Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Usuwanie barier w trakcie realizacji inwestycji i remontów w pasie drogowym

710 views

Published on

Prezentacja SISKOM z debaty Biura Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Usuwanie barier w trakcie realizacji inwestycji i remontów w pasie drogowym

 1. 1. Usuwanie barier w trakcie realizacji inwestycji i remontów w pasie drogowym Adam Piotr Zając Stowarzyszenie SISKOM Warszawa 20/11/2013 Debata Biura Koordynacji Remontów i Inwestycji
 2. 2. Plan prezentacji 1. Warszawska Mapa Barier 2. Charakterystyka zbioru danych 3. Projekt mapowania utrudnień w 2013 roku 4. Możliwości wykorzystania danych przez miejskie instytucje 5. Dotychczasowe zmiany 6. Podsumowanie MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 3. 3. Warszawska Mapa Barier co to?
 4. 4. Warszawska Mapa Barier • Projekt SISKOM poświęcony barierom architektonicznym i dostępności • Start kwiecień 2011 • Każdy punkt posiada krótki opis utrudnień, wyświetlany po kliknięciu na ikonę na mapie. • Skupiamy się na pułapkach wzdłuż głównych tras komunikacyjnych • Obecnie niespełna 1200 punktów w całym mieście • Punkty można zgłaszać wysyłając mapabarier@siskom.waw.pl • Każdy może zapoznać się z bazą punktów na stronie mapabarier.siskom.waw.pl • Współpraca z ZTM, UTK oraz Biurem Koordynacji MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 5. 5. Statystyki zbioru danych Udział poszczególnych kategorii barier w zbiorze danych Inne utrudnienia 9% Przejścia dla pieszych 39% Przystanek 31% N=1143, naprawionych 115 Przejścia Przejścia podziemne 6% nadziemne 4% MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL Schody 10%
 6. 6. Charakterystyka zbioru danych i najczęstsze bariery
 7. 7. 1. Skrzyżowania • Nieobniżone i źle obniżone krawężniki • Brak pasów ostrzegawczych • Brak połączenia z chodnikiem • Brak wyznaczonego przejścia • Niebezpieczne przejścia (2 lub więcej pasów ruchu w każdym kierunku bez sygnalizacji oraz azylu) • Zbyt wąskie dojście do przejścia (<1,5 m szerokości) • Źle zaprojektowane progi zwalniające (odwodnienie przy nieobniżonym krawężniku). Na zdjęciu: Szaserów/Serocka oraz Zasadowa (Wawer) MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 8. 8. 2. Schody • Różnica terenu: naturalna lub sztuczna • Możliwość budowy podjazdów lub instalacji wind • Różna liczba stopni – przy małej różnicy możliwość budowy łagodnego podjazdu • Nie wszystkie schody mogą zostać przebudowane, ale należy o nich informować • Schody powinny posiadać 2 poręcze oraz kontrastowe oznaczenie dolnej i górnej krawędzi • Największym utrudnieniem – skarpa warszawska, ale także mosty wysokowodne Na zdjęciu: Rondo Waszyngtona oraz ulica Dynasy MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 9. 9. 3. Przejścia nadziemne • Wiadukty oraz kładki. • Największe utrudnienia w obrębie węzłów przesiadkowych, np. Przyczółek Grochowski • Większość kładek w stolicy wyremontowanych (poprawa dostępności), ale nie wszystkie windy działają. Lepiej sprawdzają się podjazdy • Oznaczenie schodów, poręcze, odpowiednie windy. Możliwość wytyczenia przejść w poziomie jezdni. • Podjazdy przyschodowe nie rozwiązują problemu dostępności! Na zdjęciu: Przyczółek Grochowski oraz wiadukt w ciągu ulicy Głębockiej nad S8 MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 10. 10. 4. Przejścia podziemne • Z reguły pod głównymi trasami komunikacyjnymi (Wisłostrada, Trasa Łazienkowska itp.) • Miejsca niebezpieczne dla pieszych – brak oświetlenia, izolacja od otoczenia • Najlepszym rozwiązaniem – wytyczenie przejścia w poziomie jezdni (Plac na Rozdrożu). Budowa wind lub łagodnych zjazdów wymaga dużych nakładów. • Oznaczenie krawędzi schodów, alternatywa dla schodów, obecność oświetlenia. • Podjazdy przyschodowe nie rozwiązują problemu dostępności! Na zdjęciu: przejście pod Zygmunta Słonimskiego oraz pod łącznicą Marywilskiej i Płochocińskiej MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 11. 11. 5. Przystanki • • • • • Zbyt wąskie lub zbyt krótkie perony Brak utwardzonego dojścia Brak utwardzonego peronu Schody na dojściu Braki w wyposażeniu (pas ostrzegawczy, miejsca siedzące itd.) • Wiele przystanków niedostępnych z powodu barier na dojściu, które można łatwo naprawić • Dostępny transport publiczny to nie tylko niskopodłogowy tabor, ale także odpowiednie przystanki Na zdjęciu: Majakowskiego 01 oraz Zbójnogórska 02 MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 12. 12. Inne utrudnienia • Braki chodników • Zbyt wąskie przejścia • Przejazdy kolejowe i przejścia przez tory • Budynki w skrajni drogi • Z reguły na obrzeżach miasta, wynikające z braku elementów infrastruktury lub błędów projektowych • Wiele ulic w Warszawie, zwłaszcza na obrzeżach, wciąż nie posiada chodników (Wschodnia Białołęka, Siekierki, Wawer). • Ulice peryferyjne nie zawsze posiadają miejsce na infrastrukturę pieszą z powodu wąskiego pasa drogowego Na zdjęciu: Skarbka z Gór oraz PKP Dawidy MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 13. 13. Projekt mapowania utrudnień w 2013
 14. 14. Projekt SISKOM • Cel: Stworzenie dokumentacji fotograficznej i weryfikacja danych w ramach projektu • Aktualizacja danych • Możliwości wykorzystania: Biuro Koordynacji, spółki prowadzące inwestycje, dzielnice • Efekty prac: • Raport badawczy – identyfikacja głównych problemów • Warstwa shp z opisem utrudnień • Skrypt do prezentacji danych w przeglądarce internetowej MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 15. 15. Dotychczasowe zmiany – „małe kroki” Marsa PKP Jeziorki Moliera Przełęczy 01 (Techniczna) Wieżyce Mostu Poniatowskiego MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 16. 16. Podsumowanie
 17. 17. Co dalej? • Nieprzestrzeganie standardów projektowych sprzyja występowaniu nowych barier – „źle obniżone krawężniki” • Dobre doświadczenia ze współpracy z Biurem Koordynacji. Czas na dzielnice oraz inne instytucje. • Ogromna liczba utrudnień – uciążliwość dla wielu mieszkańców • Ogromna liczba utrudnień – potrzeba dodatkowych funduszy. Koszty likwidacji obecnie znanych utrudnień wykraczają poza budżety jednostek • Niewielkie koszty przebudowy w wielu przypadkach. Obecne opracowanie daje szansę na wycenę kosztów. • Powiązanie z innymi inicjatywami Ratusza, w tym 19115. Czy to wciąż zadanie dla SISKOMU? MAPABARIER.SISKOM.WAW.PL
 18. 18. Dziękuję za uwagę Adam Piotr Zając – członek zarządu SISKOM, koordynator projektu Warszawska Mapa Barier zajac@siskom.waw.pl twitter.com/adampiotrzajac mapabarier.siskom.waw.pl www.facebook.com/WarszawskaMapaBarier

×