Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Osoba z uszkodzonym słuchem w podróży

728 views

Published on

Prezentacja na temat potrzeb osób z uszkodzonym słuchem prof. Bogdana Szczepankowskiego (Polska Rada Języka Migowego) wygłoszona 09.03.2015 na posiedzeniu Zespołu opiniodawczo-doradczego oraz zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania sięprzy Prezesie UTK.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osoba z uszkodzonym słuchem w podróży

 1. 1. Prof. dr hab. Bogdan Szczepankowski Warszawa, 9 marca 2015 r. SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK – WARSZAWA
 2. 2.  niedosłyszący – częściowe uszkodzenie słuchu (ubytek słuchu średnio do 90 dB)  głusi – praktycznie nie słyszą, ale mówią (utrata słuchu zazwyczaj po opanowaniu mowy dźwiękowej, średnio powyżej 90 dB)  głuchoniemi – nie słyszą i nie mówią (utrata słuchu zazwyczaj od urodzenia lub powstała we wczesnym dzieciństwie średnio powyżej 90 dB).
 3. 3.  ok. 35 tysięcy osób głuchoniemych  ok. 10 tysięcy osób głuchych  ok. 900 tysięcy osób niedosłyszących (z uszkodzonym słuchem w stopniu co najmniej umiarkowanym) Skala tego zjawiska w Polsce Ponadto ok. 3 milionów osób ma lekki niedosłuch, który także może stanowić problem w komunikowaniu się, zatem podejmowane działania dotyczyć będą ok. 4 milionów potencjalnych pasażerów z uszkodzonym słuchem, czyli ok. 10% populacji
 4. 4.  Osoby głuchonieme – posługują się głównie lub wyłącznie językiem migowym, możliwość porozumiewania się pismem bywa bardzo ograniczona  Osoby głuche – posługują się mową dźwiękową, ale odbiór informacji może następować głównie drogą pisemną  Osoby niedosłyszące – porozumiewają się mową dźwiękową i posługują słuchem, ale wymagają komfortu akustycznego i odpowiednich środków technicznych.
 5. 5.  Uszkodzenie słuchu jest niepełnosprawnością bardzo często niedostrzegalną w warunkach podróży koleją. Jeśli wszystko idzie dobrze, nie pojawia się potrzeba komunikowania się lub dostępu do informacji – nikt może nie zauważyć, że taka osoba skorzystała z usług polskich kolei.  Problemy pojawiają się wtedy, kiedy coś jest nie tak jak powinno być, a wtedy są to zazwyczaj problemy bardzo trudne do pokonania.
 6. 6.  osoby głuchonieme mogą swobodnie porozumiewać się pismem – nieprawda, jest to dostępne tylko nielicznym  aparaty słuchowe załatwiają problem niedosłuchu czy głuchoty – nieprawda, aparaty tylko poprawiają sytuację, ale nie rozwiązują problemu.
 7. 7.  rezerwacja i zakup biletu  komunikowanie się i dostęp do informacji na dworcu  komunikowanie się i dostęp do informacji w pociągu  sytuacje awaryjne
 8. 8. na ogół przebiega to bez problemów, często jednak starsze osoby często nie potrafią samodzielnie dokonać zakupu lub nie mają dostępu do internetu
 9. 9.  osoby głuchonieme najczęściej przygotowują parametry biletu na kartce i podają kasjerce – problem pojawia się wówczas, kiedy konieczna jest wymiana informacji – wtedy brak rozwiązania  osoby głuche wyrażają życzenie mową, w przypadku konieczności wymiany informacji kasjerka posługuje się pismem  osoby niedosłyszące wymagają komfortu akustycznego – idealnym rozwiązaniem jest okienkowa pętla indukcyjna.
 10. 10. Sygnał wejściowy z dowolnego źródła dźwięku (w tym przypadku z mikrofonu) przekazywany jest poprzez wzmacniacz bezpośrednio do pętli indukcyjnej. Gdy użytkownik aparatów słuchowych znajdzie się w zasięgu działania pola magnetycznego urządzenia (wewnątrz obwodu pętli) i przestawi aparat słuchowy na odbiór indukcyjny oznaczany literą „T” lub „MT”, sygnał ze źródła dźwięku dociera bezpośrednio do aparatów słuchowych, dzięki czemu pozbawiony jest wad (zniekształceń w postaci pogłosu, echa czy odbicia) wynikających z rozchodzenia się fali dźwiękowej w otoczeniu. Odbiorca dźwięków ma wrażenie, jakby mówiono mu bezpośrednio do ucha. Koszt takiej pętli jak na obrazku ok. 500 zł. Piktogram
