Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Nederlands Huisartsen Genootschap - 14 januari 2014

Presentatie bij workshop e-Learning bij het NHG in Utrecht.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Nederlands Huisartsen Genootschap - 14 januari 2014

 1. 1. www.leerbeleving.nl Nog betere e-Learning Ontwerpen! NHG, 14-01-2014
 2. 2. www.leerbeleving.nl Het nut van het gereedschap hangt af van… de vakman!
 3. 3. www.leerbeleving.nl
 4. 4. www.leerbeleving.nl 12 februari 2009
 5. 5. www.leerbeleving.nl
 6. 6. e-Learning? www.leerbeleving.nl Leerdoelen Didactische werkvormen Learning manifesto Ontwerp maken
 7. 7. e-Learning? www.leerbeleving.nl Leerdoelen Didactische werkvormen Learning manifesto Ontwerp maken
 8. 8. www.leerbeleving.nl
 9. 9. www.leerbeleving.nl Villemard (1910) Utopie, en l’an 2000: à l’école
 10. 10. ? www.leerbeleving.nl Wat is e-Learning
 11. 11. www.leerbeleving.nl
 12. 12. www.leerbeleving.nl
 13. 13. www.leerbeleving.nl
 14. 14. www.leerbeleving.nl
 15. 15. www.leerbeleving.nl
 16. 16. www.leerbeleving.nl
 17. 17. www.leerbeleving.nl
 18. 18. www.leerbeleving.nl E-reading?
 19. 19. “ www.leerbeleving.nl Content covered is NOT content Learned ” Dr. Ruth Clark
 20. 20. www.leerbeleving.nl
 21. 21. individueel F2F synchroon vrij formeel actief www.leerbeleving.nl groep afstand asynchroon gestuurd informeel passief
 22. 22. www.leerbeleving.nl Jouw naam Learning Experience Designer
 23. 23. e-Learning? www.leerbeleving.nl Leerdoelen Didactische werkvormen Learning manifesto Ontwerp maken
 24. 24. Welk doel bereik je? www.leerbeleving.nl
 25. 25. www.leerbeleving.nl 11 mei 2009, New York Times
 26. 26. www.leerbeleving.nl
 27. 27. www.leerbeleving.nl Evidence-based training methods, Ruth Colvin Clark
 28. 28. www.leerbeleving.nl Evidence-based training methods, Ruth Colvin Clark
 29. 29. www.leerbeleving.nl
 30. 30. www.leerbeleving.nl
 31. 31. www.leerbeleving.nl
 32. 32. www.leerbeleving.nl
 33. 33. www.leerbeleving.nl
 34. 34. www.leerbeleving.nl
 35. 35. e-Learning? www.leerbeleving.nl Leerdoelen Didactische werkvormen Learning manifesto Ontwerp maken
 36. 36. www.leerbeleving.nl e-Learning werkvormen
 37. 37. individueel F2F synchroon vrij formeel actief www.leerbeleving.nl groep afstand asynchroon gestuurd informeel passief
 38. 38. individueel synchroon www.leerbeleving.nl asynchroon samen
 39. 39. individueel Opdracht Simulatie Artikel lezen Artikel schrijven Video kijken Video maken Quiz maken Poll synchroon Chat asynchroon Discussieforum Opdracht Mindmap Video maken Webinar Gesprek Skype Wiki Interactieve casus Mindmap e-book Mindmap www.leerbeleving.nl Peer feedback Simulatie Peer assessment samen
 40. 40. www.leerbeleving.nl SCORM
 41. 41. Opdracht www.leerbeleving.nl • Ga naar http://padlet.com/wall/nhg2014 • Werk samen met buurman/vrouw • Voeg werkvormen toe • Binnen Storyline • Binnen Moodle • http://www.articulate.com/products/storylineshowcase.php
 42. 42. Opdracht • Maak een ontwerp op hoofdlijnen • Op gele briefjes • Wat voeg je toe: – inhoud – activiteit www.leerbeleving.nl
 43. 43. e-Learning? www.leerbeleving.nl Leerdoelen Didactische werkvormen Learning manifesto Ontwerp maken
 44. 44. www.leerbeleving.nl
