Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gamification vzdelavanie

2,326 views

Published on

Gamification vzdelavanie

 1. 1. GAMIFIKÁCIA V Z D E L ÁV A N I A MARCEL KLIMO
 2. 2. SPACE UNICORN.sk
 3. 3. 10 000 HODÍN
 4. 4. A K É H RY T E R A Z HRAJEŠ?
 5. 5. A K É H RY T E R A Z HRAJEŠ? Prečo?
 6. 6. ČO JE TO G A M I F I C AT I O N ?
 7. 7. use of game thinking & mechanics in non-game contexts to engage users in solving problems
 8. 8. Využívanie poznatkov o správaní a motivácí ľudí (v hrách) na riešenie problémov
 9. 9. FEEDBACK FRIENDS FUN
 10. 10. FEEDBACK FRIENDS FUN Gabe Ziche rmann
 11. 11. H RY UČIA A BUDUJÚ Z V E D AV O S Ť
 12. 12. H RY UČIA Z V E D AV O S Ť ú zábavné as
 13. 13. G E N E R AT I O N Y
 14. 14. ČO NÁS TEDA MOTIVUJE? rošku teórie alebo t
 15. 15. Maslow
 16. 16. Autonomy Kontrola nad vlastným osudom ! Mastery Snaha sa neustále učiť a zlepšovať ! Purpose Potreba patriť k niečo väčšiemu
 17. 17. Action Content Players Interaction
 18. 18. Acti Create Compete Content Players Explore Collaborate Interacti
 19. 19. Flow = Fun
 20. 20. With a game, fun arises out of mastery. 
 Learning is the drug. ! Raph Koster
 21. 21. ALE
 22. 22. Začnime s mrkvičkami
 23. 23. ČO MÔŽEME S P R AV I Ť HNEĎ?
 24. 24. 1 Z N Á M K O VA N I E
 25. 25. 1 2 50/100 3 4 5
 26. 26. 1 2 50xp 3 4 5 Lee Sheldon
 27. 27. 1 2 50xp LEVEL 5 LEVEL 4 3 LEVEL 3 4 LEVEL 2 5 LEVEL 1
 28. 28. Level 4 745xp 255xp 2
 29. 29. Level 4 745xp 50xp 255xp Achievement ak 1/4 triedy získa 750xp
 30. 30. BLAP Badges Leaderboards Achievements Points
 31. 31. BLAP Badges - Dlhodobé Leaderboards - Krátkodobé Achievements - Ciele Points - Meranie
 32. 32. 2 R O L E P L AY I N G
 33. 33. P R E D ÁV A N I E LIMONÁDY
 34. 34. C E S T O VA N I E V ČASE
 35. 35. SPOLUPRÁCA MEDZI TRIEDAMI
 36. 36. PA U L ANDERSON
 37. 37. BIOHAZARD CLASS
 38. 38. QUEST TO LEARN
 39. 39. PONAUČENIE OSKÚŠAJME SI ŽIVOT V CUDZEJ KOŽI
 40. 40. 3 E D U TA I N M E N T (GAME BASED LEARNING)
 41. 41. TEACH W I T H P O R TA L S
 42. 42. SIMCITY M A N A Ž M E N T / P L Á N O VA N I E
 43. 43. SPORE EVOLÚCIA
 44. 44. S TA R C R A F T POLITOLÓGIA
 45. 45. BRIDGE BUILDER FYZIKA
 46. 46. C I V I L I Z AT I O N DEJEPIS A HOSPODÁRENIE
 47. 47. MINECRAFT S P O L U P R Á C A A P L Á N O VA N I E
 48. 48. B AT T L E F I E L D PRÁCA V TÍME
 49. 49. PONAUČENIE HRY NIE SÚ STRÁCANIE ČASU
 50. 50. Z N Á M K O VA N I E R O L E P L AY I N G E D U TA I N M E N T
 51. 51. POZOR
 52. 52. BLAP Badges Leaderboards Achievements Points
 53. 53. OSKÚŠAJME SI ŽIVOT V CUDZEJ KOŽI
 54. 54. HRY NIE SÚ STRÁCANIE ČASU
 55. 55. Mrkvička On-boarding
 56. 56. Budovanie návyku Mrkvička On-boarding
 57. 57. Zvedavosť Budovanie návyku Mrkvička On-boarding
 58. 58. Flow = Fun
 59. 59. Autonomy Kontrola nad vlastným osudom ! Mastery Snaha sa neustále učiť a zlepšovať ! Purpose Potreba patriť k niečo väčšiemu
 60. 60. ONLINE PRÍKLADY te máme pár m inút keďže eš
 61. 61. TREEHOUSE
 62. 62. CODESCHOOL RAILS FOR ZOMBIES
 63. 63. SLEDUJTE NICORN.sk SPACE U

×