Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tillståndslös programmering devlin 2011

Presentation jag höll på DevLin 2011 om hur det är att gå över från att utveckla objekt- (klass)orienterat till att utveckla i funktionella språk exemplifierat med erlang.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tillståndslös programmering devlin 2011

 1. 1. Tillståndslösprogrammering Erlang skådat från en överlöpare Måns Sandström, Adaptiv
 2. 2. My future is so brightI got to wear shades...
 3. 3. “Man behöver tänka i timmar utan att kunna skriva enrad, men när man sedan löser problemet vet man attman gjort det på rätt sätt.” - Anonym kollega
 4. 4. Be rational! Get real! i πIf you understand the joke, I have bad news for you... Math Geek
 5. 5. TDD - omöjligt!
 6. 6. Före Efter
 7. 7. Huh!?
 8. 8. Men är det svårare än OO?
 9. 9. “Absolut!” -Anonyma kollegor
 10. 10. ~50 designmönster Null Trådsäkerhet SOLID-principerna DDD OO i ett nöt...Datastrukturer och beteende i ett Arv - använd bara för klasser utan tillstånd BDD
 11. 11. ~10 designmönster (5 från OO-världen) Rekursion och svansrekursion Immuterbart tillstånd Monader FP i ett nöt... AckumulatorerDatastrukturer separerade från beteende Högre ordningens funktioner
 12. 12. Onaturligt designtänk!Svårt att representera en verksamhet. Få designval, idiomen styr.
 13. 13. Be rational! Get real! i πIf you understand the joke, I have bad news for you... Math Geek
 14. 14. X=X+1
 15. 15. Vadårå!?X=X+1
 16. 16. Vadårå!? Omöjligt!!!X=X+1
 17. 17. X2 = X + 1
 18. 18. :DX2 = X + 1
 19. 19. :D Behövs vanligtvis inte.X2 = X + 1
 20. 20. TDD?
 21. 21. Dependency injection
 22. 22. Testalgoritm för rekursiv lösning1. Avslutningsvillkor2. Ankomma till avslutningsvillkoret3. Startläge
 23. 23. Testalgoritm för rekursiv lösningCool! Funkar nog för mig med 1. Avslutningsvillkor 2. Ankomma till avslutningsvillkoret 3. Startläge
 24. 24. Testalgoritm för rekursiv lösningCool! Funkar nog för mig med Öhh, ja. 1. Avslutningsvillkor 2. Ankomma till avslutningsvillkoret 3. Startläge
 25. 25. Cloudberry
 26. 26. Title (one line describing the story) Narrative:As a [role]I want [feature]So that [benefit] Acceptance Criteria: (presented as Scenarios) Scenario 1: TitleGiven [context]  And [some more context]...When  [event]Then  [outcome]  And [another outcome]...
 27. 27. Title (one line describing the story) Narrative:As a [role]I want [feature]So that [benefit] Acceptance Criteria: (presented as Scenarios) Scenario 1: TitleGiven [context]  And [some more context]...When  [event]Then  [outcome]  And [another outcome]...
 28. 28. Given
 29. 29. Hoho!
 30. 30. Given-When-Then är ettsidoeffektsorienterat sätt att utveckla programvara.
 31. 31. Det var han som började!
 32. 32. Dessutom finns detsidoeffekter i Erlang
 33. 33. (
 34. 34. Monader...
 35. 35. me: Ok, jag tänker förklara monader på DevLin.:) Alla IT-konferenser med självaktining har någon som förklarar monader. Jag tar gärna på mig den dumstruten.Niklas: :D nice  "de är typ shell pipes". klart. ;) -Saxat ur chat med Niklas Lindström
 36. 36. me: om jag skulle säga att en monad är en process som kan ackumulera state för att sedan exekvera en funktion när lämpligt state uppnåtts. Skulle du fortfarande säga att du känner mig då?  -Saxat ur chat med Niklas Lindström
 37. 37. )
 38. 38. Därför finns inga nyckelord i Cloudberry
 39. 39. Vilket också gör den oberoende av i18n
 40. 40. Then = When(Given)
 41. 41. git://github.com/msa/cloudberry.git
 42. 42. ?
 43. 43. ?
 44. 44. √?
 45. 45. √?
 46. 46. × √ ?
 47. 47. × √ ?
 48. 48. × √× ?
 49. 49. × √ TDD omöjligt!× ?
 50. 50. × √ × TDD omöjligt!× ?
 51. 51. Tack!Måns Sandström

×