Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

COschool – Communicatie&media Onderwijs

602 views

Published on

Scholen ontdekken dat leren in de 21e eeuw, soms net iets anders gaat dan in de 20e eeuw. De leerling van nu groeit op in een tijdperk waarin communicatie 24/7 gaat! Wat je communiceert ziet heeft een duidelijke boodschap en ziet er natuurlijk ook nog eens goed uit! Wil je zichtbaar zijn, begrepen worden en meedoen, dan zul je de spelregels van communicatie moeten beheersen en de juiste middelen kunnen inzetten.

In één oogopslag trekken beelden aandacht, hoor, zie en lees je de boodschap. Een krachtige boodschap vat samen, werkt op het onderbewuste, verheldert ingewikkelde zaken, inspireert en nodigt uit. Het is fijn als je beeld en geluid begrijpt en hanteert. In elke studie en in elk beroep is het handig communicatie in woord, beeld en geluid actief toe te kunnen passen en begrijpen.

CO-scholen is een project dat door een netwerk van scholen wordt vormgegeven en uitgebouwd. De expertise uit de mediawereld en het onderwijs werkt in de context van CO-scholen aan de ontwikkeling van een herkenbare didactische aanpak (LOOOP; Leren, Ontdekken, Organiseren, Ontwerpen en Produceren), die zowel voor de onderwijssetting, als de professionele wereld als relevant herkend wordt.

CO-scholen werken samen in deze aanpak, de scholen spreken de doelstelling uit een duurzame ontwikkeling in hun onderwijs te realiseren.

VO-scholen werken in co-creatie aan een 21e eeuwse verdieping van het onderwijs met de juiste focus op communicatie en media.

Maak kennis met dit innovatieve concept voor het Voortgezet Onderwijs!

Meer info: marcel.kesselring@gmail.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

