Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
mapabarier.siskom.waw.plMiasto barier. Bariery architektoniczne na podstawie projektu Warszawska       Mapa Barier ...
mapabarier.siskom.waw.pl   Porządek prezentacji• Wykluczenie przestrzenne jako wykluczenie społeczne• Bariery architek...
mapabarier.siskom.waw.pl   Wykluczenie przestrzenne – Ali       Madanipour• 3 główne wymiary wykluczenia społeczne...
mapabarier.siskom.waw.pl         Jak definiować bariery          architektoniczne?• trudności i przeszkod...
mapabarier.siskom.waw.pl       Kłopoty definicyjne• Elementy wspólne: –  Przeszkody –  Utrudnianie/ograniczanie...
mapabarier.siskom.waw.pl         Proponowana definicja• Każdy obiekt istniejący w przestrzeni publicznej stwarzają...
mapabarier.siskom.waw.plWarszawska Mapa Barier – co to? • Każdy punkt posiada krótki  opis utrudnień, wyświetlany  po kl...
mapabarier.siskom.waw.pl Organizator:Wspierają nas:
mapabarier.siskom.waw.pl       6 kategorii barierPunkty zostały podzielone na 6 kategorii• Skrzyżowanie w znaczny sp...
mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy Przystanek tramwajowy Wspólna Droga
mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy  ulica Ostrobramska (róg Motorowej)
mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy Ulica Tamka / Most Poniatowskiego
mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy Wisłostrada
mapabarier.siskom.waw.plStatystyki zbioru danych       •8% utrudnień to nieobniżone       krawężniki     ...
mapabarier.siskom.waw.pl  Rozmieszczenie punktów na mapie•  Obecnie posiadamy 598  punktów, czyli na każdy  kilomet...
mapabarier.siskom.waw.plRozmieszczenie schodów i kładek
mapabarier.siskom.waw.pl           Wnioski• Zmiana definicji barier architektonicznych w czasie – kto jest wyk...
mapabarier.siskom.waw.pl             Bibliografia• Bariery architektoniczne w: Encyklopedia PWN, dostęp 15 maj...
Dziękuję za uwagę   zajac@siskom.waw.plhttp://mapabarier.siskom.waw.pl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

