Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
VYSOKÁVYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIAŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIAISM SLOVAKIA V PREŠOVEISM SLOVAKIA V PREŠOVEMÉD...
Charakter a štruktúra práce:Charakter a štruktúra práce:►Postavenie médií v súčasnej spoločnosti►Socializácia ako kľúčový ...
Teoretická časť:Teoretická časť:Poukázať na zintenzívňujúci socializačný vplyvPoukázať na zintenzívňujúci socializačný vpl...
Postavenie médií v súčasnejPostavenie médií v súčasnejspoločnostispoločnosti►►Informačná spoločnosť – presýtenosť,Informač...
Socializácia ako kľúčový procesSocializácia ako kľúčový procesformovania osobnostiformovania osobnostiCeloživotný proces s...
Médiá v roli socializačnéhočiniteľa►►Médiá – suplovanie funkcii rodiny či školyMédiá – suplovanie funkcii rodiny či školy►...
Empirická časťEmpirická časť►►Predmet: sociálna sieť FacebookPredmet: sociálna sieť Facebook►►Cieľ prieskumu: priebeh soci...
Prínos bakalárskej prácePrínos bakalárskej práce►►stúpajúca intenzívnosť vplyvu médiístúpajúca intenzívnosť vplyvu médií►►...
►►mediálna gramotnosť – jej zvyšovaniemediálna gramotnosť – jej zvyšovanie►►zameranosť mediálnej výchovy na rizikázamerano...
Médiá ako novodobý socializačný činitel
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Médiá ako novodobý socializačný činitel

401 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Médiá ako novodobý socializačný činitel