 11. 11.  osoby głuchonieme – kontakt za pomocą systemu wideotłumaczenia  osoby głuche – kontakt na piśmie (papier, smartfon, tablet)  osoby niedosłyszące – kontakt przez okienkową pętlę indukcyjną
 12. 12.  konieczny jest monitor z kamerą, która widzi osobę głuchoniemą (urządzenie może być za szybą)  po połączeniu się przez internet z tłumaczem osoba głucha nawiązuje z nim kontakt migowy – tłumacz przekłada wypowiedzi osoby słyszącej na język migowy oraz wypowiedzi migowe osoby głuchej na język foniczny – rozmowa przebiega w zasadzie bez problemów.  usługa jest dostępna w Polsce i korzysta z niej coraz więcej instytucji publicznych.
 13. 13.  osoby głuchonieme – wielkoformatowy monitor plazmowy z możliwością wyświetlania ważnych informacji także w języku migowym  osoby głuche – wielkoformatowy monitor plazmowy z możliwością wyświetlania ważnych informacji w formie napisów  osoby niedosłyszące – wielkoformatowy monitor plazmowy z możliwością wyświetlania ważnych informacji w formie napisów oraz stacjonarna pętla indukcyjna w pomieszczeniu poczekalni (otaczająca całe pomieszczenie lub jego część)
 14. 14.  osoby głuchonieme – dociera tylko informacja wizualna, w sytuacjach awaryjnych brak rozwiązania  osoby głuche – informacja wizualna i/lub kontakt na piśmie (papier, smartfon, tablet)  osoby niedosłyszące – obniżone głośniki, strefa odbioru indukcyjnego na peronie
 15. 15.  osoby głuchonieme – praktycznie brak kontaktu, w sytuacji awaryjnej kierownik pociągu powinien mieć dostęp do tłumacza on-line; należy też rozważyć możliwość szkolenia konduktorów w zakresie podstaw języka migowego  osoby głuche – kontakt na piśmie (papier, smartfon, tablet)  osoby niedosłyszące – kontakt akustyczny, także z wykorzystaniem aparatów słuchowych
 16. 16.  z osobą głuchą lub głuchoniemą można próbować nawiązać kontakt za pomocą smartfona wyposażonego w opcję przekształcania głosu w pismo (aktualnie większość taką opcję posiada)  należy posługiwać się prostymi i krótkimi zdaniami.
 17. 17.  osoby głuchonieme – widoczna informacja wizualna, wyświetlanie na wielkoformatowych monitorach plazmowych informacji w języku migowym, korzystanie z tłumacza on-line  osoby głuche – widoczna informacja wizualna, kontakt na piśmie (papier, smartfon, tablet)  osoby niedosłyszące – widoczna informacja wizualna, kontakt akustyczny bezpośredni lub przez pętlę indukcyjną.
 18. 18.  uszkodzonym słuchem słyszy się nie tylko ciszej, ale również inaczej, bowiem dźwięki mowy składają się z wielu częstotliwości, natomiast uszkodzenie słuchu zazwyczaj jest różne dla różnych częstotliwości; ewentualny odbiór mowy słuchem jest zniekształcony  aparaty słuchowe działają na bliską odległość – do ok. 2 m, dalej zakłócenia uniemożliwiają rozumienie mowy  każda osoba z uszkodzonym słuchem chociaż trochę odczytuje mowę z układu ust; wspomaga to rozumienie mowy, ale nie jest w stanie zastąpić słuchu; w każdym przypadku osoba głucha musi widzieć wyraźnie twarz osoby mówiącej, a jej rozmówca musi mówić wyraźnie (nie przesadnie), zawsze będąc zwrócony twarzą do osoby z uszkodzonym słuchem  osoba z uszkodzonym słuchem powinna mieć w miarę możliwości zapewniony komfort akustyczny (cisza wokół).

×