Apunts 2011 oficials

427 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
427
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Apunts 2011 oficials

 1. 1. Gestió de ProjectesMarc Ambitmarcambit@gmail.comwww.gestiodeprojectes.com 1
 2. 2. Configuració d’un Projecte-Necessitat Recursos-Problema-Idea Projecte Objectius 2
 3. 3. Què aconsegueix un projecte? 3
 4. 4. Claus de la G. de Projectes Davant d’un projecte complex cal un estudi, una“El dubte no anticipació abansés un estat de posar-se enmassa marxaagradable,però la 4
 5. 5. L’ambició 5
 6. 6. Avantatges de la G. de Projectes • Encamina cap a la perfecció • Gestió per objectius • Tots els participants tenen un objectiu global • Podem ser més ambiciosos • Més control • Previsió • etc... 6
 7. 7. Canvis observables • Concentració absoluta • Cal minimitzar les interrupcions • Busquem apropar-nos a l’ordre • Tot per escrit, Agendes i/o plannings, Priorització de feines, ... • I allunyar-nos del caos • Improvisació, Acumulació de feines pendents, eines obsoletes o mancances tècniques, ... 7
 8. 8. equip deprojectes 8
 9. 9. L’equip de projectes Tres tipus diferents de dinàmiques d’equip: Dependència +++=  Independència +++=   Interdependència +++=   És la diferència entre GRUPS i EQUIPS ... 9
 10. 10. L’equip de projectesTothom té agendes encobertesIndividu Mitjà Finalitat Objectiu comú (projecte) Objectiu personal (agenda encoberta) 10
 11. 11. La motivació“Si la teva part del projecte no es fes, els projecte no tindria èxit”“Si no fossis tu el/la que fes la teva part del projecte, aquest no tindria èxit.” 11
 12. 12. Cap de projecte: Funcions Quines són les funcions d’un/a cap de projecte? Serveix per a alguna cosa? 12
 13. 13. Lideratge: condicions bàsiques• El/la líder no neix• El/la líder no es fa• El/la lider el fan els seus seguidors• Només pots ser líder d’un equip si en formes part• Ser líder no és un do universal• Actua a nivell racional i emocional• El/la líder ha de tenir autoritat funcional 13
 14. 14. Lideratge: Accions bàsiques MotivaCoordina Avalua Lideratge Decideix Protegeix 14
 15. 15. Líders i caps VS Acaparen Delegen •Tasques •Tasques •Responsabilitats •Responsabilitats •Informació •Informació Motivar AvaluarEstan massa Decidir Podenocupats/des i Coordinar dedicar no tenen Protegir temps a... temps per... Etc. 15
 16. 16. Lideratge: els extremsLideratge participatiu Lideratge autoritariPositiu Negatiu Negatiu PositiuDecisions que Es creen grupsacontenten la de “resistència” Rebuig solidari Acceptació cegamajoria (bàndols)Membres més Menys Decisions que no Decisions queparticipatius participatius impliquen simplifiquencontents descontentsMotivats i Desmotivats amb Membres motivats Membresimplicats per massa que es desmotivats queresponsabilitat responsabilitat desmotiven treballen Lentitud, Abilene, Radicalització,Riquesa, Rapidesa, DominacióSinergia, Major Pobresa, Radicalit Contundència, individual,comprensió de la zació, Incomprens Claredat, Polarització,decisió, Major ió, no acceptació Responsabilitat Responsabilitatacceptació clara dil.luïda, Negativisme 16
 17. 17. Altres personatges• Patrocinador: el que engega el projecte• Usuaris: els que usaran el resultant• Beneficiaris: els que se’n beneficiaran• Oficina de Projectes: el departament que coordina diversos projectes en una organització• Etc. 17
 18. 18. Les fases d’un projecte Definició Planificació1 2 Com? Recabar Informació Què? Definir Abast Anàlisi Definir Tasques Creativitat Calendari Pressupost Recursos Avantprojecte Eficiència Etc. Plans alternatius Etc. Execució Fem-ho!3 + Execució tasques Seguiment Testeig i proves Replanificació Etc. Entrega Avaluació 18
 19. 19. La vida d’un projecte En quina part del projecte és menys desitjable cometre errors?Definició Planificació Execució 19
