Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La pintura 4t ESO

1,367 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

La pintura 4t ESO

 1. 1. LA PINTURA<br />Mark Rothko davant d’un dels seus quadres<br />
 2. 2. QUÈ ÉS LA PINTURA?<br />La pintura és , abans que cap altra cosa; color. Normalment es desenvolupa sobre un pla, però és molt freqüent que simuli la tercera dimensió cosa que s’aconsegueix gràcies a l’ús de la línia , el color i gràcies sobre tot als artificis de perspectiva i clarobscur.<br />
 3. 3. LA PSICOLOGIA DEL COLOR<br />
 4. 4. EXERCICI 1:<br />Com ja ben saps, els colors influeixen en la nostra percepció de la realitat,<br />segurament ens cridarà més l’atenció un anunci amb un fons de color vermell, que<br />no pas amb el fons blanc. <br />Depenent de les cultures també podem trobar diferents significats per a un mateix colorcom per exemple el DOL, que a Occident es representa amb el negre i a l’Orient és el color blanc el que es vesteix en aquestes ocasions.<br /><ul><li> La primera activitat que farem serà fer una composició grafico-plàsticalliure a partir de l’anàlisi de dos vídeos que veurem sobre el color. Per fer aquest treball has d’escollir un dels dos colors estudiats . Has d’intentar expressar el teu món interior, pot ser un espai urbà, natural o abstracte, un lloc on et sentis còmode (el racó de refugi). Pots considerar d’incorporar o superposar parts del teu cos, i també pots inspirar-te en el teu artista preferit.</li></li></ul><li>PROCEDIMENTS PICTÒRICS<br />MATERIALS<br />PROCEDIMENTS<br />SUPORTS<br />CALEN<br />DETERMINEN<br />FRESC<br />AQUAREL·LA<br />GUACHE<br />TEMPLE<br />OLI<br />ENCÁUSTICA (en calent)<br />ceres, llapis de colors<br />PASTEL<br />ACRÍLIC<br />MOSAIC<br />VIDRIERA<br />COLORS (pigments)<br />AGLUTINANTS<br />(coles i protectors<br /> dels colors)<br />MUR<br />PAPER<br />ESTUC<br />TAULER<br />TELA<br />METALL <br />FUSTA<br />CARTRÓ<br />TERRA<br />
 5. 5. ELS MATERIALS<br />
 6. 6. COMPONENTS DE LA PINTURA<br />La pintura es compon de dos elements materials imprescindibles: un suport i unes pintures (pigments i aglutinants) amb les quals es pinta damunt el suport.<br />Pigment. Substància colorant d'origen natural, orgànica o inorgànica, o<br />sintètica, insoluble i finament polvoritzada, que colora per superposició i que,<br />afegida a un suport, al qual confereix el seu color o gràcies al qual esdevé<br />opaca, dóna lloc a les pintures i altres productes. Els pigments són designats<br /> pel nom del color que donen, seguit del de l'element més característic del <br />compost que els constitueix o a partir del qual són obtinguts (com ara el blanc<br />de plom i el groc de cadmi), o bé seguit d'un nom de procedència (com el blau<br />de Prússia i el groc de París) o del nom del seu descobridor (el blau de Thenard).<br />
 7. 7. Aglutinant.Substància que, barrejada amb els pigments, uneix les seves partícules. <br />Es forma així la pasta pictòrica que s'adhereix sobre el suport, sovint amb l'ajuda dels vehicles diluents (aigua, aiguarràs, etc). En les pintures a la cola, els aglutinants més utilitzats són, goma aràbiga, el midó i els seus derivats, els derivats de la cel·lulosa ( metilcel·lulosa , hidroximetilcel·lulosa, etc), les coles animals com la cola de conill i la caseïna. <br />En les pintures al oli l’aglutinant més utilitzat és l’oli de llinosa que a més és un oli assecant. Amb resinificació. <br />
 8. 8.
 9. 9. ELS PROCEDIMENTS PICTÒRICS<br />Els procediments pictòrics es diferencien pel tipus d'aglutinant de la pintura, de la forma de fixar-la al suport i de les qualitats plàstiques del suport:<br />Pintura al fresc<br />Pintura al oli<br />Pintura acrílica<br />Aquarel·la sobre paper<br />Temple<br />Mosaic<br />Vidrieres<br />... <br />
 10. 10.
