Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie "Tablets, vliegwiel van onderwijsinnovatie?" (SAM SAM)

581 views

Published on

Presentatie SAM SAM 2014

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentatie "Tablets, vliegwiel van onderwijsinnovatie?" (SAM SAM)

  1. 1. TABLETS, het vliegwiel van onderwijsinnovatie? Michiel Maas Marcel Kesselring INNOFUN SamSam  Congres  2014   #samsam  
  2. 2. MICHIEL  MAAS   MARCEL  KESSELRING   @_blikveld_   @marathonkeje  
  3. 3. Verbreden     didac+ek  &  pedagogiek     Transitie Beleid     formuleren   Infrastructuur  aanpassen   Professionaliseren   Innova+e  ontvouwen   Transformatie Organisa+e  aanpassen   Levendig  houden  van  innova+e   ICT  &  sociale  media  integreren   Professionaliseren  +  Doorbreken   Substitutie Inspireren   Experimenteren     Trainen  
  4. 4. 21e Innovatie accelerator: de leraar
  5. 5. De  start…..   Alvorens  met  een  innova+etraject  te  starten  moeten  de  volgende  vragen   beantwoord  worden:   •  Benoem  de  primaire  redenen  voor  verandering  en  innova+e  op   organisa+eniveau  EN  persoonlijk  niveau  van  de  medewerker  (resultaat:   ‘bloemlezing’)   •  Bepaal  de  omvang  van  de  deelnemersgroep  in  het  project  in  de  starPase   en    benoem  de  verwachte  impact  op  de  gehele  organisa+e  (dit  zijn   verwach+ngen,  behandel  ze  als  subjec+eve  en  veranderende  beelden).       •  Bepaal  de  technische  interven+e,  bepaal  wat  de  keuzefactoren  hiervoor   zijn  (technisch,  financieel,  opera+oneel  in  de  huidige  onderwijsprak+jk)   (accepteer  dat  de  keuze  in  de  starPase  mogelijke  niet  geheel  overeenkomt   met  de  behoeSe  in  de  eindfase)  
  6. 6. SAMENWERKEN   (21ste  eeuw)   Know-­‐how  opbouwen   BEKWAAMHEID   Vaardigheden  21ste   eeuw   AMBASSADEURS     Draagvlak  creëren   SAMEN  op  REIS  
  7. 7. Conclusie   De  versnelling  van  de  innova+e-­‐opgave  is  zichtbaar  en  onomkeerbaar  als  de  omgeving   waarin  innova+e  plaatsvindt  aan  de  volgende  voorwaarden  voldoet:     •  Zorg  dat  er  een  noodzakelijke  reden  is  voor  verandering  en  innova+e  in  de   concrete  onderwijsprak+jk     •  Leg  de  rol  van  innovator  bij  die  stakeholders  (leraren  en  leerlingen)  die  ook   daadwerkelijk  de  kern  vormen  van  het  ‘waarom’  van  de  innova+e-­‐vraag  (borg   eigenaarschap).   •  Faciliteer  de  innova+e-­‐omgeving  op  passende  wijze  (middelen  zijn  aanwezig,   zowel  virtueel  als  fysiek;  leraren  -­‐maar  ook  leerlingen-­‐  hebben  +jd  en  ruimte  om  te   ontdekken,  ontwikkelen,  ontwerpen,  en  uit  te  voeren)   •  Het  management  is  integraal  en  zichtbaar  onderdeel  van  het  projecceam;   •  Organiseer  deskundigheid,  zowel  intern  als  extern;  

×