 20. 20. Definició IEns ha de servir per a situar-nos dins del projecte iesbrinar clarament QUÈfarem per tal d’assolir elsobjectius i solucionar lesnecessitats. ¡¡¡És la fase més important del projecte!!! 20
 21. 21. Etapes en la fase de Definició 1. Recollir Informació (Investigació, Estudis de Mercat, Enquestes, etc.) 2. Anàlisis de l’escenari (DAFO, Anàlisi de Participants, Arbre de Problemes, etc.) 3. Genaració de idees/propostes (Brainstorming, Mindmaps, Arbre d’Objectius, etc.) 4. Estudi de viabilitat / Avantprojecte (Anàlisi econòmica, Inversió, Rendibilitat, Anàlisi temporal, Prestacions, Indicadors, etc.) 21
 22. 22. recollirinformació 22
 23. 23. Recollir InformacióSón els fonaments del nostre projecte Quantitat Qualitat Fiabilitat 23
 24. 24. anàlisi 24
 25. 25. Anàlisi DAFOAnàlisi Interna Anàlisi Externa Debilitats Amenaces Aspectes negatius Aspectes negatius interns i actuals externs i futurs Fortaleses Oportunitats Aspectes positius Aspectes positius interns i actuals externs i futurs 25
 26. 26. DAFO:Anàlisi Interna Fortaleses DebilitatsEstructura flexible i adaptable Alts índexs de desmotivació als canvis Pocs recursos a causa de Alta eficàcia en els darrers retallades projectes Manca despecialistes en lequip Equip amb possibilitat de Pocs esforços en Comunicació i mobilitat i desplaçaments Màrqueting Equip multidisciplinar Instal·lacions obsoletes Departament dI+D molt ben Etc. preparat 26
 27. 27. DAFO:Anàlisi Externa Oportunitats Amenaces Clients majoritàriament Clients insatisfets amb les insatisfets amb la competència nostres darreres actuacionsPolítica governamental de suport Xarxa de proveïdors molt a projectes daquest tipus atomitzada i de difícil concentració Xarxa de proveïdors molt extensa i amb tendència a la Legislació en procés d’endurir-se reducció de preus Competència molt establerta i Legislació permissiva dalta fidelitat Sector en creixement Tecnologia molt canviant Etc. Etc. 27
 28. 28. DAFO : Àrees de l’entorn Clients Proveïdors Competència Àmbit Grup de TecnologiaEconòmic Projecte Àmbit Àmbit Legal Àmbit Social Polític 28
 29. 29. DAFO: Pla d’ActuacióDAFO Aprofitament Solució …Bona imatge davant Demanar que facindels nostres clients “boca/orella”Políticagovernamental de Demanarsuport a projectes subvencionssimilarsAlts índexs de Pla d’incentiusdesmotivacióTecnologia molt Pla de formaciócanviantEtc… 29
 30. 30. DAFO: Anàlisi FinalMatriu DAFO Amenaces Oportunitats Estratègies Defensives: Estratègies Ofensives:Fortaleses Competència que Mercat creixent amb entra en el mercat rapidesa + Solidesa financera + Bona relació amb els = Inversió en nous nostres principals clients productes per combatre- = Utilitzar clients propis hi com a reclam Estratègies de Estratègies deDebilitats Supervivència: Reorientació: Tecnologia Política governamental de canviant suport a projectes daquest + Alts índexs de tipus desmotivació + Instal·lacions obsoletes = Formació tecnològica = Demanar subvencions 30
 31. 31. Enfocament del Marc LògicUna eina indispensable per a la confecció coherent d’un projecte:• En facilita el disseny• Comprova la seva coherència interna• S’ha convertit en lestàndard 31
 32. 32. Enfocament del Marc Lògic Índex1. Anàlisi de Participació (Stakeholder Analysis)2. Anàlisi de Problemes (Problem Analysis)3. Anàlisi d’Objectius (Objectives Analysis)4. Anàlisi d’Alternatives (Strategy Analysis)5. Matriu de Planificació (Logframe Matrix o PPM)6. Calendari (Activity Scheduling)7. Recursos (Resource Scheduling) 32
 33. 33. Anàlisi de Participació (Stakeholder Analysis)• Quins actors hi ha damunt l’escenari?• Com podem ajudar-los?• Com poden perjudicar-nos?• Com podem implicar-los??• Què esperen de nosaltres? 33
