Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Taller impulsar

726 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Taller impulsar

 1. 1. Taller pràctic:com impulsar la meva empresa a través de la premsa Aureli Vázquez Periodista i co-fundador de Bcn press
 2. 2. Ser notícia a la premsa téavantatges… ➡ Notorietat ➡ “Publicitat” ➡ Credibilitat ➡ Atracció de nous clients (= vendes)
 3. 3. … I pot tenir inconvenients ➡ Missatges erronis o malinterpretats pel/la periodista ➡ Informacions que acaben sortint i que no volíem compartir (poc habitual en pimes)
 4. 4. Algunes coses que hem de sabersobre la feina dels periodistes... ➡Poden rebre 100 mails en un sol dia (73 notes de premsa al dia, segons estudi Torres & Carrera) ➡Arriben a escriure fins a 10 temes diferents en una jornada ➡No tenen coneixements tècnics del 90% dels temes sobre els quals escriuen ➡Perfil habitual: dona, menor de 30 anys. ➡Jornades intenses i prolongades, però molt mal remunerats
 5. 5. Què és notícia? ➡ No confondre informació amb notícia: la notícia presuposa rellevància social, novetat, peculiaritat, afectació (massiva o d’un col·lectiu determinat)… ➡ Una pime també pot ser notícia? Sí, sempre que compleixi els requisits esmentats.
 6. 6. Cal distingir targets!Una empresa potser notícia a unmitjà i no ser-ho aun altre.
 7. 7. Una empresa potser notícia a unaàrea geogràfica… ino ser-ho a unaaltra
 8. 8. Escollim bé elsperiodistes!Una empresa potser notícia a unasecció i no ser-ho auna altra…
 9. 9. TOT AIXÒ ENS PORTA A PLANTEJAR- NOS 3 GRANS PREGUNTES: ???
 10. 10. TOT AIXÒ ENS PORTA A PLANTEJAR- NOS 3 GRANS PREGUNTES: ??? ➡ Com escollim els mitjans adequats? ➡ Com arribem als periodistes idonis? ➡ I, sobretot… com ens comuniquem amb ells de forma òptima?
 11. 11. COM ESCOLLIM ELS MITJANS ADEQUATS?➡ Àrea geogràfica: a qui volem dirigir el nostre missatge? (pensem que segmentar sempre té avantatges i inconvenients)➡ Perfil del lector: coincideix amb el nostre potencial client?➡ Idioma: ens condiciona? (per exemple, català, euskera, gallec…)➡ Ideologia política: ens interessa significar-nos especialment?
 12. 12. COM ESCOLLIM ELS MITJANS ADEQUATS?➡ Àrea geogràfica: a qui volem dirigir el nostre missatge? DAVANT EL DUBTE... (pensem que segmentar sempre té avantatges i inconvenients)➡ TOTS ELS IMPACTES Perfil del lector: coincideix amb el nostre potencial client?➡ Idioma: ens condiciona? (per exemple, català, euskera, gallec…)➡ SUMEN! especialment? Ideologia política: ens interessa significar-nos
 13. 13. COM ARRIBEM ALSPERIODISTES IDONIS?
 14. 14. COM ARRIBEM ALS PERIODISTES IDONIS?➡ Importància vital d’una bona base de dades.➡ És convenient crear un ‘grup diana’➡ Parem atenció a la feina de cadascun dels periodistes del ‘grup diana’: sobre quins temes escriuen? Tenen espai? (exemple 20 minutos)
 15. 15. COM ENS COMUNIQUEM AMB ELS/LES PERIODISTES? 3 vies d’accés als periodistes: ‣ Personalment ‣ A través d’agències de premsa ‣ Opcions low cost
