Samenwerken360

647 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
647
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Samenwerken360

 1. 1. It  takes  a  village  to  raise  a  child   november  2013  
 2. 2. Beleven.  Ervaren.  Inspireren.  Doen   Wij  geloven  in:   •  Leren  in  een  uitdagende  leeromgeving   •  Leren  door  samenwerking,  kennisdeling   •  Leren  door  creëren   •  Leren  met  ICT  en  sociale  media     Onze  thema’s     •  Onderwijsinnova;e   •  ICT  &  Sociale  media   •  Docent2.0   •  Tablets  in  het  onderwijs   •  Flipping  The  Classroom   •  Blended  Learning   •  Kennisnetwerken   •  Les2.0   •  Windows  in  de  klas   •  Mediawijsheid   •  Profileren  met  sociale  media  
 3. 3. Onze  partners  en  klanten:    
 4. 4. Werken  in  de  21e  eeuw     Manieren  van  denken.  Crea;ef,  kri;sch-­‐analy;sch,  innova;ef,   probleemoplossend  en  besluitvaardig     Manieren  van  werken.  Communica;ef,  samenwerkend  en  zelfsturend     Tools  voor  leren  en  werken.  Informa;e  en  –  ICT  vaardigheden       Leven  in  deze  wereld.  Bewust  betrokken  burgerschap,  overal  en  al;jd   kunnen  werken,  persoonlijke  en  sociale  verantwoordelijkheid
 5. 5. The  European  Commission  has  unveiled  'Opening  up  Educa;on',  an  ac;on   plan  to  tackle  this  and  other  digital  problems  which  are  hampering  schools   and  universi;es  from  delivering  high  quality  educa;on  and  the  digital  skills   which  90%  of  jobs  will  require  by  2020.  
 6. 6.   ”Wie  privé  of  op  het  werk  achterblijY  en   digitale  vaardigheden  niet  blijY  ontwikkelen,   mist  razendsnel  de  boot.”   Tineke  Netelenbos  van  Digivaardig  &  Digiveilig  
 7. 7. Kri;sch  denken     Crea;viteit     Probleem  oplossen   Verantwoordelijkheidsbesef   Communica;e   Samenwerken   Aanpassingsvermogen   Flexibiliteit   Informa3evaardigheden   Onderzoekende     houding   ICT-­‐Vaardigheden   Zelfsturing   Persoonlijk     leiderschap   Mediawijsheid   Ini;a;ef   MANIER VAN DENKEN MANIER VAN DOEN SKILLS van de 21ste eeuw GEREEDSCHAP van de 21ste eeuw
 8. 8. Samen leven, samen LEREN, samen doen
 9. 9. We  zeDen  op  Ejd  in   De  leeromgeving  van  kinderen  is  een  belangrijke   vindplaats.  We  organiseren  ondersteuning  en  zorg   in  een  vertrouwde  omgeving  waarin  ouders,   leerlingen  en  beroepsopvoeders  elkaar  ontmoeten   (vindplaats  =  werkplaats).  Op  deze  manier  kan  er   zo  snel  mogelijk  gehandeld  worden  wanneer  er   een  probleem  gesignaleerd  wordt.  Vanuit  deze   ontmoe;ng  wordt  op  een  professionele  manier  de   eigen  kracht  van  jeugdigen  en/of  de  ouders   versterkt  of  geschakeld  naar  een  adequate,   ontschobe  ondersteuning  of  zorg  op  basis  van   ‘één  kind,  één  gezin,  één  plan’.  We  kunnen  deze   ondersteuning  pas  echt  gaan  realiseren  wanneer   er  sprake  is  van  een  structurele  en  duurzame   samenwerking  van  partners,  krachten  worden   gebundeld  en  er  wordt  gewerkt  op  basis  van   warme  overdracht.   KRACHTEN  BUNDELEN   DEZELFDE  TAAL  SPREKEN   ELKAAR  WETEN  TE  VINDEN   OntschoHng  en  winst  door   samenwerken   Gemeenten,  onderwijs  en  zorg  zijn   gelijkgestemd  daar  waar  het  gaat  over  het   organiseren  van  ondersteuning  en  zorg  in  de   vertrouwde  omgeving  van  ouders  en  jeugd.  We   werken  toe  naar  een  leefwereld  waarin   ondersteuning  en  zorg  wordt  georganiseerd  op   basis  van  het  principe  ‘één  kind,  één  gezin,  één   plan’.  De  betrokken  parEjen  spreken  dezelfde   taal  en  weten  elkaar  goed  te  vinden.   Goede  samenwerking  binnen  het  hele  sociale   domein  is  hierbij  van  groot  belang.  