 34. 34. ... líders dones homes Grups govern guerrilla Be ne fic dir iari ec s Be te s ne f ind iciar ire is Ne c te utr s Ex als c lo / Pe so s rj u d Op icat on s / en ts Ne ce ss ita ts Int e re ss os Co l.lab ora ció Pr ob l Anàlisi de Participació de eme tec s tat s34
 35. 35. Anàlisi de Participació: Consideracions finals• Podem afegir grups genèrics i “eteris” com “La organització”, “La regió”, etc.• Com més detallat i desglosat, millor.• Per què llistem els Oponents/Perjudicats?• Com podem saber si algú és beneficiari d’un projecte que encara no sabem què fa? 35
 36. 36. Arbre de Problemes Perdua de confiança en lempresa de transport Passatgers/es Passatgers/es accidentats/des arriben tardProblema Freqüents accidentsCentral dels omnibusos Conductors/es Vehicles en Carreteres en imprudents/es males condiciones mal estat Vehicles Deficient estat Plujes vells de manteniment torrencials 36
 37. 37. Arbre de Problemes errors més comuns1 Definir problemes com la manca de solució X Falta de recursos Instala- cions velles2 Problemes generalistes X Econòmic Pocs ingressos3 Plasmar problemes previs a l’escenari actual 37
 38. 38. Arbre d’Objectius (traslació) Perdua de confiança La empresa de en lempresa transport gaudeix de transport de bona reputació Passatgers/es Passatgers/es Passatgers/es Passatgers/es arriben accidentats/des arriben tard il.lesos/es a temps Freqüents accidents Quasi no hi ha dels omnibusos accidentsConductors/es Vehicles en Carreteres en Conductors/es Vehicles Carreteres enimprudents/es males condiciones mal estat prudents en bon estat mal estat Vehicles Deficient estat Plujes Vehicles Manteniment Plujes Millora vells de manteniment torrencials moderns regular torrencials manteniment carreteres 38
 39. 39. Anàlisi d’Alternatives t icien Alternativa 1: Alternativa 2: Alternativa 3: Conductors Vehicles en Carreteres en CoefCriteris Prudents bon estat bon estatCost 4 Mig -3 -12 Alt -4 -16 Alt++ -20 -5Temps 3 Alt -4 -12 Mig -3 -9 Alt++ -12 -4Impacte sobreBeneficiaris/es 5 Alt 4 20 Mig 3 15 Mig 3 15Riscs 4 Mig -3 -12 Baix -3 -12 Mig -3 -12ImpacteAmbiental 3 Baix -2 -6 Baix -2 -6 Alt -4 -12Efectessecundaris 1 Baix -2 -2 Baix -2 -2 Baix -2 -2ViabilitatCoincidència 4 Alt 4 16 Mig 3 12 Baix 2 8filosofiaorganització 5 Alt 4 20 Mig 3 15 Baix 2 10 12 -3 -25 39
 40. 40. Matriu de Planificació (MPP) Indicadors verificables Mitjans de Descripció objectivament verificació supòsits Font: Robert Denny (2005) Joan feliç Somriu un cop Observador Ensenyar-li a cada hora sobre el guanyar-se laObjectiu terreny vidaGeneral Joan ben Nivells de Informe mèdic No té malaties alimentat vitamines, greusObjectiu colesterol, etc.Específic Menja un Observador No demana Joan menja sobre el cada dia menú cada dia sempre el durant 1 mes terreny mateixResultats Dono a en Recursos Costos Joan 7€ cada Se’ls gasta en dia durant un 7€ x 30 = menjar mes Una persona 210€Activitats Condicions prèvies Es deixa ajudar 40
 41. 41. MPP: Col. Descripció La empresa de Indicadors transport gaudeix verificablesde bonamitjans de reputació descripció objectivament verificació supòsit Quasi no hi ha Passatgers/es Passatgers/es arribenobjectiu accidents il.lesos/es a tempsgeneral Vehicles en bon estat Quasi no hi haobjectiuespecífic accidents 1 – Vehicles moderns Conductors/es Vehicles Carreteres en 2 - Manteniment prudents en bon estat mal estatresultats regular 1.1 ... recursos costos Vehicles Manteniment Plujes Millora 1.2 ... moderns regular torrencials manteniment 2.1 ... carreteresactivitats 2.2 ... condicion prèvies 41
 42. 42. MPP: Col. Supòsits indicadors verificables mitjans de descripció objectivament verificació supòsits Quasi no hiobjectiu ha accidentsgeneral Vehicles en - Conductors bon estat prudents - Millora Mant.objectiu Carreteresespecífic X 1 – Vehicles L’equip de No es moderns mant. té un produeix 2 – Manten. habilitat encariment Regular suficient dels recanvis 3 - Formacióresultats 1.1 ... recursos costos 1.2 ... 2.1 ... 2.2 ... 3.1 …activitats condicions 42
