Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Manzuna

3,271 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Manzuna

 1. 1. RANCANGAN PERSEDIAAN MENGAJAR BAHASA MELAYU TAHUN LIMA Nama Kelas : Lima Hijau Bilangan murid : 47 orang Tarikh : 10 Oktober 2011 Masa : 7:15 -8:15 Tema : Persekitaran Tajuk : Haiwan kesayangku Pada akhir pelajaran murid-murid dapat : 1. Menyampaikan cerita dengan sebutan dan intonasi yang sesuai berdasarkan petikan . 2. Melakonkan watak-watak secara spontan berdasarkan tajuk. 3. Menulis ayat berdasarkan gambar atau ilustrasi yang dihasilkan. Fokus utama : 3.3 Aras 1 (ii) Menyampaikan cerita dengan diksi yang telah dipilih. 2.0 Aras 3 (i) Menerangkan watak dalam cerita. Fokus Sampingan : 8.4 Aras 2(i) Membina ayat huraian berdasarkan isi utama.
 2. 2. Kemahiran Bahasa : Mendengar dan Bertutur, Membaca Sistem Bahasa : Tatabahasa – kata kerja dan kata adjektif Kosa Kata : dimakan, kecil, tulang Pengetahuan sedia ada : 1. Pernah ikan dan memelihara ikan di rumah 2. Pengalaman pergi ke pasar tani menjual pelbagai jenis ikan 3. Murid pernah melakukan aktiviti menyanyi dan bercerita serta lakonan sambil membuat pergerakan. Ilmu : Sastera, sains, kreativiti,sosioemosi, pendidikan moral Nilai : kesyukuran, kasih sayang, mencintai alam dan menghargai persekitaran Kemahiran Bernilai Tambah (KBT): Kecerdasan Pelbagai – Verbal-Linguistik Kemahiran Berfikir – Menjana Idea Pengabungjalinan / hubungkait : Seni dalam pendidikan Muzik : Nyanyian Ikan Kekek Seni Visual : Menghasilkan ilustrasi berdasarkan tajuk Ikan-ikanku Pergerakan : melakukan gerakan kreatif gaya ikan BMB : Power point, petikan, kertas manila, warna krayon, rakaman muzik
 3. 3. <ul><li>Guru menyuruh seorang murid ke depan kelas dan memegang model ikan. </li></ul><ul><li>Guru meminta murid meneka model ikan yang ditunjukkan oleh rakan mereka </li></ul><ul><li>Guru memaparkan seni kata lagu </li></ul><ul><li>Guru menyanyikan lagu anaklah ikamurid-murid mengikut sambil bergerak </li></ul><ul><li>mengikut seni kata lagu dan muzik </li></ul><ul><li>5 Guru memperkenalkan tajuk ikan-ikanku. </li></ul>Aktiviti Pembelajaran Set Iduksi Murid-murid lain meneka model ikan
 4. 4. Set Iduksi Murid-murid lain meneka model ikan
 5. 5. Set Iduksi Murid menyanyi dengan iringan muzik (Hubungkait Muzik )
 6. 6. Anaklah ikanlah di makan ikan, Ikanlah kecil,kecillah comel rupanya, Marilah kawanlah, tambah pengetahuan, Ilmu berguna, berguna masa hadapan Anaklah ikanlah, ikan di makan ikan Ikanlah kecillah, kecil nama puyu, Marilah kawanlah kawan, Bersama-sama, Kita belajar menuntut ilmu Lirik lagu Anak Ikan
 7. 7. Murid-murid mengangkat tangan untuk memberi jawapan soalan ( meneka ikan) Set Iduksi
 8. 8. <ul><li>Guru mengedarkan petikan sajak tentang ikan. </li></ul><ul><li>Guru menyampaikan sajak dengan sebutan, intonasi yang betul </li></ul><ul><li>Guru meminta seorang murid menyampaikan sajak dengan gaya dan sebutan yang betul </li></ul>Langkah 2 (20 minit) Murid menyampaikan sajak tentang ikan
 9. 9. <ul><li>1. Guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan berdasarkan </li></ul><ul><li>nama-nama ikan </li></ul><ul><li>Murid diminta melakonkan watak pelbagai ikan berdasarkan petikan sajak </li></ul>Langkah 3(20 minit) Murid sedang melakukan aktiviti lakonan dan pergerakan
 10. 10. Langkah 3(20 minit) Hubungkait seni dalam pendidikan Gerakan Kreatif ikan-ikanku Murid membuat pelbagai gerakan semasa berlakon
 11. 11. Langkah 3(20 minit) Murid membuat pergerakan seperti ikan dalam lakonan
 12. 12. Langkah 4 (20 minit) <ul><li>Guru meminta murid-murid </li></ul><ul><li>membuat ilustrasi ikan </li></ul><ul><li>Guru meminta murid-murid </li></ul><ul><li>membina ayat berdasarkan </li></ul><ul><li>ilustrasi ikan yang dihasilkan </li></ul><ul><li>murid-murid juga dikehendaki </li></ul><ul><li>melakonkan semula watak ikan </li></ul><ul><li>yang dihasilkan dari ayat yang </li></ul><ul><li>dibina </li></ul>Murid-murid sedang membuat ilustrasi ikan Hubungkait : Pendidikan Seni Visual Menghasilkan ilustrasi ikan-ikanku
 13. 13. Langkah 4 (20 minit) Murid-murid melakukan aktiviti dan hasil ilustrasi ikan Seni Visual
 14. 14. Langkah 4 (20 minit) Seni Visual Kreativiti ikan yang telah dihasilkan
 15. 15. Kreativiti ikan yang telah dihasilkan Langkah 4 (20 minit)
 16. 16. hasil kerja murid Langkah 4 (20 minit)
 17. 17. Langkah 4 (20 minit) Murid-murid membina ayat berdasarkan model ikan yang dihasilkan
 18. 18. <ul><li>Guru bersoal jawab </li></ul><ul><li>dan membuat rumusan </li></ul><ul><li>2. Murid menyanyikan lagu </li></ul><ul><li>anaklah ikan dengan gembira </li></ul>Penutup ( 5Minit) Murid-murid menyanyi di hadapan rakan sambi membuat gerakan
 19. 19. Penutup ( 5Minit) Murid-murid menyanyi di hadapan rakan sambi membuat gerakan

×