – la oraşe, încurajat de monarhie: 1 Regi 10:22 </li></ul><ul><li>Divertismentul : saltimbacii sau nebunii – 1 Samuel 21:14-15 </li></ul><ul><li>Educaţia : scrisul şi cititul era apanajul preoţiei: consilieri, arhivari, scribi: Iosua 18:1; Jud 18:31 </li></ul><ul><li>Cariera militară : </li></ul><ul><ul><li>manifestări ale unor indivizi cu comportament deviant înainte de monarhie: Judec. 9:4; 11:3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Mijloc de trai şi carieră, promovare legală a curajului – sub monarhie: </li></ul></ul><ul><ul><li>Armata era întreţinută prin lege de populaţie: 1 Sam. 8:11-17 </li></ul></ul>
 31. 34. 8. ECONOMIA ISRAELULUI ANTIC <ul><li>Israel a fost numita de Dumnezeu tara unde ,,curge lapte si miere” </li></ul><ul><li>La ce se referea Domnul? Gen 43:11 ; Deut. 8:7-9; 1 Regi 5:11; Ez. 27:17 </li></ul><ul><li>Principalele produse ale tării: </li></ul><ul><ul><li>Cerealele : grâul, orzul si ovăzul; vânturătoarea antică </li></ul></ul><ul><ul><li>Inul : macerare, uscare, zdrobire, batere, pieptănare, toarcere: Ios. 2:6; Is. 42:3 </li></ul></ul><ul><ul><li>Cultura pomilor fructiferi : Galileia – rodiul, curmalul, smochinul, sicomorul, migdalul, mărul, dudul, fisticul, nucul. </li></ul></ul><ul><ul><li>Măslinul : fructe, ulei: gătit, iluminat, tratarea rănilor, întreţinerea pielii, cult. </li></ul></ul><ul><ul><li>Vinul : ,,instalaţii” de industrializare- în stâncă </li></ul></ul><ul><li>Export : grâul, fructele, uleiul si animalele (oile si caprele) </li></ul><ul><li>Import : bijuterii, truse de machiaj, stofe scumpe, paturi, arme </li></ul>
 32. 35. UNITĂTI DE MASURA IN COMERTUL DIN ISRAELUL ANTIC
 33. 36. 9. CRONOLOGIA VECHIULUI TESTAMENT

×