Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ortografia (la x i els dígrafs ix, tx i ig)

17,560 views

Published on

Usar correctament la x i els dígrafs ix, tx i ig

 • Be the first to comment

Ortografia (la x i els dígrafs ix, tx i ig)

 1. 1. X i dígrafs ix -tx- igX i dígrafs ix -tx- ig
 2. 2. La XLa X • S’escriu x: • A principi de paraula • Darrera de consonant • Darrera de -i • Darrera de -u que formi part d’un diftong • Si sona com taxi o examen: sempre s’escriu x tant si és entre vocals, vocal i consonant o a final de paraula.
 3. 3. XXocolataocolata xxumetumet
 4. 4. GroGronxnxadorador PlaPlanxnxaa
 5. 5. PePeixix CoCoixixíí
 6. 6. DisDisbabauxuxaa
 7. 7. TaTaxxi Mei Mexxicàicà
 8. 8. Els dígrafs -ix -tx -igEls dígrafs -ix -tx -ig • S’escriu -ix: • Darrera de les vocals següents: a, e, o, u. Si sona com caixa.
 9. 9. CaCaixixa Brua Bruixixaa
 10. 10. • S’escriu -tx: • A final de paraula quan els seus derivats tenen -tx. • Enmig de paraula • A principi de paraula.
 11. 11. CoCotxtxe Due Dutxtxaa
 12. 12. • S’escriu -ig: • A final de paraula si trobem j o g o tg/tj en els derivats.
 13. 13. LleLleigig PassePasseigig
 14. 14. DictatDictat
 15. 15. 11
 16. 16. 22
 17. 17. 33
 18. 18. 44
 19. 19. 55
 20. 20. 66
 21. 21. 77
 22. 22. 88
 23. 23. 99
 24. 24. 1010
 25. 25. 1111
 26. 26. 1212
 27. 27. 1313
 28. 28. 1414
 29. 29. 1515
 30. 30. Corregim el dictatCorregim el dictat
 31. 31. O amb C o amb QULa S: sorda i sonora Les majúscules i l’apòstrof Treballem la R Paraules amb G/J Amb B o amb V?

×