 10. 10. We  gaan  uit  van  het  te  bereiken  resultaat   De  vraag  van  jeugd  en  ouders  staat  centraal.  De   mogelijkheden  van  de  school  en  de  behoeYen  aan   zorg  moeten  aansluiten  bij  de  vraag,  waarbij  er  niet   in  gestandaardiseerde  hulp  en  ondersteuning  moet   worden  gedacht.  Ieder  kind  en  zijn  of  haar  ouders   hebben  een  eigen  vraag,  die  gehoord  en  gekend   moet  worden.  Het  uitgangspunt  hierbij  is  ‘handel   alsof  het  je  eigen  kind  is’.   SAMEN  LEVEN     SAMEN  LEREN     SAMEN  LEVEN   SLIMME  VERBINDINGEN     NIEUWE  OPLOSSINGEN   We  kiezen  voor  innovaEe   De  omslag  naar  het  aanspreken  op  en  het   versterken  van  de  eigen  kracht  van  een  gezin   vraagt  om  een  nieuwe  manier  van  het   organiseren  van  opvoed-­‐  en   opgroeiondersteuning,  hulp  en  zorg.  Daarnaast   komt  er  minder  budget  beschikbaar.  We   moeten  dus  zoeken  naar  slimme  verbindingen   en  creaEeve  nieuwe  oplossingen.  Bij  de   innova;e  van  de  ondersteuning  geven  we  de   voorkeur  aan  samenwerking  tussen  ouders  en   jeugd,  vrijwilligers,  professionals  en  ons  als   gemeente.  Ook  is  er  een  andere  houding  bij   jeugd,  ouders,  maatschappelijke  en   professionele  organisa;es  nodig.  En  ook  bij  ons.   We  zullen  moeten  innoveren.  
 11. 11. De  school  anno  2020…   Waarom  is  dat  toch  de  beste  leerplek?  
 12. 12. De  leeromgeving  is  een  belangrijke     vind-­‐en  ontmoe;ngsplaats  
 13. 13. Het nieuwe samenwerken
 14. 14. Om  samenwerking  te  bereiken  is  het  nodig  dat  we  elkaar  en  elkaars   aanbod  kennen  en  elkaars  taal  leren  spreken.     Maar  ook  dat  iedereen  over  zijn  eigen  grenzen  heen  kijkt  
 15. 15. Herkent  u  dit?   •  Veel  en  lang  vergaderen   •  Documenten  in  verschillende  versies   •  Volle  mailboxen   •  Niet  weten  waar  je  collega’s  mee  bezig  zijn   •  Toetsen  verwerken  
 16. 16. ELKAAR  NODIG  HEBBEN…..  