COschool – Communicatie&media Onderwijs

 1. 1. Welkom bij de COSchool/ het Comnasium Conceptpresentatie Nieuw voortgezet onderwijs voor een mediarijk tijdperk September2015
 2. 2. Communicatie &media onderwijs Mediarijk tijdperk Waarom een COschool? Er is in deze tijd veel informatie ter beschikking. Beelden helpen deze informatie over te brengen. In één oogopslag trekken beelden aandacht. Ze vatten samen, werken op het onderbewuste, verhelderen ingewikkelde zaken, inspireren, nodigen uit. Het is fijn als je beelden begrijpt en hanteert. In elke studie en in elk beroep is het handig communicatie in woord, beeld en geluid actief toe te kunnen passen en begrijpen. In deze mediarijke tijd is het belangrijk dat kinderen actief leren om te gaan met het brede aanbod aan media: zelf zoeken naar meer dan één oplossing, nieuwe wegen durven te bewandelen, vindingrijke combinaties maken, associërend gedrag, esthetisch gevoel, motorische controle, criteria bepalen en eigen onderzoek kunnen opzetten, mening kunnen vormen door middel van kritisch kijken, interpreteren, grote verbanden zien, kunnen omgaan met emoties van jezelf en van anderen. Waarom een COschool?
 3. 3. • leert actief om vermogens aan te spreken • leert in een multi disciplinair team samen te werken • leert samen met anderen • leert in samenhang • leert plannen en organiseren • werkt aan vaardigheden, attitude en kennis • leert zelfkritisch te denken en te handelen • oriënteert zich • leert in een uitdagende, veilige en gezonde leeromgeving • leert in een doorlopende leerlijn • leert communiceren met behulp van verschillende media, zowel actief als reflectief De belangrijkste kenmerken van het onderwijs in de onderbouw Wat leren COschool leerlingen? Een COschool leerling: Waarom een COschool?
 4. 4. • Netwerk principe: werkend vanuit toegang tot mediapartners • Activerende didactiek: de COschool docent heeft een coachende rol, krijgt scholing en wordt bijgestaan door een multi-media expert • Project onderwijs: school-, nationale en internationale projecten • Samenwerking met media: organisaties, bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen en leerlingen andere COscholen • Gezamenlijke producties: focus ligt op het samen maken van media zoals websites, video, radio en tv en print • LOOOP: de lessen worden op cyclische wijze vormgegeven: Leren, Ontdekken, Organiseren, Ontwerpen, Produceren • VAK: iedere leerling bouwt Vaardigheden, Attitude en Kennis op waardoor de eigen LOOOPbaan vanaf het begin af aan groeit • Ontwikkeling: aan de hand van kerndoelen kunst en cultuur, mens en maatschappij, Nederlands (Engels) • 21st century skills: we maken gebruik van reeds aanwezige vaardigheden bij leerlingen • Comlab°: elke COschool beschikt over een eigen werkplaats Kenmerken Het concept COschool/Comnasium Het concept COschool
 5. 5. Een VAK voor de toekomst “Bij elk VAK draait het om Vaardigheden, Attitude en Kennis.” 21st century skills V6 Model Kennis
 6. 6. Een VAK voor de toekomst De V van Vaardigheden 21st century skills 1 Bedenken van nieuwe ideeën en deze kunnen uitwerken en analyseren 2 Denken kunnen formuleren van een eigen, onderbouwde visie of mening 3 (H)erkennen van een probleem en tot een plan kunnen komen om het probleem op te lossen 4 Effectief en efficiënt overbrengen en ontvangen van een boodschap 5 Gezamenlijk realiseren van een doel en anderen daarbij kunnen aanvullen en ondersteunen 6 Effectief, efficiënt en verantwoord gebruik van (informatie)technologie. Hierbij gaat het om ICT- (basis)vaardigheden (waaronder computational thinking), mediawijsheid en informatievaardigheden 7 Effectief leren, werken en leven met mensen met verschillende etnische, culturele en sociale achtergronden 8 Realiseren van doelgericht en passend gedrag 7 Sociaal + cultureel vaardig 8 Zelf- regulerend 1 Creatief 4 Communi- catief 5 Samen- werkend 3 Probleem- oplossend 2 Kritisch 6 Digitaal geletterd
 7. 7. Een VAK voor de toekomst 1 De mate waarin je je dingen voor kunt stellen die er als zodanig (nog) niet zijn door middel van het gebruik van fantasie, verbeelding en inzicht. 2 De mate waarin je rekening houdt met de gevoelens, behoeften en verwachtingen van anderen en de bereidheid te tonen daar moeite voor te doen. 3 De mate waarin je in staat bent om op gelijkwaardig niveau met je opdrachtgever, partner en co-creatief te communiceren tijdens alle werkprocessen. 4 De mate waarin je in staat om te beoordelen of je beoogde werkzaamheden, gestelde doelen en gewenste resultaten aan de werkelijkheid voldoen. 5 De mate waarin je in staat bent om volhardend door te zetten zodra de situatie, het vraagstuk of de opdracht van je verlangen om krachtig door te zetten. 6 De mate waarin je in staat bent je langdurig in te spannen om gewenste werkzaamheden uit te voeren en opdrachten succesvol te volbrengen. 1 Voorstellings Vermogen E-magine 2 Inlevings Vermogen Empathize 3 Afstemmings Vermogen Equalize De A van Attitude 4 Inschattings Vermogen Evaluate 5 Doorzettings Vermogen Enforce 6 Uithoudings Vermogen Endure V6 Boosters
