Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobba med teknisk skuld - Ola Ellnestam

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Jobba med teknisk skuld - Ola Ellnestam

  1. 1. Hur jobbar man med teknisk skuld
  2. 4. Ola vill bada!
  3. 5. Ola vill bada .. med riktiga badbyxor.
  4. 6. Ta av sig kläder … först.
  5. 7. Ta av sig kläder … först.
  6. 9. Leverabel t. Kina Separera krypterings- moduler Lös beroende mellan GUI och krypto Skapa kryptomodul för Kina Flytta konfiguration till uppstart av app. GUI beror på abstraktion inte implementation Separat USA leverabel Skapa krypteringsinterface & implementera
  7. 10. Separera krypterings- moduler Leverabel t. Kina Lös beroende mellan GUI och krypto Flytta konfiguration till uppstart av app. Separat USA leverabel Skapa kryptomodul för Kina GUI beror på abstraktion inte implementation Skapa krypteringsinterface & implementera

×