Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PROJECTE DE GESTIÓAUTÒNOMA PROFESSIONAL INCENTIVADA (GAPI) A  L’ATENCIÓ PRIMÀRIA       Dra Laura Sebastián Montal ...
RESULTATS ANY 2010* (I)           ACTIVITAT ASSISTENCIAL              2008    2009     2010...
RESULTATS ANY 2010 (II)      ACCESSIBILITAT            Mitjana demora               (dies)...
RESULTATS ANY 2010* (III)   UTILIZACIÓ DE PRODUCTES INTERMEDIS          2008      2009      2010  ...
RESULTATS ANY 2010 (IV) INDICADORS QUALITATIUS DE FARMÀCIA         2008   2009   2010  Diferència  Novetats...
RESULTATS QVP-35• Millora de la satisfacció dels professionals (Qüestionari QVP-35):              GAPI  CA...
RESULTATS ANY 2010 (I) ACTIVITAT ASSISTENCIAL GENER-DESEMBRE        Visites presencials  Visites no presencials G...
RESULTATS ANY 2010 (II)    UTILIZACIÓ DE PRODUCTES INTERMEDIS         GENER-DESEMBRE       Analítiques  ...
RESULTATS ANY 2010 (III)INDICADORS ASSISTENCIALS DESEMBRE 2010 (I)            OBJECTIUS  RESULTATS      ...
RESULTATS ANY 2010 (IV)INDICADORS ASSISTENCIALS DESEMBRE 2010 (II)               OBJECTIUS  RESULTATS   ...
RESULTATS GENER 2010-11ANALÍTIQUES          2010   2011  diferència   %gener             1.171 ...
RESULTATS GEN- ABRIL 2010-11 ANALÍTIQUES         2010    2011  diferència    % Abril (nºpeticions)   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Resultats GAPI 2010

620 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resultats GAPI 2010

 1. 1. PROJECTE DE GESTIÓAUTÒNOMA PROFESSIONAL INCENTIVADA (GAPI) A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA Dra Laura Sebastián Montal Gerent GesClínic
 2. 2. RESULTATS ANY 2010* (I) ACTIVITAT ASSISTENCIAL 2008 2009 2010 Diferència 2008-2010 Població atesa 70.62% 71.05% 72,14% +1,52% Visites 29.485 25.402 24222 -17,8% Visites no 492 2414 7325 +1388% presencialsIncrement del 1,52% població atesa, disminució del17,8% de visites, augment del 1388% d’atenció no presencial.*Dades corresponents als 6 metges que van iniciar al 2008 per tal de fer-ho comparable
 3. 3. RESULTATS ANY 2010 (II) ACCESSIBILITAT Mitjana demora (dies) 2010 1,4 2008 5,8 -4,4 Diferència -76%Reducció de la demora de visita (5,8 a 1,4 dies).
 4. 4. RESULTATS ANY 2010* (III) UTILIZACIÓ DE PRODUCTES INTERMEDIS 2008 2009 2010 Diferència -669 Analítiques 3.267 2612 2.598 -20% Proves 277 d’imatge 1.292 1.117 1.015 -21%Reducció del 20% d’analítiques i del 21% de provesd’imatge sol·licitades.*Dades corresponents als 6 metges que van iniciar al 2008 per tal de fer-ho comparable
 5. 5. RESULTATS ANY 2010 (IV) INDICADORS QUALITATIUS DE FARMÀCIA 2008 2009 2010 Diferència Novetats terapèutiques 2,13% 1,77% 1,23% -42% (1,3%) EFG (39%) 38,4% 40,3% 44,4% +15%Disminució del 42% de prescripció de novetatsterapèutiques, augment del 15% dutilització demedicaments genèrics (total 44,4%).
 6. 6. RESULTATS QVP-35• Millora de la satisfacció dels professionals (Qüestionari QVP-35): GAPI CAPSE CAPSE ICS 2009 2005 2007 2009 Suport directiu 7,06 6,05 6,09 5,9 Demandes lloc de feina 4,78 5,66 5,77 6,1 Motivació intrínsica 8,41 7,93 8,02 7,8 Qualitat de vida al lloc 6,7 6,11 6,28 6,0 de treball• Participació activa en la tutorització de residents (6 MF són tutors) i en projectes d’investigació
 7. 7. RESULTATS ANY 2010 (I) ACTIVITAT ASSISTENCIAL GENER-DESEMBRE Visites presencials Visites no presencials GAPI 36.370 10.998 NO GAPI 37.648 6.296 -1.278 +4.702 Diferència -3,4% +42,7%El grup GAPI ha realitzat un 3,4% menys de visitespresencials i un 42,7% més de no presencials i a més haatés a un 17,3% més de la població assignada (1.874pacients) respecte a la resta de l’equip.
 8. 8. RESULTATS ANY 2010 (II) UTILIZACIÓ DE PRODUCTES INTERMEDIS GENER-DESEMBRE Analítiques Proves imatge Altres exploracionsGAPI 74.538 € 80.828 € 39.798 €NO GAPI 107.065 € 124.278 € 44.421 € -32.527 € -43.450 € -4.623 €Diferència -30,4% -34,9% -10,5%La despesa en productes intermedis és significativamentmenor al grup GAPI respecte a la resta de l’equip delCAP, havent atés a 1.874 pacients més.
 9. 9. RESULTATS ANY 2010 (III)INDICADORS ASSISTENCIALS DESEMBRE 2010 (I) OBJECTIUS RESULTATS CatSalut GAPI Prevalença HTA >17% 18,1% Bon control HTA >40% 55% Prevalença DM-2 >6% 6% Bon control DM-2 >60% 66% Registre risc CV >70% 73% Cribatge consum >60% 72% enòlic
 10. 10. RESULTATS ANY 2010 (IV)INDICADORS ASSISTENCIALS DESEMBRE 2010 (II) OBJECTIUS RESULTATS CatSalut GAPI Prevalença cardiopatia >2% 3% isquèmica (CI) Antiagregació en CI >85% 97% Cribatge retinopatia >60% 85% diabètica Percentatge exfumadors >5% 31%El compliment dels indicadors assistencials ha estatsuperior al grup GAPI respecte a la resta del equip delCAP.
 11. 11. RESULTATS GENER 2010-11ANALÍTIQUES 2010 2011 diferència %gener 1.171 967 -204 -17,42%despesa 27.996 14.867 -13.129 -46,90%PROD. INTERMEDISdespesa 34.472 21.951 -12.521 -36,32%TIRES REACTIVESPacientsamb tiresdespesa gener 6.569 5.925 -644 -9,80%POBLACIÓ ATESAPacients 5.359 6.613 1.254 23,40%atesosAGENDA URGÈNCIESPacients visitats a agenda 1.045 571 -474 -54,74%urgències
 12. 12. RESULTATS GEN- ABRIL 2010-11 ANALÍTIQUES 2010 2011 diferència % Abril (nºpeticions) 3.769 2.752 -1017 -26,98% Despesa (euros) 103.007 43.969 -59.038 -57,31% PROD. INTERMEDIS Despesa (euros) 109.667 56.411 -53.156 -48,51% TIRES REACTIVES Pacients amb tires 27.963 25.515 -2448 -8,76% despesa abril (euros) POBLACIÓ ATESA Pacients 15.992 16.049 57 0,36% atesos DMA euros 2.441.360 2.161.571 -278.761 -11,42%

×