Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP

496 views

Published on

Adam Piotr Zając Federacja Kółeczkowa: Jak promować ideę uniwersalnego projektowania w praktyce?

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

11.2013 Federacja Kółeczkowa X MFIP

 1. 1. Wszystko, co chcielibyście wiedzieć o ciałach dialogu, ale boicie się zapytać Adriana Sałak, Patrycja Dołowy, Jakub Radzewicz, Adam Piotr Zając, Piotr Todys Forum współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 2. 2. Federacja Kółeczkowa: Jak promować ideę uniwersalnego projektowania w praktyce? Adam Piotr Zając Federacja Kółeczkowa, Stowarzyszenie SISKOM
 3. 3. O czym powiemy? • • • • • Co to jest uniwersalne projektowanie? Idea federacji Jak działamy? Dlaczego działamy razem? Czego się nauczyliśmy?
 4. 4. Dla kogo miasto?
 5. 5. Uniwersalne projektowanie- co to? Podejście do procesu projektowania starające się zapewnić się możliwość korzystania z obiektów oraz przedmiotów możliwie najszerszej grupie użytkowników. Uniwersalne projektowanie to nie rozwiązania przeznaczone dla konkretnej grupy użytkowników, lecz dostępne dla wszystkich. Błaszak, Przybylski (2010) Projektowanie dla wszystkich koncentruje się na szeroko rozumianej różnorodności człowieka i w tym sensie ma uniwersalny charakter nikt nie podlega wykluczeniu, a korzyść odnosi każdy użytkownik przestrzeni publicznej Norweskie Ministerstwo Środowiska (2007) Uniwersalne projektowanie to projektowanie produktów oraz otoczenia tak, aby były one dostępne dla wszystkich ludzi, w największym możliwym stopniu, bez potrzeby adaptacji bądź wyspecjalizowanego projektowania
 6. 6. Projektowanie dla osób z niepełnosprawnością Historyczna ewolucja w adaptowaniu otoczenia do możliwości osób z ograniczoną sprawnością ruchową: 1. Tworzenie wydzielonych enklaw, 2. Wyznaczanie określonych stref 3. Równoprawne traktowanie wszystkich użytkowników ze wszelkimi tego założenia „przestrzennymi konsekwencjami”. (Kuryłowicz 2005)
 7. 7. Warszawska Mapa Barier • Projekt SISKOM • Prawie 3 lata działań • Wiele organizacji działających równolegle • Działajmy razem, połączmy siły!
 8. 8. Partnerzy Warszawskiej Mapy Barier
 9. 9. Dzieje się!
 10. 10. Idea Federacji • Skoro się zgadzamy, to dlaczego nie działać razem? • Co chcemy uzyskać? Co możemy uzyskać? • Jaka ma być wartość dodana ściślejszej współpracy? • Co jesteśmy w stanie zrobić? • Jak mamy mówić jednym głosem, ale zaraz szanować swoją autonomię?
 11. 11. Idea Federacji – ciąg dalszy • Federacja Kółeczkowa jest otwartym ruchem stworzonym przez Fundacje, Stowarzyszenia i Mieszkańców Warszawy, którym bliska jest idea uniwersalnego projektowania miasta. Nazwa wywodzi się od sposobu poruszania się osób, które czują się częściowo wykluczone z prawa do swobodnego korzystania z przestrzeni miejskiej. (źródło: manifest Federacji).
 12. 12. Dlaczego Federacja? • Luźna współpraca • Mówimy jednym głosem tam gdzie się zgadzamy • Otwieramy się na instytucje publiczne i przekonywanie do konkretnych działań • Połączyły nas kółeczka – przyświeca nam pewna idea
 13. 13. Federacja Kółeczkowa • SISKOM, TPSW, ZM, TUS, Fundacja MAMA, Towarzystwo Inicjatyw Kobiecych • Spotkania dyskusyjne raz w miesiącu – sposób wymiany informacji • Wspólne działania, m. in audyty • 10 postulatów i manifest • Ciało doradcze • Zabieganie o konkretne zmiany
 14. 14. Zróbmy z Rozdroża Plac!
 15. 15. Porozmawiajmy o standardach! • Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych • Naczelnik Wydziału Estetyki m. st. Warszawy
 16. 16. Co nas wyróżnia? • Kółka łączą osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach, rodziców przewożących dzieci w wózkach, osoby starsze oraz rowerzystów. (źródło: manifest Federacji). Mówimy także o innych użytkownikach • Mówimy jednym głosem • Działamy od dawna
 17. 17. Szanse • • • • Głos lepiej słyszalny „Gramy do jednej bramki” Możliwość połączenia sił i wzajemnej pomocy. Uczymy się od siebie nawzajem, każdy z nas ma inne potrzeby. • Mówimy jako szeroka koalicja, łączymy różne punkty widzenia.
 18. 18. Zagrożenia • Kto ma być liderem? • Kto ma reprezentować? • Kto powinien wziąć na siebie dodatkowe obowiązki? • „Trzeci etat” • Na jakich działaniach powinniśmy się skupić? • Jak rozwijać naszą współpracę?
 19. 19. Jak działać? • • • • • • • Co chcemy zrobić a co możemy zrobić? Kogo warto zaprosić do współpracy? Delegowanie osób do konkretnych działań Komunikacja i współdziałanie Wspólny, jasno określony cel Plan działań Dużo dobrej woli
 20. 20. Literatura o uniwersalnym projektowaniu • Błaszak Maciej, Łukasz Przybylski (2010) Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. • Kuryłowicz Ewa. 2005. Projektowanie uniwersalne. Uwarunkowania architektoniczne kształtowania otoczenia wybudowanego przyjaznego dla osób niepełnosprawnych. Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. • Norweskie Ministerstwo Środowiska (2007), Projektowanie uniwersalne. Objaśnienie koncepcji. Dostęp 2013/04/01: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/dostepnosc-projektowanie-uniwer/ • The Centre of Universal Design (1997), The principles of universal design, Version 2.0 - 4/1/97. North Carolina State University. Dostęp 2013/04/01 : http://www.ncsu.edu/www/ncsu/design/sod5/cud/about_ud/udprinciple s.htm
 21. 21. Dziękuję za uwagę zajac@siskom.waw.pl twitter.com/adampiotrzajac mapabarier.siskom.waw.pl www.facebook.com/WarszawskaMapaBarier
 22. 22. Dziękujemy za uwagę! ul. Ordynacka 9/11 00-364 Warszawa tel.: (22) 652 22 66 fax: (22) 350 64 40 mazowia@mazowia.org.pl www.mazowia.org.pl Forum współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

×