 17. 17. Dat kan slimmer! •  Slim combineren en benutten van kennis •  Slim gebruiken van elkaars kwaliteiten •  Slim inzetten van de techniek die nu beschikbaar is
 18. 18. De school……
 19. 19. Waar zijn de ouders? Waar zijn de collega’s? Andere tijden……. Het Nieuwe Werken – Tijd en plaats onafhankelijk werken
 20. 20. Social media Social intranet DIALOOG   CO-­‐CREATIE   (ouder)portals Community E-Mail Nieuwsbrief ZENDEN   Briees in de tas 26   Samen werken Samen leren
 21. 21. Participatie kost de school 1 uur per week •  Ouders groep 4 hebben de lead •  Ouders modereren discussiegroepen o.a. over sociale media •  Leerkrachten plaatsen maandelijks groepsverslag •  Ouders kunnen hierop reageren •  School plaatst agenda, vraagt om voorleesmoeders, etc. •  Ouderraad zet hier haar verslagen •  Ouders en school leggen hier protocol vast met wederzijdse verwachtingen
 22. 22. JE BENT NIET ALLEEN!
 23. 23. .  
 24. 24. Digitaal persbureau 21st century skills: samenwerken, creativiteit, kritisch denken en ICT geletterdheid .  
 25. 25. .   Laat  kinderen  groep  5   verhalen  maken  voor   kleuters  groep  1/2  
 26. 26. PROJECT  BEARTRAVEL   Inzet  social  media  netwerk  opent  de  deuren   naar  de  wereld      
 27. 27. Samenwerken aan 1 document Voorbeelden: lessen maken en delen, notulen, vragenlijsten, inschrijfformulieren
 28. 28. TIP INSCHRIJFFORMULIER Werk samen! Bespaar 7 uur! Dus niet 15 keer formulieren maken! Maak 1 inschrijfformulier voor alle scholen in google drive! (investering 30 minuten! En geen 15X30 minuten = 7.5 uur!)
 29. 29. Samenwerken aan 1 project Voorbeelden: lessen maken en delen, notulen, vragenlijsten, inschrijfformulieren
 30. 30. DE  VERGADERING     (Uursalaris  van  de  aanwezigen)  x  (duur  van  de  bijeenkomst  +  reisEjd)   +     kosten  van  de  accommodaEe  +  reiskosten  
 31. 31. IN  DE  CLOUD     •  Geen  eigen  harde  schijf   •  Al;jd  bereikbaar  via  browser   •  Juiste  versie  documenten   •  Denk  hierbij  aan:  Google,  elo’s  
 32. 32. Het nieuwe organiseren
 33. 33. •  Kennisdelen  is  geen  doel  op  zich.   Verankering  in  strategie  is   noodzakelijk.   •  Het  gaat  echter  niet  om  het   managen  van  de  kennis,  maar   juist  het  ac;veren  daarvan.     •  Met  de  hedendaagse  technische   mogelijkheden  (zoals  social   media)  wordt  kennis  bovendien   steeds  toegankelijker  voor   elkaar.     •  Kennisdelen  gaat  niet  vanzelf.   Een  inspirerend  klimaat  om  in   samen  te  werken  en  kennis  te   ac;veren  is  cruciaal.    
 34. 34. KENNISACTIVATIE   PROGRAMMA  
 35. 35. POSITIE  EN  AMBITIE  BEPALEN  
 36. 36. SAMEN  OP  REIS   SAMENWERKEN   (21ste  eeuw)   Know-­‐how  opbouwen   BEKWAAMHEID     Vaardigheden  21ste   eeuw   AMBASSADEURS     Draagvlak  creëren  
 37. 37. DE  KENNISREGISSEUR  
 38. 38. DE  COACH  
 39. 39. DE  TRAINER  
 40. 40. DE  COMMUNITY  MANAGER  
 41. 41. DOMEIN  EXPERT  
 42. 42. social   media     sociaal   intranet   eAlert   academie   360   SAMENWERKEN     evenementen   content   ontmoe;ngen  
 43. 43. Blended Consultatie (passend onderwijs)