 11. 11. ELS PROCEDIMENTS PICTÒRICS<br />aquí<br /><ul><li> Pintura al fresc</li></ul>És la tècnica més clàssica en la pintura mural. El mur s’ha de preparar amb diverses capes d’arrebossat i es pinta damunt de la capa superficial, emblanquinada i quan encara està humida. No es pot rectificar, per tant s’acostuma a fer un dibuix preparatori.<br />
 12. 12. ELS PROCEDIMENTS PICTÒRICS<br /><ul><li> Pintura al oli</li></ul>L’aglutinant dels colors és un oli d’origen vegetal (llinosa o nou) i que s’adapta bé a qualsevol tipus de suport. S’aplica amb pinzell sobre la tela o amb espàtula<br />La pintura es feia al taller de cada pintor, barrejant i pastant els pigments amb oli de llinosa.<br />L’oli fa que els colors quedin molt lluents, i permet a l’artista rectificar sobre el suport.<br />Dissolvent: aiguarràs o essència de trementina.<br />Els pintors flamencs el van començar a utilitzar de manera sistemàtica i van afavorir la seva difusió.<br />http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/bachillerato/arte/arte/iconogra/ico-arno.htm<br />El matrimoni Arnolfini,<br />Jann Van Eyck, 1434<br />
 13. 13. ELS PROCEDIMENTS PICTÒRICS<br /><ul><li> Pintura acrílica</li></ul>L’aglutinant dels colors és cola blanca o làtex, s’adapta bé a molts tipus de suport.<br />L’artista dissol els pigments amb làtex i blanc d'Espanya, la pintura fresca es dissolt amb aigua però un cop seca es molt resistent. <br />La pintura acrílica es treballa de forma semblant a l ’oli però s’asseca molt ràpidament per la qual sovint s'agrega un retardador de secat per tal de poder rectificar si fos necessari. El resultat també és molt semblant a la pintura a l’oli, tot i que els colors no són tan lluents.<br />Op Art Girl On A Swing<br />
 14. 14. ELS PROCEDIMENTS PICTÒRICS<br /><ul><li> Pintura al tremp</li></ul>Va ser el procediment més utilitzat fins el s. XV en que es va descobrir l’oli.<br />S’utilitza com aglutinant el rovell d’ou o la goma aràbiga, barrejat amb els colors. S’emprava principalment sobre taula de fusta.<br />Pinturafresc sec<br />Els tremps més correntment emprats són els d'ou, cola i caseïna. Aquest procediment és de característiques visuals similars al fresc veritable, però és molt més simple de fer i també molt menys estable.<br />El món de Cristina, Andrew Wyeth, ha centrat el seu treball al voltant d'aquarel·les i pintura al tremp d’ou. Pintat en 1948, Museu d’art modern.<br />El naixement de Venus, Sandro Botticelli (1445-1510)Tremp sobre taula. 1483-1485. Galeria dels Uffizi, Florència.Dimensions: 172 x 278cm<br />
 15. 15. ELMENTS <br /> PLÀSTICS<br /><ul><li> La línia
 16. 16. Es pot identificar amb el dibuix, amb el traç que delimita formes i que ens permet reconèixer l’aparença de les coses.
 17. 17. Segons el traç varia l’ expressió plàstica:
 18. 18. traç continu i tancat (propòsit descriptiu)
 19. 19. traç gruixut i vehement (expressiu)
 20. 20. traç obert (imaginatiu i poètic)
 21. 21. traç curvilini (sensualitat)
 22. 22. El traç predominant confereix a l’ la obra una significació simbòlica:
 23. 23. línees verticals: elevació mística
 24. 24. línees triangulars: equilibri
 25. 25. línees circulars: perfecció</li></li></ul><li>ELMENTS <br /> PLÀSTICS<br /><ul><li> La pinzellada</li></ul>A vegades es prescindeix del dibuix i les formes es construeixen a base de pinzellades més o menys visibles.<br />Les pinzellades poden ser llargues, en forma de coma, de punts, o plenes de pintura creant gruixos de matèria pictòrica.<br />
 26. 26. ELMENTS <br /> PLÀSTICS<br /><ul><li> El color</li></ul>És l'essència de la pintura i té valor per si mateix. A la paleta del pintor els colors s’associen i es barregen de manera infinita a la recerca de efectes visuals o sensorials.<br />Existeix a més un component simbòlic en alguns colors que varia segons l’època i les cultures.<br />Els colors es classifiquen en:<br />Colors primaris o purs: groc, magenta i cian.<br />Colors secundaris o binaris: sorgeixen de barrejar la mateixa quantitat de dos colors primaris (ataronjat, violat, vermell.)<br />Colors complementaris: són els dos colors diametralment oposats en el cercle cromàtic, de la barreja d’ambdós resulta en negre<br />
 27. 27. ELEMENTS <br /> PLÀSTICS<br /><ul><li> El color</li></ul>Els colors tenen determinades propietats sensorials que permeten classificar-los en:<br />Colors càlids: són tos els colors que en la seva composició tenen el vermell (vermells, ataronjats, grocs) Tenen la facultat d’expandir la llum i avançar cap l’espectador.<br />Colors freds: són els colors que tenen el blau en la seva composició absorbeixen la llum i s’allunyen de l’espectador<br />
 28. 28. L A LLUM<br /><ul><li> La il·lusòria representació</li></ul>La llum ordena la mirada, destaca unes coses i n’amaga unes altres, fent veure allò que més li interessa a l’artista.<br />La llum és un element cabdal del quadre, però també ho són les ombres. Normalment els quadres són una combinació de llum i ombres.<br />La llum modela la figura i ajuda a donar volum, a través dels efectes del clarobscur (contrast entre zones il·luminades i fosques)<br />
 29. 29. L A LLUM<br /><ul><li>el tenebrisme</li></ul>La representació de la llum pot ser tant un element de composició com un element expressiu. El tractament que l’autor fa de la mateixa determina ambdós.<br /><ul><li>Llum diàfana i homogènia: equilibri i harmonia.
