Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lesson 2 - Install Linux & Command Line Environment

2,038 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lesson 2 - Install Linux & Command Line Environment

 1. 1. Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM Khoa Mạng máy tính và Truyền thông -----0-0----- Nhóm Open-Class Bài 2: Cài đặt Linux và làm quen với môi trường dòng lệnh G.V: Mẫn Văn Thắng manvanthang@gmail.com1
 2. 2. Nội dung bài học  I. Chuẩn bị trước khi cài đặt  Yêu cầu về phần cứng  Đĩa cứng và phân vùng ổ đĩa  Sơ lược về file system trên Linux  Sơ lược về Bootloader  Những tùy chọn cho việc cài đặt  II. Quá trình cài đặt mẫu CentOS  III. Làm quen với môi trường dòng lệnh  Giới thiệu về Shell  Các câu lệnh cơ bản 2
 3. 3. Yêu cầu về phần cứng Kiểm tra sự hỗ trợ phần cứng: http://hardware.redhat.com Minimum CLI GUI CPU 1 GHz 2 GHz RAM 128 MB 512 MB Disk space 1.2 GB 3 GB 3
 4. 4. Ổ cứng và phân vùng ổ đĩa Quy tắc đặt tên trên Linux:  IDE: hda1, hda2,…; hdb1, hdb2,…  SCSI, SATA, USB: sda1, sda2,…; sdb1, sdb2,…  Trong đó: - hd, sd: loại ổ cứng. - a, b,…: thứ tự các ổ cứng (primary, slave). - 1, 2, 3,…: thứ tự phân vùng trên 1 ổ cứng. 4
 5. 5. Ổ cứng và phân vùng ổ đĩa (tt) Có 3 loại partition: Primary, Extended, Logical. 1 Primary biến thành Extended để có thể được chia thành vô số phân vùng Logical. Có tối đa 4 phân vùng Primary trên một ổ cứng. Các ổ Primary được đánh số từ 1 -> 3, các ổ Logical bắt đầu từ 5, 6, 7,… Cài Linux trên ổ Primary hay Logical đều được. 5
 6. 6. Sơ lược về hệ thống tập tin (File system) Các file system phổ biến để cài Linux: ext2, ext3, ext4, ReiserFS, XFS… (Ảnh minh họa cấu trúc của 1 file system trên Linux) Bắt buộc phải có 2 phân vùng / và swap 6
 7. 7. Sơ lược về Bootloader Quá trình khởi động của máy tính 7
 8. 8. Sơ lược về Bootloader (tt) Bootloader đảm nhận chức năng tìm và nạp kernel của hệ điều hành vào bộ nhớ (RAM), sau đó chuyển quyền điều khiển quá trình khởi động còn lại cho HĐH. Các bootloader phổ biến cho Linux: GRUB, LILO… Có 2 vị trí cài bootloader trên ổ cứng:  Sector đầu tiên của ổ cứng (sector 0 hay MBR)  Sector đầu tiên của một phân vùng 8
 9. 9. Tùy chọn: Phương tiện cài đặtCD/DVDUSB Flash DriveInstall from a Live sessionLocal HDD: bộ cài nằm trên ổ cứng của chính máy dự định sẽ cài Linux.Over Network: bộ cài nằm trên ổ cứng của 1 máy khác trên mạng (LAN, Internet). 9
 10. 10. Tùy chọn: Các kiểu cài đặtFresh Installation: cài Linux trên máy chưa có hệ HĐH nào.Upgrade/Preupgrade: nâng cấp Linux version.Multi-boot: cài thêm Linux để sử dụng song song với các HĐH có sẵn khác (Mac OS, Windows…).Virtual Machine: cài Linux trên máy ảo. 10
 11. 11. Tùy chọn: Các kiểu cài đặt (tt)Standard Installation: người dùng phải điền các thông tin, lựa chọn các mục, trả lời các câu hỏi… trong suốt quá trình cài đặt.Unattended Installation: tự động hóa quá trình cài đặt thông qua Answer file - chứa các câu trả lời cho các câu hỏi được đưa ra bởi trình cài đặt. 11
 12. 12. Tùy chọn: Giao diện khi cài đặtTextual Interface (hay CLI)Pseudographical Interface (TUI)Graphical Interface (GUI) Giao diện để làm việc với Linux sau khi cài đặt có thể là CLI hoặc GUI 12
 13. 13. Quá trình cài đặt mẫu CentOS 13
 14. 14. Làm quen với môi trường dòng lệnh 14
 15. 15. Giới thiệu về Shell Là lớp vỏ của HĐH, giữ vai trò trung gian giao tiếp giữa người dùng và phần lõi (Kernel) của HĐH. Các chức năng của Shell:  Command-line Interpreter  High-level Programming Language (Shell Script) Mạnh mẽ, linh hoạt và giàu tính năng khiến Shell rất được ưa dùng bởi các người dùng Linux chuyên nghiệp. 15
 16. 16. Giới thiệu về Shell (tt) 1 số loại Shell phổ biến:  sh (Bourne Shell): là Shell đầu tiên trên Unix, đơn giản, ít tính năng.  bash (Bourne-again Shell): cải tiến từ sh, là Shell thông dụng nhất trên Linux. bash rất mềm dẻo và giàu tính năng.  csh (C Shell): cú pháp khá giống với ng.ngữ C, thích hợp cho programmer.  ash (almquist Shell): là bản sao của sh, tuy không nhiều tính năng nhưng thích hợp cho các hệ thống có bộ nhớ nhỏ (vd: embedded system…). 16
 17. 17. Các câu lệnh cơ bản Shell Built-in command:  alias: xem /đặt “bí danh” cho 1 hoặc 1 chuỗi câu lệnh.  cd: xem/chuyển thư mục hiện hành (working directory).  echo: hiển thị/ghi đối số (argument) ra đầu ra chuẩn.  history: thao tác với danh sách các lệnh đã được sử dụng.  kill: gửi tín hiệu (signal) tới tiến trình (process).  logout: thoát khỏi login shell.  pwd: hiển thị tên của working directory.  umask: hiển thị/thiết đặt giá trị mask – xác định quyền hạn truy cập chính thức cho file/folder. 17
 18. 18. Q&A 18

×