CòPia De Ainoha Lluch

257 views

Published on

Published in: Education, Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

CòPia De Ainoha Lluch

  1. 1. LA MATÈRIA AINHOA LLUCH ESCRICH 5B 4-2-09
  2. 2. SÒLID  <ul><li>EXEMPLES </li></ul><ul><li>Tenen forma pròpia </li></ul><ul><li>Ocupen sempre el mateix espai. </li></ul><ul><li>Mantenen el volum </li></ul><ul><li>Gel </li></ul><ul><li>Fusta </li></ul>
  3. 3. LÍQUID  <ul><li>EXEMPLES </li></ul><ul><li>Com l’aigua que bevem </li></ul><ul><li>Manquen de forma pròpia </li></ul><ul><li>Mantenen el volum </li></ul><ul><li>L’aigua </li></ul><ul><li>Café </li></ul>
  4. 4. GASÒS  <ul><li>EXEMPLES </li></ul><ul><li>Com el vapor de l’aigua </li></ul><ul><li>No mantenen la forma </li></ul><ul><li>Els gasos tampoc mantenen el volum </li></ul>
  5. 5. CANVIS D’ESTATS DE LA MATÈRIA!!  EVAPORACIÒ FUSIÓ SOLIDIFICACIÓ CONDENSACIÓ LÍQUID GASÒS SÒLID

×