 43. 43. MPP: Col. Indicadors indicadors verificables mitjans de descripció objectivament verificació supòsits ? Com Quasi no hi Supòsit 1 ha accidents Supòsit 2objectiu ...general mesurarem Vehicles en - No plou elsobjectiuespecífic bon estat 1 – Vehicles ? torrencialment - Millora Mant. Carreteres objectius? ? Supòsit 1 moderns Supòsit 2 2 – Manten. ... Regularresultats 3 - Formación 1.1 ... recursos costos Supòsit 1 1.2 ... Supòsit 2 2.1 ... ... 2.2 ...activitats condicions prèvies 43
 44. 44. Què és un indicador? Es la manera de “llegir” un escenari per talde saber si s’ha produït algun canvi concret.Ex. Objectiu: la reforestació d’un bosc 80 70Indicador: Augment 60percentual del nombre 50d’exemplars en 10 40 30 Esteanys 20 10 0 2007 2010 2013 2017 44
 45. 45. MPP: Col. IndicadorsObjectiu Indicador-Generalista -Concret-Ambigu -Precís-No mesurable -Mesurable 45
 46. 46. Indicadors: beneficis clars• Certesa mesurable en l’èxit o el fracàs• Quan ens vàrem començar a desviar?• Sense veure l’arribada no pots començar a esprintar 46
 47. 47. Indicadors: La llei de l’Estudiant Esforç 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 47
 48. 48. Indicadors: La llei de l’Estudiant Esforç 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 48
 49. 49. Indicadors: beneficis clars• Certesa mesurable en l’èxit o el fracàs• Quan ens vàrem començar a desviar?• Sense veure l’arribada no pots començar a esprintar• Contribució d’esforços objectiva 49
 50. 50. Indicadors: beneficis clars 50
 51. 51. Indicadors: beneficis clars• Certesa mesurable en l’èxit o el fracàs• Quan ens vàrem començar a desviar?• Sense veure l’arribada no pots començar a esprintar• Contribució d’esforços objectiva• Imprescindibles per als processos de millora• Ens ajuden i ens obliguen a afinar molt 51
 52. 52. Indicadors: Per a què? Si no …no tindré mesuro… resultats.No sabré si ha ajudat No sabré si ha servit als beneficiaris d’alguna cosa No sabré si ha Millor no fer estat útil el projecte! 52
 53. 53. Indicadors: variable representativa I Si vull saber si estic malalt, què és el que haig de mesurar? La temperatura corporal 53
 54. 54. Indicadors: variable representativa II Si vull saber si una empresa va bé o malament, què és el que haig de mesurar? Els seus beneficis 54
 55. 55. Indicadors: variable representativa III És el nucli de l’indicador; allò en que ens hem de fixar per tal de mesurar un determinat aconteixement. 55
 56. 56. Indicadors: Com es construeixen? Partint d’una variable representativa hem de donar resposta a: Per a qui? Beneficiaris/es Quant? Quantitat De quin tipus? Qualitat Quan? Temps On? Lloc 56
 57. 57. IndicadorsObjectiu: Millorar els cultius d’uns agricultors d’arròs• Variable especificada: – Els agricultors augmenten el rendiment de les collites d’arròs• 1er pas: Beneficiaris – Els petits agricultors augmenten el rendiment de les collites d’arròs• 2on pas: Lloc – Els petits agricultors de Guapalín augmenten el rendiment de les collites d’arròs• 3er pas: Quantitat – 1.000 petits agricultors (2 ha. o menys) de Guapalín augmenten el rendiment promig de les collites d’arròs en un 40%• 4t pas: Qualitat – 1.000 petits agricultors (2 ha. o menys) de Guapalín augmenten el rendiment promig de les collites d’arròs en un 40% mantenint la mateixa qualitat (pes dels grans) de la collita del 2004• 5è pas: Temps – 1.000 petits agricultors (2 ha. o menys) de Guapalín augmenten el rendiment promig de les collites d’arròs en un 40% entre Octubre de 2005 i Octubre de 2007 mantenint la mateixa qualitat (pes dels grans) de la collita del 2004 57
 58. 58. Creació d’IndicadorsConfeccionar un indicador vàlid pel següent objectiu:Fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat 58
