Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

українська мова 9 клас

1,489 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

українська мова 9 клас

 1. 1. Українська мова 9 клас
 2. 2. На уроці треба:  Не просто слухати, а … (чути).  Не просто дивитися, а … (бачити).  Не просто відповідати, а … (міркувати).
 3. 3. Словниковий диктант  (Сч, Щ)а(с, ст)ливий, прагн(и, е)мо, ю(нн, н)ість, автор(е, и)тет, к(и, е)рманич, о(пп, п)онент, атмо(з, с)фера, (К,к)и(ї, є)во/(м, М)огилянський коле(ґ, г)іум, здоро(в'я, вя), обо(в'я, вя)(з, с)ково, обмеж(и, е)на, кра(ї, є)види, б(и, е)нте(ш, ж)ить, па(сс, с)ажири, різно/барвні, буйно/тра(вя, в'я), (в'ю, вю)нилася, Пари(жем, жом), не/на/роком, а(дю, д'ю)тант, мистецтво/знавець, арх(и, і)т(и, е)ктура.
 4. 4. Словниковий диктант  Щасливий, прагнемо, юність, авторитет, керманич, опонент, атмосфера, КиєвоМогилянський колегіум, здоров'я, обов'язково, обмежена, краєвиди, бентежить, пасажири, різнобарвні, буйнотрав'я, в'юнилася, Парижем, ненароком, ад'ютант, мистецтвознавець, архітектура.
 5. 5. Складнопідрядні речення з підрядними з’ясувальними
 6. 6. «Ти знаєш, що ти – людина?» В. Симоненко
 7. 7.  Поглибити знання про СПР;  розглянути особливості побудови СПР з підрядними з’ясувальними;  практично застосовувати такі речення у мовленні.
 8. 8. 1. 2. 3. Що називається складнопідрядним реченням? За допомогою чого пов'язані прості речення в складному? З яким видом підрядних речень ви ознайомлені? Розкажіть про них.
 9. 9. Гра «Четверте зайве» І ряд 1)Таке життя поведеш, який порядок у себе заведеш. 2)Люди кажуть, що очі – то дзеркало душі. 3)Не той вчений, що читає… 4)Така бесіда, який розум. ІІ ряд 1)Неробство – ковадло, на якому куються всі гріхи. 2)Таке коріння, яке й насіння. 3)Що посієш, те й пожнеш. 4)Таке життя буде, які люди. ІІІ ряд 1)Знає, що не правий, і не кається. 2)Така розмовонька, яка головонька. 3)Бійся не того собаки, що гавкає... 4)Такі порядки, який народ.
 10. 10. І ряд: Люди кажуть, що очі – то дзеркало душі. ІІ ряд: Що посієш, те й пожнеш. ІІІ ряд: Знає, що не правий, і не кається. Дати відповіді на питання. 1)Знайти головне і залежне речення у даних СПР. 2)З’ясувати місце підрядної частини щодо головної у СПР. 3)Чим з’єднані частини СПР? 4)Що пояснює підрядна частина у головній? 5)На яке питання відповідає підрядна частина СПР? 6)Накресліть схему СПР.
 11. 11. Перевірте! І ряд. Люди кажуть, що очі – то дзеркало душі. що? , що . ІІ ряд. Що посієш, те й пожнеш. що? що , те ІІІ ряд. Знає, що не правий, і не кається. що? , що , . .
 12. 12. СПР з’ясувальне – це таке складне речення, у якому підрядна частина з’ясовує, роз’яснює зміст одного зі слів головної частини, вираженого дієсловом, прикметником, прислівником. Питання непрямих відмінків: КОГО? ЧОГО? КОМУ? ЧОМУ? КОГО? ЩО? КИМ? ЧИМ? НА КОМУ? НА ЧОМУ? , . , Сполучники: що, як, щоб, мов, ніби, наче, неначе тощо . , , . Вказ. сл. , Сполучні слова: хто, який, чий, котрий, де, куди, коли тощо. .
