Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eindpresentatie opleiding directeur van buiten

1,225 views

Published on

Eindpresentatie Marcel Kesselring - Opleiding Directeur van Buiten

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eindpresentatie opleiding directeur van buiten

  1. 3. primaire proces organisatieontwikkeling beleid en beheer ondernemerschap zelfsturing intrapersoonlijk leidinggeven interpersoonlijk
  2. 10. oud-staatssecretaris OCW Sharon Dijksma reageerde via Twitter:  “Dat maakt een schooldirecteur niet op voorhand ‘n goed onderwijskundig leider. Maar passie voor onderwijs is wel noodzakelijk!” Ineke Dezentjé Hamming – Bluemink, 2e Kamerlid voor de VVD, Portefeuille Onderwijs twitterde:  “Niet noodzakelijkerwijs. En vergeet ook niet: niet iedere goede leraar is een goede schoolleider. Een leraar die carriere wil maken om ook wat meer te verdienen is vaak aangewezen op het schoolleiderschap. Ik vind: goede leraren mogen meer verdienen. Goede schoolleiders zijn belangrijk. Zij geven leraren de mogelijkheid hun vak goed uit te oefenen en te focussen op lesgeven”
  3. 13. <ul><li>Kwalitatieve goede school </li></ul><ul><li>Innovatief </li></ul><ul><li>ICT voorloper </li></ul><ul><li>Betrokken ouders </li></ul><ul><li>Leeromgeving </li></ul><ul><li>Eenpitter </li></ul><ul><li>Veranderen om te verbeteren </li></ul><ul><li>Terugloop aantal kinderen </li></ul><ul><li>Concurrentie gegroeid </li></ul><ul><li>Terugtreding lokale overheid </li></ul><ul><li>Ontkerkelijking </li></ul><ul><li>Groei individueel onderwijs </li></ul><ul><li>Personeelsopbouw (m/v) </li></ul><ul><li>Personeelsopbouw (jong/oud) </li></ul><ul><li>PDCA - cyclus </li></ul>
  4. 14. POSITIE REIS AMBITIE
  5. 18. Durven denken in paradoxen. Als je zowel denkt in sturing als in ruimte kom je tot compleet andere inzichten dan dat je alleen in één van de twee denkt. Eerst zaaien en dan oogsten Winnaars hebben een plan Hogere ouderbetrokkenheid vergroot schoolprestaties en dus de ontwikkelingskansen voor de kinderen  

×