Sourcing Brochure Ventus

377 views

Published on

Published in: Business, News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
377
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sourcing Brochure Ventus

  1. 1. Sourcing SOURCING: ZÉLF DOEN, UITBESTEDEN OF IN SAMENWERKING UITVOEREN In het kader van globalisering, kostenreductie, optimalisatie van processen en focus op eigen kerncompetenties kiezen steeds meer organisaties voor bewuste sourcing. Dit sourcen kan ondermeer resulteren in het uitbesteden van (een deel van) de activiteiten aan derden of juist het uitvoeren van activiteiten in eigen beheer. Ventus heeft een effectieve methode ontwikkeld ter ondersteuning van het gehele proces: Ventus Sourcing Practice (VSP©). Dit model is ontwikkeld vanuit best practices en is gebaseerd op bewezen modellen en technieken als COBIT, ITIL, BiSL en ASL. Het VSP-model helpt uw organisatie de vertaling naar sourcing op doeltreffende wijze uit te voeren. U krijgt handvatten aangereikt waarmee u op eenvoudige wijze het proces kunt sturen. Hierdoor bent u niet gebonden aan de aanpak of de denkwijze van een leverancier, u blijft zélf in control! Ventus Information & Finance Solutions Heerenveen (Hoofdkantoor) Rijswijk 1/4 Burg. Falkenaweg 58-1 www.ventus.nl Laan van Oversteen 2 8442 LE Heerenveen 2289 CX Rijswijk (0513) 65 33 66 (070) 306 59 59
  2. 2. Wat is voor mijn organisatie de optimale sourcingvariant? SOURCINGTOETS De Ventus Sourcingtoets brengt voor uw organisatie de huidige sourcingsituatie in kaart, geeft knelpunten aan en haalbare mogelijkheden. Op basis van een grondige analyse van marktontwikkelingen en uw interne organisatie krijgt u inzicht in de diverse scenario’s en advies over de optimale sourcingvariant. Kan ik méér dan 20% besparen op mijn kosten? GLOBAL SOURCINGTOETS Wanneer conventionele procesoptimalisatie niet volstaat zet Ventus de Global Sourcingtoets in. Deze toets bepaalt het global sourcingpotentieel en de optimale sourcinglocatie op basis van specifieke criteria die aan in aanmerking komende processen en activiteiten worden gesteld. Welke keuzen heb ik en wat is de (financiële en business) impact? BUSINESS CASE DRIVEN SOURCING Ventus draagt zorg voor een betrouwbare business case. Ventus brengt kosten en opbrengsten van huidige en gewenste situatie in kaart en analyseert de kansen en risico’s. Aangevuld met de business-, personele- en juridische impactanalyse resulteert de business case in heldere conclusies en aanbevelingen. Hoe kom ik tot een keuze voor de beste leverancier? LEVERANCIERSSELECTIE Ventus voert leveranciersselectie uit a.d.h.v. een pragmatisch selectiemodel. Uitvoering van vier zorgvuldige stappen resulteert in de contractering van één of meerdere leveranciers op basis van vooraf opgestelde gunningscriteria. Deze zijn afgeleid van de bedrijfsdoelstellingen van uw organisatie. Hanteer ik wel de juiste aanpak en hoe groot is de kans op succes? EFFECTIVITEITSSCAN Ventus’ effectiviteitsscan bevordert het procesmatig uitvoeren van het voorgenomen sourcingtraject en geeft inzicht in het mogelijke verbeterpotentieel. Ventus bepaalt de effectiviteit a.d.h.v. een analyse van beïnvloedende strategische, menselijke en kwaliteitsfactoren en adviseert m.b.t. te nemen vervolgstappen. Ventus Information & Finance Solutions Heerenveen (Hoofdkantoor) Rijswijk 3/4 Burg. Falkenaweg 58-1 www.ventus.nl Laan van Oversteen 2 8442 LE Heerenveen 2289 CX Rijswijk (0513) 65 33 66 (070) 306 59 59
  3. 3. VRAAG OPLOSSING Hoe houd ik mijn gebruikers tevreden en krijg ik grip op mijn leveranciers? REGIE Ventus komt in drie stappen tot een advies m.b.t. een optimale invulling van het regiemodel. A.d.h.v. bewezen modellen en best practices wordt een regieorganisatie vormgegeven die zorgdraagt voor een optimale afstemming tussen business en IT. Ventus biedt advies, implementatie en uitvoering. Moet ik de regierol helemaaal alleen op mij nemen? MANAGED REGIE Met Managed Regie zorgt Ventus voor een optimale aansluiting van de businessvraag op het IT-aanbod en zorgt dat de levering plaatsvindt conform uw eisen tegen zo laag mogelijke kosten. Hierdoor krijgt u als organisatie weer grip op de IT supply chain en kunt ú zich richten op uw business. Hoe manage ik mijn klant-leverancierrelatie(s) en optimaliseer ik mijn SLA’s? CONTRACTMANAGEMENT Ventus’ contractmanagement resulteert in geoptimaliseerde contractmanagementprocessen en adviseert t.a.v. de inzet en implementatie van de juiste tooling. In de set-up en execution fase zorgt Ventus voor vastlegging en beheer van rechten en plichten en verankering in corporate governance van uw organisatie. Hoe wijzig of beëindig ik mijn SLA’s met leveranciers? CONTRACTMANAGEMENT Ventus’ contractmanagement rapporteert over realisatie van KPI’s en signaleert wanneer concrete acties moeten worden ondernomen. In de termination fase van SLA’s wordt middels een effectieve procedure het contract ontbonden en eventuele retransitie van documenten, mensen en middelen gerealiseerd. Hoe vergroot ik mijn invloed op leveranciers zodat de dienstverlening verbetert? USERGROUPS Met de oprichting van usergroups bundelt Ventus de individuele vraag van diverse organisaties richting hun leverancier(s). Als objectieve onafhankelijke partij fungeert Ventus als intermediair tussen leverancier(s) en klant en bevordert daarmee de realisatie van door users gewenste aanpassingen in dienstverlening. Ventus Information & Finance Solutions Heerenveen (Hoofdkantoor) Rijswijk 4/4 Burg. Falkenaweg 58-1 www.ventus.nl Laan van Oversteen 2 8442 LE Heerenveen 2289 CX Rijswijk (0513) 65 33 66 (070) 306 59 59