 59. 59. Indicadors: factor de Qualitat• Garanteix la fiabilitat de la mesura• No acota la qualitat del projecte sinó de l’IndicadorEx.: Reduït el temps d’entrega de les pizzes a domicili… …sense que augmentin els accidets dels repartidors… …i sense que augmentin les queixes per errors en les entregues. 59
 60. 60. Indicadors Els indicadors han de ser:SMART: – Específics – Mesurables – Accessibles – Rellevants – Temporitzats 60
 61. 61. Indicadors Els indicadors han de ser:SMART: Incrementar la – Específics producció – Mesurables – Accessibles No és un indicador – Rellevants – Temporitzats Incrementar en un 30% la producció Sí és un indicador 61
 62. 62. Indicadors Els indicadors han de ser:SMART: Millorar la organització – Específics – Mesurables No és un indicador – Accessibles – Rellevants Reduir un 30% les – Temporitzats devolucions de productes Sí és un indicador 62
 63. 63. Indicadors Els indicadors han de ser:SMART: Si per motius tècnics, – Específics socials, polítics o del – Mesurables tipus que fossin, no es – Accessibles pogués llegir l’indicador – Rellevants escollit, aquest no seria – Temporitzats vàlid, havent de buscar- ne un altre. 63
 64. 64. Indicadors Els indicadors han de ser:SMART: Estem medint exactament – Específics allò que ens interessa? – Mesurables – Accessibles ¿És realment la nostra – Rellevants acció la que ha provocat – Temporitzats que s’assolís l’objectiu? 64
 65. 65. Indicadors ¿És veritablement rellevant aquest indicador?Obj: Facilitar l’accés a la primera vivenda dels joves• Construïdes 3.000 vivendes, accessibles només per a joves, que compten amb tots els serveis bàsics per a la vida digna• Pack d’indicadors: – Habitades 3.000 vivendes ... – N’estan satisfets després d’un any de viure-hi – La convocatòria ha estat un èxit (+ de 10.000 sol.licituds) 65
 66. 66. Indicadors ¿Com ens assegurem de que aquest indicador és veritablement rellevant?• 1.000 petits agricultors (2 ha. o menys) de Guapalín augmenten el rendiment promig de l’arròs en un 40% entre Octubre de 2005 i Octubre de 2007 mantenint la mateixa qualitat (pes dels grans) de la collita del 2004• Comparant aquestes collites objectiu amb les collites dels altres agricultors que no han entrat dins del perfil beneficiat per molt poc. 66
 67. 67. Indicadors Els indicadors han de ser:SMART: 10 nous – Específics clients – Mesurables – Accessibles No és un indicador – Rellevants – Temporitzats 10 nous clients en 2 anys Sí és un indicador 67
 68. 68. Indicadors Temporitzats Cada quan cal mesurar al llarg d’un projecte?•Previs (o ex ante): per comparar 68
 69. 69. Indicadors previs I Necessitem una línia de base per podercomparar amb els canvis que esdevindran 69
 70. 70. Indicadors previs II Com més dades històriques tinguem, millor35 45% 31 30 39%30 40% 35% 26 35%25 28% ? ? 30% 1920 25% 15 19%15 Accidents 20% Beneficis Laborals 15% 10%10 10%5 5%0 0% 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 70
 71. 71. Indicadors Temporitzats Cada quan cal posar indicadors al llarg d’un projecte?•Previs (o ex ante): per comparar•Intermedis: per rectificar 71
 72. 72. Indicadors intermedis Reduir accidents laborals Sis mesos Un anyObjectius 20% 50%Escenari 1 35% ???Escenari 2 7% ??? 72
 73. 73. Indicadors Temporitzats Cada quan cal posar indicadors al llarg d’un projecte?•Previs (o ex ante): per comparar•Intermedis: per rectificar•Finals: per conèixer l’èxit o el fracàs•D’impacte (o ex post): per mesurar lasedimentació dels canvis 73
 74. 74. Indicadors d’impacte Els efectes secundaris 74
 75. 75. Els inductorsPodem completar els nostres indicadors amb inductors•Indicador: Arribat des de casa a lafeina en cotxe en menys de 30 minuts.•Inductor: Arribat des de casa a la feinaen cotxe a una velocitat mai inferior a35 km/h 75
