Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SeniorWeb: Apple

242 views

Published on

Presentatie voor bijeenkomst voor SeniorWeb op donderdag 11 april 2013

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

SeniorWeb: Apple

  1. 1. Apple – Venster op een andere wereld?Marcel de Leeuwe – 11 april 2013
  2. 2. Vragen• Wie gebruikt internet?• Wie heeft er een iPad?• Wie heeft er een smartphone?• Wie heeft er een iPhone?• Wie maakt thuis foto’s?• Wie gebruikt Google Docs of DropBox?
  3. 3. Aan het eind van deze middag…. … heeft u een goed beeld van Apple computers … kent u de overeenkomsten en verschillen met Windows … weet u dat Windows en Mac’s vrienden zijn … heeft u gezien wat u met programma’s kunt … weet u hoe iPad werkt … weet u hoe iPad met Apple computers samenwerkt … gaat u geïnspireerd naar huis!
  4. 4. Online didactische training‘Leuker en beter lesgeven’
  5. 5. Uw vragen?
  6. 6. iPad mini iPad 2 iPad met retinascherm

×