 13. 13. Найчастіше підрядні з'ясувальні залежать від дієслів із значенням: — мовлення (говорити, казати, розповідати, повідомити, запитати, пояснити, нагадати тощо); — мислення (думати, передбачати, упевнитися, згадувати, розуміти тощо); — відчуття, сприймання (бачити, помічати, чути, відчувати, пишатися, бажати тощо).
 14. 14. Підрядні з'ясувальні речення можуть залежати - від прислівників (відомо, зрозуміло, видно, треба, жаль тощо), - від прикметників та дієприкметників (певен, радий, задоволений, переконаний тощо).
 15. 15. І ряд Кожна людина прагне, щоб ІІ ряд Ми знаємо, що ІІІ ряд Тож пам’ятаймо, що
 16. 16. І варіант: Т. Шевченко радив: «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». ІІ варіант: «Людина – коваль свого щастя», - наголошував відомий мандрівний філософ Г. Сковорода.
 17. 17. Перевірте! І варіант: Т. Шевченко радив: «І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь». Шевченко радив, ЩОБ і чужому навчались, і свого не цурались. що? , щоб ІІ варіант: «Людина – коваль свого щастя», - наголошував відомий мандрівний філософ Г. Сковорода. Відомий мандрівний філософ Г. Сковорода наголошував, ЩО людина – коваль свого щастя. що? , що .
 18. 18. Поезії чарівне слово Працюючи в групах, доберіть потрібний сполучник або сполучне слово з дужок, щоб зберегти риму та зміст у поезіях. Уже рука моя вітрила нап'яла, А ще не знає ум, (що, як, куди, де) його нестиме Повітря свіжого дихання незбориме, Як повів мужнього орлиного крила. М. Рильський
 19. 19. Поезії чарівне слово Землі своєї зелень та блакить Любив я серцем, і на схилі віку Хотів про те правдиво повістить, (як, що, де, мов) бачив, чув, щоб краплю невелику Явити дітям... М. Рильський
 20. 20. Поезії чарівне слово І стежив я, і я веснів: Акордились планети. Навік я взнав, (де, що, як, мов) Ти не Гнів, — Лиш Сонячні Кларнети. П. Тичина
 21. 21.   ТАК – 1 НІ - 0 1. СПР з’ясувальне – це таке складне речення, у якому підрядна частина з’ясовує, роз’яснює зміст одного зі слів головної частини, вираженого дієсловом, прикметником, прислівником. 2. Підрядне речення у СПР з’ясувальному завжди стоїть після головного. 3. Частини СПР з’ясувального з’єднуються за підрядних сполучників, сполучних слів, інтонації. допомогою 4. Вказівні слова у СПР з’ясувальному стоять у підрядній частині. 5. Частини СПР з’ясувального рівноправні. 6. У СПР з’ясувальному розділовий знак тільки кома.
 22. 22. Код
 23. 23. Тож пам’ятаймо, що треба бути мудрим і обачним, не гаяти даремно свій щодень і залишатися ЛЮДИНОЮ! Всі розуміють, як це складно. Кожна людина прагне, щоб в неї було все гідним подиву, наслідування. Не можна пережити все ще раз, переписуючи заново. Народна мудрість говорить, що життя прожити – не поле перейти. 1. 4. що? , що , . чого? , щоб 2. . 5. . що? , що 3. ! що? , як .
 24. 24. Перевірте! Народна мудрість говорить, що життя прожити – не поле перейти. Кожна людина прагне, щоб в неї було все гідним подиву, наслідування. Всі розуміють, як це складно. Не можна пережити все ще раз, переписуючи заново. Тож пам’ятаймо, що треба бути мудрим і обачним, не гаяти даремно свій щодень і залишатися ЛЮДИНОЮ!
 25. 25. Домашнє завдання § 11 опрацювати правила ст.87-88. Написати твір-мініатюру на тему «Що треба зробити, щоб досягти своєї мети у житті?»

×