Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Discipline 5 in de noodplanning

1,220 views

Published on

Presentatie voor burgemeesters van de provincie Antwerpen

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Discipline 5 in de noodplanning

 1. 1. Discipline 5 in de rampenplanning Marc van Daele communicatieambtenaar gemeente Zwijndrecht
 2. 2. Discipline 5 - opdracht <ul><li>Waarschuwen van de bevolking </li></ul><ul><li>Informeren van de betrokken bevolking over het verloop van het incident </li></ul><ul><li>Informeren van de betrokken bevolking over de maatregelen van de overheid </li></ul><ul><li>Informeren van de bevolking in het algemeen </li></ul><ul><li>NADIEN: informeren van de betrokken bevolking over de terugkeer naar de normale situatie </li></ul>
 3. 3. Waarschuwen van de bevolking <ul><li>Bevolking ter plaatse </li></ul><ul><ul><li>wat is er gebeurd? </li></ul></ul><ul><ul><li>te nemen veiligheidsmaatregelen </li></ul></ul><ul><ul><li>hoe kan men hulp aanvragen </li></ul></ul><ul><li>Familieleden </li></ul><ul><ul><li>situatie van de slachtoffers </li></ul></ul><ul><li>Bevolking in het algemeen </li></ul><ul><ul><li>aard van de ramp </li></ul></ul><ul><ul><li>verloop van de hulpverlening </li></ul></ul><ul><ul><li>verkeersmaatregelen </li></ul></ul>
 4. 4. Plaats van de communicatieambtenaar D1 brandweer- commandant Coördinatie gouverneur burgemeester Ambtenaar noodplanning D5 communicatie D4 logistieke hulp D3 officier politie D2 medische hulp CCGem
 5. 5. Plaats van D5 <ul><li>in het CCgem </li></ul><ul><li>bij CPops </li></ul><ul><li>Medewerkers nabij CCgem voor redactie/website/teletekst </li></ul><ul><li>Callcenter nabij CCgem </li></ul>
 6. 6. D5 en de media <ul><li>element van de rampenbestrijding </li></ul><ul><li>correcte informatie </li></ul><ul><li>communicatie met beoogd effect </li></ul><ul><li>mediadruk weghalen van CCgem en CPops </li></ul><ul><li>bewaking van de info in de media </li></ul><ul><li>gebruik van de media voor gestuurde info </li></ul><ul><li>check van gestuurde info in de media </li></ul>
 7. 7. Mediadruk <ul><li>Communicatieambtenaar </li></ul><ul><li>Verzamelen info uit CCgem en CPops </li></ul><ul><li>Altijd correcte info </li></ul><ul><li>Trager en met aansprakelijkheid </li></ul><ul><li>Media </li></ul><ul><li>Verzamelt info uit D5, maar ook eigen nieuwsgaring </li></ul><ul><li>Info niet altijd gecheckt </li></ul><ul><li>Info snel en vluchtig </li></ul>
 8. 8. In de praktijk - de pers <ul><li>Correcte informatie over het gebeuren en over de toestand  pers </li></ul><ul><li>Persbericht indien mogelijk voor het radio- of tv-nieuws </li></ul><ul><li>Alleen gecheckte informatie naar de pers </li></ul><ul><li>Hoe meer informatie vanuit CCgem, hoe minder ongecontroleerde nieuwsgaring op straat </li></ul>
 9. 9. In de praktijk - info voor de betrokken bevolking <ul><li>Wat is er gebeurd? </li></ul><ul><li>Wat is de overheid aan het doen? </li></ul><ul><li>Hoe geraken de mensen aan wat ze nodig hebben? </li></ul><ul><li>Waar is er opvang? </li></ul><ul><li>Waar vinden ze meer info? </li></ul>
 10. 10. Info voor de betrokken bevolking - middelen <ul><li>Teletekst (basisinfo + verwijzing) </li></ul><ul><li>PA politie (basisinfo + verwijzing) </li></ul><ul><li>CIN ProvAnt (basisinfo + verwijzing) </li></ul><ul><li>Gemeentelijke website (volledige info) </li></ul><ul><li>Media (radio & lokale televisie) </li></ul><ul><li>Callcenter (aangepaste info) </li></ul>
 11. 11. Info voor de familieleden <ul><li>Wat is er gebeurd? </li></ul><ul><li>Wie is er slachtoffer? </li></ul><ul><li>Waar kan men terecht voor informatie over specifieke personen? </li></ul>
 12. 12. Info voor de familieleden - middelen <ul><li>Teletekst (basisinfo + verwijzing) </li></ul><ul><li>Website (basisinfo + verwijzing) </li></ul><ul><li>Callcenter (aangepaste info) </li></ul>
