Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Obsluga klienta z niełnosprawnością narządu ruchu

672 views

Published on

Prezentacja na temat potrzeb osób z niepełnosprawnością narządu ruchu autorstwa Łukasza Bednarskiego (Integracja) wygłoszona 09.03.2015 na posiedzeniu Zespołu opiniodawczo-doradczego oraz zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania sięprzy Prezesie UTK.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Obsluga klienta z niełnosprawnością narządu ruchu

 1. 1. Obsługa osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 2. 2. 48,5% 46,1% 29,5% 29,0% 13,9% 7,9% 2,5% schorzenia ukłądu krążenia narządu ruchu narządu wzroku schorzenia neurologiczne narząd słuchu choroby psychiczne upośledzenie umysłowe Źródło: BAEL GUS Struktura osób z niepełnosprawnością
 3. 3. Są to osoby z: • brakiem kończyn lub ich części, • uszkodzeniem układu nerwowego, • uszkodzeniem systemu mięśni lub stawów (np. mózgowe porażenie dziecięce, stwardnienie rozsiane, choroba Heinego-Medina, zapalenie stawów, choroby reumatyczne, miastenia, dystonia mięśniowa). • niepoprawnym uformowaniem szkieletu (np. achondroplazja, rodzaje karłowatości) To nie tylko osoby poruszające się na wózku inwalidzkim. To także osoby poruszające się o kulach, z laską lub chodzikiem, korzystające z pomocy psa asystującego, osoby posiadające protezy lub ortezy, osoby niskiego wzrostu. Niepełnosprawność narządu ruchu Niepełnosprawność ruchowa może być wrodzona lub nabyta, czasowa lub trwała.
 4. 4. Wózek aktywny Zalecany dla osób prowadzących aktywny tryb życia Waga 3,5 -6/9 kg Wózek inwalidzki Wózek elektryczny Zalecany dla osób starszych oraz o niskiej sprawności fizycznej Waga 15-20 kg Przeznaczony dla osób z niesprawnymi kończynami górnymi Waga: 70-110 kg Rodzaje wózków
 5. 5. Różnorodne zaburzenia ruchu i postawy, wynikające z trwałego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju. Niewyraźne mówienie często sprawia, że osoby te odbierane są jako osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub pod wpływem alkoholu. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD)
 6. 6. W Polsce mieszka między 80-100 tys. osób z amputacją nogi i/lub ręki. Każdego roku dokonuje się około 10 tys. amputacji kończyn. Amputacje
 7. 7. Art. 20a. 1. Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Pies asystującyPies przewodnik
 8. 8. Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi ruchowo  Zwracaj się bezpośrednio do osoby niepełnosprawnej ruchowo.  Znajdź najbardziej dogodny sposób powitania. Nie unikaj podania ręki osobie z paraliżem kończyn, protezą lub po amputacji kończyny.  Szukaj porozumienia wszystkimi możliwymi sposobami komunikacji.  Dbaj o kontakt wzrokowy. Nie mów z pozycji sugerującej patrzenie na daną osobę z góry.
 9. 9. Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi ruchowo Nie traktuj dorosłej osoby niepełnosprawnej ruchowo jak dziecka. Traktuj wózek, kule, laskę czy balkonik jako część strefy intymnej osoby niepełnosprawnej ruchowo i nie będąc o to poproszonym, nie dotykaj wymienionych sprzętów. Nie obrażaj się, jeśli spotkasz się z odmową przyjęcia pomocy. Rozmawiaj w sposób naturalny używając zwykłych zwrotów typu „muszę lecieć”, „podejdź”, „chodźmy” bez względu na rodzaj niepełnosprawności.
 10. 10. Pamiętaj! Nigdy nie rób założeń, co może, a czego nie może zrobić osoba z niepełnosprawnością. To może być krzywdzące. Bądź, czujny i wrażliwy na potrzeby osób z niepełnosprawnością ruchową.
 11. 11. Dziękuję za uwagę

×