 44. 44. PASSEND  ONDERWIJS     Doel:     verbetering  van  welbevinden  en  leerresultaten  van  leerlingen     Randvoorwaarde:     Verbetering  van  de  kwaliteit  van  de    basisondersteuning     Hoe:     Versterken  coaching  vaardigheden  en  kennis  van  de  IB-­‐ers,   zodat  zij  de  leerkracht  kunnen  ondersteunen  bij  het  versterken   van  leerkrachtvaardigheden  (signaleren,  handelingsgericht   werken)     Aanpak:     Samenwerking  en  kennisdeling  door  IB-­‐ers  met  ondersteuning   van  orthopedagogen  (consulta;egevers)  en  medewerkers  CJG   in  de  vorm  van  BLENDED  CONSULTATIE  
 45. 45. FZPO  PILOT  BLENDED  SAMENWERKEN   Kwalita;eve   basisondersteuning   t.b.v.  welbevinden   en  leerresultaten   kinderen   Ondersteuning,   versterking   leerkracht   vaardigheden   IB-­‐ers  ABBO  scholen       Externe  experts   CJG  
 46. 46. Delen  van  werkproducten  en  adviesvragen  t.b.v.   consulta;es  in  de  online  community     social   media   Best  prac;ces     sociaal   intranet       eAlert   academie   BLENDED   CONSULTATIE     evenementen   IB  regio  netwerk   content   ontmoe;ngen       Fysieke  consulta;e  gesprekken  
 47. 47. Werkproduct   maken  /  casus   indienen   Reflec;e  op   eigen  handelen  =   leren   Valideren  van   goede  voorbeelden   (externe  experts)   Adviesvragen   stellen   Werk-­‐/  leeracEviteiten     Blended  consultaEe   Informa;ebronnen   delen,  verzamelen  en   selecteren   Virtuele   leerinterac;e   (feedback  geven,   reageren  op  vragen)   Goede  voorbeelden   delen  (Best   Prac;sing)   Werkproduct   verbeteren/   casus  oplossen  
 48. 48. WERKPRODUCTEN   •  OPP  formulieren   •  HGPD  formulieren     –  Werkvragen  stellen   –  Smart  doelen  formuleren   –  BehoeYen  formuleren   –  Passend  aanbod  formuleren   •  Diagnos;ek  aanvragen    
 49. 49. VIRTUELE  LEEROMGEVING  
 50. 50. VIRTUELE  LEEROMGEVING  
 51. 51. Opbrengsten   IK  LEVER   Handelen   IK  DOE   Beleving   IK  VOEL   GROEIPLAN  
 52. 52. OPBRENGSTEN   KENNISACTIVATIE   PROGRAMMA     1.  2.  3.  4.  5.  Het  wiel  wordt  niet   iedere  keer   uitgevonden.   Online  kennisdelen  is   natuurlijk  onderdeel   van  manier  van   werken.   Elkaar  beter  kennen,   beter  weten  te  vinden   Tijdbesparing  –   effec;ever  en   efficiënter  werken   Kostenbesparing  
 53. 53. OP  WEG   1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  Neem  de  regie!   Start  vanuit  kennisdoelstellingen!   Creëer  het  landschap   Werk  vanuit  een  kennisac;va;eplan   Denk  vanuit  netwerk!   Verdeel  de  rollen!   Werk  vanuit  een  groeiplan  
 54. 54. GOUD   U  zit  op  goud!    
 55. 55. Wat  heb  je  nodig  in  je  reis?  
 56. 56. onze  aanpak   creëren  draagvlak      management   KADERS    spelregels   bepalen     van  kaders   ac3viteiten   workshop   deskresearch     cri3cal     friend      werknemers   INVENTARISATIE    informa3e   processen   inventariseren     huidige  situa3e    werknemers   BOUWSTENEN   iden3ficeren     quick-­‐wins    implementa3e  team   ONTWERPEN    blauwdruk   IMPLEMENTATIE    uitvoering   wensen  &  behoeNe       gewenste  situa3e    ontwerpen       plan  van  aanpak   Implementa3e    interviews   online  scan   deskresearch   interviews       online  scan    ontwerp  sessie   blended    analist   analist    ontwerper   kennisregisseur   community  manager   trainer   coach  

×