 1. 1. VYSOKÁVYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIAŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIAISM SLOVAKIA V PREŠOVEISM SLOVAKIA V PREŠOVEMÉDIÁ AKO NOVODOBÝ SOCIALIZAČNÝMÉDIÁ AKO NOVODOBÝ SOCIALIZAČNÝČINITEĽČINITEĽ20132013Marcela Čonková Školiteľ: Mgr. Ivan Baláž, PhD.Marcela Čonková Školiteľ: Mgr. Ivan Baláž, PhD.
 2. 2. Charakter a štruktúra práce:Charakter a štruktúra práce:►Postavenie médií v súčasnej spoločnosti►Socializácia ako kľúčový procesformovania osobnosti►Médiá v roli socializačného činiteľaTeoreticko-empirický charakterEmpirická časť:Empirická časť:Sociálna sieť Facebook ako priestorSociálna sieť Facebook ako priestorvirtuálnej (digitálnej) socializácievirtuálnej (digitálnej) socializácieTeoretická časť:Teoretická časť:
 3. 3. Teoretická časť:Teoretická časť:Poukázať na zintenzívňujúci socializačný vplyvPoukázať na zintenzívňujúci socializačný vplyvmédií na osobnosť v procese socializáciemédií na osobnosť v procese socializácieEmpirická časť:Empirická časť: kvantitatívnymkvantitatívnymprieskumom realizovaným formouprieskumom realizovaným formoudotazníka preskúmať prostredie sociálnejdotazníka preskúmať prostredie sociálnejsiete Facebook ako priestoru virtuálnejsiete Facebook ako priestoru virtuálnejsocializáciesocializácieCiele práce:●
 4. 4. Postavenie médií v súčasnejPostavenie médií v súčasnejspoločnostispoločnosti►►Informačná spoločnosť – presýtenosť,Informačná spoločnosť – presýtenosť,problém vybrať hodnotné informácieproblém vybrať hodnotné informácie►►Internetový boomInternetový boom►►Sociálne siete: on-line vs. offline životSociálne siete: on-line vs. offline život►►Mediálna gramotnosť = priorita a nutnosťMediálna gramotnosť = priorita a nutnosť21. storočia21. storočia►►Cieľom mediálnej gramotnosti –Cieľom mediálnej gramotnosti –vytvorenie si kritického postoja k mediálnymvytvorenie si kritického postoja k mediálnymobsahomobsahom
 5. 5. Socializácia ako kľúčový procesSocializácia ako kľúčový procesformovania osobnostiformovania osobnostiCeloživotný proces sociálného učeniaCeloživotný proces sociálného učeniaPremena:Premena:biologická bytosťbiologická bytosť→spoločenská bytosť→spoločenská bytosťSocializačné etapy: primárna - sekundárnaSocializačné etapy: primárna - sekundárnaSocializačné činiteľe:Socializačné činiteľe:►►rodinarodina►►školaškola►►rovesnícirovesníci►►pracovné prostrediepracovné prostredie►►médiámédiá
 6. 6. Médiá v roli socializačnéhočiniteľa►►Médiá – suplovanie funkcii rodiny či školyMédiá – suplovanie funkcii rodiny či školy►►Mediálne prostredie = bohatý zdrojMediálne prostredie = bohatý zdrojstereotypovstereotypov►►Médiá ako ničiteľ skutočných hodnôtMédiá ako ničiteľ skutočných hodnôt►►Virtuálne zobrazené vzory vs. vzory vVirtuálne zobrazené vzory vs. vzory vreálnom prostredíreálnom prostredí
 7. 7. Empirická časťEmpirická časť►►Predmet: sociálna sieť FacebookPredmet: sociálna sieť Facebook►►Cieľ prieskumu: priebeh socializácie vCieľ prieskumu: priebeh socializácie vprostredí Facebooku, zistiť či ide o rizikovéprostredí Facebooku, zistiť či ide o rizikovéprostredie, účel využívania, pozitíva, negatívaprostredie, účel využívania, pozitíva, negatíva►►Forma prieskumu: kvantitatívna – dotazníkForma prieskumu: kvantitatívna – dotazníkv elektronickej formev elektronickej forme►►Počet respondentov: 300Počet respondentov: 300►►Cieľová skupina: 18 – 25 rokovCieľová skupina: 18 – 25 rokov►►Počet otázok: 13Počet otázok: 13
 8. 8. Prínos bakalárskej prácePrínos bakalárskej práce►►stúpajúca intenzívnosť vplyvu médiístúpajúca intenzívnosť vplyvu médií►►trend náhrady osobnej formytrend náhrady osobnej formykomunikácie virtuálnoukomunikácie virtuálnou►►sme pasívni užívatelia médiísme pasívni užívatelia médií►►virtuálný svet stiera rozdiely medzivirtuálný svet stiera rozdiely medzirealitou a fikciourealitou a fikciou►►neznalosť rizík a hrozieb, ktoréneznalosť rizík a hrozieb, ktorépredstavujú médiá (zneužitie údajov…)predstavujú médiá (zneužitie údajov…)►►priebeh socializácie vo virtuálnompriebeh socializácie vo virtuálnombez dostatočných informáciách obez dostatočných informáciách orizikách predstavuje hrozburizikách predstavuje hrozbupr
 9. 9. ►►mediálna gramotnosť – jej zvyšovaniemediálna gramotnosť – jej zvyšovanie►►zameranosť mediálnej výchovy na rizikázameranosť mediálnej výchovy na rizikáa hrozby médiía hrozby médií►►zavedenie mediálnej výchovy akozavedenie mediálnej výchovy akopovinného predmetu už na ZŠpovinného predmetu už na ZŠ►►kritický postoj k mediálnym obsahomkritický postoj k mediálnym obsahomOdporúčania pre prax:Odporúčania pre prax:Vzhľadom na čoraz častejšie trávenie voľnéhoVzhľadom na čoraz častejšie trávenie voľnéhočasu využívaním médií sa typická socializáciačasu využívaním médií sa typická socializáciaodohrávajúca v prostredí rodiny či školy presúvaodohrávajúca v prostredí rodiny či školy presúvado virtuálneho prostredia, čomu je potrebnédo virtuálneho prostredia, čomu je potrebnévenovať špecifickú pozornosť.venovať špecifickú pozornosť.

×