Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Enkelhet som medel möjlighet som mål - Niklas Lindstrom

 • Login to see the comments

Enkelhet som medel möjlighet som mål - Niklas Lindstrom

 1. 1. Enkelhet som medel, möjlighet som mål
 2. 2. Lätt som en plätt ” Gör allt så enkelt som möjligt, men inte enklare.” – Albert Einstein
 3. 3. Hej jag heter Niklas Jag jobbar med "IT".
 4. 4. Just Do ".. the simplest thing that could possibly work."
 5. 5. Resten är upp till oss Vid givna tillfällen. På givna platser. Vad gör det om hundra år?
 6. 6. Vad är det egentligen vi gör? "Det borde väl inte vara så svårt?" "Varför tar det så'n tid?" "Hur många möjliga sätt kan det finnas egentligen?"
 7. 7. Person name age
 8. 8. Idag, igår, imorrn name age ← FAIL
 9. 9. Förenkling Födelsedatum: år 1978, månad 2, dag 12 — enligt gregorianska kalenderräkningen. Räkna ut nuvarande ålder.
 10. 10. Precision birthDate (”en tidpunkt som representerar en persons födelse") "1978-02-12" (W3C.Date) ● En sträng av bytes (01001.. ASCII.. UTF-8..) ● Som tolkas
 11. 11. Kontext Kontext är gud. Finns överallt. Går inte att undkomma.
 12. 12. Ett steg längre Tänk långsiktigt för att undvika upprepat arbete. age += 1
 13. 13. Gå för långt? Löskopplad, sömlöst integrerbar, pluggbar flerlagersarkitektur. I praktiken: ● Monolitiska system ● Djupa arkitekturer ● Enkelriktade designbeslut ● Feodala ramverk
 14. 14. Dold komplexitet All problems can be solved by adding one more layer of indirection. Except for the problem of indirection.
 15. 15. Det värsta.. .. är inte 1000 rader procedurell kod fullproppad med muterbara variabler.
 16. 16. Diffust Det är när en tvetydighet uppträder i — och delas mellan — system.
 17. 17. Tolkningar smittar Exempel: "Kurskoden är egentligen ett databas-id för enskilda tilfällen."
 18. 18. Tydliggör Sträva efter platta gränssnitt, där tolkningar (detaljer) tydligt framträder. ● Platt: på samma abstraktionsnivå ● Inte för "djupt", inte för "brett" ● Täta skott
 19. 19. Enkla beslut Enkelhet kräver beslut. ● "vi ska ta emot X" ● "kunna styra på Y" ● "leverera Z"
 20. 20. Goda råd är dyra Beslut kostar. Låt andra välja/välja bort. Att värdera råd kräver kompetens.
 21. 21. Konsensus IETF, W3C, "de facto".. ● datumformat ● referenser (webbadresser) ● listor (feeds)
 22. 22. Stå på giganters axlar Vilkas? Flera? Hur länge? POSIX, TCP, HTTP J(2)EE? Spring? "Nothing"? SOAP.. REST
 23. 23. Byta spår
 24. 24. Hushåll beroenden Blanda inte ihop implementationen med den behandlade informationen.
 25. 25. UNIX-filosofin ● Gör en sak och gör den bra ● Skriv program som fungerar ihop ● Hantera textströmmar, eftersom det utgör ett universiellt gränssnitt
 26. 26. Tänk på att.. Enkelt: lätt att förstå Kräver: sammanhang Som är: komplexa
 27. 27. Möjligheter Tydliggör sammanhanget Ta bort onödiga beslut
 28. 28. Tack! Niklas Lindström, Valtech Bilderna i denna presentation (CC): "Cave Man Blog 2" http://www.flickr.com/photos/ittybittiesforyou/3413099218/ "P6086146" http://www.flickr.com/photos/ingythewingy/2584243648/ "wired things get strange" http://www.flickr.com/photos/jorgempf/68987189/ "Street wirescape" http://www.flickr.com/photos/ivva/2266608131/in/set-72157600234918432/

×