Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het speelkwartier is over...

408 views

Published on

De digitale voetafdruk: stilstaan om vooruit te komen

donderdag 11 oktober 2012
Evenement exclusief voor Tilburg University alumni

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Het speelkwartier is over...

 1. 1. HETSPEELKWARTIERIS OVER…Je digitale voetafdruk: stilstaan om vooruit te komendonderdag 11 oktober 2012Evenement exclusief voor Tilburg University alumniMarcel Kesselring
 2. 2. HET SPEELKWARTIER IS OVER… Marcel Kesselring Trainer / Adviseur @Marathonkeje
 3. 3. Digitaal  burgerschap  betekent  dat  we  bewust  en  verantwoord  met  sociale  media  om  weten  te  gaan  (mediawijsheid),  weten  welke  informa<e  je  deelt  met  wie  (privacy)  en  goed  informa<e  op  waarde  weten  te  scha>en  door  bronnen  te  checken  maar  ook  samen  afspreken  over  hoe  je  met  elkaar  wil  omgaan.    
 4. 4. FACT  CHECK  •  De  gemiddelde  leeGijd  waarop  kinderen  voor  het   eerst  internet  gebruiken,  is  3½  jaar.    •  Kinderen  besteden  gemiddeld  10  à  20  minuten  per   dag  op  computer/tablet.  •  Bijna  70%  van  de  13-­‐plussers  belt,  sms’t,   Whatsappt  en  Pingt  wekelijks  meer  dan  100  keer.  •  79%  van  8  tot  18-­‐jarigen  heeG  een  profiel  op  Hyves.   49  %  op  Facebook,  34  %  op  twi>er.  •  Het  ouderwetse  pesten  is  populairder  dan   cyberpesten.  •  Een  op  de  <en  jongeren  geeG  aan  dat  zij  via  Hyves,   e-­‐mail,  Facebook  of  Twi>er  klasgenoten  pesten.  •  1  op  de  4  leraren  zien  niet  dat  leerlingen  slachtoffer   zijn  van  het  pestgedrag  van  klasgenoten.  •  54%  van  de  kinderen  tussen  8  en  18  jaar  heeG  een   smartphone.    
 5. 5. VOORKOMEN  BETER  DAN   GENEZEN?    
 6. 6. WAT  IS  WAAR?  
 7. 7. De afbeelding kan niet worden weergegeven. Mogelijk is er onvoldoende geheugen beschikbaar om de afbeelding te openen of is de afbeelding beschadigd. Start de computer opnieuw op en open het bestand opnieuw. Als de afbeelding nog steeds wordt voorgesteld door een rode X, kunt u de afbeelding verwijderen en opnieuw invoegen.Het  verzenden  van  een  dreigtweet  is  hetzelfde  als  iemand  offline  bedreigen  en  dus  straiaar   indien  het  voldoet  aan  de  voorwaarden  van  ar<kel  285  van  het  wetboek  van  strafrecht.  
 8. 8. “Wat  mij  betreG  wordt  dat  hetzelfde  behandeld  als  bedreigingen  die   "in  het  echt"  geuit  worden.  Met  dus  hetzelfde  voorbehoud  -­‐  als  uit   de  context  duidelijk  is  dat  het  geen  serieuze  bedreiging  is,  hoeG  er   ook  niet  paniekerig  over  gedaan  te  worden.”.   “Twi>er  wordt  veel  gebruikt  als  plek  om  je  frustra<es  te  uiten,  alsof  je  het  even  in   de  pauze  tegen  je  vrienden  roept.  Maar  Twi>er  is  een  publiek  medium,  iedereen   kan  meelezen  (tenzij  je  de  boel  op  privé  zet,  maar  dat  doen  er  maar  weinigen).  Ik   vind  het  bizar,  laf  en  naïef  dat  zoveel  scholieren  dit  doen.  60%    scholieren  vinden  dat  er  regels  moeten  komen  over  wat  docenten  wel  en   niet  via  sociale  media  mogen  zeggen  tegen  hun  leerlingen.      Voor  de  leerlingen  zelf  hoeven  er  geen  regels  te  komen  over  wat  ze  via  sociale   media  over  hun  docenten  zeggen,  vindt  de  meerderheid  (63%)    
 9. 9. STRESS?  
 10. 10. Hoe  gaan  we  met  elkaar  om?    Verbieden?  Of  aanspreken  op  eigen  verantwoordelijkheid?  
 11. 11. posi%eve  regels    Posi<eve  regels  
 12. 12. “stop  met  verbieden  van  sociale   media  en  begin  met  onze  kinderen  met  mobieltjes  bij  het   onderwijs  te  betrekken  om  het   beste  uit  ze  te  halen.”  
 13. 13. 54% van de kinderen tussen 8 en 18 jaar heeft een smartphone. 8-jarigen hebben nog vooral een ‘gewone’ mobielALTIJD  ONLINE?  
 14. 14. VRIENDEN  
 15. 15. TOEKOMST    HOE  ZORGEN  WE  ERVOOR  DAT  WE  NIET  ONTSPOREN?    
 16. 16. SCHOOLZWEMMEN?  
 17. 17.   Een  op  de  drie  jonge   gezinnen  bezit  tablet:   peuters  ac<ef  met  apps  en   YouTube    13%  van  1-­‐jarigen  speelt  met   tablet,  20%  van  2-­‐jarigen   met  smartphoneTablets  in   opmars:  66%  van  alle  kleuters  met  een  tablet  thuis   speelt  er  regelma<g  mee.    
 18. 18. BLIJVEN  WE  BRANDJES  BLUSSEN?  "Het  is  belangrijk  dat  scholen  beginnen  met  mediawijsheid  verantwoord  en  structureel  te  verankeren”  
 19. 19. welke route?“Een visie zonder actie blijft een droom, met actie zonder visie blijfje in de waan van de dag. Een visie met een gedegen plan enuitvoering verandert de wereld” Nelson Mandela
 20. 20. FIT  TRAJECT   DRAAGVLAK1.  Leervraag  iden%ficeren   INSPIRA IVATI E2.  Ontdekken  en  verdiepen   TIE MOT3.  Aanpak   UWING4.  Realiseren   VERNIE BORGING5.  Evalueren  

×