Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att lära sig tillsammans - Tobias Fors

 • Login to see the comments

Att lära sig tillsammans - Tobias Fors

 1. 1. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Att lära sig tillsammans Tobias Fors, Citerus AB tobias.fors@citerus.se www.citerus.se www.tobiasfors.se www.scrumtips.se 1
 2. 2. Agile Lärande De två stora slöserierna Teorilektion So what? 2
 3. 3. Agile Lärande 3
 4. 4. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Följsamhet och elegans 4
 5. 5. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Ökad förmåga 5
 6. 6. Är lärande viktigt? 6
 7. 7. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se d e a n ä r Ag L ile 7
 8. 8. De två stora slöserierna 8
 9. 9. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se !!!1 23 # !% 9
 10. 10. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se 10
 11. 11. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se I’m with stupid. 11
 12. 12. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se 12
 13. 13. Hur lång tid tar det för ny kunskap att sprida sig hos er? 13
 14. 14. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Inte lyssna Inte tala http://weblog.halmacomber.com/two_great_wastes.pdf 14
 15. 15. Användbara koncept 15
 16. 16. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Monolog Diskussion Dialog 16
 17. 17. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Intag Tolkning Betydelse Svar 17
 18. 18. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Tyst Uttalad 18
 19. 19. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Visdom Förståelse Kunskap Information Data 19
 20. 20. So what? 20
 21. 21. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Monolog Diskussion Dialog 21
 22. 22. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Miljö Data Dialog Förståelse Trygghet 22
 23. 23. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Samlokalisering och parprogrammering: Spridning av tyst kunskap 23
 24. 24. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Chefen som möjliggörare av lärande 24
 25. 25. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se - “Dä bar å åk” 25
 26. 26. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Dokumentera för att skapa kunskap A3-rapporter 26
 27. 27. Citerus - Tobias Fors, 2009 - tobias.fors@citerus.se Tack! www.tobiasfors.se www.citerus.se www.scrumtips.se 27

×