Proves 4t. d'ESO 12-13 reunió direccions SCG

5,307 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
5,307
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,433
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Proves 4t. d'ESO 12-13 reunió direccions SCG

 1. 1. Proves de Cb 4t d’ESO 12/13 Àmbit d’actuació i responsabilitats de les direccions dels centres
 2. 2. Marc normatiuLlei 12/2009 (especialment: art. 183.2 i art. 59.7)RESOLUCIÓ ENS/2544/2012, de 20 denovembre.
 3. 3. Finalitats de la provaOferir informació al Departamentd’Ensenyament sobre la situació global del’Educació a Catalunya.Permetre que cada centre pugui valorar elsseus resultats educatius i proposarmesures de millora.
 4. 4. Finalitats de la prova (i 2)i … “completar i enriquir les diferents fonts d’informació de què disposen els centres per identificar en cada alumne/a el grau d’assoliment de les competències i els coneixements bàsics i, si s’escau, els factors que li poden condicionar el seu itinerari formatiu posterior” (Resolució ENS/2544/2012, Annex 1.3)
 5. 5. Funcions de les directores i dels directors dels centres (Resolució ENS/2544/2012, Annex 4.7) “Els/Les directors/es dels centres són els responsables de l’administració de les proves en el seu centre i tenen les funcions següents:a) Aplicar les instruccions rebudes pel que fa a recepció i custò dia de les proves,i lliurar-les a les persones aplicadores externes en les condicions previstes.b) Vetllar perquè el professorat del centre, i especialment l’equip tutors i tutores de quart curs de secundària obligatò ria, col·laborin amb les persones aplicadores externes.
 6. 6. Funcions de les directores i delsdirectors dels centres (i 2)(Resolució ENS/2544/2012, Annex 4.7)c) Proposar al la president de la Comissió els alumnes exempts de la realització de la prova, en aplicació dels criteris que s’indiquen en la base 5 d’aquestes directrius. La proposta d’alumnes exempts ha de ser supervisada pel president/a de la Comissió conjuntament amb l’inspector o la inspectora del centre.d) Informar els progenitors o tutors/res legals dels alumnes dels resultats de la prova o, en el seu cas, de la no realització d’aquesta.”
 7. 7. Altres responsabilitats de les directores idels directors dels centres(Resolució ENS/2544/2012, Annex 7.5 i 8.1) Els directors/es dels centres del Servei d’Educació de Catalunya informen els respectius consells escolars i claustres dels resultats globals obtinguts pel centre, en fan una valoració i presenten una proposta de mesures encaminades a millorar els processos d’ensenyament-aprenentatge. Una vegada retornades les proves, els centres les ̈ custodiaran com a mínim durant el curs seguent al de la seva aplicació.
 8. 8. Alumnat exempt(Resolució ENS/2544/2012, Annex 5.1)a) Els alumnes nouvinguts que procedeixen d’un país estranger i s’han incorporat al sistema educatiu català en els dos darrers anys sense tenir un ̈ coneixement suficient de les llengues de la prova.c) Els alumnes amb malaltia prolongada que no puguin assistir al centre.
 9. 9. Alumnat exempt (i 2)(Resolució ENS/2544/2012, Annex 5.1)b) Els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de discapacitats motrius, psíquiques o sensorials, i els alumnes amb necessitats educatives especials derivades de trastorns greus de la conducta o de la personalitat que repercuteixen en desfasaments greus de l’aprenentatge i que tinguin, en qualsevol dels casos, un pla individualitzat aprovat.
 10. 10. Gràcies per la vostra atenció !

×