La Nova Fp

1,697 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,697
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
178
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

La Nova Fp

 1. 1. <ul><li>LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL </li></ul><ul><li>CURS 2009-2010 </li></ul><ul><li>Barcelona, 23 de març de 2009 </li></ul>Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 2. 2. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES ELS NOUS CURRÍCULUMS
 3. 3. Característiques generals dels títols de FP Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES Caracter í stiques generals dels t í tols de FP Tots els t í tols tindran 2000 hores i excepcionalment algun en podr à tenir m é s (Exemple: per requeriments de la professi ó a Europa, o perqu è acrediti determinats carnets professionals, etc. ). En alguns t í tols es podran definir ESPECIALITATS ( formaci ó afegida de 300-400 h. aprox. ). í é ó à La de t tols ten m ó ( è , en alguns casos den í en é s d'una majoria Cada t tol cont almenys una qualificaci sencera del Cat leg de qualificacions. qualificaci sencera i po incorporar qualificacions incompletes unitats de compet ncia ).
 4. 4. Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats CATÁLOGO NACIONAL DE CUALIFICACIONES PROFESIONALES (INCUAL) TÍTULOS LOE CURRÍCULUMS DELS CICLES FORMATIUS CATÀLEG DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (ICQP) PQPI
 5. 5. Model curricular a Catalunya Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES :  Les competències professionals, personals i socials El Currículum  Els Objectius generals  Els Mòduls professionals organitzats en Unitats Formatives Espais Professorat : centres públics i privats. Convalidació entre mòduls LOGSE i LOE Correspondència entre unitats de competència i mòduls professionals. Estructura del Decret d’un Títol El Perfil Professional El referent del perfil professional és  Les qualificacions professionals i unitats de competència del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya
 6. 6. Model Curricular a Catalunya Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Organització Modular del títol <ul><li>mòduls professionals associats a una o més unitats de competència. </li></ul><ul><li>mòduls de suport (formació de base de cada títol) </li></ul><ul><li>mòduls transversals a tots el títols : </li></ul><ul><ul><ul><li>Formació i orientació laboral (FOL) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Empresa i iniciativa emprenedora (EIE) </li></ul></ul></ul><ul><li>mòdul de síntesi en CFGM i mòdul de projecte en CFGS </li></ul><ul><li>mòdul d’idioma: en alguns títols </li></ul><ul><li>mòdul de FCT : 350-400 h. </li></ul>Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 7. 7. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES El catàleg integrat de qualificacions
 8. 8. Model curricular a Catalunya Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Els mòduls professionals s’organitzen en: <ul><li>Unitats formatives </li></ul><ul><li>Organització del mòdul en unitats més petites (aprox. 30h-60h.) que: </li></ul><ul><ul><li>Tenen coherència didàctica per a l’aprenentatge </li></ul></ul><ul><ul><li>Tenen valor i sentit en el treball. </li></ul></ul><ul><ul><li>Faciliten l’accés de les persones adultes a la formació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Poden ser ofertades per a la formació contínua. </li></ul></ul>Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 9. 9. Model curricular a Catalunya <ul><li>Els mòduls professionals s’organitzen en: </li></ul>Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES <ul><li>Les Unitats formatives </li></ul><ul><ul><li>Són unitats avaluables i certificables. </li></ul></ul><ul><ul><li>La superació de totes les unitats formatives donarà lloc a la superació i certificació del mòdul professional </li></ul></ul>
 10. 10. Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES Cicle formatiu: Farmàcia i parafarmàcia UF1 -.... UF2 -.... UF3 - Homeopatia UF4 -.... Certificat UF3 Certificat Mòdul Professional Mòdul professional Dispensació de productes farmacèutics
 11. 11. Model curricular a Catalunya <ul><li>Els mòduls professionals </li></ul><ul><li>Durada dels mòduls i hores de lliure disposició </li></ul><ul><ul><li>El mòduls tenen durada variable </li></ul></ul><ul><ul><li>Alguns mòduls tenen assignades hores de lliure disposició. </li></ul></ul><ul><ul><li>Els centres distribuiran les hores de lliure disposició entre les UF del mòdul professional o podran crear una nova UF relacionada amb els continguts del mòdul. </li></ul></ul>Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 12. 12. Unitats formatives Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES Suma d’UF 165 h H.L.D 33 h Durada total Mòdul 198 h +
 13. 13. Model curricular a Catalunya <ul><li>Els mòduls professionals </li></ul><ul><li>Durada dels mòduls i hores de lliure disposició </li></ul><ul><li>El Departament d’Educació podrà autoritzar projectes presentats pels centres per crear un nou mòdul en el cicle formatiu a partir de les Hores de Lliure Disposició de tots o d’alguns mòduls. </li></ul>Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 14. 14. Model curricular a Catalunya <ul><li>Els mòduls professionals </li></ul>Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES <ul><li>Elements que configuren el currículum dels mòduls </li></ul><ul><li>professionals i les unitats formatives. </li></ul><ul><li>Els Resultats d’aprenentatge (RA) </li></ul><ul><li>Els Criteris d’avaluació (CA) </li></ul><ul><li>Els Continguts associats a cada resultat d’aprenentatge (que inclouen procediments, conceptes i actituds) </li></ul>
 15. 15. Mòdul A Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES durada 132 Hores de lliure disposició en el mòdul 33
 16. 16. L’avaluació i certificació dels mòduls i UF Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES L’avaluació es realitzarà tenint en compte els resultats d’aprenentatge i els criteris d’avaluació establerts en cada unitat formativa. La superació del mòdul s’obté amb la superació de les unitats formatives que el componen. La certificació dels ensenyaments ha de detallar les qualificacions obtingudes en cada mòdul i pot detallar les qualificacions obtingudes de les unitats formatives superades (a petició de l’alumne). Els mòduls professionals acrediten les unitats de competència als quals estan associats
 17. 17. LA NOVA FORMACIÓ PROFESSIONAL Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES Títols de nova implantació