  4. 4. VENTUS EN SOURCING Als organisatieadviesbureau combineert Ventus kennis van Finance en Information ten behoeve van het praktisch oplossen van sourcingsvraagstukken. Ventus zet adviseurs in op complexe projecten in het kader van procesoptimalisatie, innovatie en strategic sourcing (het maken van de juiste keuze m.b.t. wát als organisatie zelf te doen, uit te besteden of in samenwerking uit te voeren). Onze adviseurs – met gemiddeld 15 jaar relevante ervaring – hebben zich gespecialiseerd in het opzetten, implementeren en uitvoeren van Regie en leveren een actieve bijdrage aan kennisontwikkeling op dit terrein. Kennisdeling vindt plaats via workshops, diverse platforms, de Ventus Academy en onderwijsinstellingen. Ventus begeleidt sourcingtrajecten binnen zowel (semi-) overheid als bedrijfsleven en adviseert en ondersteunt in iedere fase van de sourcing lifecycle: sourcing strategie, sourcing partnerselectie, sourcing regie en sourcing evaluatie. Deze aanpak maakt het mogelijk om in kortcyclische stappen concrete resultaten te behalen. Ventus Sourcing Practice (VSP©) omvat voor elke fase specifieke proposities. Onze adviseurs adviseren vanaf het positioneren van de organisatie en het vaststellen van het corporate sourcingbeleid tot aan het meten en evalueren van de resultaten. ENKELE REFERENTIES Ventus Information & Finance Solutions Heerenveen (Hoofdkantoor) Rijswijk 2/4 Burg. Falkenaweg 58-1 www.ventus.nl Laan van Oversteen 2 8442 LE Heerenveen 2289 CX Rijswijk (0513) 65 33 66 (070) 306 59 59
  5. 5. ENKELE CASES Case: Eén van onze klanten wordt door de marktsituatie gedwongen om na te denken over haar eigen organisatievorm. Ventus wordt gevraagd vanuit haar expertise en ervaring hierin mee te denken. Een snelle analyse toont aan dat de organisatie met minder medewerkers méér productie moet draaien en ook nog eens van een hogere kwaliteit. Op basis van de aangepaste bedrijfsdoelstellingen voert Ventus de sourcingtoets uit. Deze stelt het sourcingpotentieel vast binnen de organisatie als geheel en binnen de diverse functies en domeinen afzonderlijk. Besloten wordt om te starten met het uitbesteden van onderdelen van de financiële- en IT-functie. De standaardprocessen zijn geschikt om bij een externe partij te beleggen en ook de mate van volwassenheid van deze organisatieonderdelen staat outsourcing niet in de weg. In het eerste jaar wordt zo tegemoet gekomen aan de organisatiedoelstellingen van onze klant, in de tussentijd wordt de HR- en Facilitymanagement-functie geoptimaliseerd. Case: Een bedrijf heeft een jaar geleden haar IT uitbesteed en was bij het ondertekenen van het contract bijzonder gelukkig met de besparingen die in het vooruitzicht waren gesteld. Hiervoor was het wel nodig dat de leverancier nogal ging knijpen in de servicelevels. Dit leek acceptabel totdat een aantal verstoringen het bedrijf meerdere malen had lamgelegd. Om dit in de toekomst te voorkomen moesten additionele afspraken worden gemaakt die leidden tot hogere kosten dan voor de uitbesteding. Door alsnog een goede business case te ontwikkelen werd door Ventus in samenwerking met bedrijf en de leverancier een nieuw contract opgesteld dat nu voor alle partijen naar tevredenheid werkt : een transparante dienstverlening die aansluit op de bedrijfsbehoefte tegen een zo laag mogelijke prijs. Case: Onze klant heeft op basis van een sourcingtoets besloten om onderdelen van de IT-functie uit te besteden aan een externe leverancier. Omdat deze organisatie valkuilen wil vermijden en grote waarde hecht aan zowel effectiviteit als zorgvuldigheid heeft zij Ventus verzocht om op basis van haar sourcing en proces expertise een scan uit te voeren. Deze scan geeft een duidelijk inzicht in het (te) doorlopen sourcingproces en daarmee de kans op succes. Uit de effectiviteitscan blijkt dat het managen van het kwaliteits- en veranderingsproces verbetering behoeft. Ventus adviseert zowel de mate van acceptatie van de verandering als de competenties van het operationeel team te verbeteren. Deze organisatie volgt de adviezen op en werkt na een geslaagde transitie naar volle tevredenheid samen met haar nieuwe outsourcingpartner. Kijk voor meer cases & solutions op www.ventus.nl of maak een afspraak met een van onze sourcing experts. Ventus Information & Finance Solutions Heerenveen (Hoofdkantoor) Rijswijk Burg. Falkenaweg 58-1 www.ventus.nl Laan van Oversteen 2 8442 LE Heerenveen 2289 CX Rijswijk (0513) 65 33 66 (070) 306 59 59

×