Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Klyftan mellan nyutveckling och förvaltning - Petter Wigle

 • Login to see the comments

Klyftan mellan nyutveckling och förvaltning - Petter Wigle

 1. 1. Klyftan mellan nyutveckling och förvaltning Petter Wigle Active Solution AB [email_address]
 2. 2. Ett IT-systems livscykel
 3. 3. Utvecklingsprojektet startar
 4. 4. Det blir försenat
 5. 5. Projektet avslutas Systemet driftsätts
 6. 8. Förvaltningsorganisationen tar hand om ändringar och rättningar
 7. 10. Vad blev fel?
 8. 11. <ul><li>Systemet levde inte upp till förväntningarna </li></ul><ul><li>Förvaltningsorganisationen klarade inte av att hantera alla fel och ändringar </li></ul><ul><li>Systemet degenererade över tiden </li></ul>
 9. 12. Vad var orsaken?
 10. 13. <ul><li>Ambition att leverera ett färdigt system i första releasen </li></ul><ul><li>Utvecklingsteamet saknade incitament att leverera förvaltningsbar kod </li></ul><ul><li>Förvaltningsorganisationen saknade kompetens och resurser </li></ul>
 11. 15. Projekt är ett uppdrag som utförs av en tillfällig arbetsorganisation för att åstadkomma ett i förväg bestämt resultat. Svenska Wikipedia
 12. 17. Är första releasen verkligen så speciell?

×