Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Scrum och städning, fika eller städa det är frågan - Josefina Trende

627 views

Published on

Published in: Technology, Business
  • Be the first to like this

Scrum och städning, fika eller städa det är frågan - Josefina Trende

  1. 1. Scrum och Städning Fika eller Städa, det är frågan… Josefina Trende Konsultchef - Scrum Master - Teknisk projektledare – Konsult - Teknisk fysiker - Morsa
  2. 3. Vem bestämmer över vad? <ul><li>Systemägare </li></ul><ul><li>Barnrummet? </li></ul><ul><li>Köket? Vardagsrum? … </li></ul>
  3. 4. Inte självklart varför… <ul><li>User stories + vy systemägare </li></ul><ul><li>Vi ska plocka undan saker efter oss </li></ul><ul><ul><li>För att kunna göra rent på ytor? </li></ul></ul><ul><ul><li>För att inte skämmas för att ha gäster? </li></ul></ul><ul><ul><li>För att vi mår bättre i en prydlig miljö? </li></ul></ul><ul><ul><li>För att hitta våra (lek)saker? </li></ul></ul>
  4. 5. Vad ska göras regelbundet? <ul><li>Prioriterad backlog </li></ul><ul><li>Tvätta </li></ul><ul><li>Fika tillsammans </li></ul><ul><li>Plocka saker </li></ul><ul><li>Dammsuga </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>… </li></ul><ul><li>Tvätta fönster </li></ul>
  5. 6. Genomförande och tjat? <ul><li>Team & retrospektiv </li></ul><ul><li>Inte nöjd? Köpa eller prioritera om… </li></ul>
  6. 7. På jobbet då? Avdelning som äger del av större system Ifrågasätta gamla ’vanor’ Lyssna och reflektera
  7. 8. Svaret är fika.

×