 76. 76. MPP: Col. Mitjans de Verificació indicadors verificables mitjans de descripció objectivament verificació supòsits Quasi no hi - menys de 20 Informes mensuals de Supòsit 1 Com accidentsobjectiu ha accidents al mes Tràfic Supòsit 2 ... verificaremgeneral Vehicles en - 80% flota menys -certificats - No plou els bon estat d’adquisicióobjectiu de 10 anys - 100% revisats - partes de torrencialment - Millora Mant. objectius? en el darrer revisió Carreteresespecífic any 1 – Vehicles 1 – 30% flota son 1 - certificats Supòsit 1 moderns nous d’adquisició Supòsit 2 2 – Manten. 2 – ... 2 - ... ... Regular 3 - ...resultats 3 - Formación 3 - ... 1.1 ... recursos costos Supòsit 1 1.2 ... Supòsit 2 2.1 ... ... 2.2 ...activitats condicions 76
 77. 77. Mitjans de Verificació Recomanacions• Sempre és desitjable tenir Mitjans Externs ja existents – Són més barats – Són més objectius – Són més confiables• Si no es disposa d’ells, caldrà crear Mitjans Interns – Són més cars – Poden ser menys objectius – Són menysconfiables• Primer confeccionem el millor indicador possible. Després ja acotarem si no tenim mitjans de verificació. 77
 78. 78. MPP: Recursos i Costos indicadors verificables mitjans de descripció objectivament verificació supòsits - menys de 20 Informes Quasi no hi ha accidents accidents al mes mensuals de Trànsit Supòsit 1 Supòsit 2 Tan solsobjectiu ...general queda Vehicles en bon estat - 80% flota menys de 10 anys -certificats d’adquisició - No plou torrencialment quantificarobjectiu - 100% revisats en el darrer - partes de revisió - Millora Mant. Carreteres elsespecífic any 1 – Vehicles 1 – 30% flota són 1 - certificats Supòsit 1 recursos moderns nous d’adquisició 2 – Manten. 2 – ... 2 - ... Supòsit 2 ... necessaris Regular 3 - ...resultats 3 - Formación 3 - ... 1.1 ... recursos costos Supòsit 1 1.2 ... 1.1 Un tècnic 1.1  600€ Supòsit 2 2.1 ... 1.2 Dos operaris 1.2  1.200€ ... 2.2 ... 2.1 ... 2.1  ...activitats condicions prèvies 78
 79. 79. Enfocament del Marc Lògic: Resum • Serveix per: – Testejar la lògica del projecte – Planificar – Comunicar • Ha de fer-se: – En equip – Amb tota la informació a ma – Amb els/les implicats/des – Amb algun expert/a en Marcs Lògics – Amb temps – Amb paciència 79
 80. 80. Els inconvenients de l’EMLEina rígida No, si s’evalua i s’actualitzaDifícil d’el·laborar ¡Doncs aprengui’n!Dificultat de trobar indicadors ¡Doncs búsqui’ls i no ho facivàlids servir com a excusa per justificar uns objectius no assolits!Dificultat de trobar Mitjans de ¡Doncs inventi-se’ls!verificació (con)fiablesInsuficient detall en les Té raó. Usar l’Organigramaactivitats tècnic el/la pot ajudarCríptic per a qui no l’ha Redacti un informe quedesenvolupat l’acompanyi 80
 81. 81. Tipus de ProjecteResolució de Creativitat Execució Problemes Tàctica Per crear algunaPer a escenaris Per a projectes que cosa que no problemàtics ja estan definits existeix 81
 82. 82. Resolució de Problemes• Recollir Informació• DAFO• Anàlisis de Participació• Arbre de Problemes• Arbre d’Objectius• Matriu Marc Lògic• Avantprojecte 82
 83. 83. Creativitat• Recollir Informació• DAFO• Anàlisis de Participació• Generació d’Idees• Arbre d’Objectius• Matriu Marc Lògic• Avantprojecte 83
 84. 84. Execució Tàctica• Recollir Informació• DAFO• Anàlisis de Participació• Arbre d’Objectius• Matriu Marc Lògic• Avantprojecte 84
 85. 85. Generació d’Idees Respostes concretes a la missió del projecte, d’acord amb les conclusions dels estudis i anàlisis previs. 85
 86. 86. Fase Creativa 86
 87. 87. El BrainstormingMetodologia• Aportació lliure d’idees• Classificació de les idees• Selecció de les idees• Presa de decisió 87
 88. 88. Disparadors de Creativitat• Entrada aleatòria• Llista d’atributs• Combinatòria 88
 89. 89. Creativitat: Mind Map 89