 8. 8. Een VAK voor de toekomst De K van Kennis
 9. 9. • Kennisdeling is voor alle betrokken de basis waarop de samenwerking wordt vormggeven. Het brengen van kennis, ervaring & inzichten gaan voor halen. • Kennisdeling wordt bevorderd door gebruik te maken van een online community, die toegankelijk is voor docenten, leerlingen, partners van alle COscholen. • Uiteraard moeten alle betrokkenen voldoende tijd en ruimte worden geboden om deze doelstelling daadwerkelijk gestalte te kunnen geven. • CO is partner van Mediawijzer. Kennisdeling Samenwerking Community
 10. 10. • het verbinden van mensen en deskundigheid • het delen van best practices • bemoedigende nieuwe partnerschappen • het organiseren van (offline) activiteiten • het verstrekken van een podium voor nieuwe talenten van de COscholen. De online community is een belangrijk instrument voor de communicatie rondom de COscholen. De online community is de one- stop-shop voor alle COschool leerlingen en docenten. Kennisdeling en samenwerking COschool community Online kennisdeling is een belangrijk element in het COschool concept. We zien COschool leerlingen,docenten en partners als één groot netwerk. We stimuleren online kennisdeling en samenwerking tussen docenten en leerlingen van de verschillende COscholen. Het COschool online platform moet leiden tot: Community
 11. 11. • Regiekamer – centrale plaats voor leerlingen en docenten • Productiekamer – plek waar met veel computers waar producties kunnen worden gemaakt • Opname studio – plek waar filmpjes kunnen worden opgenomen (incl. green screen technologie) • Denktank – relaxte ruimte voor overleg • Glazen huis studio – plek waar vanuit uitzendingen kunnen worden gemaakt • Podium – plek waar presentatie en voorstellingen kunnen worden gegeven Kennisdeling en samenwerking COLab Elke COschool heeft een Lab met een podium, plek films te maken, websites te bouwen, radiouitzendingen te maken, enz. Omdat elk LOOOP-project weer anders is, is er ruimte voor veel verschillende activiteiten nodig. Het Lab van een COschool bestaat daarom uit verschillende soorten ruimtes, waar je tijdens een project allemaal gebruik van kunt maken: Community
 12. 12. LOOOP Methode Projectcyclus Workflow COschoolprojecten Leren Produceren Organiseren Ontdekken Ontwerpen
 13. 13. Lokale samenwerking Schoolproject in leerjaar 1 COschool LOOOP waarbij de leerlingen door samenwerken een productie maken voor de school (vb. promo film). COschoolprojecten
 14. 14. Nationale samenwerking COschoolprojecten Schoolproject in leerjaar 2 en 3 Nationale COschool LOOOP waarbij de verschillende COscholen werken aan dezelfde opdracht en dus moeten gaan samenwerken met leerlingen van andere COscholen.
 15. 15. Casus Situatie Klantvraag LOOOP COschoolprojecten Voorbeeldproject in leerjaar 2 Goede doelen organisatie Nederlandse Rode Kruis Het Nederlandse Rode Kruis heeft als ambitie om de EHBO kennis en vaardigheden in Nederland te vergroten. Slechts 3,2% van de Nederlanders heeft een EHBO-diploma. Te veel Nederlanders weten dus niet wat ze moeten doen in geval van nood, zoals een hartstilstand of ernstige bloeding. Dit kan en moet beter. Vergroten bewustwording onder jongeren dat 1ste hulp belangrijk is om levens te redden en dat er meer mensen weten wat ze moeten doen bij een hartstilstand. We willen zoveel mogelijk mensen bereiken en dus een landelijke campagne uitvoeren. Op basis van de cyclus ‘Leren, Ontdekken, Onderzoeken, Ontwerpen en Produceren’ gaan leerlingen in teams aan de slag met de opdracht en werken deze binnen een gestelde deadline uit.
 16. 16. Internationale samenwerking Schoolproject in leerjaar 2 en 3 Internationale COschool LOOOP waarbij de verschillende COscholen werken aan een Europese opdracht. Kerndoel 45: Europese samenwerking De leerling leert de betekenis van Europese samenwerking en de Europese Unie te begrijpen voor zichzelf, Nederland en de wereld. COschoolprojecten
 17. 17. Volg #comnasium en #COschool op twitter!

×