Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Croquització

1,002 views

Published on

Dibuixar croquis

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Croquització

  1. 1. CROQUITZACIÓ
  2. 2. Un Croquis és un dibuix realizat a mà alçada. • El croquis ha de ser clar, concís i complet per a que la peça quedi perfectament explicada. • Com que se fa mà alçada, no segueix cap escala, tot i que guarda la proporció en les mides. Les cotes que es coloquen desprès ens donaran las mesures exactes. • El croquis es pot utilitzar per a delinear a partir d’ell pla definitiu, sovint el croquis és suficient per a la fabricació de la peça.
  3. 3. Procés per a realitzar un croquis MATERIAL PER A DIBUIXAR I MESURAR • PAPER: Per a dibuixar un croquis utilitzem paper blanc i llis, encara que al principi, fins que controlem el traç i les proporcions, podem utilitzar paper mil·limetrat o quadriculat. • MATERIALS DE MESURA: Per comprovar mesures i proporcions, i per acotar posteriorment, usarem regles, calibrats, transportadors, etc. • LLAPIS O PORTAMINES: De duresa mitjana. Cal diferenciar clarament els dos gruixos de línia. Es pot utilitzar un llapis més tou per repassar les arestes i els contorns.
  4. 4. Procés per a realitzar un croquis • ANÀLISI DE LA PEÇA: Abans de començar a dibuixar devem observar la peça amb cura. Decidirem l'alçat i la resta de vistes necessàries per a què quedi ben definida. També, si és necessari realitzar algun tall.
  5. 5. Procés per a realitzar un croquis Començarem dibuixant els eixos de simetria si els hi hagués. 1 Marquem la posició de les línies de contorn principals corresponent-se en totes les vistes. 2
  6. 6. Procés per a realitzar un croquis Marquem les dimensions principals. 3 Dibuixem la resta dels eixos. 4
  7. 7. Procés per a realitzar un croquis Amb traç decidit, dibuixem les arestes i contorns fins a finalitzar el croquis 5

×