 90. 90. Creativitat: Mind Map 90
 91. 91. Creativitat: Mind Map 91
 92. 92. Creativitat: Mind Map 92
 93. 93. Creativitat: Mind Map 93
 94. 94. Creativitat: Recordatori• El més important és preparar les sessions• Cal “trencar” amb la monotonia i cercar el pensament lateral• Cal escollir la tècnica a emprar en funció del problema a resoldre• Qui diu que no es poden combinar diverses tècniques? 94
 95. 95. Avantprojecte• És el document que resumeix els treballs realitzats durant aquesta primera etapa.• Li permetrà al Client o al finançador dur a terme la presa de decisió. 95
 96. 96. Avantprojecte: Apartats1) Introducció2) Estudis realitzats i resultats 1) Informació recollida 2) Anàlisis realitzats (DAFO, Anàlisis de Participants, Arbre de Problemes, etc.)3) Presentació i descripció de les idees 1) Arbre d’Objetius 2) Creativitat 3) Explicació detallada de la idea4) Valoracions (econòmica i temporal) 96
 97. 97. L’avantprojecte: dubtes habituals Referencio les fonts dels estudis? 97
 98. 98. PlanificacióÉs la segona fase del projecte.Aquí, un cop sabem què volemassolir, cal esbrinar COM fer-ho. 98
 99. 99. Planificació detallada És la divisió del projecteEl projecte principal és dividit ensubprojectes... …aquests en fases… …i aquests en tasques quedefineixen amb suficient detall la feina a ferper assolir els objectius. 99
 100. 100. Subdivisió d’un projecteProjecte Subprojecte 1 Fases Tasques Subprojecte 2 Etc... Etc... Subprojecte N 100
 101. 101. Organigrama Tècnic: Work Breakdown Structure Bar de CopesTràmits previs Adequació Local Personal Disseny Obres i Especificació Publicació Entrevistes Elecció local decoració de Perfil anunci personals final Permisos Zona pública Zona Privada dobra 101
 102. 102. Organigrama Tècnic Normes bàsiquesNomés té tres normes bàsiques a seguir:• La suma de las parts és exactament el nivell superior• No hi ha factor temporal• Està orientat a entregables no a tasques 102
 103. 103. Tècniques aplicables: El GANTTTasca 1Tasca 2Tasca 3Tasca 4Tasca 5 Temps 103
 104. 104. Gantt: solució als exercicis 5 dies 1 2 3 4 5t 1.1 1 sem At 1.2 1 sem A 10 dies 1 2 3 4 5t 1.1 1 sem At 1.2 1 sem A 104
 105. 105. Gantt: solució als exercicis 5 dies 1 2 3 4 5t 1.1 1 sem At 1.2 1 sem A 10 diest 2.1 1 sem At 2.2 1 sem A 105
 106. 106. Gantt: solució als exercicis 7 diest 3.1 3 dies At 3.2 4 dies At 3.3 (inamovible) 1 dia A 8 diest 3.1 3 dies At 3.2 4 dies At 3.3 (inamovible) 1 dia A 9 diest 3.1 3 dies At 3.2 4 dies At 3.3 (inamovible) 1 dia A 106
 107. 107. Gantt: solució als exercicis 8 diest 4.1 4 dies At 4.2 1 dia Bt 4.3 2 dies At 4.4 3 dies Bt 4.5 4 dies B 7 diest 4.1 4 dies At 4.2 1 dia At 4.3 2 dies Bt 4.4 3 dies Bt 4.5 4 dies AB 107
 108. 108. Gantt: solució als exercicis 26 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26Compra local 1 dia ARecerca empresa d’obres 2 dies BAdequació local 3 dies PaletesConfecció anunci personal 1 dia APublicació anunci personal 1 dia BRecepció candidatures personal 2 dies ASelecció personal 2 dies BFormació personal 2 dies AAprovisionament Begudes 1 dia BDisseny invitacions Inauguració 2 dies AImpressió invitacions 3 dies BEnviament invitacions 1 dia ARecepció confirmacions 1 dia BInauguració 1 dies AB 13 dies 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13Compra local 1 dia ARecerca empresa d’obres 2 dies BAdequació local 3 dies PaletesConfecció anunci personal 1 dia APublicació anunci personal 1 dia ARecepció candidatures personal 2 dies ASelecció personal 2 dies AFormació personal 2 dies AAprovisionament Begudes 1 dia ADisseny invitacions Inauguració 2 dies BImpressió invitacions 3 dies BEnviament invitacions 1 dia BRecepció confirmacions 1 dia BInauguració 1 dies AB 108
 109. 109. Pert: exemple 109
 110. 110. Tècniques aplicables: PERT / CPM 110
