Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Effektiv kunskapsspridning samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbetsklimat - Karl Vestergren

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Effektiv kunskapsspridning samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbetsklimat - Karl Vestergren

 1. 1. Effektiv kunskapsspridning, samarbete och konsten att odla ett sympatiskt arbetsklimat Contact Information Valtech ©
 2. 2. Det stora steget <ul><li>År 2008 tog jag ett steg mot ett emotionellt rikare liv! </li></ul>
 3. 3. Det stora steget <ul><li>År 2008 tog jag ett steg mot ett emotionellt rikare liv! </li></ul><ul><li>Handlade inte om: </li></ul><ul><li>Gud </li></ul><ul><li>Mörk choklad </li></ul><ul><li>Singelmaltwhisky </li></ul>
 4. 4. Det stora steget <ul><li>År 2008 tog jag ett steg mot ett emotionellt rikare liv! </li></ul><ul><li>Handlade inte om: </li></ul><ul><li>Gud </li></ul><ul><li>Mörk choklad </li></ul><ul><li>Singelmaltwhisky </li></ul><ul><li>-- Jag började arbeta i ett fantastiskt stimulerande projekt </li></ul>
 5. 5. Surfport 2009
 6. 6. Mer agilt! <ul><li>Från ett icke namngivet företag som tillämpade Taylorism (äks Scientific Management)… </li></ul>
 7. 7. Mer agilt! <ul><li>Från ett icke namngivet företag som tillämpade Taylorism (äks Scientific Management)… </li></ul><ul><li>… till en projektgrupp som mycket aktivt jobbar med kunskapsspridning </li></ul>
 8. 8. Mer agilt! <ul><li>Från ett icke namngivet företag som tillämpade Taylorism (äks Scientific Management)… </li></ul><ul><li>… till en projektgrupp som mycket aktivt jobbar med kunskapsspridning </li></ul><ul><li>På uppgiftstavlan: “Jag tar den där pucken eftersom jag inte vet hur man gör” </li></ul>
 9. 9. Fördelar <ul><li>Hårda fördelar (gammal skåpmat?): </li></ul><ul><li>Mindre personberoenden </li></ul><ul><li>Eliminering av flaskhalsar </li></ul><ul><li>Minskade hand-off-kostnader </li></ul><ul><li>Mjuka fördelar : </li></ul><ul><li>Större känsla av samhörighet </li></ul><ul><li>Odlar en mer sympatisk och trivsam arbetsmiljö </li></ul>
 10. 10. Korsfunktionellt arbetslag <ul><li>Övertyga din chef om att det går snabbare att jobba långsammare: </li></ul><ul><li>Jobba två och två (idé från bland annat XP) </li></ul><ul><li>Ta tid till att hålla retrospektivövningar för att förbättra arbetsgången (kolla nätet för exempel på bra övningar) </li></ul><ul><li>Ta tid för att experimentera med nya arbetsmetoder (“inspektera och anpassa”) </li></ul>
 11. 11. Korsfunktionellt arbetslag <ul><li>Om din chef inte låter sig övertygas om att långsiktighet lönar sig (“Vi har så mycket i pajpen just nu att vi inte hinner”, repeterat vid varje försök): </li></ul><ul><li>Ignorera direktiven och jobba för förbättring i alla fall och visa framgångsrika resultat </li></ul><ul><li>Skaffa ett nytt jobb </li></ul><ul><li>Om dina medarbetare inte låter sig övertygas om att långsiktighet lönar sig (“Jag har jobbat med det här i 36 år och jag är snabbare än du, alltså är mitt sätt att arbeta bättre”): </li></ul><ul><li>Skaffa ett nytt jobb </li></ul>
 12. 12. Från massproduktion till JIT/Lean
 13. 13. Korsfunktionellt arbetslag <ul><li>Övertyga din chef om att det går snabbare att jobba långsammare: </li></ul><ul><li>Jobba två och två (idé från bland annat XP) </li></ul><ul><li>Ta tid till att hålla retrospektivövningar för att förbättra arbetsgången (kolla nätet för exempel på bra övningar) </li></ul><ul><li>Ta tid för att experimentera med nya arbetsmetoder (“inspektera och anpassa”) </li></ul>

×