 16. 16. VIA D’ACCÉS 1: PERSONALMENT Avantatges: ‣ No requereix pressupost Inconvenients : ‣ Dispersió: gran inversió de temps i energies ‣ Desconeixement de la rutina periodística ‣ Desconeixement de les normes de redacció
 17. 17. VIA D’ACCÉS 2 : AGÈNCIA DE PREMSA Avantatges: ‣ Estalvi de temps ‣ Facilitat d’accés als periodistes ‣ S’acostumen a obtenir bons ‘impactes’ en premsa ‣ Bon seguiment dels resultats (clipping)
 18. 18. VIA D’ACCÉS 2 : AGÈNCIA DE PREMSA Inconvenients: ‣ Requereix pressupost, no sempre disponible (fórmula del fee mensual). ‣ De vegades el ROI no justifica aquesta via (petit comerç de barri, per ex.) ‣ Dificultat d’escollir una proveïdor fiable.
 19. 19. VIA D’ACCÉS 3: OPCIONS ‘LOW COST’ Què son? Plataformes que permeten enviar notes de premsa directament als periodistes, sense intermediaris. Important! No confondre amb les webs que es limiten a ‘penjar’ la notícia o compartir-la amb ‘subscriptors’
 20. 20. VIA D’ACCÉS 3: OPCIONS ‘LOW COST’ Avantatges: ‣Estalvi de temps ‣Facilitat d’accés als periodistes ‣Pressupostos mínims (ROI fàcilment justificable) ‣Bona capacitat de segmentació ‣S’acostuma a tenir bons resultats
 21. 21. VIA D’ACCÉS 3: OPCIONS ‘LOW COST’ Inconvenients: ‣Absència de planificació estratègica ‣Clipping a banda
 22. 22. ALGUNS ERRORS HABITUALS EN LA COMUNICACIÓ AMB PERIODISTES‣ No tenir una nota de premsa (i, ‣ Limitar-se a enviar un mail (per defecte) preferentment, també dossier de premsa) ‣ No tenir en compte l’horari dels‣ Fer faltes d’ortografia a la nota de premsa periodistes‣ Confondre la notícia amb un comunicat ‣ Estar desinformats sobre la seva comercial o ‘catàleg de venda’ especialitat‣ Donar informacions falses o xifres ‣ Convocar rodes de premsa per a inflades comunicacions que no ho requereixen‣ No documentar la informació que es dóna ‣ Voler comprar un periodista‣ Sotmetre el/la periodista a una ‣ Intentar ‘validar’ l’article abans que es ‘persecució’ (per excés) publiqui
 23. 23. DECÀLEG EASYPRESS.ES PER REDACTAR UNA BONA NOTA DE PREMSA:
 24. 24. DECÀLEG EASYPRESS.ES PER REDACTAR UNA BONA NOTA DE PREMSA:1. Pensa en l’interès dels lectors i en 7. Evita el to publicitari. Recorda que la captar l’atenció del periodista. nota ha de ser d’interès per al públic, i no només per a la teva empresa.2. Sigues clar, concís i directe. 8. Prioritza: és preferible transmetre pocs3. Evita uilitzat frases subordinades o missatges però de forma clara. massa llargues 9. No sobrepassis les dues pàgines de4. Rellegeix la nota abans d’enviar-la i word.. assegura’t que s’entén amb claredat. 10.Utilitza la fórmula de Subjecte + Verb +5. Tingues cura de l’ortografia. Predicat.6. Sigues concret: aporta dades i informacions precises que reforcin el contingut.
 25. 25. CURSO PRÁCTICO DE RELACIONES CON LA PRENSA
 26. 26. CASOS PRÀCTICS
 27. 27. Cas pràctic 1:Parlem clar?
 28. 28. Cas pràctic 2:Nota de premsa... o catàleg publicitari?
 29. 29. Cas pràctic 3:Una proposta original
 30. 30. Cas pràctic 4:Oportunista... però efectiu
 31. 31. Moltes Gràcies! Aureli VázquezPeriodista i co-fundador de Bcn press avazquez@bcnpress.com

×