Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ud 13 i 14

779 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ud 13 i 14

 1. 1. Un món globalitzat
 2. 2. El món d'avui: un món globalitzat <ul><li>Mapa inicial, p. 276 i 277. </li></ul><ul><li>Idees claus: </li></ul><ul><ul><li>Tríada </li></ul></ul><ul><ul><li>Centre i perifèria </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Països del centre: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Països de la semiperifèria: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Països de la perifèria: </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Relació amb la demografia: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emigrants i immmigrants: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Àrees més poblades del món: </li></ul></ul></ul>
 3. 3. <ul><li>El món d'avui com a resultat del final de la Guerra Freda i del triomf del capitalisme. </li></ul><ul><li>Sempre hi ha hagut intercanvis comercials i culturals en el món. Què fa diferent el món d'avui? </li></ul><ul><ul><li>Mundialització </li></ul></ul><ul><ul><li>Globalització </li></ul></ul><ul><li>Lectura de l'article i comentari. (exercici a entregar: 10 %)‏ </li></ul>
 4. 4. Característiques de la globalització <ul><li>Deslocalització i desestructuració industrial </li></ul><ul><li>Importància dels serveis d'informació i cultura: localitzacions, consum, desplaçaments. </li></ul><ul><li>Mobilitat geogràfica. </li></ul><ul><li>L'economia de mercat, p.278 (lectura del text)‏ </li></ul><ul><ul><li>Llei de l'oferta i la demanda. </li></ul></ul><ul><li>Lliure circulació de capitals: </li></ul><ul><ul><li>El capital es pot invertir sense autoritzacions governamentals. </li></ul></ul><ul><ul><li>Capital productiu (inversions en empreses industrials o de serveis) // capital financer (especulació amb els diners. </li></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>liberalització dels mercats financers: </li></ul><ul><ul><li>Compra i venda de valors, accions i opcions de futur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Liberalització amb Reagan i Tatcher. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cada dia mouen 1,5 bilions de dòlars. </li></ul></ul><ul><li>Simulació del funcionament de la borsa: p.279 en role-playing. </li></ul><ul><ul><li>Positiu de la borsa: possibilitats de desenvolupament industrial, creació de feina i riquesa. </li></ul></ul><ul><ul><li>negatiu: especulació elevada --> crisi (dilluns negre a la borsa espanyola, p.279)‏ </li></ul></ul>
 6. 6. <ul><li>Concentració de capital: </li></ul><ul><ul><li>Monopoli </li></ul></ul><ul><ul><li>Oligopoli </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació de multinacionals: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Creixement intern </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Fusió o unió </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Per compra (OPA): oferta de compra als accionistes d'una empresa d'un preu superior de la cotització de les accions. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>p.280: empreses multinacionals espanoles. </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Conseqüències socials: </li></ul><ul><ul><li>Dona al mercat laboral --> vida familiar tradicional alterada. </li></ul></ul><ul><ul><li>Consumisme </li></ul></ul><ul><ul><li>Uniformització (centres urbans: hotels i restaurants)‏ </li></ul></ul><ul><ul><li>Mercat laboral gloabl </li></ul></ul><ul><li>Conseqüències culturals </li></ul><ul><ul><li>Desenvolupament científic: centres de recerca, I+D i negoci de les patents. (Catalunya i el sincrotró Alba)‏ </li></ul></ul><ul><li>Exercici 4, p. 291. </li></ul><ul><ul><li>Gustos artístics i esportius uniformes. </li></ul></ul>
 8. 8. Conceptes claus <ul><li>Mundialització </li></ul><ul><li>Globalització </li></ul><ul><li>Deslocalització </li></ul><ul><li>Desestructuració industrial </li></ul><ul><li>Economia de mercat </li></ul><ul><li>Llei de l'oferta i la demanda </li></ul><ul><li>Especulació </li></ul>
 9. 9. Desigualtat al món <ul><li>Mapa p. 283. On es localitzen? </li></ul><ul><li>Països rics: centre </li></ul><ul><li>Països emergents: G-5, semiperifèria </li></ul><ul><li>Països en desenvolupament: pobres i població en augment. </li></ul><ul><li>Països pobres: explotació dels recursos, governs corruptes, perifèria. </li></ul><ul><li>països oblidats: al marge del sistema capitalista. </li></ul><ul><li>Continent més castigat pel sistema? </li></ul>
 10. 10. G-5. Sud-Àfrica, Copa de futbol 2010
 11. 11. Mèxic
 12. 12. Brasil, JJOO Río de Janeiro, 2012.
 13. 13. Xina, JJOO 2008.
 14. 14. Índia
 15. 15. <ul><li>Taula p. 282 </li></ul><ul><li>Deute extern </li></ul><ul><li>Condonació del deute. </li></ul>
 16. 16. L’ordre mundial: geopolítica <ul><li>La geografia amb finalitats polítiques. </li></ul>
 17. 17. Ordre i desordre mundial <ul><li>Qui és el líder mundial? </li></ul><ul><li>Pèrdua del liderat per diferents àrees: </li></ul><ul><ul><li>Països musulmans: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Revolucions islàmiques: Iran, Algèria i Afganistan (talibans). Persèpolis , Marjane Satrapi. </li></ul></ul></ul>
 18. 18. <ul><ul><ul><li>Conflicte entre Israel i Palestina: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>EUA dóna suport a Israel. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Decisions de l’ONU desateses. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Xina: sistema polític comunista però economia capitalista: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Competivitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>País més poblat del món: 1308 milions de persones. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rússia està ressorgint com a potència mundial. </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses militars: </li></ul></ul><ul><ul><li>Ex 2, p.290 </li></ul></ul>
 19. 19. ONU <ul><li>Funcionament, p.285. </li></ul><ul><li>Activitat sobre els Drets Humans: </li></ul><ul><li>30 drets humans. </li></ul><ul><li>Cada alumne/a n’escull un: </li></ul><ul><ul><li>Situacions diàries en les quals no s’aplica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pel·lícules i publicitat. </li></ul></ul><ul><ul><li>Notes de premsa. </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Extensió: 51 posició, relativament gran. </li></ul><ul><li>Població: país poblat. Volum considerable: 46 Milions. </li></ul><ul><li>Riquesa: país ric: PIB de 24020 euros (el valor de la producció anual dividida pels habitants). </li></ul><ul><li>Desenvolupament: IDH: 16è, benestar alt. </li></ul><ul><li>Projecció cultural: castellà i patrimoni de la UNESCO per sota Itàlia. </li></ul><ul><li>Participació en els organismes internacionals: </li></ul><ul><ul><li>Organitzacions defensives: OTAN, UEO, OSCE. </li></ul></ul><ul><ul><li>Organitzacions econòmiques: OCDE, FMI, OMC. </li></ul></ul>

×