 18. 18. Títols de nova implantació <ul><li>CICLES FORMATIUS </li></ul><ul><li>El curs 08-09 alguns centres han aplicat, de manera experimental, el currículum de 3 nous títols :T. en Mecanització; T. en Sistemes microinformàtics i xarxes; TS en Educació infantil </li></ul><ul><li>La implantació generalitzada de la nova Formació Professional comença el curs 09-10 amb 24 títols. </li></ul><ul><li>La resta de títols s’anirà implantant progressivament d’acord amb el calendari de publicació. </li></ul><ul><li>PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL </li></ul><ul><li>El curs 08-09 ja s’han implantat alguns PQPI. Els seus perfils professionals s’aniran adaptant progressivament al Catàleg de Qualificacions Professionals. </li></ul>Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 19. 19. <ul><li>Curs 2009-2010 </li></ul><ul><ul><li>Implantació del 1r curs de 24 títols LOE </li></ul></ul><ul><ul><li>CFPM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carrosseria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confecció i Moda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuina i Gastronomia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emegències sanitàries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Farmàcia i parafarmàcia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forneria, pastisseria i confiteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instal·lacions elèctriques i automàtiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Planta Química </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis en restauració </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistemes microinformàtics i xarxes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soldadura i caldereria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Olis d'oliva i vins </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Títols publicats al BOE i que no s’implantaran aquest curs </li></ul></ul>Títols de nova implantació Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES <ul><li>CFPS </li></ul><ul><ul><li>Audiologia protètica </li></ul></ul><ul><ul><li>Automoció </li></ul></ul><ul><ul><li>Construccions metàl·liques </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió d'allotjaments turístics </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids </li></ul></ul><ul><ul><li>Patronatge i Moda </li></ul></ul><ul><ul><li>Química industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Vitivinicultura </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament i fabricació de productes ceràmics </li></ul></ul><ul><ul><li>Eficiència energètica i energia solar </li></ul></ul><ul><ul><li>Programació de la producció en fabricació mecànica </li></ul></ul>
 20. 20. <ul><li>Curs 2009-2010 </li></ul><ul><ul><li>Supressió del 1r curs dels títols LOGSE que són substituïts pels de nova implantació </li></ul></ul><ul><ul><li>CFPM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carrosseria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confecció </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuina </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Equips i instal·lacions electrotècniques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Explotació de sistemes informàtics </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Farmàcia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanització </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Operacions de procés en planta química </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Panificació i rebosteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis de restaurant i bar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soldadura i caldereria </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Adaptacions que es substitueixen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Enologia i Viticultura (TS Indústries Alimentàries) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Aparells de mesura i control (T. Mecanització) </li></ul></ul></ul>Títols de nova implantació Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats <ul><li>CFPS </li></ul><ul><ul><li>Allotjament </li></ul></ul><ul><ul><li>Anàlisi i control </li></ul></ul><ul><ul><li>Automoció </li></ul></ul><ul><ul><li>Construccions metàl·liques </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de projectes d'instal·lacions de fluids, tèrmiques i de manutenció </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Indústries de procés químic </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment i muntatge d'instal·lacions d'edifici i procés </li></ul></ul><ul><ul><li>Patronatge </li></ul></ul>Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES
 21. 21. <ul><li>Curs 2010-2011 </li></ul><ul><ul><li>Tots els títols implantats el curs 2009-2010 oferiran el 1r i el 2n curs (títol complet) </li></ul></ul><ul><ul><li>Implantació del 1r curs dels nous títols LOE que s’hagin publicat (majoria) </li></ul></ul><ul><ul><li>CFPM </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Carrosseria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Confecció i Moda </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cuina i Gastronomia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Emegències sanitàries </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Farmàcia i parafarmàcia </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forneria, pastisseria i confiteria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Instal·lacions elèctriques i automàtiques </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mecanització Planta Química </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Serveis de restauració </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sistemes microinformàtics i xarxes </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Soldadura i caldereria </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Olis d'oliva i vins </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Distribucions conjuntes , es modificaran i substituiran (transitòria i definitiva) </li></ul></ul>Títols de nova implantació Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats <ul><li>CFPS </li></ul><ul><ul><li>Audiologia protètica </li></ul></ul><ul><ul><li>Automoció </li></ul></ul><ul><ul><li>Construccions metàl·liques </li></ul></ul><ul><ul><li>Desenvolupament de projectes d'instal·lacions tèrmiques i de fluids </li></ul></ul><ul><ul><li>Educació infantil </li></ul></ul><ul><ul><li>Gestió d'allotjaments turístics </li></ul></ul><ul><ul><li>Laboratori d'anàlisi i de control de qualitat </li></ul></ul><ul><ul><li>Manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids </li></ul></ul><ul><ul><li>Patronatge i Moda </li></ul></ul><ul><ul><li>Química industrial </li></ul></ul><ul><ul><li>Vitivinicultura </li></ul></ul>Serveis Territorials a BARCELONA-COMARQUES

×