 45. 45. www.leerbeleving.nl Toegankelijk Eenvoudig te produceren Geen technische problemen Beschikbaar Zorgeloos Efficiënt Drempelvrij Gemakkelijk om te gebruiken Laagdrempelig Lerende heeft actieve rol Eenvoud Lerende wil graag leren Praktijkgericht Transfer Toepasbaar Nieuwsgierig maken Betekenisvol Samenwerken Makkelijk uit te rollen Uitdagen Koppeling leren en werken Prikkelend activeren Beschikbaarheid Verleidend Interactief Inspelen op talent Kennisdelen Werkvormen Learning manifesto Levert iets positiefs op Variatie Resultaatgericht Formeel/informeel Leidt tot kwaliteitsverbetering Leert verzilveren Organisatiedoelen Rendement Effectief Leren leren Focus op werk Actueel Leert verwerken Bewust van leren Ontwikkelen van eigen kwaliteit Realistisch Structureel Individueel/samen Samen leren Kennis delen Natuurlijk delen van kennis Faciliteren van kennisdelen
 46. 46. www.leerbeleving.nl Groepsbinding Kennis Lage drempel Toegevoegde waarde Hanteerbaar Betaalbaar Gemakkelijk te vinden Delen Evaluatie Toetsing Eenvoudig en toegankelijk Hergebruik materiaal Drenthe College, e-Learning Manifesto Aantrekkelijk Gebruiksgemak e-Learning ondersteunt docent Docent investeert en krijgt iets terug Bijdrage leerwinst Introductie, levend te maken Betrokkenheid verhogen Uitdagend Aanpak divers Aansluiten leerstijlen/voorkeuren Docent als regisseur Didactische kracht Maatwerk/flexibel Vrijheid leerlingen Betrokkenheid vergroten Welke instructie spreekt aan Ruimte voor belevingswereld resultaat: gedrag verandert Docent kan aanpassen, eigen smaak
 47. 47. Eenvoudig & toegankelijk Docent als regisseur www.leerbeleving.nl Didactische kracht Betaalbare en gebruiksvriendelijke e-Learning ondersteunt de docent en e-Learning zorgt ervoor dat het didactisch oplossingen. Met een lage drempel en door minimale investering krijgt de docent rendement verhoogd wordt en sluit aan snel te hergebruiken gemak en profijt terug op didactische kracht van docenten Toegevoegde waarde Aantrekkelijk Flexibel en op maat Op verschillende vlakken (toetsing, e - L e a r n i n g b i e d t a a n t r e k k e l i j k e e-Learning laat de docent de activiteiten klassemanagement, instructie, evaluatie, werkvormen en leeractiviteiten die aanpassen zodat oplossing rijk is en past etc.) biedt e-Learning waarde betrokkenheid leerlingen verhogen bij diverse leerstijl en voorkeuren
 48. 48. e-Learning? www.leerbeleving.nl Leerdoelen Didactische werkvormen Learning manifesto Ontwerp maken
 49. 49. www.leerbeleving.nl Jouw naam Learning Experience Designer
 50. 50. www.leerbeleving.nl
 51. 51. www.leerbeleving.nl
 52. 52. www.leerbeleving.nl 1. Eenvoudig • Houd de boodschap simpel à • Gebruik bekende concepten: metafoor de kern
 53. 53. www.leerbeleving.nl J FKFB INAT OUP SSHE LLNA SAIK EA JFK FBI NATO UPS SHELL NASA IKEA
 54. 54. www.leerbeleving.nl 2. Onverwacht • Zorg voor een verrassing • Maak mensen nieuwsgierig – Kennishiaat – Spelvorm
 55. 55. 3. Concreet • Weg van abstractie • Laat het zien (visueel) • Maak het tastbaar (objecten) www.leerbeleving.nl
 56. 56. www.leerbeleving.nl
 57. 57. www.leerbeleving.nl
 58. 58. www.leerbeleving.nl
 59. 59. www.leerbeleving.nl
 60. 60. 4. Geloofwaardig • Zorg dat mensen je geloven: – Autoriteit (Dr. Prof. x) – Anti-autoriteit (echt mens) – Overtuigende details – Toetsbare beweringen – Statistieken toegankelijk maken www.leerbeleving.nl
 61. 61. www.leerbeleving.nl
 62. 62. www.leerbeleving.nl 5. Met gevoel • • • • Spreek gevoel aan Maak het persoonlijk, specifiek Spreek eigenbelang aan Spreek identiteit aan
 63. 63. www.leerbeleving.nl Bevoegdheden?
 64. 64. www.leerbeleving.nl
 65. 65. 6. Verhalen • Bied context • Verhalen als simulatie – Hoe te handelen • Verhalen als inspiratie – Motiveert en prikkelt mensen www.leerbeleving.nl
 66. 66. www.leerbeleving.nl Doen! • Maak een ontwerp • Pak een onderwerp dat moeilijk is • Pas Plakfactor toe
 67. 67. www.leerbeleving.nl
 68. 68. www.leerbeleving.nl
 69. 69. Bedankt & succes www.leerbeleving.nl Marcel de Leeuwe | marcel@leerbeleving.nl | 06-398 389 89

×