Kbs3013

813 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
813
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kbs3013

 1. 1. Apakah maksud literasi?Mempunyai pengetahuan yang secukupnya untukmenggunakan sesuatuApakah maksud maklumat?Data yang telah diolah atau digubal untuk memberimakna kepada pengguna yang menggunakannya.Maklumat merupakan cetusan idea, pendapatpengertian, fakta atau pengetahuan baru yangdikemukakan untuk kegunaan pengguna semua
 2. 2. Apakah maksud literasi maklumat?Literasi Maklumat adalah suatu kemahiran yang digunakan untukmencari maklumat tertentu yang diperlukan dan merangkumikebolehan mencari dan memperolehi maklumat dalam apa juaformat serta mengggunakan maklumat tersebut secara aktif. Iajuga boleh didefinisikan sebagai keupayaan untuk mengakses danmenilai maklumat bagi membantu membuat pemilihan danpenyelesaian masalah secara efektif.Doyle (1992) mendefinasikan Literasi Maklumat sebagai satukebolehan untuk mengekses, menilai dan mengunakan maklumatdari pelbagai sumber. Bahagian Teknologi Pendidikan (2002) pulamendefinasikan Literasi Maklumat sebagai “keupayaan untukmengkakses dan menilai maklumat bagi membuat pemilihan danmenyelesaikan permasalahan secara efektif.”
 3. 3. Apakah kemahiran yang terkandung dalamliterasi maklumat?• Kemahiran Maklumat• Kemahiran Membaca• Kemahiran Belajar• Kemahiran Berfikir Kritis dan Kreatif• Kemahiran ICT• Kemahiran Komunikasi
 4. 4. Bagaimanakah kemahiran literasimaklumat dapat dilaksanakan di sekolah?Penguasaan kemahiran LM boleh dijalankan melaluipelbagai strategi pengajaran:• Melalui Kerja Kursus• Melalui Projek Khusus Mata Pelajaran Tertentu(Sejarah, Geografi, Kemahiran Hidup dan lain lain)• Melalui Aktiviti di dalam Kelas• Melalui Aktiviti Ko-Kurikulum• Melalui Kerja Kendiri (independent study)• Melalui Program/Aktiviti PSS• Melalui Program Membaca• Melalui Aktiviti Penyelesaian Masalah dan lain-lain
 5. 5. Apakah peralatan atau bahan yang bolehdigunakan untuk melaksanakan Literasimaklumat?Peralatan atau bahan yang boleh digunakan bagimelaksanakan Literasi Maklumat adalah sepertiberikut:• Panduan Guru• Bahan-bahan kovensional di perpustakaan (bercetakdan bukan cetak)• Komputer dan akses internet• Bahan digital – sumber elektronik• Sumber-sumber lain seperti agensi kerajaan danorang perseorangan
 6. 6. Apakah teknik pencarian maklumat?• menentukan objektif dan skop pencarian• membuat strategi pencarian• melakukan pencarian• mengumpul dan menilai hasil pencarian• pengubahsuaian strategi
 7. 7. Apakah model-model Literasi Maklumat?a. The Big6 Skills – Eisenberg and BerkowitzModel yang diguna pakai adalah The Big Six ,melalui 6 langkah utama iaitu:• menentu (task definition)• mencari (information seeking strategies)• mengguna (location and access)• mencatat (use of information)• melapor (synthesis)• menilai ( evaluation)
 8. 8. Apakah kepentingan Literasi Maklumat?• Pelajar harus tahu cara yang teratur dan tepat bagimendapatkan maklumat yang sesuai kerana maklumatmemainkan peranan penting dalam kehidupan.• Melibatkan pelajar secara terus dengan sumberpembelajaran supaya pembelajaran menjadi lebih aktifdan memberangsang.• Melatih pelajar, belajar berdikari secara beransur-ansur untuk memudahkan mereka menghayati konseppendidikan seumur hidup.• Melatih pelajar untuk menangani ilmu yang pelbagaidan menjadikan sumber sebagai punca pembelajaran.
 9. 9. Apakah itu Literasi Digital?Literasi Digital yang juga dikenali sebagaiLiterasi Komputer merupakan salah satukomponen dalam Kemahiran LiterasiMaklumat yang merangkumi kemahiranpenggunaan perkasasankomputer, perisian, Internet, telefonbimbit, PDA dan peralatan digital yanglain. Literasi Digital merujuk kepadakeupayaan mengenalpasti, mencari, memahami, menilai danmenganalisis dan mengguna maklumatmelalui teknologi digital.
 10. 10. Peranan Literasi DigitalKualiti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumberpendidikan secara terancang dan teratur, menjadikanproses P&P lebih bermakna danberkesan, membantu guru menerangkan sesuatukonsep dengan lebih mudah dan menarik sertamembantu murid memahami perkara yang dipelajaridan seterusnya berkemahiran menguruspembelajaran mereka secara proaktif danbertanggungjawab.
 11. 11. Peranan Literasi DigitalJusteru, guru perlu mempunyai pengetahuan dankemahiran teknologi pendidikan supaya dapatmemilih, mengurus, mengguna dan menilai sumberpendidikan untuk meningkatkan keberkesanan P&P.Teknologi Pendidikan merupakan satu bidang danamalan etika yang praktikkan untuk memudahcaradan meningkatkan keberkesanan P&P melaluipenghasilan, penggunaan dan pengurusan sumberpendidikan dan proses teknologi yang sesuai.
 12. 12. Peranan Literasi DigitalKualiti proses pengajaran dan pembelajaran (P&P)dapat ditingkatkan melalui penggunaan sumberpendidikan secara terancang dan teratur, menjadikanproses P&P lebih bermakna dan berkesan,membantu guru menerangkan sesuatu konsepdengan lebih mudah dan menarik serta membantumurid memahami perkara yang dipelajari danseterusnya berkemahiran mengurus pembelajaranmereka secara proaktif dan bertanggungjawab.
 13. 13. Peranan Literasi Digital Pembelajaran berasaskan Sumber Pendidikan berteknologi tinggi (literasi digital) merujuk kepada pewujudan dan penyediaan kemudahan resos dan peralatan seperti perkakasan, perisian, dan rangkaian Internet kepada semua warga sekolah yang ingin mendapatkan pengetahuan, kemahiran, sikap dan nilai sama ada melalui proses P&P secara formal atau secara kendiri. Pembelajaran berasaskan literasi digital pada dasarnya dapat dilaksanakan merentas sempadan dan masa dengan adanya peralatan digital berbentuk maya.

×