Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Workshop IIR, dag 2 op 26-04-13

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Workshop IIR, dag 2 op 26-04-13

 1. 1. www.leerbeleving.nle-LearningbijMarcel de Leeuwe 26 april 2013
 2. 2. www.leerbeleving.nl
 3. 3. www.leerbeleving.nl
 4. 4. www.leerbeleving.nlWat  is  jullieontwerp
 5. 5. www.leerbeleving.nlWat  is  jullie  kern?
 6. 6. www.leerbeleving.nl
 7. 7. www.leerbeleving.nlWaarom  komt  de  klant  bijjullie ?
 8. 8. www.leerbeleving.nl?Julliebouwstenen
 9. 9. www.leerbeleving.nl
 10. 10. www.leerbeleving.nl
 11. 11. www.leerbeleving.nl?Voorbeeldbouwstenen
 12. 12. www.leerbeleving.nl
 13. 13. www.leerbeleving.nlOpdrachten; voorbereidende, verdiepende en praktijkopdrachten (18 SBU)Leeromgeving(Moodle)Lesdag13,5 uurwebinarwebinar – mindmapping - videoArtikelenLesdag23,5 uurLesdag33,5 uurLesdag43,5 uurLesdag53,5 uurVideoOpdrachtenBronnen Tools WerkvormenWebinarsCommunicatie3wkn3wkn3wkn3wkn3wknVoorbeeldenVideolessenePubs ……….webinarwebinarwebinar
 14. 14. www.leerbeleving.nl
 15. 15. www.leerbeleving.nl
 16. 16. www.leerbeleving.nlGICT, IBA Innovatie
 17. 17. www.leerbeleving.nlWat  is  jullielaaghangend  fruit
 18. 18. www.leerbeleving.nlWat  isMoodle
 19. 19. www.leerbeleving.nlwww.leerbeleving.nlMensenLeermaterialenLeeractiviteiten
 20. 20. www.leerbeleving.nl
 21. 21. www.leerbeleving.nl
 22. 22. www.leerbeleving.nl
 23. 23. www.leerbeleving.nl?Wie  doet  wat?
 24. 24. www.leerbeleving.nl
 25. 25. www.leerbeleving.nl
 26. 26. www.leerbeleving.nl?Investering  7jd
 27. 27. www.leerbeleving.nl?Investering  tools
 28. 28. www.leerbeleving.nl
 29. 29. www.leerbeleving.nl?Businessmodellen
 30. 30. strategischepartnerspartners &toeleverancierskern-activiteitenproductiemarketingwaardepropositieproducten & dienstenklant-relatievaste klantabonneeklantsegmentenbelangrijksteklantenbelangrijkstehulpmiddelenmedewerkerswerktuigendistributiekanalenweb, chat,emailkostenstructuurinkoopproductieinkomsten stromenverkoop, abonnees, rente
 31. 31. Learning  business  model  canvas  (e)Learningwaardepropositiecursuscollegeleergangmoduleleermiddelencommunitynetwerkrelatie metdeelnemereenmaligabonneelid communitydeelnemerlerendeleerlingstudentcursisttraineestrategischepartnersleveranciers vano.a.leeromgeving,modules, leerstof &softwarePartners voor o.a.cursussencoachingkern-activiteitendoceren, coachen,trainen,innoveren, salesbelangrijkstehulpmiddelendocenten, software,leeromgeving, content,devicesdistributiekanalenleeromgeving,school, cursus-ruimte,werkplekkostenstructuurinkoop leerstof, inhuur partnerskosten eigen docenten, software,leeromgevinginkomsten stromencursusgelden, school/collegegeld,abonnees, besparing kosten personeel
 32. 32. Delivery  modellen• gefaciliteerd  vs  zelfgestuurd• veel  deelnemers  vs  één  deelnemer• geïntegreerd  in  werk  vs  buiten  het  werk• con:nue  vs  begin  en  een  eind• contentgericht  vs  ac:viteitgericht
 33. 33. • zelfstudie  webbased  training  van  1  uur• electronic  performance  support• online  cursus  van  enkele  weken• nieuwsbrief• online  community  of  prac:ce• lunch  &  learn• open  leermaterialen• interne  expert• meester-­‐gezel  rela:e• trainee  model
 34. 34. www.leerbeleving.nlAll  in  1• Je  hanteert  1  prijs• Alle  leermaterialen  en  ac:viteiten  vallen  onder  die  prijs• Er  valt  niet  iets  te  kiezen.  • Voorbeeld:– Opleiding  Onderwijskundig  ontwerper
 35. 35. www.leerbeleving.nl
 36. 36. www.leerbeleving.nl
 37. 37. www.leerbeleving.nlAll  in  1  >  Voor-­‐  en  nadelen?
 38. 38. www.leerbeleving.nlAddi:onele  pakkeKen• Je  hebt  een  basispakket  voor  prijs  x• Je  koopt  op:onele  toevoegingen  los• Soms  aMankelijkheden,  soms  niet• Soms  andere  frequen:e  van  kopen• Voorbeeld:  – schoolmethodes
 39. 39. www.leerbeleving.nl
 40. 40. www.leerbeleving.nl
 41. 41. Instapmodel  (gra:s  basis,  extra  diensten  kosten  geld)
 42. 42. www.leerbeleving.nlAddi:onele  pakkeKen  >  Voor-­‐  en  nadelen?
 43. 43. www.leerbeleving.nlFreemium• Deel  gra:s• Voor  geavanceerde/diepere  stof  of  diensten  betaalt  de  klant• Voorbeeld:– OU  OER– SoWware
 44. 44. www.leerbeleving.nl
 45. 45. www.leerbeleving.nl
 46. 46. www.leerbeleving.nlFreemium  >  Voor-­‐  en  nadelen?
 47. 47. www.leerbeleving.nlCrea:ve  Commons• Geen  copyright  maar  wel  geregeld• Gra:s• Wel/commercieel
 48. 48. www.leerbeleving.nl
 49. 49. www.leerbeleving.nlCrea:ve  Commons  >  Voor-­‐  en  nadelen?
 50. 50. www.leerbeleving.nl?Waardenieuwe  diensten
 51. 51. www.leerbeleving.nlLeren = beleven!Marcel de Leeuwe I www.leerbeleving.nl I marcel@leerbeleving.nl

×