Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak zapewnić wysoki i jednolity standard obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się...?

553 views

Published on

Prezentacja na temat standardu obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się autorstwa Ewy Raczyńskiej-Buławy (Łódzka Kolej Aglomeracyjna) wygłoszona 09.03.2015 na posiedzeniu Zespołu opiniodawczo-doradczego oraz zadaniowego ds. osób o ograniczonej możliwości poruszania sięprzy Prezesie UTK.

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jak zapewnić wysoki i jednolity standard obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się...?

  1. 1. Jak zapewnić wysoki i jednolity standard obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się we wszystkich podmiotach funkcjonujących na rynku pasażerskiego transportu kolejowego? Ewa Raczyńska-Buława Łódzka Kolej Aglomeracyjna 9 marca 2015
  2. 2. Definicja • Decyzja Komisji 2008/164/WE: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Zakres: Podsystemy „Infrastruktura” i „Tabor” Aspekt: Dostępność dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się.
  3. 3. Definicja • Rozporządzenie Komisji nr 1300/2014: Techniczna Specyfikacja Interoperacyjności Zakres: Podsystemy „Infrastruktura” i „Tabor” Aspekt: Dostępność dla osób niepełnosprawnych i o ograniczonej możliwości poruszania się.
  4. 4. Zgłoszenie • 48 godzin – ograniczenie swobody mobilności  Brak jednolitego systemu zgłaszania przejazdu,  Brak jednolitego zbioru informacji przyjmowanego od zgłaszającego, problem przyjmowania informacji mailem lub formularzem kontaktowym,  Problem wymiany informacji między przewoźnikami (zapewnienie szybkiej i bezproblemowej przesiadki) – centralny system zgłaszania czy poprawa obiegu informacji Arriva Infolinia, mail, formularz zgłoszenia nieinteraktywny Koleje Dolnośląskie Infolinia, formularz kontaktowy Koleje Mazowieckie Infolinia Koleje Śląskie Infolinia, mail Koleje Wielkopolskie Infolinia, mail (dyspozytura), osobiście w siedzibie spółki Łódzka Kolej Aglomeracyjna Infolinia, interaktywny formularz zgłoszeniowy, osobiście w siedzibie spółki PKP Intercity Infolinia, telefonicznie, interaktywny formularz zgłoszeniowy PKP SKM Trójmiasto Infolinia, interaktywny formularz zgłoszeniowy Przewozy Regionalne Infolinia, telefonicznie, mailowo (inny mail dla każdego województwa) SKM Warszawa Infolinia WKD Telefonicznie
  5. 5. Udzielanie pomocy • Punkt spotkań w budynku dworca. • Punkt spotkań na peronie. • Jednolity system informowania o dostępności stacji i przystanków. • Opis infrastruktury na stronach internetowych przewoźników – konsultacje z niepełnosprawnymi. • Ujednolicenie przekazywanej informacji na stronach internetowych
  6. 6. Udzielanie pomocy • Ujednolicenie przekazywanej informacji na stronach internetowych • Planowanie podróży, • Informacje o udzielanej pomocy, • Zakup biletu (zniżki), • Usługi ułatwiające podróż • Lista dworców dostępnych dla osób niepełnosprawnych
  7. 7. Udzielanie pomocy • Problem dostępności taboru • Przewodnik dla udzielających pomocy
  8. 8. Dostępność infrastruktury • Dotarcie do stacji/przystanku bez barier – współpraca z samorządami przy zwiększaniu dostępności rejonów wokół stacji/przystanków kolejowych, a także przy zwiększaniu dostępności komunikacji lokalnej dowożącej pasażerów do kolei. Zwiększanie swobody w dostępności do usług kolejowych.

×