05.2012 Miasto barier. Bariery architektoniczne na podstawie projektu Wars…

849 views

Published on

Prezentacja z Kongresu Młodej Socjologii 2012 w Krakowie

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

05.2012 Miasto barier. Bariery architektoniczne na podstawie projektu Wars…

 1. 1. mapabarier.siskom.waw.plMiasto barier. Bariery architektoniczne na podstawie projektu Warszawska Mapa Barier Adam Piotr Zając Instytut Socjologii UW, SISKOM
 2. 2. mapabarier.siskom.waw.pl Porządek prezentacji• Wykluczenie przestrzenne jako wykluczenie społeczne• Bariery architektoniczne: problemy definicyjne• Projekt Warszawska Mapa Barier• Bariery architektoniczne w Warszawie: analizy ilościowe i przestrzenne.• Wnioski
 3. 3. mapabarier.siskom.waw.pl Wykluczenie przestrzenne – Ali Madanipour• 3 główne wymiary wykluczenia społecznego: – Ekonomiczny – Polityczny – Kulturalny• Dostęp kluczową kategorią przy definiowaniu wykluczenia społecznego.• Opozycja: potrójnie wykluczeni vs. w pełni zintegrowani.• Przestrzeń areną wykluczenia i walki o dostęp. Projektowana przestrzeń powinna zapewniać dostęp i możliwość funkcjonowania grupom narażonym na marginalizację.• Grupy marginalizowane negatywnie wpływają na legitymizację systemu społecznego. Niebezpieczeństwo alienacji systemu od życia Ali Madanipour, jednostek. Newcastle University, School of Architecture, Planning and Landscape
 4. 4. mapabarier.siskom.waw.pl Jak definiować bariery architektoniczne?• trudności i przeszkody występujące przy korzystaniu z obiektówbudowlanych, a także przeszkody utrudniające lub uniemożliwiająceporuszanie się w przestrzeni. Encyklopedia PWN• przeszkody zamykające dostęp osobom kalekim na wózkach inwalidzkich(np. schody, podesty, wąskie drzwi, różnice poziomów itp.). Encyklopedia WIEM (onet.pl)•fizyczne przeszkody ograniczające dostęp osób niepełnosprawnych domożliwości korzystania z miejsc, obiektów budowlanych, budynków ilokali, dróg, chodników i dojść, mebli i sprzętów dostępnych dla osóbsprawnych. […] WikipediaEncyklopedia Internautica (interia.pl) – brak definicji
 5. 5. mapabarier.siskom.waw.pl Kłopoty definicyjne• Elementy wspólne: – Przeszkody – Utrudnianie/ograniczanie dostępu – Związek z obiektami budowlanymi – Osoby niepełnosprawne (nie dotyczy: Encyklopedia PWN)• Wątpliwości: – Grupa docelowa? – Zjawisko emergentne? – Czy wszystkie bariery są przeszkodami? Co w takim razie ze źle wykonanymi ułatwieniami (windy, podjazdy)?
 6. 6. mapabarier.siskom.waw.pl Proponowana definicja• Każdy obiekt istniejący w przestrzeni publicznej stwarzający problemy w poruszaniu się lub mający ograniczony dostęp dla jakiejkolwiek grupy użytkowników.• Grupy dotychczas pominięte: – Niektóre osoby niepełnosprawne (np. niewidomi, osoby głuche), – Rodzice korzystający z wózków dziecięcych, – Osoby starsze, – Rowerzyści, – A nawet podróżni Przepisy prawne: Art. 4, ust 1 Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: […] 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; (źródło: artykuł 4 ust. 1 ustawy – Prawo budowalne)
 7. 7. mapabarier.siskom.waw.plWarszawska Mapa Barier – co to? • Każdy punkt posiada krótki opis utrudnień, wyświetlany po kliknięciu na ikonę na mapie. • Skupiamy się na pułapkach wzdłuż głównych tras komunikacyjnych • Obecnie prawie 600 punktów w całym mieście • Punkty można zgłaszać wysyłając mapabarier@siskom.waw.pl • Każdy może zapoznać się z bazą punktów na stronie mapabarier.siskom.waw.pl
 8. 8. mapabarier.siskom.waw.pl Organizator:Wspierają nas:
 9. 9. mapabarier.siskom.waw.pl 6 kategorii barierPunkty zostały podzielone na 6 kategorii• Skrzyżowanie w znaczny sposób utrudniające poruszanie się.• Schody bez towarzyszących im odpowiednich pochylni lub wind• Kładka bez odpowiednich pochylni lub wind• Przejście podziemne bez odpowiednich pochylni lub wind• Nieodpowiedni przystanek komunikacji miejskiej• Przeszkoda na drodze, w tym zbyt wąskie przejścia, nieodpowiednia nawierzchnia
 10. 10. mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy Przystanek tramwajowy Wspólna Droga
 11. 11. mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy ulica Ostrobramska (róg Motorowej)
 12. 12. mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy Ulica Tamka / Most Poniatowskiego
 13. 13. mapabarier.siskom.waw.plPrzykłady barier z Warszawy Wisłostrada
 14. 14. mapabarier.siskom.waw.plStatystyki zbioru danych •8% utrudnień to nieobniżone krawężniki • Prawie 100% niskopodłogowych autobusów vs. 133 przystanki autobusowe bez dostępu •2005: Modernizacja linii tramwajowej w Al. Jerozolimskich i kupno 15 niskopodłogowych tramwajów bez modernizacji dojść do przystanków. •56% miejskich wind nie działa (raport ZM), liczne przykłady zatrzaśnięć użytkowników.
 15. 15. mapabarier.siskom.waw.pl Rozmieszczenie punktów na mapie• Obecnie posiadamy 598 punktów, czyli na każdy kilometr kwadratowy powierzchni przypada ok. 1,15 punktu• Liniowość utrudnień i efekt tunelu• Większe zagęszczenie w centrum niż na obszarach peryferyjnych• Współwystępowanie utrudnień w ramach jednego typu (schody, kładki)• Każda z kategorii ma inną charakterystykę jeśli chodzi o występowanie: przystanki, przejścia podziemne itp.
 16. 16. mapabarier.siskom.waw.plRozmieszczenie schodów i kładek
 17. 17. mapabarier.siskom.waw.pl Wnioski• Zmiana definicji barier architektonicznych w czasie – kto jest wykluczony, co jest barierą?• Społeczne wyobrażenia na temat dostępności determinują sposób konstruowania miasta (przypadek rowerzystów)• Regulacje prawne zapewniają likwidacje barier wyłącznie w przypadku gruntownych modernizacji a nie wymuszają tego w inwestycjach odtworzeniowych.• Współwystępowanie utrudnień i kumulacja negatywnych efektów: autobusy i przystanki autobusowe. Potrzeba kompleksowych działań.
 18. 18. mapabarier.siskom.waw.pl Bibliografia• Bariery architektoniczne w: Encyklopedia PWN, dostęp 15 maja 2012, http://encyklopedia.pwn.pl/• Bariery architektoniczne w: WIEM, dostęp 15 maja 2012, http://wiem.onet.pl.• Bariery architektoniczne w: Wikipedia, dostęp 15 maja 2012, http://wikipedia.org• Madanipour Ali, Social exlusion and space, w: Judith Allen, Goran Cars, Ali Madanipour (red): Social Exclusion in European Cities: Processes, Experiences and Responses (Regions and Cities), Routledge 2003• Test warszawskich wind 2011, Raport Zielonego Mazowsza, dostęp: http://mapabarier.siskom.waw.pl/index.php/dokumenty/• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane; Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623; dostęp przez Internetowy System Aktów Prawnych
 19. 19. Dziękuję za uwagę zajac@siskom.waw.plhttp://mapabarier.siskom.waw.pl

×