Successfully reported this slideshow.

Rasuah

1,363 views

Published on

Gejala Rasuah

Published in: Technology, Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rasuah

  1. 1. Langkah Berterusan Penerapan Etika Dan Integriti <ul><li>Penerapan, Penghayatan dan </li></ul><ul><li>Pengamalan Etika kerja yang </li></ul><ul><li>cemerlang serta bersih daripada </li></ul><ul><li>Gejala rasuah, penyelewengan </li></ul><ul><li>melalui : </li></ul><ul><li>1) Mewujudkan Prosedur Kerja & Kempen melalui : </li></ul>
  2. 2. <ul><li>1) Mewujudkan Prosedur Kerja & Kempen melalui : </li></ul><ul><li>Penghayatan Konsep Bersih Cekap & Amanah </li></ul><ul><li>Penerapan Nilai-Nilai Islam </li></ul><ul><li>Budaya Kerja Berkualiti </li></ul><ul><li>Kod & Etika Kerja Jabatan </li></ul><ul><li>Piagam Pelanggan </li></ul><ul><li>ISO 9000 </li></ul>
  3. 3. <ul><li>2) Penguatkuasaan & Pencegahan melalui : </li></ul><ul><li>Akta Pencegahan Rasuah 1961/1997 </li></ul><ul><li>Penubuhan BPR 1967 </li></ul><ul><li>Suruhanjaya Pencegah Rasuah 2008 </li></ul><ul><li>Biro Pengaduan Awam (BPA) 1971 </li></ul><ul><li>Pelaksanaan KPI Jabatan 2008 </li></ul><ul><li>Jabatan Audit Negara </li></ul><ul><li>Unit Pemodenan Tadbiran & PerancanganAwam </li></ul>

×