Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentacion Teledetección

1,467 views

Published on

Presentación para CTMA de apoyo para el tema de teledetección

Published in: Education, Technology, Business
 • Be the first to comment

Presentacion Teledetección

 1. 1. NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 2. 2. Disposar de més informació, més capacitat de comunicació, informació a temps real (independient de la localització geogràfica de qui utilitza eixa informació) i noves i més potents formes d'analitzar eixa informació ens poden ajudar a enfrontar més eficientment i a previndre els problemes derivats de la crisi ambiental? Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 3. 3. SISTEMES INFORMÀTICS I MEDI AMBIENT: MODELS DE SIMULACIÓ Els models de simulació són programari funcionant a un ordinador o a una xarxa d'ordinadors, el qual intenta simular un model abstracte d'un sistema en particular Exemples:Evolución Vensim Models del Club de Roma: World-2 i World-3 (variables: població, recursos naturals (no renovables), aliiments produïts, contaminació i capital invertit) Conclusions: Els límits dels creixement (1972) /Més enllà dels límits del creixement (1991) - si continuem amb la mateixa tendència s'assoliran els limits del planeta en els propers cent anys (1991) - és possible modificar les tendències de creixement i establir normes de'estabilitat econòmica i ecològica - com més aviat optem per la segona opció, més probabilitats d'èxit tindrem Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 4. 4. SISTEMES INFORMÀTICS I MEDI AMBIENT: MODELS DE SIMULACIÓ Una actualització d'estos informes es va publicar a l'any 2004 “Els límits del creixement, 30 anys després”, elaborat per Chelsea Green Publishing Company. La seua conclusió és: “no pot donar-se un creiximent poblacional,no pot donar-se un creiximent poblacional, econòmic i industrial ilimitat a un planeta de recursos limitats”econòmic i industrial ilimitat a un planeta de recursos limitats” Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 5. 5. Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Concepte 1. La teledetección o lo que es lo mismo la percepción remota es la ciencia de adquirir y procesar información de la superficie terrestre desde sensores instalados en plataformas espaciales, gracias a la interacción de la energía electromagnética que existe entre el sensor y la tierra (Chuvieco, 1996). 2. Obtención de imágenes u otro tipo de información acerca de un objeto, utilizando técnicas mediciones hechas a distancia, además de procesar y analizar los datos (CCRS). 3. La percepción remota es la colección de información de un objeto sin estar en contacto físico con el objeto. Aeroplanos, aviones y satélites son las plataformas más comunes desde donde las observaciones remotas son realizadas. El término percepción remota es restrictivo a métodos que emplean energía electromagnética como medio de detección y medición de las características de un objeto (Sabins, 1978). Font: http://www.humboldt.org.co/humboldt/mostrarpagina.php?codpage=700072
 6. 6. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ 1. Sensor (Actius o Passius) 2. Flux d'energia 3. Centre de recepció i processament del senyal 4. Sistema de distribució Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 7. 7. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ La teledetecció aporta informació sobre el territori d'una forma molt més exacta, ràpida i fiable que els mètodes tradicionals. Permet obtenir imatges d'àrees inaccessibles i, molt important, permet comparar l'evolució temporal dels canvis en un periòde de temps molt curt. Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 8. 8. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 9. 9. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 10. 10. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 11. 11. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 12. 12. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 13. 13. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Quins tipus de radiacions s'utilitzen a la teledetecció? Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 14. 14. Ventana Atmosférica Región del espectro ¿Cómo se capta? ¿Para qué se utiliza? REGIÓN CENTRALO VISIBLE(V) (RGB) 0,4 μ – 0,7 μ Fotografíaconvencional INFRARRÓJO PRÓXIMO (IRP) 0,7 μ – 1,3 μ Fotografíaconvencional con películaespecial. Sensores digitales Masasvegetales INFRARROJO MEDIO (IM) 1,3 μ - 8 μ Sensoresdigitales Humedad dediferentes elementos, talescomo suelo, plantas, animales, atmósfera INFRARROJO LEJANO (IRT) 8 μ – 14 μ Sensoresdigitales Variacionestérmicas MICROONDAS 1mm a1 m Sensoresderadar Seutilizan cuando no pueden utilizarseotras regionesdel espectro SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 15. 15. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Imatges obtingudes mitjançant teledetecció Caracterítiques: - estàn formades per PIXELS - RESOLUCIÓ del sensor (espacial, temporal, radiomètrica i espectral) - Obtenció d'imatges en color (natural o fals) El píxel o pícsel (neologisme de l'anglès pixel, derivat de la contracció de picture element que significa "element de la imatge") és en informàtica, la unitat mínima que forma una imatge gràfica. Aquesta imatge pot ser mostrada i interpretada per la maquinària de l'ordinador, per exemple, mitjançant un monitor o una impressora. Un píxel usualment es defineix com un punt o un quadrat, però realment no posseeix una forma determinada. Es pot dir que es tracta d'una mostra abstracta o una unitat de mesura de resolució. El píxel no té una mida concreta sinó que, és establerta pel fabricant de la maquinària; acostuma a ser de l'ordre de mil·límetres. Els píxels són unitats independents, però el fet que es percebin com un conjunt és degut a la limitació de la nostra visió, que fa que s'obtingui una sensació de continuïtat. Font: Viquipèdia Un bit (de símbol més habitual b), (de l'anglès, binary digit, "digit binari"), és la unitat d'informació mínima utilitzada en Informàtica i en Teoria de la Informació. Un bit pot tenir només dos estats mutuament exclusius, habitualment representats amb 0 i 1, o vertader o fals, obert o tancat, blanc o negre, nord o sud, masculí o femení, vermell o blau, etc. Només cal assignar un d'aquests valors a l'estat de "apagat" (0), i l'altre a l'estat de "encès" (1). Se'n deu la invenció a John Tukey i la popularització a Claude Elwood Shannon Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 16. 16. Combinación falso color RGB Uso 432 Realzar detalles, detección masas vegetales, , recursos mineros, zonas ocupadas por agua, espacios urbanizados 754 Discriminación de zonas quemadas 742 Huellas de actividad humana (urbanización, cultivos..) 743 Humedad, embalses y regadios SISTEMES DE TELEDETECCIÓ Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 17. 17. PRINCIPALS MECANISMES DE TELEDETECCIÓ ESPACIAL: SATÈL·LITS Tipus en funció de la seua òrbita : Geostacionaris i Polars Exemples - Geoestacionaris: Meteosat -Polars: Landsat Satèl·lits de l'Agencia Espacial Europea Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 18. 18. PRINCIPALS MECANISMES DE TELEDETECCIÓ ESPACIAL: SATÈL·LITS Tipus de sensors als satèl·lits - Escombratge multiespectral - Microones Passius (radiometre microones) - Microones actius: radar - Estereoscòpiques - Radarmetria (models digitals d'elevacions MED) - Anaglifics - Sensors Lidar Parcelario agrícola superpuesto a una imagen IKONOS multiespectral. La combinación de bandas permite discriminar el tipo de cultivos. Alrededores de Zaragoza. Tema 3: Noves tecnologies a la investigació del medi ambient
 19. 19. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ GPS Global Positioning System)
 20. 20. SISTEMES DE TELEDETECCIÓ SIG (Sistema d'Informació Geogràfica)

×