 30. 30. Llum contrastada: dinamisme i expressivitat.
 31. 31. Llum zenital: ordre i estatisme.
 32. 32. Llum obliqua: moviment i profunditat.</li></ul> Quan en un quadre predominen les zones fosques per sobre les il·luminades creant un fort contrast parlem de tenenbrisme.<br />
 33. 33. L A LLUM<br /><ul><li>Tècnica “sfumato” –difuminat</li></ul>Leonardo da Vinci, va introduir aquesta tècnica en què els colors passen gradualment d’un to a un altre i les figures perden la línia del contorn per a aconseguir la compenetració entre aquelles i l’atmosfera.<br />La Gioconda o Mona Lisa, és una pintura de Leonardo da Vinci, el retrat més famós de la història. És un retrat de mig cos on apareix una dona que mira directament l'espectador amb una expressió que sovint ha estat descrita com a enigmàtica. Pintat entre 1503 i 1506 o 1507, és un oli sobre taula d'àlber de 77 × 53 cm retocat diverses vegades per l'autor<br />
 34. 34. L A LLUM<br /><ul><li>També pot ser que la llum no hi sigui representada com en la pintura romànica, on els colors són plans i no reflecteixen els contrastos de la llum.
 35. 35. Alguns pintors contemporanis també prescindeixen de la llum i donen més importància al color i a la forma.</li></li></ul><li>L A COMPOSICIÓ<br /><ul><li> Eixos compositius.</li></ul>És l’articulació, ordenació, de tots els elements figuratius de l’expressió plàstica i de les sensacions que en conjunt ens produeixen.<br />Les possibilitats compositives són infinites i venen determinades per aspectes com la perspectiva, la llum, el color, la línia, les formes, les interrelacions expressives, la disposició general etc.<br />estan ordenats a través d’eixos compositius que permeten donar coherència i ordre al quadre.<br /><ul><li> Predominen composicions piramidals, obliqües, centrífugues, centrípetes i simètriques.</li></li></ul><li>
 36. 36.
 37. 37. L A PERSPECTIVA<br /><ul><li>Perspectiva</li></ul>La perspectiva és la representació de l’espai pictòric, permet simular la profunditat, la tercera dimensió. La forma de representar-la ha variat al llarg de la història.<br /><ul><li>Perspectiva cromàtica</li></ul>Tipus de perspectiva basada en l’alteració dels colors amb la distància, apropant-se a la gamma freda (blau-gris)<br />
 38. 38. L A PERSPECTIVA<br /><ul><li> Perspectiva jeràrquica</li></ul>La mida dels personatges i la seva ubicació en el quadre està en funció de la seva importància simbòlica.<br />
 39. 39. L A PERSPECTIVA<br /><ul><li> Perspectiva lineal o “artificialis”</li></ul>Respon a una formulació científica de base matemàtica. Es basa en la confluència de totes les línies imaginàries (línies de fuga) de la composició en un punt anomenat de fuga, que se situa per darrera del pla del quadre.<br />
 40. 40. L A PERSPECTIVA<br /><ul><li> Perspectiva aèria</li></ul>Va ser definida per Leonardo da Vinci.<br />Considerava que s’ha de tenir en compte la variació dels colors en relació a la distància i la pèrdua de nitidesa dels contorns dels objectes amb la llunyania. Freqüentment es combina amb la perspectiva cromàtica.<br />La Verge i Sta Ana, Leonardo da Vinci<br />
 41. 41. ELS SUPORTS<br />Qualsevol superfícies pot ser pintada, però els suports<br /> més habituals són:<br />El mur<br />La tela<br />La fusta<br />El paper<br />
 42. 42. Exemples de <br /> pintura mural<br />
 43. 43. Primers exemples<br />a la prehistòria<br />
 44. 44. Pintura dels<br /> aborígens autralians<br />Pintura mural<br /> medieval<br />
 45. 45. “Trampantojo”<br />
 46. 46. El graffiti actual<br />
 47. 47.
 48. 48.
 49. 49.
 50. 50. Exemples curiosos<br />
 51. 51.
 52. 52.
 53. 53.
 54. 54.
 55. 55. <ul><li>Com ja sabeu una part del treball d’aquesta Unitat Didàctica és fer un mural </li></ul>al pati de l' institut, així que prepareu-vos i…<br />ANEM PER FEINA !<br />EXERCICI 2:<br />
 56. 56. EXERCICI 3:<br /><ul><li>La darrera activitat consistirà en convertir-vos en professors per un dia. </li></ul> Heu de preparar una presentació PWP sobre un moviment de les <br /> avantguardes artístiques del S:XX. Treballareu a partir de les fotocopies <br />facilitades per la professora i a més no podeu oblidar que el dia de la <br /> presentació haureu de portar un quadre fet per vosaltres, d’un dels artistes del moviment que heu treballat.<br />

×