 111. 111. Tècniques aplicables: PERT/CPM Tasca 1 1 2 Etapa Tasca x Min. Max. Tasca z Dif. 111
 112. 112. Camí CríticEn la següent planificació,¿quines son les tasques quepertanyen al camí crític?Id Nombre de tarea Duración 26 nov 07 03 dic 07 10 dic 07 17 dic 07 17 dic 07 X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D S D L M X J V S D1 t1 1 sem2 t4 2 días3 t5 4 días4 t2 1 día5 t3 6 días6 t6 1,5 sem. 112
 113. 113. Camí CríticEn la següent planificació,¿quines son les tasques quepertanyen al camí crític?Id Nombre de tarea Duración 26Duración 26 nov 07 nov 07 03 dic 07 03 dic 07 10 dic 07 10 dic 07 17 dic 07 17 dic 07 V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S1 t1 2 días 2 días2 t2 2 sem. 2 sem.3 t3 3 días 3 días4 t4 3 días 3 días5 t5 4 días 4 días6 t6 6 días 6 días 113
 114. 114. Camí CríticEn la següent planificació,¿quines son les tasques quepertanyen al camí crític?Id Nombre de tarea 26Duración Nombre de tarea Duración nov 07 03 dic 07 10 dic 07 17 dic 07 24 dic 07 26 nov 07 03 dic 07 10 dic 07 17 dic 07 24 dic 07 V S D L M X JJ V S D L M X JJ V S D LL M X JJ VV SS D LL M XX JJ VV S V S D L M X V S D L M X V S D M X D M1 t1 t1 2 días 2 días2 t2 t2 4 días 4 días33 t3 t3 1 sem 1 sem44 t4 t4 11 días 11 días55 t5 t5 4 días 4 días66 t6 t6 3 días 3 días 114
 115. 115. Estimació de durades• Imagina que el teu cap es presenta un dia i et diu: “Estic fart de la gent que arriba tard a la feina. Demà al matí, tot aquell/a que arribi més tard de les 9h, encara que sigui un minut, serà acomiadat.” Si habitualment trigues 45 mins. en arribar de casa a la feina… A quina hora intentaries presentar-t’hi l’endemà? 115
 116. 116. Estimació de duradesEstimar “a la baixa” ineficiències i errorsEstimar a l’alça  llei de ParkinsonL’efecte dominó és devastador llei del’Estudiant I II III IV V VI I II III IV V VI 116
 117. 117. Factors d’estimació ElsL’històric L’abast responsables 117
 118. 118. Estimació paramètrica Pintar les parets d’una habitacióD’aquí a uns dies Fa un anyDurada = ??? 10h Durada = 20hSuperfície total = 20m2 Superfície total = 40m2Pintura = assecament Pintura = assecament ràpid ràpidEtc. (altres paràmetres) Etc. (altres paràmetres) 118
 119. 119. Definir l’abastCal definirl’abast deforma moltdetallada 119
 120. 120. Els responsablesNivell d’expertesaNivell de multitascaNivell d’agrat 120
 121. 121. Estimació: ponderació PertOptimista + Pessimista + 4x Normal 6 121
 122. 122. Estimació qualitativaNo intentis calcular quan trigaràs a pintar50m2 de paretCalcula el que trigues en pintar-ne un desol...... i afegeix-li factors de desviació, marges,interrupcions, etc 122
 123. 123. BuffersTot seguint el mètode de la cadena crítica... Inici Entrega 7d dies 10 3d 7d 3d 7d 3d 10 dies 3d 10 dies 3d 10 dies 3d 123
 124. 124. Preveurel’imprevisible 124
 125. 125. Execució: I• És on portem a terme tots els plànols que hem fet en la etapa anterior.• El que abans era paper, ara es torna real.• El somni esdevé realitat. 125
 126. 126. Execució II: punts clau• Bona planificació prèvia• La comunicació• Flexibilitat davant els imprevistos• La unitat de l’equip es posa a prova• La transmissió de tasques (acurada, concreta i perfectament definida)• Anàlisi històrica 126
 127. 127. Execució III: L’avaluació final Els punts més “avaluables”•Eficàcia: Què es pretenia assolir? / S’ha assolit?, en quin grau?•Pertinença: La solució proposada ha estat adequada?•Eficiència: Els recursos s’han emprat amb bon i productiu criteri?•Impacte: Els beneficis de la nostra acció perduraran? Fins quan?•Viabilitat: S’han complert les nostres previsions de beneficis, de temps i de costos?•Grau de satisfacció: Els/les beneficiaris/es es mostren satisfets amb la nostra actuació?•Etc. 127
 128. 128. Moltes gràcies! marcambit@gmail.com www.gestiodeprojectes.com 128

×