 13. 13. Info voor de bevolking in het algemeen <ul><li>Wat is er gebeurd? </li></ul><ul><li>Hoe komt het? ( ≠ wie is verantwoordelijk) </li></ul><ul><li>Wat doet de overheid? </li></ul><ul><li>Verkeersmaatregelen </li></ul>
 14. 14. Info voor de bevolking in het algemeen - middelen <ul><li>Website </li></ul><ul><li>Media </li></ul><ul><li>Verkeerscentrum </li></ul>
 15. 15. Doelgroepen <ul><li>Bevolkingsgroepen </li></ul><ul><ul><li>kinderen, anderstaligen, personen met een handicap, analfabeten </li></ul></ul><ul><li>Beroep </li></ul><ul><ul><li>landbouwers, apothekers, huisartsen, werkgevers </li></ul></ul><ul><li>Intermediairen </li></ul><ul><ul><li>milieubewegingen, beroepsverenigingen, jeugdbewegingen </li></ul></ul>
 16. 16. Geloofwaardige communicatie
 17. 17. Geloofwaardige communicatie <ul><li>transparantie en eerlijkheid </li></ul><ul><li>eenheid in woordvoering </li></ul><ul><li>ieder spreekt voor zijn eigen bevoegdheden </li></ul><ul><li>voorzichtigheid </li></ul><ul><li>respect </li></ul><ul><li>juistheid </li></ul>
 18. 18. Rol van de communicatieambtenaar Pers Bevolking CCGem D5
 19. 19. Rol van de burgemeester in D5 Bevolking CCGem Pers D5 Burgemeester
 20. 20. Infrastructuur voor D5 <ul><li>informatiecentrum (met D2) en perscentrum (hoeveel lijnen?) </li></ul><ul><li>laptop, internetverbinding </li></ul><ul><li>telefoons (gsm en vaste lijn), gsm-adapter, G3-toegang? </li></ul><ul><li>radio en televisie voor opvolging media </li></ul>
 21. 21. Uitdagingen voor D5 <ul><li>De voorbereiding </li></ul><ul><ul><li>Misvatting: &quot;Bij ons kan niet veel gebeuren&quot; </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In kleine landelijke gemeenten gebeuren de dingen minder vaak, niet minder ernstig </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rampenplanning is onzichtbaar </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Maak ze zichtbaar (oefeningen - folder -infoblad) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Er zijn teveel andere prioriteiten </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>De prioriteiten veranderen tijdens een incident wanneer er een camera op je gericht staat. </li></ul></ul></ul>
 22. 22. Uitdagingen voor D5 <ul><li>De excuses van de communicatieambtenaar </li></ul><ul><ul><li>Er wordt allerlei van ons verwacht maar we krijgen geen opleiding. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ik heb daar geen tijd voor. </li></ul></ul><ul><ul><li>We zijn nog niet in orde met de veiligheidscel en het NIP. </li></ul></ul>
 23. 23. Uitdagingen voor D5 <ul><li>De verwittiging </li></ul><ul><ul><li>Wie verwittigt de communicatieambtenaar? </li></ul></ul><ul><ul><li>Ook wanneer er geen gemeentelijke fase is? </li></ul></ul>
 24. 24. Uitdagingen voor D5 <ul><li>Tijdens het incident </li></ul><ul><ul><li>Alle aandacht naar bestrijding van het incident en hulpoperaties </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>D5 is een element van de bestrijding </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Onduidelijke afspraken over omgang met de pers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>burgemeester is een vertrouwd aanspreekpunt maar moet de bestrijding coördineren  taakverdeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>brandweermannen hebben spannende info </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>men interviewt graag de man in de straat </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Trage goedkeuringen van info voor pers </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>oefenen en opbouwen van vertrouwen </li></ul></ul></ul>
 25. 25. Uitdagingen voor D5 <ul><li>De journalist is niet de gebruikelijke lokale correspondent. </li></ul><ul><li>De journalist gaat overal op zoek naar informatie. </li></ul><ul><li>De journalist is niet erg geïnteresseerd in het CCgem maar wil beelden en beleving. </li></ul><ul><li>Journalisten hebben verschillende timing. </li></ul><ul><li>De communicatieambtenaar kan het niet alleen. </li></ul>

×