Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015

PREMENY HRADU
ETAPY NOVODOBEJ OBNOVY HRADU ĽUPČA V ROKOCH 2002 AŽ 2014
„Zachráňme dedičstvo našich predkov“
Spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s., ktorá je majiteľom hradu, zabezpečuje od
jeho nadobudnutia postupnú obnovu tak, aby sa vrátil lesk a sláva hradu.
Obnova hradu prebieha od roku 2002, postupne od opravy striech, cez opravy
fortifikačného systému (hradby, brány a bašty), obnovu Gizelinho paláca, opravu
kamenných dlažieb na dolnom nádvorí, pamiatkovej obnovy kaplnky a najvyššieho
poschodia Rubigallovej veže.
2002
PREMENY HRADU
STRECHA
Pôvodný stav 12.6.2003 Pôvodný stav 20.6.2003
Montáž Ti+Zn 28.10.2003 Dodatočné úpravy 26.05.2004
21.10.2003 Po ukončení 1.12.2003
2004
PREMENY HRADU
BUDOVA NEOGOTIKY
26.4.2005
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
16.5.2005 4.4.2005
12.6.2003
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
PREMENY HRADU
SEVERNÁ ČASŤ
DOLNÉHO NÁDVORIA
Pôvodný stav 12.6.2007
21.9.2009
PREMENY HRADU
OBNOVA BUDOV NÁDVORIA
31.8.2007
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
4.10.2007 26.8.2008
25.6.2007 31.7.2008
PREMENY HRADU
DELOVÁ VEŽA, KAPLNKA
3.10.2008
7.9.2013
22.7.2008
Obnova stropných trámov 3.10.2008
12.2.2009
PREMENY HRADU
FASÁDY
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
26.08.2014
Po ukončení 7.11.2014
PREMENY HRADU
RUBIGALLOVÁ VEŽA
2011
2012
PREMENY HRADU
DOLNÉ NÁDVORIE
V ZÁPADNEJ ČASTI HRADU
15.09.2010
09.11.2010
15.09.2010
15.09.201009.11.2010
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
Pôvodný stav 28.03.2006
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
PREMENY HRADU
HRADNÝ EXTERIÉR
Po ukončení 7.9.2013Pôvodný stav 16.10.2012
Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015
PREMENY HRADU
OSVETLENIE
Rok 2008
06.07.2010
Návštevné hodiny
JÚL – AUGUST
denne, okrem pondelka: od 10.00 hod. do 15.30 hod.
SEPTEMBER – JÚN
návštevu hradu je nevyhnutné vopred dohodnúť prostredníctvom kontaktov 1 deň vopred
(telefonicky v pracovnom čase pondelok-piatok od 7:30 do 16:00 hod).
telefónne číslo: 048/ 418 74 29
mobil: 0911 580 164
e-mail: info@hradlupca.sk
1 of 47

Prezentácia obnova hradu Ľupča August 2015